Symmetry and Integrability of Equations of Mathematical Physics − 2011


Єгорченко І.А. (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)

Інваріанти для набору антисиметричних тензорів та диференціальні інваріанти для векторних функцій

Абстракт:
Описаний алгоритм побудови функціонального базису інваріантів відносно групи обертання для набору антисиметричних тензорів другого рангу довільної розмірності.

Це дає можливість побудувати функціональні базиси диференціальних інваріантів для векторних функцій, зокрема, інваріантів першого порядку алгебри Пуанкаре (алгебри інваріантності рівнянь Максвелла для векторного потенціалу).