Symmetry and Integrability of Equations of Mathematical Physics − 2011


Самойленко В.Г. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)

Асимптотичні розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами

Абстракт:
Розглядається сингулярно збурене рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами. Запропоновано алгоритм побудови асимптотичних солітоноподібних розв'язків для такого рівняння.