04.05.2020
image
XIX Kyiv Mathematical Festival

Problem tour of XIX Kyiv Mathematical Festival for pupils will be held remotely on 04-15 May, 2020. Problems are composed by the staff of the department of stochastic processes of the Institute of mathematics, NAS of Ukraine. More information on suggested topics and participation terms can be found on the website

http://stochastic.imath.kiev.ua/uk/математика-для-школярів/04.04.2020
image

12.03.2020
image

10.03.2020
image

04.03.2020
image

03.03.2020
image

03.03.2020
image

30.01.2020
image

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №31/202

Про оголошення 2020/2021 навчального року Роком математичної освіти в Україні

З метою забезпечення додержання конституційних гарантій з реалізації права на освіту, створення можливостей для рівного доступу українських школярів до сучасної та якісної математичної освіти, формування у них належного рівня математичної компетентності, ураховуючи результати міжнародного дослідження якості освіти PISA щодо математичної компетентності здобувачів базової середньої освіти в Україні, постановляю:

1. Оголосити 2020/2021 навчальний рік Роком математичної освіти в Україні.

2. Кабінету Міністрів України забезпечити розроблення та затвердити комплекс заходів щодо проведення у 2020/2021 навчальному році Року математичної освіти в Україні, передбачивши, зокрема:

упровадження у навчання сучасних практико-орієнтованих засад, у тому числі з використанням ресурсів PISA, підвищення якості навчально- методичного забезпечення вивчення математики, зокрема підручників та навчальних посібників з математики;

розроблення електронних навчальних ресурсів, спрямованих на розвиток математичної компетентності учнів, застосування математичних інструментів для розв’язання ігрових та стратегічних задач різного рівня складності;

створення умов для забезпечення сучасного рівня викладання математичних дисциплін, зокрема із застосуванням ефективних технологій формування та розвитку математичної компетентності учнів з урахуванням кращих вітчизняних та міжнародних практик, вивчення та впровадження досвіду держав, які демонструють високі показники з математичної компетентності за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA;

створення умов для підвищення мотивації здобувачів освіти з успішного оволодіння математичними знаннями і навичками, їх застосування у соціальній, економічній, технологічній, науковій та інших сферах суспільного життя;

створення у закладах загальної середньої освіти умов для вивчення математики за індивідуальною програмою для учнів, які потребують додаткової підтримки в опануванні предмета;

забезпечення належної організації запровадження з 2021 року обов’язкового зовнішнього незалежного оцінювання з математики;

проведення конкурсів, олімпіад та інших змагань з математики, спрямованих на розв’язання математичних задач із пошуком нестандартних підходів;

розширення можливостей для розвитку математичної компетентності учнів, зокрема через мережу математичних гуртків у закладах загальної середньої освіти, закладах позашкільної освіти, проведення літніх математичних шкіл для учнів та вчителів;

сприяння створенню освітніх майданчиків для вивчення математики на базі публічних бібліотек.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

30 січня 2020 року

28.01.2020
image

28.01.2020
image

27.01.2020
image

22.01.2020
image

17.01.2020
image

27.12.2019
image

24.12.2019
image

19.12.2019
image
Юрій Юрійович Трохимчук


Інститут математики НАН України з глибоким сумом сповіщає, що 18 грудня 2019 року пішов з життя видатний український математик, всесвітньо відомий спеціаліст з теорії функцій та топології, провідний науковий співробітник відділу комплексного аналізу і потенціалу Інституту, член-кореспондент НАН України Юрій Юрійович Трохимчук.

Юрій Юрійович Трохимчук народився 17 березня 1928 року в Києві, де в довоєнні роки пройшло його дитинство. Його батьки були вчителями російської та української мови і літератури, тому Юрій був досить начитаним підлітком. Його улюбленими світочами були Пушкін, Лермонтов, Чехов, Шевченко, Марко Вовчок, Нечуй-Левицький, Тесленко.

Навчався в школах різних міст: Київ, Корсунь, Львів, Калач (Воронезької області), а закінчив школу в 1944 році в Казахстані (ст. Лугова).  Ще під час війни, в тому ж 1944 році, батьки були направлені на роботу до Львова. Там Ю.Ю. Трохимчук вступив на фізико-математичний факультет Львівського університету, де на той час викладали такі видатні вчені як С. Банах (декан), С. Мазур, Б. Кнастер, В. Левицький. Його вчителем і науковим керівником став відомий спеціаліст з комплексного аналізу Л.І. Волковиський. Після закінчення університету в 1949 році Юрій Юрійович вступив до аспірантури Львівського філіалу Академії Наук, де під керівництвом Л.І. Волковиського підготував кандидатську дисертацію.

Після захисту дисертації в 1952 році Юрій Юрійович  працює асистентом фізико-математичного факультету Львівського державного університету. З 1953 року Ю.Ю. Трохимчук доцент Львівського поліграфічного інституту, а з 1955 по 1960 рік – доцент Новосибірського електротехнічного інституту.

В цей час він активно працює над мінімальними критеріями аналітичності функцій. Результати цих досліджень склали основу докторської дисертації Юрія Юрійовича «Непрерывные отображения и аналитические функции», яку він успішно захищає в Московському державному університеті в 1960 році.

На базі цих досліджень написана монографія  «Непрерывные отображения и условия моногенности» – М.: Физматиз, 1963, яка одразу ж була перекладена на англійську мову і через рік видана у США під назвою «Continuous mappings and conditions of monogenity» (Daniel Davey & Co., New York, 1964) .

В 1960 році Ю.Ю. Трохимчука  обрано за конкурсом на посаду старшого наукового співробітника Інституту математики АН УРСР. З цього ж року він працює за сумісництвом професором механіко-математичного факультету Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка, де читає курси математичного аналізу, теорії функцій, комплексного аналізу та топології. В цей час Ю.Ю. Трохимчук створює топологічний семінар для активних студентів, який став зародком топологічної школи в Україні. В коло його наукових інтересів входять нові топологічні методи, що застосовуються для розв’язання класичних теоретико-функціональних проблем.

Основні результати Ю.Ю. Трохимчука пов’язані з повним переносом теорем Меньшова про конформні відображення з класу однолистих функцій на довільні неперервні функції. Поєднання теорії множин моногенності та теорії внутрішніх відображень за Стоїловим в роботах Ю.Ю. Трохимчука стало одним з основних методів дослідження і розв’язання важких проблем теорії функцій, які не вдавалося розв’язати у рамках попередніх класичних підходів.

Однією з основних проблем, над розв’язанням якої працював Юрій Юрійович, є проблема усунення особливостей гармонічних і аналітичних функцій за умов, коли класичні методи виявляються не спроможними для її розв’язання. Ним доведено саме суто топологічними методами невідомі раніше критерії усунення і нові (до того ж, мабуть, остаточні) узагальнення так званих контурних і тілесних властивостей похідних від аналітичних функцій. Встановлено також необхідні і достатні умови того, що неперервна диференціальна форма є повним диференціалом.  Згадані результати підсумовано в трьох монографіях.

Юрій Юрійович проявив себе також як талановитий організатор науки. В 1963 році в Каневі він був організатором першої в тодішньому Радянському Союзі літньої математичної школи, якій передувала лише перша в світі математична школа, організована того ж року в Італії. Протягом двадцяти років Ю.Ю. Трохимчук був організатором літніх математичних шкіл, на яких завжди були представлені найповніші досягнення сучасної математики з найрізноманітніших її розділів (особливо – аналіз, диференціальні рівняння, топологія). Лекторами в цих школах були всесвітньо відомі математики, зокрема, академіки В.І. Арнольд, М.М. Боголюбов, М.Г. Крейн, В.О. Марченко, С.П. Новиков, Ю.Г. Решетняк, А.Т. Фоменко та ін. Ці школи істотно вплинули на зростання наукової активності та рівня наукових досліджень молодого у той час колективу Інституту математики АН УРСР.

Плодотворні ідеї  Ю.Ю. Трохимчука стали основою робіт його учнів, які розвинули теорію степеня відображення для класів довільних компактних відображень та деяких класів многозначних відображень, поширили теорію множин моногенності та мінімальних критеріїв голоморфності на функції багатьох комплексних змінних, суттєво розвинули теорію Морса та її застосування до динамічних систем, розв’язали ряд проблем А. Косинського. Ю.Ю. Трохимчуком підготовлено 13 кандидатів і трьох докторів наук.  Його учні працюють в багатьох містах України, в Туркменістані, Узбекистані, Єгипті, Словаччині.

В 2006 році Ю.Ю. Трохимчука обрано членом-кореспондентом НАН України. Він є лауреатом премії імені О.В. Погорєлова НАН України.

Приносимо глибокі співчуття рідним, близьким та колегам Юрія Юрійовича. Це важка втрата для Інституту і для всієї української математичної спільноти.

Прощання з член-кореспондентом НАН України Трохимчуком Юрієм Юрієвичем відбудеться в суботу 21 грудня 2019 року о 12:30 у залі "Омега" за адресою вул. Івана Федорова 33. Транспорт буде надано до центрального входу Інституту математики НАН України об 11:30.

12.12.2019
image

10.12.2019
image

03.12.2019
image

30.10.2019
image

29.10.2019
image

17.10.2019
image

09.10.2019
image
International Conference «Problems of Theoretical and Mathematical Physics» dedicated to M. M. Bogolyubov 110th anniversary

On September 24-26, 2019, the International Scientific Conference “Problems of Theoretical and Mathematical Physics” dedicated to the 110th anniversary of the prominent theorist of physical sciences and mathematics M. Bogolyubov (1909-1992) was held in Kyiv. Studies by a world-renowned scientist relate to variational calculus, functional analysis, differential equation theory, probability theory, mathematical physics, statistical mechanics, quantum field theory, and elementary particle theory. Based on the research of MM Bogolyubov and his students, several scientific schools were formed in Kyiv. The conference was co-organized by the Institute of Mathematics of the NAS of Ukraine and the Institute of Theoretical Physics. MM Bogolyubov NAS of Ukraine.

The section "Mathematics and Mathematical Physics" was held at the Institute of Mathematics of NAS of Ukraine. It was attended by 35 participants, including 2 academicians and 2 corresponding members of the NAS of Ukraine, 15 Doctors of Sciences, 15 Candidates of Sciences, 4 postgraduate students, representatives of Germany, Kazakhstan, the Netherlands, Turkey. Scientific and educational centers from the following cities were presented: Eskişehir, Groningen, Kırklareli, Kramatorsk, Kyiv, Lviv, Mainz, Nur-Sultan, Odessa, Sloviansk, Zhytomyr.

The section was opened by the report of the Director of the Institute of Mathematics NAS of Ukraine Academician of NAS of Ukraine A. Samoilenko on the outstanding scientific results of Academician M. Bogolyubov. On the final day, A. Samoilenko summed up the work of the conference section, thanked its participants and organizers.

08.10.2019
image

04.10.2019
image

25.09.2019
image
Course of lecutres "Infinite dimensional Lévy processes"

Dear colleagues!  


A course of lectures“Infinite dimensional Lévy processes”by 


Professor Markus Riedle 

(King's College London) 


will be held from 25 September to 10 October 2019.Schedule:


  • 25.09.2019, 16:30, room 401

Lecture 1 “Cylindrical measures and cylindrical random variables”


  • 27.09.2019, 16:30, room 401

Lecture 2 “Radon extension and Prokhorov's theorem”


  • 02.10.2019, 16:30, room 401

Lecture 3 “Cylindrical Lévy processes”


  • 04.10.2019, 16:30, room 401

Lecture 4 “Characteristics of cylindrical Lévy processes”


  • 09.10.2019, 16:30, room 401

Lecture 5 “Tightness of random sums by decoupling”


  • 10.10.2019, 16:30, room 401

Lecture 6 “Stochastic integration”


Lectures are oriented on specialists, PhD students and Master students and will contain both introductory material and recent results in the field.17.09.2019
image

17.09.2019
image

05.09.2019
image
МАТЕМАТИКА — МУЗИКА ЖИТТЯ. До 70-річчя члена-кореспондента НАН України А. Н. Кочубея

26 серпня 2019 р. виповнилося 70 років видатному, визнаному у світі українському математику, відомому фахівцю в галузі математичної фізики, функціонального аналізу та рівнянь у частинних похідних, який започаткував і розвинув кілька нових напрямів сучасного математичного аналізу, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки (2018), завідувачу відділу нелінійного аналізу Інституту математики НАН України, доктору фізико-математичних наук, члену-кореспонденту НАН України Анатолію Наумовичу Кочубею.


Пропонуємо ознайомитися зі статтею "МАТЕМАТИКА — МУЗИКА ЖИТТЯ" про життєвий шлях Анатолія Наумовича, опубліковану у Віснику НАН України, 2019, No 8.

Посилання: PDF


04.09.2019
image

03.09.2019
image

30.08.2019
image
100 years of fruitful cooperation
On August 29, 2019, the newspaper "Voice of Ukraine" published an article by B.E. Paton "100 years of fruitful cooperation", dedicated to the cooperation of two organizations of national importance: the National Academy of Sciences of Ukraine and Taras Shevchenko National University of Kyiv. More
09.07.2019
image

07.06.2019
image
Acad. Prof. Dr. Yuriy Berezansky has died


The Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine with deep regret announces that on June 7, 2019, a prominent Ukrainian mathematician, one of the founders of modern functional analysis, the patriarch and founder of the Kyiv school of functional analysis, Yuriy Berezansky, the chief researcher at the Institute, died.


Yuriy Makarovich was born on May 8, 1925 in Ukrainian family in Kyiv; all his later life was connected with this city. In 1944 he entered the the Faculty of Physics and Mathematics of Kyiv State T. G. Shevchenko University, and after graduation (1948) entered the postgraduate study at the Department of Algebra and Functional Analysis of the Institute of Mathematics. His scientific supervisor was M. G. Krein. Here he held all the scientific positions up to the head of the department first of mathematical (1960-1986) and then functional (1986-2001) analysis, becoming a Corresponding member (1964), and later (1988) an Academician of NAS of Ukraine.

Yu. M. Berezansky was awarded the State Prize of Ukraine in the field of science and technology (1998) and Krylov (1980) and Bogolyubov (1997) Prizes of NAS of Ukraine.

Yu. M. Berezansky worked in the field of functional analysis, the theory of operators, the theory of differential equations and their applications. Among the students of Yu. M. Berezansky there are 10 doctors and 33 candidates of sciences. We convey our deepest condolences to relatives and colleagues of Yuriy Makarovich.

This is a heavy loss for the Institute and for all mathematicians of the world.


04.06.2019
image

24.05.2019
image

23.05.2019
image

05.05.2019
image

25.04.2019
image

23.04.2019
image

23.04.2019
image

26.03.2019
image

26.03.2019
image

11.03.2019
image
Гурток з математичного аналізу

У відділі теорії випадкових процесів Інституту математики НАН України вже більше 35 років працює гурток з математичного аналізу. Через цей гурток пройшли майже всі переможці міжнародних студентських олімпіад, що вчилися у місті Києві. Багато з них пізніше стали кандидатами і докторами наук та працюють в Інституті математики й інших установах.


Протягом цього часу гурток вели доктор фізико-математичних наук, професор А. А. Дороговцев, кандидат фізико-математичних наук, доцент М. О. Денісьєвський, доктор фізико-математичних наук, професор О. М. Кулік, доктор фізико-математичних наук А. Ю. Пилипенко, кандидат фізико-математичних наук О. В. Руденко, кандидат фізико-математичних наук Г. В. Рябов. Зараз гурток веде кандидат фізико-математичних наук В. В. Фомічов.


Метою гуртка є ознайомлення студентів з математичними ідеями, які виходять за рамки стандартного університетського курсу математичного аналізу, але мають широке застосування у сучасній математиці Так, окрім традиційних розділів курсу будуть розглянуті наступні теми:

— основні теореми про апроксимацію неперервних функцій на прикладі поліномів Бернштейна;

— функції обмеженої -варіації та інтеграли Стілтьєса і Юнга;

— сучасні теорії інтегрування функцій дійсної змінної (інтеграли Хенстока–Курцвайля, Данжуа, Перрона, Макшейна);

— кратні числові й функціональні ряди і геометрія сферичних поверхонь

та ін.


Кращим учасникам гуртка пропонуються дослідницькі задачі для самостійної роботи, які можуть слугувати основою для дипломних і магістерських робіт.Запрошуються всі бажаючі!
Щочетверга, Інститут математики НАН України,

початок о 16:15 вул. Терещенківська, 3, кім. 401

05.03.2019
image

19.02.2019
image

08.02.2019
image

08.02.2019
image

05.02.2019
image

31.01.2019
image
Sense of life – mathematics

Про свій шлях у науку та дослідження, якими займається, проекту «WOMO» розповіла старший науковий співробітник відділу математичної фізики Інституту математики НАН України кандидат фізико-математичних наук Ванєєва Олена Олександрівна.

Подивитися статтю можна за посиланням http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/News/Pages/View.aspx?MessageID=4592


17.01.2019
image

27.12.2018
image

12.12.2018
image

11.12.2018
image

26.11.2018
image

16.11.2018
image
Kyiv Mathematical Colloquium

Dear Colleagues,

We invite you to Kyiv Mathematical Colloquium organized by Institute of Mathematics of National Academy of Sciences, Kyiv Mathematical Society, Kyiv Academic University (KAU), Junion Academy of Sciences of Ukraine and Ukrainian Mathematical Society.

Speaker: Petro Ilyash, 11 class, Liceum 208, Kyiv
Title: Rendezvous number of a compact connected metric space
Supervisor: Ph.D. Tymoshkevych T. D.
Venue: Institute of Mathematics, National Academy of Sciences of Ukraine, st. Tereshchenkovskaya, 3, room. 305

Petro independently proved a rather nontrivial fact that was estabilshed in 1964 by O. Gross using game theory about the existence of the so-called "rendezvous number" defined for all connected compact metric spaces.

The purpose of the meeting is, in particular, to attract future scholars - now students, and in the future - students and postgraduates, to scientific activity.

Students of mathematical schools, lyceums, students, post-graduate students, scientists, as well as teachers of higher educational institutions, who take care of the scientific education of schoolchildren, are invited to the meeting of the Kiev Mathematical Colloquium, all who are ready to join and promote the growth of talented young people and their involvement in scientific work in the field of mathematics, as well as all those who are interested in mathematics.

14.11.2018
image
ФізМатДень в Інституті математики НАН України

17 листопада (субота) з 11:00 до 17:00 в Інституті математики НАНУ буде проходити ФізМатДень.

Відвідувачів очікують різноманітні математичні конкурси та квести, цікаві науково-пізнавальні доповіді та живе спілкування.  

Запрошуємо школярів, студентів та усіх охочих.

13.11.2018
image

05.11.2018
image

23.10.2018
image

23.10.2018
image

01.10.2018
image

25.09.2018
image

30.07.2018
image
Chernikov Mykola Sergiyovich

Інститут математики НАН України з глибоким сумом сповіщає, що 27 липня 2018 року пішов з життя відомий український математик, провідний науковий співробітник відділу алгебри і топології Інституту Микола Сергійович Черніков.


М.С.Черніков народився 12 травня 1955 року в місті Перм (Росія). У 1964 році його сім’я переїжджає до Києва. У 1972 році Микола Черніков поступив, а у 1977 році закінчив Київський університет імені Тараса Шевченка. Після цього весь його творчий шлях пов’язаний з Інститутом математики. Вже в студентські роки він розпочав самостійні дослідження в галузі теорії груп, де й одержав вагомі результати. У 1978 році він захистив кандидатську, а в 1991 році - докторську дисертацію “Нескінченні факторизовні групи”. Він опублікував більше 100 робіт, присвячених актуальним питанням сучасної теорії груп, переважно - групам з узагальненими умовами мінімальності та розв’язності, факторизаціям груп, лінійним групам, тощо. Його роботи зробили його знаним і авторитетним фахівцем у цій галузі. М.С.Черніков був активним учасником багатьох міжнародних конференцій та семінарів, де його доповіді викликали інтерес у колег. Він підготував 2 кандидатів наук.


Приносимо свої глибокі співчуття рідним, близьким та колегам Миколи Сергійовича. Це важка втрата для Інституту і для всієї української математичної спільноти.

10.07.2018
image

The meeting of the Academic Council of the Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine will be held in the conference hall on Tuesday, July 10, 2018, at 10:00.
10.07.2018
image
Grants for young Doctor of Sciences
12.06.2018
image

The meeting of the Academic Council of the Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine will be held in the conference hall on Tuesday, June 12, 2018, at 10:00.
30.05.2018
image
Congratulations to the director of the Institute of Mathematics on the receiving the Order of Prince Yaroslav the Wise

By  DECREE OF THE PRESIDENT OF UKRAINE "On Celebration of the State Awards of Ukraine on the occasion of the Day of Science" No. 135/2018 dated May 19, 2018, for a significant personal contribution to the development of domestic science, strengthening of the scientific and technical potential of Ukraine, long-term conscientious work and high professionalism of the Director of the Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, academician of the National Academy of Sciences of Ukraine Anatoly Mikhailovich SAMOYLENKO was awarded the Order of Prince Yaroslav the Wise 3rd Class.


The staff of the institute sincerely congratulates the director of the institute, Academician of NAS of Ukraine A.M. Samoilenko with the award of the Order of Prince Yaroslav the Wise 3rd Class and wishes further creative success.

19.05.2018
image
Order of Prince Yaroslav the Wise 3rd Class

By DECREE OF THE PRESIDENT OF UKRAINE "On Celebration of the State Awards of Ukraine on the occasion of the Day of Science" No. 135/2018 dated May 19, 2018, for a significant personal contribution to the development of domestic science, strengthening of the scientific and technical potential of Ukraine, long-term conscientious work and high professionalism of the Director of the Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, academician of the National Academy of Sciences of Ukraine Anatoly Mikhailovich SAMOYLENKO was awarded the Order of Prince Yaroslav the Wise 3rd Class.

The staff of the institute sincerely congratulates the director of the institute, academician of NAS of Ukraine A.M. Samoilenko with the award of the Order of Prince Yaroslav the Wise 3rd Class and wishes further creative success.


18.05.2018
image
Сергій Федорович Коляда
Шановні колеги,
прощання з Сергієм Федоровичем Колядою відбудеться в суботу 19 травня в Інституті математики НАН України о 10:00. Поховання на Лісовому кладовищі.
16.05.2018
image
Sergiy Kolyada

Dear colleagues,

With great regret and sadness we inform that yesterday, May 16, 2018, an outstanding mathematician well known specialist of dynamical systems theory Sergiy Kolyada passed away.

His main work relates to topological dynamics, entropy, chaos, and low-dimensional dynamical systems. Sergiy Kolyada conducted active research and organizational activity.
He has repeatedly been invited to the leading universities and research centers of the world.
In particular, he was a guest professor at the Max Planck Institute for Mathematics (Bonn, Germany), a co-organizer of a large number of conferences in dynamical systems, revived the Kyiv Mathematical Society and was its President from 2006 to 2014. In 2010 he awarded the State Prize of Ukraine in the field of science and technology, and in 2013 a John von Neumann Visiting Professorship at the Munich Technical University.

Very recently he was appointed as a Chief of the Department of Dynamical Systems Thoery and Fractal Analysis of the Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine.

We bring our deep condolences to all relatives, friends, and colleagues of Sergiy and to all who knew him.15.05.2018
image

The meeting of the Academic Council of the Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine will be held in the conference hall on Tuesday, May 15, 2018, at 10:00.
23.04.2018
image
In Kyiv, world famous scientist Georgy Voronoï is commemorated

Special meeting devoted to 150th anniversary of world famous mathematician of Ukrainian origin Georgy Voronoï was held on April 23 at the Department of Physics and Mathematics of the Mykhailo Drahomanov National Pedagogical University.

Participants of the Special Meeting of April 23 dedicated to the 150th Anniversary of world famous mathematician Georgy Voronoï
Participants of the Special Meeting of April 23 dedicated to the 150th Anniversary of Georgy Voronoï. Photo by Roman Nikiforov (Mykhailo Drahomanov National Pedagogical University)

Researchers and post-graduates of the Institute of Mathematics of the NAS of Ukraine are also participated at this meeting. The film “Georgy Voronoï, Ukrainian and Polish Mathematician” (produced by Chernihiv Television and Radio Company in 2013, directed by Tetiana Myrhorodska) was demonstrated. Although screenplay contains some mistakes and inaccuracies, one can obtain information about life, research and teaching of the genius scientist.

Guests of the event spoke how they use Voronoïʼs results in their research work.

Academician Yaroslav Yatskiv, Director of the Main Astronomical Observatory of the NAS of Ukraine, and his co-workers Dr. Daria Dobrycheva and Dr. Iryna Vavilova spoke about mathematical methods to study large-scale structures and evolution of galaxies. Prof. Oleksandr Rud (Georgy Kurdyumov Institute for Metal Physics of the NAS of Ukraine) said how to use Voronoï polyhedral analysis for study of disordered systems.

Dr. Halyna Syta (Mykhailo Drahomanov National Pedagogical University) researched Georgy Voronoïʼs work and history of his family for many years. She recalled how a group of mathematicians from Kyiv visited Zhuravka in 1982 for the first time: they saw a grave of the scientist, and the house of Voronoï family existed at that time. She is also got acquainted with Georgyʼs daughter Maria Vorona‑Vasylenko, when Maria lived in Boryspil. Researcher cites Mariaʼs words, “In our family, we knew do not think about wealth (although we never were rich) and do not think about glory, but about glory of Ukraine”.

Prof. Massimo Capaccioli (University of Naples Federico II) is very impressed by this event. His student showed Voronoï mosaics to him, when Capaccioli was already a university professor. “But I did not know anything about Voronoï. Now I know that he is Ukrainian. So, I am happy to visit Ukraine even more,” Capaccioli said.

Many educational and memorial events devoted to the celebration of the 150th anniversary of Georgy Voronoï at the national level will be held during this week. Details are at the website: http://voronoi2018.npu.edu.ua/en/voronoi150

More photos on Roman Nikiforov's album (Mykhailo Drahomanov National Pedagogical University).

20.04.2018
image
150th anniversary of Ukrainian mathematician Georgy Voronoï

Mykhailo Drahomanov National Pedagogical University, Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, and Kyiv Mathematical Society invite you to commemorate eminent Ukrainian mathematician Georgy Voronoï (1868–1908). Educational and memorial events devoted to his 150th anniversary will be held on April 23–27, 2018 in Kyiv as well as in Zhuravka (Chernihiv Region).

Program

Monday, April 23, 14:00–16:00
Mykhailo Drahomanov National Pedagogical University
Kyiv, 9 Pyrohova St., room 448

Demonstration of the film “Georgy Voronoï, Ukrainian and Polish Mathematician” (produced by Chernihiv Television and Radio Company in 2013, 20 min). Short talks of scientists and open discussion are also planned.

Wednesday, April 25, 14:00–15:00
Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine
Kyiv, 3 Tereschenkivska St., room 305 (conference hall)

Professor Mykola Pratsiovytyiʼs lecture “Geometric Mosaics of Great Ukrainian. Devoted to 150th Anniversary of Professor Georgy Voronoï” on the General Meeting of Department of Mathematics (National Academy of Sciences of Ukraine)

Friday, April 27
Zhuravka (Varva District, Chernihiv Region)

Trip from Kyiv to Zhuravka, where Georgy Voronoï was born and buried

During the events on April 23 and 25 a book exhibition will be open also. Academic publications related to Georgy Voronoïʼs research topics will be presented at the exhibition.

Admission to all events is free provided you register online. Number of seats is limited.

Details: http://voronoi2018.npu.edu.ua/en/voronoi150

Recall that April 28, 2018 is 150th anniversary of Georgy Voronoï. He was a Doctor of Mathematics, Professor of Warsaw University, Corresponding Member of Saint Petersburg Academy of Sciences. Georgy was born in a small town Zhuravka, Poltava Province of that time, (1868) and graduated from Saint Petersburg University (1889). His papers are dedicated to number theory and calculus. Voronoï is a co-founder of a new field of mathematics, namely, geometry of numbers. Mathematical objects named after him, Voronoi diagrams, are extensively used in modern science and engineering for computer graphics, geometric modeling, design of robots, pattern recognition, research in artificial intelligence, design of geographic information systems, etc.

In 2018, Ukraine celebrates the 150th anniversary of Georgy Voronoï on government level (according to the Regulation of Verkhovna Rada of Ukraine “On Celebration of Memorable Dates and Anniversaries in 2018” of 08.02.2018 No. 2287-VIII).

20.03.2018
image

20.02.2018
image

06.02.2018
image

26.01.2018
image
Application for the DFFD projects (Young scientists, F-83)
18.01.2018
image

16.01.2018
image

The meeting of the Academic Council of the Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine will be held in the conference hall on Tuesday, January 16, 2018, at 10:00.
19.12.2017
image
Meeting of the Academic Council of the Institute of Mathematics of NASU

The meeting of the Academic Council of the Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine will be held in the conference hall on Tuesday, December 19, 2017, at 10:00.

Agenda:

1. About the most significant results of fundamental and applied researchers of the Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine for 2017 (reported by the director of the institute, academician of the National Academy of Sciences of Ukraine Anatoliy Samoilenko).

2. About the nomination of candidates for academicians and correspondent members of the National Academy of Sciences of Ukraine.

3. Election by competition for vacant positions:

- a Senior Researcher, Department of Functional Analysis;

- a Senior Researcher, Department of Theory of Random Processes;

- a Research Assistant of the Department of the Theory of Random Processes;

- a Research Assistant of the Department of Nonlinear Analysis;

- a Scientific Employee of the Department of Computational Mathematics;

- a Research Assistant of the Department of Mathematical Physics.

4. Scientific and organizational issues.

5. Current issues.

29.11.2017
image
Meeting with the Mathematical Students of the Borys Grinchenko Kyiv University
28.11.2017
image

28.11.2017
image

22.11.2017
image
Memorandum of Understanding between Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine and Kyrgyzstan-Turkish University of Manas

On November 22, 2017, was held the meeting of the director of the Institute of Mathematics NAS of Ukraine, Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine Professor A.M. Samoilenko and the rector of Kyrgyz-Turkish University "Manas" (Bishkek, Kyrgyzstan) professor S. Balzhi. The meeting also attended the deputy director of the institute on the scientific work, doctor of physical and mathematical sciences O.V. Antonyuk, chief scientific Institute staff member, Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine Professor I.O. Lukovsky, Head of Laboratory, Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Ukraine Professor O.A. Boychuk, leading researcher of the Institute, Doctor of Physical and Mathematical Sciences A.S. Serdyuk and Professor of the Kyrgyz-Turkish University "Manas" F. Abdullaev.


There were discussed the academic and pedagogical issues of cooperation of the Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine and Kyrgyzstan-Turkish University of Manas. The meeting lasted in a constructive atmosphere and concluded by signing the Memorandum of Understanding and exchanging of memorable gifts.

11.11.2017
image

31.10.2017
image

31.10.2017
image

17.10.2017
image

12.09.2017
image
Academic Council of the Institute of Mathematics
12.09.2017
image

21.07.2017
image
21 липня 2017

21 липня 2017  на 70 році життя зупинилося серце ЗЕЛІНСЬКОГО ЮРІЯ БОРИСОВИЧА, завідуючого відділу комплексного аналізу та теорії потенціалу, видатного математика, хорошого сім’янина, чудового батька та дідуся.

СВІТЛА ЙОМУ ПАМ’ЯТЬ

13.06.2017
image

16.05.2017
image

16.05.2017
image

10.05.2017
image
Відео виступу зі спогадами академіка НАН України А.М. Самойленка про видатного українського математика й механіка, академіка НАН України Ю.О. Митропольського

Відео виступу зі спогадами на Загальних зборах Відділення математики НАН України 12 квітня 2017 року, присвяченому 100-річчю від дня народження видатного українського математика й механіка, академіка НАН України Ю.О. Митропольського, академіка-секретаря Відділення математики НАН України, академіка НАН України А.М. Самойленка

https://youtu.be/jfMuAroPjTQ
12.04.2017
image

04.04.2017
image

04.04.2017
image

04.04.2017
image

28.03.2017
image

21.03.2017
image

16.03.2017
image
Вшанування пам’яті Василя Єрмакова
14.03.2017
image

13.03.2017
image

25.02.2017
image

24.02.2017
image

21.02.2017
image

13.02.2017
image

05.02.2017
image
On the usefulness of useless knowledge
31.01.2017
image

31.01.2017
image

24.01.2017
image
Сongratulations!
10.01.2017
image
МИРОСЛАВ ЛЬВОВИЧ ГОРБАЧУК

8 січня 2017 р. після тривалої хвороби помер видатний український математик, член-кореспондент НАН України Мирослав Львович Горбачук.

Народився Мирослав Львович 8 березня 1938 року на Лемківщині, у селі Риботичі Перемишльського повіту (нині Польща) в багатодітній (семеро дітей) селянській родині. У 1945 р., у зв'язку з масовим виселенням українців з Лемківщини та Холмщини, які після 2-ї світової війни відійшли до Польщі, сім'я змушена була переселитися в Західну Україну, в с. П'яновичі Самбірського району Львівської області.

Закінчивши школу, у 1956 р. М.Л. Горбачук вступив на механіко-математичний факультет Львівського університету ім. І. Франка. Курсові й дипломну роботи виконував під керівництвом В.Е. Лянце, за рекомендацією якого вступив до аспірантури Інституту математики АН УРСР. Керівником був Ю.М. Березанський, під чиїм безпосереднім впливом сформувались наукові інтереси Мирослава Львовича. Велику роль відіграли також праці М.Г. Крейна, а пізніше – й особисте спілкування з цим великим ученим.

Від 1961 р. наукова діяльність М.Л. Горбачука проходила в стінах Інституту математики. Тут він захистив обидві дисертації - кандидатську "Додатно визначені оператор-функції" (1965 р.) і докторську "Деякі питання спектральної теорії диференціальних рівнянь у просторах вектор-функцій" (1973 р.), тут обіймав посади від старшого інженера до завідувача відділу та головного наукового співробітника.

Математична творчість М.Л. Горбачука вирізняється широтою тематики і глибиною розв'язуваних проблем. У спектральній теорії операторів йому вдалося розв'язати давню проблему описання мовою граничних значень деяких класів розширень мінімального оператора, породженого диференціальним виразом у гільбертовому просторі, і дослідити їх спектральні властивості.

М.Л. Горбачук розробив загальний операторний підхід до теорії граничних значень розв'язків диференціальних рівнянь, що дало змогу не тільки з єдиної точки зору поглянути на низку класичних результатів, зокрема для гармонічних функцій, а й значно підсилити і уточнити їх. В теорії апроксимації йому також удалося знайти операторний підхід до прямих і обернених теорем теорії наближення функцій, який охоплює чимало як добре відомих, так і нових конкретних проблем наближення функцій і дає точні апріорні оцінки похибки наближення розв'язків операторних рівнянь варіаційними методами.

Мирослав Львович широко відомий також як популяризатор математичної науки та її історії. Його праці та лекції, присвячені класикам математичної науки, екстремальним задачам, розвиткові математичних ідей, завжди викликали інтерес у математиків різних поколінь. Він був патріотом України, навіть у найважчі часи русифікаторської політики він продовжував викладати виключно українською мовою.

Математичний доробок М.Л. Горбачука складається з трьох монографій та близько 200 статей, визнаних математичним загалом. Гідним визнанням заслуг перед наукою стало його обрання членом-кореспондентом НАН України (2000), присудження Державної премії України, премій ім. М. М. Крилова і М. Г. Крейна, відзначення іншими високими нагородами. Мирослав Львович брав активну участь у науково-громадській роботі як президент Київського (1993-2006 рр.), а а потім (2005 - 2012 рр.) Українського математичних товариств. Він був членом редколегій "Українського математичного журналу", "Українського математичного вісника", "Енциклопедії сучасної України", журналів "Methods of Functional Analysis and Topology" та "У світі математики", одним із керівників Київського семінару з функціонального аналізу.

Наукова діяльність М.Л. Горбачука завжди поєднувалась з педагогічною. Ще в 1965 р. він розпочав викладацьку роботу в Київському національному університеті ім. Т.Г. Шевченка і працював там до 2000 р. (професор від 1982 р.), читав також лекції в Національному технічному університеті "КПІ" (1997 - 2011 рр.). Серед його учнів - 7 докторів і 29 кандидатів наук, які працюють як в Україні, так і за її межами.

Висловлюємо глибоке та щире співчуття рідним і близьким Мирослава Львовича. Світла пам’ять про визначного вченого та прекрасну людину назавжди збережеться в серцях тих, хто його знав.

Прощання з Мирославом Львовичем відбудеться 11 січня 2017 з 11:00 до 11:30 в Інституті математики НАНУ.

03.01.2017
image

11.11.2016
image
Проект нової редакції Статуту Інституту математики НАН України
Проект нової редакції Статуту Інституту математики НАН України http://imath.kiev.ua/files/statut-2016-v3.doc, який буде розглядатися на засіданні Вченої ради 15 листопада 2016 року о 12.00 год.
09.11.2016
image

12.10.2016
image
Проект нової редакції Статуту Інституту математики НАН України (зі змінами)
Комісією у складі: заступника директора з наукової та організаційної роботи Б.Б. Нестеренка, голови первинної профспілкової організації А.С. Сердюка та пров.н.с. Р.М. Черніги,  затвердженої на засіданні Вченої ради Інституту 11 жовтня 2016 р., внесено зміни до проекту нової редакції Статуту Інституту, з якими можна ознайомитися за посиланням: www.imath.kiev.ua/files/statut-2016-v2.doc.  Пропозиції щодо окремих пунктів проекту пров.н.с. Р.М. Черніги: www.imath.kiev.ua/files/statut-cherniha-notes-12.10.2016.pdf.

Зауваження і пропозиції подавати до 20 жовтня 2016 р. ученому секретарю Інституту І.В. Соколенко: 235-31-58, sokol@imath.kiev.ua
04.10.2016
image
Проект Статуту Інституту математики НАН України (нова редакція)
На виконання Постанови Президії НАН України №180 "Про затвердження Основних принципів організації та діяльності наукової установи Національної академії наук України" від 14.09.2016 р.  на засіданні Вченої ради Інституту 11 жовтня 2016 р. планується обговорення і прийняття нової редакції Статуту Інституту математики НАН України.

З проектом нової редакції Статуту Інституту математики НАН України можна ознайомитися за посиланням: www.imath.kiev.ua/files/statut-2016.doc

Зауваження і пропозиції подавати ученому секретарю Інституту І.В. Соколенко: 235-31-58, sokol@imath.kiev.ua
09.09.2016
image

05.09.2016
image
Department of Mathematics at the Institute of Mathematics NAS of Ukraine
08.08.2016
image
The Institute of Mathematics of the NAS of Ukraine held a lecture of the world famous mathematician - Marina Viazovska
14.07.2016
image

01.07.2016
image

31.05.2016
image

18.05.2016
image

18.05.2016
image

29.07.2015
image

03.06.2015
image

01.06.2015
image


07.04.2015
image

04.02.2015
image
The expanded meeting of the Editorial Board of the Journal "Nonlinear Oscillations"

On Wednesday, February 4th, at the Institute of Mathematics of NAS of Ukraine there was held the expanded meeting of the Editorial Board of the Journal "Nonlinear Oscillations".

Participants:

Editor-in-Chief: Acad. NAS of Ukraine A. M. Samoilenko (Ukraine).

Assistant Editor-in-Chief: Corr. Member NAS of Ukraine A. A. Boichuk (Ukraine).

Editorial board: Acad. NAS of Azerbaijan Fikret A. Aliev (Azerbaijan), Acad. NAS of Ukraine I. A. Lukovsky (Ukraine), Acad. NAS of Ukraine V. L. Makarov (Ukraine), Acad. NAS of Ukraine A. A. Martynyuk (Ukraine), Acad. NAS of Ukraine M. O. Perestyuk (Ukraine), Prof. Miklós Rontó (Hungary), Prof. V. H. Samoilenko (Ukraine), Prof. V. I. Tkachenko (Ukraine), Prof. Sergei Trofimchuk (Chile).

A lot of issues were discussed, including:

- analysis of activity of the Editorial Board over the past years;

- statistics for papers submitted, authors and reviewers;

- improving publications selection quality for "Nonlinear Oscillations";

- posting PDF-files of articles published throughout previous years for free on-line access.

23.01.2015
image

26.12.2014
image
Вітаємо!

Вітаємо ПОКУТНОГО Олександра Олексійовича, старшого наукового співробітника Лабораторії крайових задач теорії диференціальних рівнянь Інституту математики НАНУ з присудженням Премії Президента України для молодих вчених за 2014 рік за цикл наукових праць "Функціонально-аналітичні методи в сучасній теорії нелінійних динамічних систем та їх застосування".

 http://www.president.gov.ua/documents/18543.html
26.12.2014
image
Вітаємо!

Вітаємо ШАРКОВСЬКОГО Олександра Миколайовича з присудженням звання "Почесний доктор (Doctor Honoris Causa) Сілезського університету у м. Опава"

 http://old.math.slu.cz/various/sharkovsky/

26.12.2014
image

23.12.2014
image
Сongratulate the members of department Complex analysis and potential theory!

On the Award of the Verkhovna Rada of Ukraine to the most talented young scientists in the field of basic and applied research for 2013

Verkhovna Rada of Ukraine resolves:

1. In accordance with the Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine "On the Verkhovna Rada of Ukraine award to the most talented young scientists in basic and applied research" award prizes of the Verkhovna Rada of Ukraine for 2013 year:

for work "Analytical and topological methods in partial differential equations, convex and hypercomplex analysis":

Grischuk Sergey Viktorovich - candidate of Physical and Mathematical Sciences, Fellow of the Institute of Mathematics of NAS of Ukraine;

Tkachuk Maxim Vladimirovich - Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Fellow of the Institute of Mathematics of NAS of Ukraine;

Shpakivskii Vitaly Stanislavovych - Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Research Fellow of the Institute of Mathematics of NAS of Ukraine;

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-19

15.12.2014
image
On joint research projects National Academy of Sciences of Ukraine and Polish Academy of Sciences
The list of Ukrainian-Polish research projects implemented under the Protocol to the Agreement on

scientific cooperation between

National Academy of Sciences of Ukraine and the Polish Academy of Sciences, in 2015 - 2017 рр.

Name of project

1. The topological and analytical methods in complex and hypercomplex analysis

Institute of Mathematics NASU Yuri Zelinskii

Institute of Mathematics PAN Julian Lawrynowicz

http://www.nas.gov.ua/UA/news/Pages/contents.aspx?ffn1=ID&fft1=Eq&ffv1=2094
14.12.2014
image
PRESIDENTIAL DECREE number 936/2014 UKRAINE On awarding annual prizes of the President of Ukraine for Young Scientists 2014

Decree of the President of Ukraine, PA Poroshenko of Ukraine President's Award for Young Scientists Salimov Ruslan Radikovichu - Candidate of Physical and Mathematical Sciences, senior fellow Complex analysis and potential theory Institute of Mathematics of NAS of Ukraine, for a series of papers "Contemporary Issues geometric function theory and approximation theory"

http://www.president.gov.ua/documents/18543.html
25.11.2014
image

11.11.2014
image

11.11.2014
image

03.11.2014
image

25.09.2014
image
Ranking Web of Ukrainian Research Centers
Ranking Web of Ukrainian Research Centers
25.09.2014
image

25.09.2014
image

25.09.2014
image

25.09.2014
image

08.08.2014
image

25.12.2013
image

17.12.2013
image

11.12.2013
image
Премія Президента України для молодих вчених 2013 року

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 659/2013
Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2013 року
на підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки присуджено

Премію Президента України для молодих вчених 2013 року

- за цикл наукових праць "Класифікаційні проблеми лінійної алгебри":

БОНДАРЕНКУ Віталію Віталійовичу – кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові віддулу алгебри Інституту математики НАН України

РИБАЛКІНІЙ Тетяні Володимирівні – кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові відділу топології Інституту математики НАН України

ЯКИМЕНКУ Данилу Юрійовичу – кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові відділу функціонального аналізу Інституту математики НАН України

Колектив інституту щиро вітає лауреатів з присудженням премії та бажає подальших творчих досягнень.

13.11.2013
image

13.11.2013
image

13.11.2013
image

17.09.2013
image
Ювілейна дата

17 вересня 2013 року виповнюється 70 років члену кореспонденту НАНУ, доктору фіз.-мат. наук, професору Самойленку Юрію Стефановичу. Вітаємо!

20.05.2013
image
Державна премія України в галузі науки і техніки 2012 року


УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №279/2013 від 16 травня 2013 р. “Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2012 року” на підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки 2012 року:

- за цикл наукових праць «Дискретні та функціональні методи теорії наближення та їх застосування»:

МАКАРОВУ Володимиру Леонідовичу - академікові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту математики НАН України;

ТИМОСІ Олександру Миколайовичу - докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту математики НАН України;

ХЛОБИСТОВУ Володимиру Володимировичу - докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту математики НАН України;

СТАНЖИЦЬКОМУ Олександру Миколайовичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

ХАПКУ Роману Степановичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачеві кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка;

ГАВРИЛЮКУ Івану Петровичу - докторові фізико-математичних наук, деканові Університету дуальної освіти м.Айзенах (Федеративна Республіка Німеччина);

ЯНОВИЧУ Леоніду Олександровичу - докторові фізико-математичних наук, головному науковому співробітникові державної наукової установи «Інститут математики Національної академії наук Білорусі»;

СТЕПАНЦЮ Олександру Івановичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України (посмертно).

Колектив інституту щиро вітає лауреатів з присудженням Державної премії України в галузі науки і техніки 2012 року і бажає подальших творчих досягнень.

29.04.2013
image
Орден князя Ярослава Мудрого IV ступеня

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про відзначення державними нагородами України працівників підприємств, установ, організацій№ 242/2013 від 27 квітня 2013 р. за вагомий особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю директора Інституту математики Національної академії наук України, доктора фізико-математичних наук, академіка НАН України Анатолія Михайловича САМОЙЛЕНКА нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня.

Колектив інституту щиро вітає директора інституту, академіка НАН України А.М. Самойленка з нагородженням орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня і бажає подальших творчих успіхів.

17.03.2013
image
Anniversary
March 17, 2013 marks 85 years of Corresponding Member of NASU Professor Y. Y. Trokhymchuk.
18.02.2013
image
Доступ до EBSCO
З 11.02.13 протягом 2х місяців Інститут має тестовий доступ ресурсів EBSCO Publishing: Legal Source, Education Source, Humanities Source, Applied Science & Technology. Також протягом місяця є доступ до всієї колекції електронних книжок EBSCO.  Детальніше див. на http://search.ebscohost.com/
18.12.2012
image
Урочисте відкриття меморіальної дошки на честь директора Інституту математики 1958-1988 рр., академіка АН СРСР і НАН України Юрія Олексійовича Митропольського

Фото та додаткова інформація

20.11.2012
image

20.07.2012
image
Міжнародна конференція "Теорія наближення функцій та її застосування", присвячена 70-річчю з дня народження члена–кореспондента НАН України, професора О.І. СТЕПАНЦЯ (1942-2007)
16.05.2011
image

25.06.2009
image
Abel Prize 2009

Mikhail Gromov received the Abel Prize from King Harald

The Russian-French mathematician Mikhail Leonidovich Gromov, Institut des Hautes Études Scientifiques, Bures-sur-Yvette, France received the 2009 Abel Prize from His Majesty King Harald at an award ceremony in Oslo today, 19 May. Her Majesty Queen Sonja also attended the award ceremony. The Minister of Research and Higher Education, Tora Aasland, was among the many other prominent persons present. The Abel Prize that carries a cash award of NOK 6,000,000 (close to ? 700,000, US$ 950,000), is awarded by the Norwegian Academy of Science and Letters.

The 2009 Abel Prize is awarded to Mikhail Gromov for his revolutionary contributions to geometry. Kristian Seip, the chairman of the Abel Committee, elaborated on this in his speech at the award ceremony:
– Mikhail Gromov is a remarkably creative mathematician. He is always in pursuit of new questions and is constantly thinking of new ideas for solutions of long-standing problems. The work of Gromov will for a long time to come continue to be a source of inspiration for many important mathematical discoveries.

12.11.2008
image
Abel Prize 2008

On Tuesday, His Majesty King Harald presented the Abel Prize for 2008 to the two mathematicians, John Griggs Thompson of the USA and Jacques Tits of France. The ceremony took place in the University of Oslo Aula. The King was accompanied by Her Majesty Queen Sonja. The two prize winners will share the prize money, which amounts to NOK 6 million.

Thompson and Tits have won the prize for their contributions to what is referred to as group theory. The Abel Committee Chairman, Professor Kristian Seip, said in his explanation that the prize is awarded “for their outstanding achievements in algebra and especially for their shaping of modern group theory”.

The Norwegian Academy of Science and Letters is responsible for awarding the prize, and the Academy's President, Ole Didrik Lærum, noted in his speech that the Abel Prize was not just established to honour outstanding scientific achievements, but also to promote a greater appreciation in the society of the importance of mathematics and to stimulate young people's interest in the subject.

The composer and pianist Ketil Bjørnstad, the mezzo-soprano Randi Stene and the violist Lars Anders Tomter provided the ceremony's musical performances.

The Norwegian government took the initiative to establish the Abel Prize several years ago, and Niels Henrik Abel's Memorial Fund was established in 2001. The return from the fund is utilised in a number of activities in order to stimulate mathematical interest, among other things through the Abel Prize. The so-called Holmboe Prize, named after Niels Henrik Abel's teacher, was awarded on Monday. This prize goes to a teacher who shows a special enthusiasm for mathematics in his/her instruction. This year's prize was awarded to Elisabeth Aksnes at the Bryne School.

Prior to the presentation of the prize in the Aula, Thompson and Tits had an audience with His Majesty King Harald and Her Majesty Queen Sonja at the Royal Palace. The final event of the day will be the banquet given by the Norwegian government at Akershus Fortress, where Minister of Research and Higher Education Tora Aasland is the host.

On Wednesday, the two prize winners will hold their Abel Lectures at the University of Oslo.

01.08.2007
image
Success of ukrainian young mathematicians on 48-th international math competition
01.01.1970
image

01.01.1970
image

01.01.1970
image

Copyright © 2007 Institute of Mathematics