Symmetry and Integrability of Equations of Mathematical Physics − 2011


Баранник А.Ф. (Akademia Pomorska w Slupsku, Poland)

Узагальнене відокремлення змінних для рівняння $u_{tt}=f(u)u_{xx}+af'(u)u_x^2$

Абстракт:
Для даного рівняння за допомогою анзаців $u= \sum\limits_{i=1}^{m} w_i(t)a_i(x) + f(x,t)$ проводиться редукція до систем звичайних диференціальних рівнянь та будуються точні розв'язки.