Symmetry and Integrability of Equations of Mathematical Physics − 2011


Легенький В.І. (Інститут проблем математичних машин і систем НАНУ, Київ, Україна)

Групова класифікація систем керування третього порядку з двома керуючими впливами

Абстракт:
Розглядається проблема групової класифікації систем керування третього порядку з двома керуючими впливами. Математична модель описується системою трьох звичайних диференціальних рівнянь з однією довільною функцією шести змінних. Класифікаційні умови отримано в термінах похідного типу асоційованої системи диференціальних форм.