українська
mail home

16.01.2018
image

19.12.2017
image
Meeting of the Academic Council of the Institute of Mathematics of NASU

The meeting of the Academic Council of the Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine will be held in the conference hall on Tuesday, December 19, 2017, at 10:00.

Agenda:

1. About the most significant results of fundamental and applied researchers of the Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine for 2017 (reported by the director of the institute, academician of the National Academy of Sciences of Ukraine Anatoliy Samoilenko).

2. About the nomination of candidates for academicians and correspondent members of the National Academy of Sciences of Ukraine.

3. Election by competition for vacant positions:

- a Senior Researcher, Department of Functional Analysis;

- a Senior Researcher, Department of Theory of Random Processes;

- a Research Assistant of the Department of the Theory of Random Processes;

- a Research Assistant of the Department of Nonlinear Analysis;

- a Scientific Employee of the Department of Computational Mathematics;

- a Research Assistant of the Department of Mathematical Physics.

4. Scientific and organizational issues.

5. Current issues.

29.11.2017
image
Meeting with the Mathematical Students of the Borys Grinchenko Kyiv University
28.11.2017
image

28.11.2017
image

22.11.2017
image
Memorandum of Understanding between Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine and Kyrgyzstan-Turkish University of Manas

On November 22, 2017, was held the meeting of the director of the Institute of Mathematics NAS of Ukraine, Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine Professor A.M. Samoilenko and the rector of Kyrgyz-Turkish University "Manas" (Bishkek, Kyrgyzstan) professor S. Balzhi. The meeting also attended the deputy director of the institute on the scientific work, doctor of physical and mathematical sciences O.V. Antonyuk, chief scientific Institute staff member, Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine Professor I.O. Lukovsky, Head of Laboratory, Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Ukraine Professor O.A. Boychuk, leading researcher of the Institute, Doctor of Physical and Mathematical Sciences A.S. Serdyuk and Professor of the Kyrgyz-Turkish University "Manas" F. Abdullaev.


There were discussed the academic and pedagogical issues of cooperation of the Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine and Kyrgyzstan-Turkish University of Manas. The meeting lasted in a constructive atmosphere and concluded by signing the Memorandum of Understanding and exchanging of memorable gifts.

11.11.2017
image

31.10.2017
image

31.10.2017
image

17.10.2017
image

12.09.2017
image
Academic Council of the Institute of Mathematics
12.09.2017
image

21.07.2017
image
21 липня 2017

21 липня 2017  на 70 році життя зупинилося серце ЗЕЛІНСЬКОГО ЮРІЯ БОРИСОВИЧА, завідуючого відділу комплексного аналізу та теорії потенціалу, видатного математика, хорошого сім’янина, чудового батька та дідуся.

СВІТЛА ЙОМУ ПАМ’ЯТЬ

13.06.2017
image

16.05.2017
image

16.05.2017
image

10.05.2017
image
Відео виступу зі спогадами академіка НАН України А.М. Самойленка про видатного українського математика й механіка, академіка НАН України Ю.О. Митропольського

Відео виступу зі спогадами на Загальних зборах Відділення математики НАН України 12 квітня 2017 року, присвяченому 100-річчю від дня народження видатного українського математика й механіка, академіка НАН України Ю.О. Митропольського, академіка-секретаря Відділення математики НАН України, академіка НАН України А.М. Самойленка

https://youtu.be/jfMuAroPjTQ
12.04.2017
image

04.04.2017
image

04.04.2017
image

04.04.2017
image

28.03.2017
image

21.03.2017
image

16.03.2017
image
Вшанування пам’яті Василя Єрмакова
14.03.2017
image

13.03.2017
image

25.02.2017
image

24.02.2017
image

21.02.2017
image

13.02.2017
image

05.02.2017
image
On the usefulness of useless knowledge
31.01.2017
image

31.01.2017
image

24.01.2017
image
Сongratulations!
10.01.2017
image
МИРОСЛАВ ЛЬВОВИЧ ГОРБАЧУК

8 січня 2017 р. після тривалої хвороби помер видатний український математик, член-кореспондент НАН України Мирослав Львович Горбачук.

Народився Мирослав Львович 8 березня 1938 року на Лемківщині, у селі Риботичі Перемишльського повіту (нині Польща) в багатодітній (семеро дітей) селянській родині. У 1945 р., у зв'язку з масовим виселенням українців з Лемківщини та Холмщини, які після 2-ї світової війни відійшли до Польщі, сім'я змушена була переселитися в Західну Україну, в с. П'яновичі Самбірського району Львівської області.

Закінчивши школу, у 1956 р. М.Л. Горбачук вступив на механіко-математичний факультет Львівського університету ім. І. Франка. Курсові й дипломну роботи виконував під керівництвом В.Е. Лянце, за рекомендацією якого вступив до аспірантури Інституту математики АН УРСР. Керівником був Ю.М. Березанський, під чиїм безпосереднім впливом сформувались наукові інтереси Мирослава Львовича. Велику роль відіграли також праці М.Г. Крейна, а пізніше – й особисте спілкування з цим великим ученим.

Від 1961 р. наукова діяльність М.Л. Горбачука проходила в стінах Інституту математики. Тут він захистив обидві дисертації - кандидатську "Додатно визначені оператор-функції" (1965 р.) і докторську "Деякі питання спектральної теорії диференціальних рівнянь у просторах вектор-функцій" (1973 р.), тут обіймав посади від старшого інженера до завідувача відділу та головного наукового співробітника.

Математична творчість М.Л. Горбачука вирізняється широтою тематики і глибиною розв'язуваних проблем. У спектральній теорії операторів йому вдалося розв'язати давню проблему описання мовою граничних значень деяких класів розширень мінімального оператора, породженого диференціальним виразом у гільбертовому просторі, і дослідити їх спектральні властивості.

М.Л. Горбачук розробив загальний операторний підхід до теорії граничних значень розв'язків диференціальних рівнянь, що дало змогу не тільки з єдиної точки зору поглянути на низку класичних результатів, зокрема для гармонічних функцій, а й значно підсилити і уточнити їх. В теорії апроксимації йому також удалося знайти операторний підхід до прямих і обернених теорем теорії наближення функцій, який охоплює чимало як добре відомих, так і нових конкретних проблем наближення функцій і дає точні апріорні оцінки похибки наближення розв'язків операторних рівнянь варіаційними методами.

Мирослав Львович широко відомий також як популяризатор математичної науки та її історії. Його праці та лекції, присвячені класикам математичної науки, екстремальним задачам, розвиткові математичних ідей, завжди викликали інтерес у математиків різних поколінь. Він був патріотом України, навіть у найважчі часи русифікаторської політики він продовжував викладати виключно українською мовою.

Математичний доробок М.Л. Горбачука складається з трьох монографій та близько 200 статей, визнаних математичним загалом. Гідним визнанням заслуг перед наукою стало його обрання членом-кореспондентом НАН України (2000), присудження Державної премії України, премій ім. М. М. Крилова і М. Г. Крейна, відзначення іншими високими нагородами. Мирослав Львович брав активну участь у науково-громадській роботі як президент Київського (1993-2006 рр.), а а потім (2005 - 2012 рр.) Українського математичних товариств. Він був членом редколегій "Українського математичного журналу", "Українського математичного вісника", "Енциклопедії сучасної України", журналів "Methods of Functional Analysis and Topology" та "У світі математики", одним із керівників Київського семінару з функціонального аналізу.

Наукова діяльність М.Л. Горбачука завжди поєднувалась з педагогічною. Ще в 1965 р. він розпочав викладацьку роботу в Київському національному університеті ім. Т.Г. Шевченка і працював там до 2000 р. (професор від 1982 р.), читав також лекції в Національному технічному університеті "КПІ" (1997 - 2011 рр.). Серед його учнів - 7 докторів і 29 кандидатів наук, які працюють як в Україні, так і за її межами.

Висловлюємо глибоке та щире співчуття рідним і близьким Мирослава Львовича. Світла пам’ять про визначного вченого та прекрасну людину назавжди збережеться в серцях тих, хто його знав.

Прощання з Мирославом Львовичем відбудеться 11 січня 2017 з 11:00 до 11:30 в Інституті математики НАНУ.

03.01.2017
image

11.11.2016
image
Проект нової редакції Статуту Інституту математики НАН України
Проект нової редакції Статуту Інституту математики НАН України http://imath.kiev.ua/files/statut-2016-v3.doc, який буде розглядатися на засіданні Вченої ради 15 листопада 2016 року о 12.00 год.
09.11.2016
image

12.10.2016
image
Проект нової редакції Статуту Інституту математики НАН України (зі змінами)
Комісією у складі: заступника директора з наукової та організаційної роботи Б.Б. Нестеренка, голови первинної профспілкової організації А.С. Сердюка та пров.н.с. Р.М. Черніги,  затвердженої на засіданні Вченої ради Інституту 11 жовтня 2016 р., внесено зміни до проекту нової редакції Статуту Інституту, з якими можна ознайомитися за посиланням: www.imath.kiev.ua/files/statut-2016-v2.doc.  Пропозиції щодо окремих пунктів проекту пров.н.с. Р.М. Черніги: www.imath.kiev.ua/files/statut-cherniha-notes-12.10.2016.pdf.

Зауваження і пропозиції подавати до 20 жовтня 2016 р. ученому секретарю Інституту І.В. Соколенко: 235-31-58, sokol@imath.kiev.ua
04.10.2016
image
Проект Статуту Інституту математики НАН України (нова редакція)
На виконання Постанови Президії НАН України №180 "Про затвердження Основних принципів організації та діяльності наукової установи Національної академії наук України" від 14.09.2016 р.  на засіданні Вченої ради Інституту 11 жовтня 2016 р. планується обговорення і прийняття нової редакції Статуту Інституту математики НАН України.

З проектом нової редакції Статуту Інституту математики НАН України можна ознайомитися за посиланням: www.imath.kiev.ua/files/statut-2016.doc

Зауваження і пропозиції подавати ученому секретарю Інституту І.В. Соколенко: 235-31-58, sokol@imath.kiev.ua
09.09.2016
image

05.09.2016
image
Department of Mathematics at the Institute of Mathematics NAS of Ukraine
08.08.2016
image
The Institute of Mathematics of the NAS of Ukraine held a lecture of the world famous mathematician - Marina Viazovska
14.07.2016
image

01.07.2016
image

31.05.2016
image

18.05.2016
image

18.05.2016
image

29.07.2015
image

03.06.2015
image

01.06.2015
image


07.04.2015
image

04.02.2015
image
The expanded meeting of the Editorial Board of the Journal "Nonlinear Oscillations"

On Wednesday, February 4th, at the Institute of Mathematics of NAS of Ukraine there was held the expanded meeting of the Editorial Board of the Journal "Nonlinear Oscillations".

Participants:

Editor-in-Chief: Acad. NAS of Ukraine A. M. Samoilenko (Ukraine).

Assistant Editor-in-Chief: Corr. Member NAS of Ukraine A. A. Boichuk (Ukraine).

Editorial board: Acad. NAS of Azerbaijan Fikret A. Aliev (Azerbaijan), Acad. NAS of Ukraine I. A. Lukovsky (Ukraine), Acad. NAS of Ukraine V. L. Makarov (Ukraine), Acad. NAS of Ukraine A. A. Martynyuk (Ukraine), Acad. NAS of Ukraine M. O. Perestyuk (Ukraine), Prof. Miklós Rontó (Hungary), Prof. V. H. Samoilenko (Ukraine), Prof. V. I. Tkachenko (Ukraine), Prof. Sergei Trofimchuk (Chile).

A lot of issues were discussed, including:

- analysis of activity of the Editorial Board over the past years;

- statistics for papers submitted, authors and reviewers;

- improving publications selection quality for "Nonlinear Oscillations";

- posting PDF-files of articles published throughout previous years for free on-line access.

23.01.2015
image

26.12.2014
image
Вітаємо!

Вітаємо ПОКУТНОГО Олександра Олексійовича, старшого наукового співробітника Лабораторії крайових задач теорії диференціальних рівнянь Інституту математики НАНУ з присудженням Премії Президента України для молодих вчених за 2014 рік за цикл наукових праць "Функціонально-аналітичні методи в сучасній теорії нелінійних динамічних систем та їх застосування".

 http://www.president.gov.ua/documents/18543.html
26.12.2014
image
Вітаємо!

Вітаємо ШАРКОВСЬКОГО Олександра Миколайовича з присудженням звання "Почесний доктор (Doctor Honoris Causa) Сілезського університету у м. Опава"

 http://old.math.slu.cz/various/sharkovsky/

26.12.2014
image

23.12.2014
image
Сongratulate the members of department Complex analysis and potential theory!

On the Award of the Verkhovna Rada of Ukraine to the most talented young scientists in the field of basic and applied research for 2013

Verkhovna Rada of Ukraine resolves:

1. In accordance with the Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine "On the Verkhovna Rada of Ukraine award to the most talented young scientists in basic and applied research" award prizes of the Verkhovna Rada of Ukraine for 2013 year:

for work "Analytical and topological methods in partial differential equations, convex and hypercomplex analysis":

Grischuk Sergey Viktorovich - candidate of Physical and Mathematical Sciences, Fellow of the Institute of Mathematics of NAS of Ukraine;

Tkachuk Maxim Vladimirovich - Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Fellow of the Institute of Mathematics of NAS of Ukraine;

Shpakivskii Vitaly Stanislavovych - Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Research Fellow of the Institute of Mathematics of NAS of Ukraine;

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-19

15.12.2014
image
On joint research projects National Academy of Sciences of Ukraine and Polish Academy of Sciences
The list of Ukrainian-Polish research projects implemented under the Protocol to the Agreement on

scientific cooperation between

National Academy of Sciences of Ukraine and the Polish Academy of Sciences, in 2015 - 2017 рр.

Name of project

1. The topological and analytical methods in complex and hypercomplex analysis

Institute of Mathematics NASU Yuri Zelinskii

Institute of Mathematics PAN Julian Lawrynowicz

http://www.nas.gov.ua/UA/news/Pages/contents.aspx?ffn1=ID&fft1=Eq&ffv1=2094
14.12.2014
image
PRESIDENTIAL DECREE number 936/2014 UKRAINE On awarding annual prizes of the President of Ukraine for Young Scientists 2014

Decree of the President of Ukraine, PA Poroshenko of Ukraine President's Award for Young Scientists Salimov Ruslan Radikovichu - Candidate of Physical and Mathematical Sciences, senior fellow Complex analysis and potential theory Institute of Mathematics of NAS of Ukraine, for a series of papers "Contemporary Issues geometric function theory and approximation theory"

http://www.president.gov.ua/documents/18543.html
25.11.2014
image

11.11.2014
image

11.11.2014
image

03.11.2014
image

25.09.2014
image
Ranking Web of Ukrainian Research Centers
Ranking Web of Ukrainian Research Centers
25.09.2014
image

25.09.2014
image

25.09.2014
image

25.09.2014
image

08.08.2014
image

25.12.2013
image

17.12.2013
image

11.12.2013
image
Премія Президента України для молодих вчених 2013 року

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 659/2013
Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2013 року
на підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки присуджено

Премію Президента України для молодих вчених 2013 року

- за цикл наукових праць "Класифікаційні проблеми лінійної алгебри":

БОНДАРЕНКУ Віталію Віталійовичу – кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові віддулу алгебри Інституту математики НАН України

РИБАЛКІНІЙ Тетяні Володимирівні – кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові відділу топології Інституту математики НАН України

ЯКИМЕНКУ Данилу Юрійовичу – кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові відділу функціонального аналізу Інституту математики НАН України

Колектив інституту щиро вітає лауреатів з присудженням премії та бажає подальших творчих досягнень.

13.11.2013
image

13.11.2013
image

13.11.2013
image

17.09.2013
image
Ювілейна дата

17 вересня 2013 року виповнюється 70 років члену кореспонденту НАНУ, доктору фіз.-мат. наук, професору Самойленку Юрію Стефановичу. Вітаємо!

20.05.2013
image
Державна премія України в галузі науки і техніки 2012 року


УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №279/2013 від 16 травня 2013 р. “Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2012 року” на підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки 2012 року:

- за цикл наукових праць «Дискретні та функціональні методи теорії наближення та їх застосування»:

МАКАРОВУ Володимиру Леонідовичу - академікові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту математики НАН України;

ТИМОСІ Олександру Миколайовичу - докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту математики НАН України;

ХЛОБИСТОВУ Володимиру Володимировичу - докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту математики НАН України;

СТАНЖИЦЬКОМУ Олександру Миколайовичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

ХАПКУ Роману Степановичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачеві кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка;

ГАВРИЛЮКУ Івану Петровичу - докторові фізико-математичних наук, деканові Університету дуальної освіти м.Айзенах (Федеративна Республіка Німеччина);

ЯНОВИЧУ Леоніду Олександровичу - докторові фізико-математичних наук, головному науковому співробітникові державної наукової установи «Інститут математики Національної академії наук Білорусі»;

СТЕПАНЦЮ Олександру Івановичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України (посмертно).

Колектив інституту щиро вітає лауреатів з присудженням Державної премії України в галузі науки і техніки 2012 року і бажає подальших творчих досягнень.

29.04.2013
image
Орден князя Ярослава Мудрого IV ступеня

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про відзначення державними нагородами України працівників підприємств, установ, організацій№ 242/2013 від 27 квітня 2013 р. за вагомий особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю директора Інституту математики Національної академії наук України, доктора фізико-математичних наук, академіка НАН України Анатолія Михайловича САМОЙЛЕНКА нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня.

Колектив інституту щиро вітає директора інституту, академіка НАН України А.М. Самойленка з нагородженням орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня і бажає подальших творчих успіхів.

17.03.2013
image
Anniversary
March 17, 2013 marks 85 years of Corresponding Member of NASU Professor Y. Y. Trokhymchuk.
18.02.2013
image
Доступ до EBSCO
З 11.02.13 протягом 2х місяців Інститут має тестовий доступ ресурсів EBSCO Publishing: Legal Source, Education Source, Humanities Source, Applied Science & Technology. Також протягом місяця є доступ до всієї колекції електронних книжок EBSCO.  Детальніше див. на http://search.ebscohost.com/
18.12.2012
image
Урочисте відкриття меморіальної дошки на честь директора Інституту математики 1958-1988 рр., академіка АН СРСР і НАН України Юрія Олексійовича Митропольського

Фото та додаткова інформація

20.11.2012
image

20.07.2012
image
Міжнародна конференція "Теорія наближення функцій та її застосування", присвячена 70-річчю з дня народження члена–кореспондента НАН України, професора О.І. СТЕПАНЦЯ (1942-2007)
16.05.2011
image

25.06.2009
image
Abel Prize 2009

Mikhail Gromov received the Abel Prize from King Harald

The Russian-French mathematician Mikhail Leonidovich Gromov, Institut des Hautes Études Scientifiques, Bures-sur-Yvette, France received the 2009 Abel Prize from His Majesty King Harald at an award ceremony in Oslo today, 19 May. Her Majesty Queen Sonja also attended the award ceremony. The Minister of Research and Higher Education, Tora Aasland, was among the many other prominent persons present. The Abel Prize that carries a cash award of NOK 6,000,000 (close to ? 700,000, US$ 950,000), is awarded by the Norwegian Academy of Science and Letters.

The 2009 Abel Prize is awarded to Mikhail Gromov for his revolutionary contributions to geometry. Kristian Seip, the chairman of the Abel Committee, elaborated on this in his speech at the award ceremony:
– Mikhail Gromov is a remarkably creative mathematician. He is always in pursuit of new questions and is constantly thinking of new ideas for solutions of long-standing problems. The work of Gromov will for a long time to come continue to be a source of inspiration for many important mathematical discoveries.

12.11.2008
image
Abel Prize 2008

On Tuesday, His Majesty King Harald presented the Abel Prize for 2008 to the two mathematicians, John Griggs Thompson of the USA and Jacques Tits of France. The ceremony took place in the University of Oslo Aula. The King was accompanied by Her Majesty Queen Sonja. The two prize winners will share the prize money, which amounts to NOK 6 million.

Thompson and Tits have won the prize for their contributions to what is referred to as group theory. The Abel Committee Chairman, Professor Kristian Seip, said in his explanation that the prize is awarded “for their outstanding achievements in algebra and especially for their shaping of modern group theory”.

The Norwegian Academy of Science and Letters is responsible for awarding the prize, and the Academy's President, Ole Didrik Lærum, noted in his speech that the Abel Prize was not just established to honour outstanding scientific achievements, but also to promote a greater appreciation in the society of the importance of mathematics and to stimulate young people's interest in the subject.

The composer and pianist Ketil Bjørnstad, the mezzo-soprano Randi Stene and the violist Lars Anders Tomter provided the ceremony's musical performances.

The Norwegian government took the initiative to establish the Abel Prize several years ago, and Niels Henrik Abel's Memorial Fund was established in 2001. The return from the fund is utilised in a number of activities in order to stimulate mathematical interest, among other things through the Abel Prize. The so-called Holmboe Prize, named after Niels Henrik Abel's teacher, was awarded on Monday. This prize goes to a teacher who shows a special enthusiasm for mathematics in his/her instruction. This year's prize was awarded to Elisabeth Aksnes at the Bryne School.

Prior to the presentation of the prize in the Aula, Thompson and Tits had an audience with His Majesty King Harald and Her Majesty Queen Sonja at the Royal Palace. The final event of the day will be the banquet given by the Norwegian government at Akershus Fortress, where Minister of Research and Higher Education Tora Aasland is the host.

On Wednesday, the two prize winners will hold their Abel Lectures at the University of Oslo.

01.08.2007
image
Success of ukrainian young mathematicians on 48-th international math competition
28.06.2007
image
Symmetry - 2007
7-th international conference "Symmetry in nonlinear mathematical phisics" is finished
12.06.2007
image
Abel Prize
Lennart Carlson was awarded by Abel Prize 2007
01.01.1970
image

01.01.1970
image

01.01.1970
image

Copyright © 2007 Institute of Mathematics