Symmetry and Integrability of Equations of Mathematical Physics − 2011


Самойленко Ю.І. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)

Існування розв'язку неоднорідного рівняння з одновимірним оператором Шредінгера в просторі швидко спадних функцій

Абстракт:
Розглядається неоднорідне диференціальне рівняння з одновимірним оператором Шредінгера, що виникає в теорії асимптотичних розв'язків сингулярно збурених диференціальних рівнянь з частинними похідними. Знайдено достатні умови існування розв'язків такого рівняння в просторі швидко спадних функцій.