Seventh International Conference
"Symmetry in Nonlinear Mathematical Physics"
June 24-30, 2007
Conference Program
Saturday, June 23
10.00 : 20.00 Registration
 
Sunday, June 24
10.00 : 20.00 Registration
17.30 : 20.30 City Bus Tour (48 places)
 
Monday, June 25
9.00 : 9.15 Opening Ceremony
Plenary Session
Chairperson Nikitin
9.15 : 10.00 Klimyk
10.00 : 10.45 Miller
10.45 : 11.30 Ratiu
11.30: 11.50 Coffee Break
  Section A Section B Section C Section D
Chairperson Koornwinder Basarab-Horwath Klimyk Sitenko
11.50 : 12.20 Belokolos Cherniha Friedman Khriplovich
12.20 : 12.50 Zhedanov Qu Gavrilik Tkachuk
12.50 : 13.10 Mironov Bila Aneva Bogoslovsky
13.10 : 15.00 Lunch Break
  Section A Section B Section C Section D
Chairpersons Belokolos Burde Pelantova Svetlichny
15.00 : 15.30 Marvan Golovin Svobodova Guilarte
15.30 : 16.00 Sergyeyev Grebenev Hrivnak (25 min) Shapovalov
16.00 : 16.20 Samsonov Meshcheryakova Novotny (25 min) Cvetkovic
16.20 : 16.40 Skrypnyk Ryzhkov Hasebe
16.40 : 17.00 Coffee Break
  Section A Section B Section C Section D
Chairpersons Sergyeyev Popovych Ostrovskyi Tkachuk
17.00 : 17.30 Adam Rosenhaus Robart Duviryak
17.30 : 17.50 Bernatska Munteanu Burban Fityo
17.50 : 18.10 Wereszczynski Petrova Fedorchuk Kovalchuk
18.10 : 18.30 Mizrahi Abd-el-Malek Redkov Maydanyuk
 
19.00 Welcome Party
 
Tuesday, June 26
Plenary Session
Chairperson Miller
9.00 : 9.45 Belavkin
9.45 : 10.30 Koornwinder
10.30 : 11.15 Meleshko
11.15 : 11.35 Coffee Break
  Section A Section B Section C Section D
Chairpersons Grahovski Cherniha Bender Jackiw
11.35 : 12.05 Enolski Basarab-Horwath Budinich Bengtsson
12.05 : 12.35 Gerdjikov Bytev Gromov Keller
12.35 : 12.55 Kiselev Chesnokov Akhmedov Feranchuk
12.55 : 13.15 Gershun Ozer Singleton Yaremko
13.15 : 15.00 Lunch Break
  Section A Section B Section C Section D
Chairpersons Enolski Meleshko Nikitin Laperashvili
15.00 : 15.30 Grahovski Qadir Belitskii Pi
15.30 : 16.00 Iorgov Moyo Golubiatnikov Sitenko
16.00 : 16.20 Tsuchida Araujo Vizman Silenko
16.20 : 16.40 Urazboev Arunaye Makai Vargas
16.40 : 17.00 Coffee Break
  Section A Section B Section C Section D
Chairpersons Shapovalov Zaslavskii Hiller Katanaev
17.00 : 17.30 Vittot Skrypnik Speight Bronnikov
17.30 : 17.50 Jonsson Darvas Wendland Obikhod
17.50 : 18.10 Tututi Kovalevsky Nikolic Parkhomenko
18.10 : 18.30 Protogenov Zheng-Johansson Sato Vojinovic
18.00 : 21.00 City Bus Tour (48 places)
 
Wednesday, June 27
Plenary Session
Chairperson Ratiu
9.00 : 9.45 Klimcik
9.45 : 10.30 Olshanetsky
10.30 : 11.15 Varchenko
11.15 : 11.35 Coffee Break
  Section A Section B Section C Section D
Chairpersons Vladimirov Yehorchenko Nikitin Klimcik
11.35 : 12.05 Pelinovsky Burde Moshinsky Katanaev
12.05 : 12.35 Comech Zhdanov R. Svetlichny Nurmagambetov
12.35 : 12.55 Amdjadi Rasin Schuch Buric
12.55 : 13.15 Baran Tychynin Buividovich Nazarenko
13.15 : 15.00 Lunch Break
16.00 : 21.00 River Cruise
 
Thursday, June 28
Plenary Session
Chairperson Khriplovich
9.00 : 9.45 Bender
9.45 : 10.30 Jackiw
10.30 : 11.15 Leach
11.15 : 11.35 Coffee Break
  Section A Section B Section C Section D
Chairpersons Mikhailov Eastwood Bengtsson Zoupanos
11.35 : 12.05 Herranz Mari Beffa Hiller Hofmann
12.05 : 12.35 Prykarpatsky Pohjanpelto Laperashvili Jonke
12.35 : 12.55 Hentosh Aksenov Constantinescu Matsyuk
12.55 : 13.15 Svinin Yehorchenko Tennant Sukhanov
13.15 : 15.00 Lunch Break
  Section A Section B Section C Section D
Chairpersons Amdjadi Qadir Balog Kun
15.00 : 15.30 Vladimirov Dryuma Niederle Maillard
15.30 : 16.00 Parkes Pavlov Bespalov Zaslavskii
16.00 : 16.20 Sakovich Malykh Ostrovskyi Kucheryavy
16.20 : 16.40 Valchev Volkmann Popova Usenko
16.40 : 17.00 Coffee Break
  Section A Section B Section C Section D
Chairpersons Gavrilik Maillard Kucheryavy Golovin
17.00 : 17.30 Gerasimenko Kun Kapitanchuk Myrzakulov
17.30 : 17.50 Batsula Borondo Makarenko Borshch
17.50 : 18.10 Pavlyuk Chotorlishvili Khachatryan Shvydkoy
18.10 : 18.30     Vernov Rajaee
18.00 : 21.00 City Bus Tour (48 places)
 
Friday, June 29
Plenary Session
Chairperson Prykarpatsky
9.00 : 9.45 Balog
9.45 : 10.30 Eastwood
10.30 : 11.15 Mikhailov
11.15 : 11.35 Coffee Break
  Section A Section B Section C Section D
Chairpersons Iorgov Hofmann Bespalov  
11.35 : 12.05 Popovych Zoupanos Soroka  
12.05 : 12.25 Bershtein Beckwith Chapovsky  
12.25 : 12.45 Myeni Glinka Rayskin  
12.45 : 13.05 Taranov Molchan    
13.05 : 13.30 Closing Ceremony
13.30 : 15.00 Lunch Break
18.00 Closing Party
 
Saturday, June 30
Departure day
 
Poster session (9.30 : 17.30)
Monday, June 25 Tuesday, June 26 Thursday, June 28
Abudi Gomonova   Altaisky  
Alexandrova Gordienko   Galkin  
Ali Grandati   Myrzakulov 1  
Andreytsev Hussain   Popovych  
Bahrami Ivanchenko   Privalchuk  
Bazilevich Kosovtsov   Rebesh  
Berkela Kuriksha   Redkov1  
Bezvershenko Makogon   Sadeghi  
Boyko Moyo1   Spichak  
Budnyj Myroniuk   Teslyk  
Constandinides Naryshkin   Timoshin  
Czyzycki Nasibullaev   Tykhyy  
Demetriou Nesterenko   Vargas1  
Denisenko Onyschenko   Vargas2  
FedorchukVol Piatrou   Vargas3  
Filonenko Pliukhin   Yusenko A.  
Ryzhkov1 PochynajkoSydorenko Yusenko K.  
Yuryk Ponomariova   Zverev  
Vaneeva