Симетрія та інтегровність рівнянь математичної фізики − 2011: Список учасників

Андерс І.О. (Українська державна академія залізничного транспорту, Харків, Україна)
Обернена задача розсіяння для узагальненого модифікованого рівняння Кортевега-де Фріза   Abstract

Баранник А.Ф. (Akademia Pomorska w Slupsku, Poland)
Узагальнене відокремлення змінних для рівняння Utt=f(U)Uxx+af'(U)Ux2   Abstract

Basarab-Horwath P. (Linköping University, Sweden)
Дещо про класифікацію еволюційних рівнянь   Abstract

Бойко В.М. (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
Симетрії систем лінійних звичайних диференціальних рівнянь другого порядку зі сталими коефіцієнтами   Abstract

Ванєєва О.О. (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
Групова класифікація рівнянь мКдФ зі змінними коефіцієнтами   Abstract

Владіміров В.А. (AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland)
Nonlinear evolutionary models: dynamics and stability of some kinds of invariant solutions   Abstract

Воробйова А.І. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Миколаїв, Україна)

Гап'як І.В. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)
On the nonlinear kinetic equations of infinitely many hard spheres   Abstract

Герасименко В.І. (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
On the nonlinear kinetic equations of infinitely many hard spheres   Abstract

Давидович В.В. (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
Побудова операторів Q-умовної симетрії першого типу для класу систем рівнянь реакції-дифузії з несталими коефіцієнтами дифузії   Abstract

Єгорченко І.А. (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
Інваріанти для набору антисиметричних тензорів та диференціальні інваріанти для векторних функцій   Abstract

Жалій О.Ю. (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
Точно-розв'язні моделі гідродинамічної стабільності   Abstract

Жуковський О.М. (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
Знаходження точних розв’язкiв для полiпараболiчного оператора зi спецiальною правою частиною   Abstract

Іванова Н.М. (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)

Караджов Ю.А. (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
Matrix superpotentials   Abstract

Коваленко С. (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)

Курікша О.В. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Миколаїв, Україна)
Системи двох звичайних диференцiальних рiвнянь першого порядку, iнварiантнi вiдносно лiнiйних реалiзацiй алгебр Лi   Abstract

Легенький В.І. (Інститут проблем математичних машин і систем НАНУ, Київ, Україна)
Групова класифікація систем керування третього порядку з двома керуючими впливами   Abstract

Лутфуллін М.В. (Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, Україна)

Нестеренко М.О. (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
Ортогональні поліноми, пов'язані з простими групами Лі, та правила галуження для них   Abstract

Нікітін А.Г. (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
Dual shape invariance and superintegrable models for arbitrary spin   Abstract

Поліщук З.І. (Київ, Україна)

Попович Д.Р. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)
Лієвські ортогональні оператори   Abstract

Попович Р.О. (Wolfgang Pauli Institute, Austria та Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
Algebraic approach to group classification of differential equations   Abstract

Почекета О.А. (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
Reduction operators and exact solutions of generalized Burgers equations   Abstract

Рассоха І.В. (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Україна)
Нелінійні системи рівнянь реакції-конвекції-дифузії інваріантні відносно алгебри Галілея та її розширень   Abstract

Самойленко В.Г. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)
Асимптотичні розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами   Abstract

Самойленко Ю.І. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)
Існування розв'язку неоднорідного рівняння з одновимірним оператором Шредінгера в просторі швидко спадних функцій   Abstract

Сєров М.І. (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Україна)
Нелінійні системи рівнянь реакції-конвекції-дифузії інваріантні відносно алгебри Галілея та її розширень   Abstract

Сєрова М.М. (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Україна)
Нелінійні системи рівнянь реакції-конвекції-дифузії інваріантні відносно алгебри Галілея та її розширень   Abstract

Спічак С.В. (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
Симетрійний аналіз і точні розв'язки нелінійного рівняння колмогорівського типу   Abstract

Стогній В.І. (Національний технічний університет України "КПІ", Київ, Україна)
Симетрійний аналіз і точні розв'язки нелінійного рівняння колмогорівського типу   Abstract

Стукопин В.А. (Донской технический университет, Южный математический институт, Россия)
Twisted Yangians   Abstract

Трифонов А.Ю. (Томский политехнический университет, Томск, Россия)
Symmetries of integro-differential reaction-diffusion equation with quadratic operator   Abstract

Федорчук В.М. (Pedagogical University, Cracow, Poland & Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, Львів, Україна)
Classification of non-conjugate subalgebras of dimensions up to five of the Lie algebra of the Poincaré group P(1,4)   Abstract

Федорчук В.І. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, Львів, Україна)
On non-equivalent functional bases of invariants of the non-conjugate subgroups of the extended Galilei group G(1,3) М P(1,4)   Abstract

Черніга Р.М. (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
Екзотична конформна алгебра Галілея та нелінійні диференціальні рівняння з частинними похідними   Abstract

Шаповал Н.М. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)
Симетрії систем лінійних звичайних диференціальних рівнянь другого порядку зі сталими коефіцієнтами   Abstract

Шаповалов А.В. (Томский государственный университет, Томск, Россия)
Symmetries of integro-differential reaction-diffusion equation with quadratic operator   Abstract

Юрик І.І. (Національний університет харчових технологій, Київ, Україна)
Generalized separation of variables for nonlinear equations   AbstractПовернутись до головної сторінки