Symmetry and Integrability of Equations of Mathematical Physics − 2011


Оксана Курікша (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Миколаїв, Україна)

Системи двох звичайних диференцiальних рiвнянь першого порядку, iнварiантнi вiдносно лiнiйних реалiзацiй алгебр Лi

Абстракт:
Виконано повну групову класифiкацiю систем двох звичайних диференцiальних рiвнянь першого порядку вiдносно перетворень, лiнiйних за залежними змiнними.