Новини

04.05.2020
image
XIX Київський математичний фестиваль

З 04 по 15 травня 2020 р. триває проблемний тур XIX Київського математичного фестивалю для школярів, складений працівниками відділу теорії випадкових процесів Інституту математики НАН України. Із запропонованими задачами та умовами участі в фестивалі можна ознайомитись за посиланням

http://stochastic.imath.kiev.ua/uk/математика-для-школярів/04.04.2020
image
Із глибоким сумом сповіщаємо, що 4 квітня на 95-му році пішов із життя видатний український математик, академік НАН України Володимир Семенович Королюк

Інститут математики НАН України з глибоким сумом сповіщає, що 4 квітня 2020 року на 95 році пішов з життя видатний український вчений в галузі теорії ймовірностей, математичної статистики, обчислювальної математики та кібернетики, радник при дирекції Інституту математики НАН України, академік НАН України Володимир Семенович Королюк.

В.С. Королюк народився 19 серпня 1925 року у Києві. В 15 років поступив до Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, звідки був призваний до армії. Перебуваючи на військовій службі, заочно закінчив перші два курси Харківського університету, а з 1947 р. продовжив навчання в Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка, який закінчив у 1950 році. Наукові інтереси майбутнього вченого формувались під впливом академіка Б.В. Гнєденка. Відпрацювавши рік викладачем в Артемівському вчительському інституті, в 1951 році Володимир Семенович вступає до аспірантури Інституту мате­матики АН УРСР. Тут під керівництвом Б.В. Гнєденка він розпочинає вивчен­ня непараметричних критеріїв Колмогорова-Смірнова. У зв'язку з закордонним відрядженням наукового керівника, через рік В.С. Королюк переводиться до аспірантури Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова, де його науковими дослідженнями керує академік А.М. Колмогоров.

Багатогранна наукова діяльність В. С. Королюка розпочалася з дослідження непараметричних задач математич­ної статистики та асимптотичного аналізу граничних задач для випадкових блукань. У 1954 р. він захистив канди­датську дисертацію "О критериях согласия А.Н. Колмогорова и Н.В. Смирнова".

Плідну наукову роботу вчений поєднує з педагогічною діяльністю та науково-організаційною діяльністю. З 1954 р. він читає лекції з теорії програмування, теорії ймовірностей та математичної статистики в Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка на механіко-математичному факультеті. В цей час значно активізували роботу науко­ві семінари, розширилась тематика спеціальних курсів. Зокрема, В.С. Королюк і К.Л. Ющенко вперше в Київському університеті стали читати курси з програмування для швидкодіючих лічильних машин.

З 1954 р. В.С. Королюк постійно працює в Інституті математики НАН України - спочатку молодшим науковим спів­робітником, з 1956 р. - старшим науковим співробітником, у 1960-1993 р. – завідувачем відділу теорії ймовірностей та матема­тичної статистики, у 1993-1999 р. ‑ головним науковим співробітником, а з 1999 р. – радником при дирекції. У 1963 р. він захистив докторську дисертацію "Асимптотический анализ в граничных задачах случайных блужданий". Із 1966 до 1988 р. Володимир Семенович - заступник директора Інституту математики АН України. В 1967 р. його обрали членом-кореспондентом АН УРСР, а в 1976 р. - дійсним членом АН УРСР.

Математичний доробок В.С. Королюка охоплює 22 монографії і 20 підручників, більшість з яких перевидано іно­земними мовами, понад 280 наукових статей, більше ніж 50 науково-популярних статей та редакційних публікацій до видань енциклопедії кібернетики, монографій, довідників та наукових збірників.

Він удостоєний Державної премії УССР (1978) за створення "Энцикпопедии кибернетики". Крім того, В.С. Королюк удостоєний премій НАН України ім. М.М. Крилова (1976), ім. В. М. Глушкова (1988) та ім. М.М. Боголюбова (1995). У 1998 р. йому присвоєно почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України". У 2002 р. В.С Королюк удостоєний пре­мії НАН України і медалі ім. М.В. Остроградського, а в 2003 р. - Державної премії України в галузі науки та техніки, у 2015 р. нагороджений відзнакою НАН України «За підготовку наукової зміни».

Під керівництвом Володимира Семеновича 42 його учні захистили кандидатські, а 15 - докторські дисертації.

Інститут математики НАН України висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і колегам вченого у зв'язку з непоправною втратою.

Прощання з Володимиром Семеновичем відбудеться в понеділок 6 квітня о 15:00 за адресою вул. Івана Федорова, 33

 

12.03.2020
image
Про заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-2019

Національна академія наук України

Інститут математики

12.03.2020 р. №5-ос

Н А К А З

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» та рішення засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації «Про додаткові заходи запобігання поширенню нової коронавірусної інфекції (COVID-19)», протокол №9 від 11.03.2020 № 9, для запобігання поширення коронавірусу COVID-2019

НАКАЗУЮ:

ввести з 12.03.2020 р. по 3.04.2020 р. наступні обмежувальні заходи в Інституті математики  НАН України:

1. При прояві симптомів захворювання співробітникам залишатися вдома, негайно звернутися до лікаря і повідомити безпосереднього начальника.

2. Забезпечити щоденну дезінфекцію приміщень інституту, протирання дезінфікуючими засобами ручок дверей і перил, провітрювання приміщень. Співробітникам регулярно проводити прибирання на робочому місці: очищати поверхні, стільниці та дверні ручки відповідними засобами для чищення, обробляти руки дезінфекційними спиртовмісними засобами або мити руки з милом не менше 20 секунд.

3. Проводити семінари, конференції, збори, наради, заняття  та будь-які інші заходи виключно на дистанційній основі за допомогою аудіо або відеозв’язку або відтермінувати їх проведення.

4. Перевести навчальний процес на дистанційний режим.

5. Обмежити доступ до приміщень інституту сторонніх осіб.

6. Забезпечити максимально можливий дистанційний режим роботи працівників. Для критично важливих категорій персоналу встановити гнучкий робочий режим роботи з метою запобігання користування громадським транспортом в «час пік».

7. Припинити відрядження співробітників.

8. Керівникам структурних підрозділів довести до підлеглих рекомендації Міністерства охорони здоров’я України щодо коронавірусу COVID-2019.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора із загальних питань А.І. Шокала.


Директор Інституту академік НАН України               А.М.Самойленко


10.03.2020
image
Загальні збори трудового колективу Інституту математики НАН України

У вівторок 10 березня 2020 року об 11:00 год. в конференц-залі (кім. 305) відбудуться Загальні збори трудового колективу Інституту математики НАН України.

Порядок денний: вибори делегованих наукових працівників Інституту з правом ухвального голосу для участі у сесії Загальних зборів НАН України 13-17 квітня 2020 року.

Реєстрація учасників проходитиме з 9:30 до 11:00.

04.03.2020
image
Перелік учасників конкурсів на заміщення вакантних посад наукових співробітників

Перелік

учасників конкурсів на заміщення вакантних посад наукових співробітників

Інституту математики НАН України,

що оголошені 2січня 2020 року

- провідного наукового співробітника відділу диференціальних рівнянь та теорії коливань – д.ф.-м.н., старший науковий співробітник Г.А. Дзюбенко;

- провідного наукового співробітника відділу теорії функцій ‑ д.ф.-м.н., старший науковий співробітник С.А. Стасюк.

4 березня 2020 р.

03.03.2020
image
Загальні збори трудового колективу Інституту математики НАН України

У вівторок 3 березня 2020 року об 11:00 год. в конференц-залі (кім. 305) відбудуться Загальні збори трудового колективу Інституту математики НАН України.

Порядок денний: вибори делегованих наукових працівників Інституту з правом ухвального голосу для участі у сесії Загальних зборів НАН України 13-17 квітня 2020 року.

Реєстрація учасників проходитиме з 9:00 до 11:00.

03.03.2020
image
Загальні збори наукового колективу Інституту математики НАН України

У вівторок 3 березня 2020 року о 10:00 год. в конференц-залі (кім. 305) відбудуться Загальні збори наукового колективу Інституту математики НАН України.

Порядок денний: вибори делегованих представників наукового колективу Інституту з правом ухвального голосу для участі у сесії Загальних зборів Відділення математики НАН України 13-17 квітня 2020 року.

Реєстрація учасників проходитиме з 9:00 до 10:00.

30.01.2020
image
Про оголошення 2020/2021 навчального року Роком математичної освіти в Україні

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №31/202

Про оголошення 2020/2021 навчального року Роком математичної освіти в Україні

З метою забезпечення додержання конституційних гарантій з реалізації права на освіту, створення можливостей для рівного доступу українських школярів до сучасної та якісної математичної освіти, формування у них належного рівня математичної компетентності, ураховуючи результати міжнародного дослідження якості освіти PISA щодо математичної компетентності здобувачів базової середньої освіти в Україні, постановляю:

1. Оголосити 2020/2021 навчальний рік Роком математичної освіти в Україні.

2. Кабінету Міністрів України забезпечити розроблення та затвердити комплекс заходів щодо проведення у 2020/2021 навчальному році Року математичної освіти в Україні, передбачивши, зокрема:

упровадження у навчання сучасних практико-орієнтованих засад, у тому числі з використанням ресурсів PISA, підвищення якості навчально- методичного забезпечення вивчення математики, зокрема підручників та навчальних посібників з математики;

розроблення електронних навчальних ресурсів, спрямованих на розвиток математичної компетентності учнів, застосування математичних інструментів для розв’язання ігрових та стратегічних задач різного рівня складності;

створення умов для забезпечення сучасного рівня викладання математичних дисциплін, зокрема із застосуванням ефективних технологій формування та розвитку математичної компетентності учнів з урахуванням кращих вітчизняних та міжнародних практик, вивчення та впровадження досвіду держав, які демонструють високі показники з математичної компетентності за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA;

створення умов для підвищення мотивації здобувачів освіти з успішного оволодіння математичними знаннями і навичками, їх застосування у соціальній, економічній, технологічній, науковій та інших сферах суспільного життя;

створення у закладах загальної середньої освіти умов для вивчення математики за індивідуальною програмою для учнів, які потребують додаткової підтримки в опануванні предмета;

забезпечення належної організації запровадження з 2021 року обов’язкового зовнішнього незалежного оцінювання з математики;

проведення конкурсів, олімпіад та інших змагань з математики, спрямованих на розв’язання математичних задач із пошуком нестандартних підходів;

розширення можливостей для розвитку математичної компетентності учнів, зокрема через мережу математичних гуртків у закладах загальної середньої освіти, закладах позашкільної освіти, проведення літніх математичних шкіл для учнів та вчителів;

сприяння створенню освітніх майданчиків для вивчення математики на базі публічних бібліотек.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

30 січня 2020 року

28.01.2020
image
Засідання вченої ради Інституту математики НАН України

У вівторок 28 січня 2020 року о 10:00 год. в конференц-залі відбудеться засідання Вченої ради Інституту математики НАН України.

Порядок денний:

1. Про затвердження тематичного плану інституту та робочих планів з виконання наукових досліджень на 2020 рік (доповідає директор інституту, академік НАН України А.М. Самойленко).

2. Про затвердження результатів конкурсів на заміщення вакантних посад наукових співробітників (доповідає голова конкурсної комісії, заступник директора з наукової роботи, д.ф.-м.н. О.В. Антонюк).

3. Науково-організаційні питання.

4. Поточні питання.

28.01.2020
image
Конкурси на заміщення вакантних посад наукових співробітників

Конкурси на заміщення вакантних посад

Національна академія наук України

Інститут математики

оголошує конкурси на заміщення вакантних посад:

- провідного наукового співробітника відділу диференціальних рівнянь та теорії коливань;

- провідного наукового співробітника відділу теорії функцій.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – кандидат), подає особисто або надсилає поштою такі документи:

1) письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі, написану власноруч;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (встановленого зразка);

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в Інституті математики НАН України, подають заяву про участь у конкурсі та список наукових праць.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Документи згідно з Примірним положенням про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 р. № 404, та Розпорядженням Президії НАН України № 553 від 04.10.2018 р. «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення посад наукових працівників у наукових установах Національної академії наук України» подаються ученому секретарю Інституту математики НАН України (3 поверх, к. 322).

До участі у конкурсі допускаються особи, які відповідають таким вимогам:

1) учасник конкурсу повинен мати вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня та залежно від посади наукового працівника:

-                 мати науковий ступінь та вчене звання з відповідного наукового напряму;

-                 мати досвід наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності, якого потребує робота на посаді (далі — досвід);

-                 мати наукові та/або навчально-методичні праці, які опубліковані протягом встановленого періоду у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, у тому числі у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (далі — публікації) та/або бути автором (співавтором) або автором (співавтором) та власником (співвласником) діючих патентів на винахід та/або корисну модель;

2) на заміщення вакантної посади провідного наукового співробітника — доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має вчене звання, не менше семи років досвіду, за останні сім років не менше семи публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів.

Житлом Інститут математики НАН України не забезпечує.

Строк подання заяв та документів для участі в конкурсі – протягом місяця з дня опублікування оголошення (28.01.2020).

Адреса на яку подаються документи: 01024, м. Київ, вул. Терещенківська, 3, тел. 044-235-31-58.

Контактні дані особи, яка уповноважена для надання роз'яснень щодо конкурсу: Соколенко Ігор Володимирович (+38 (067) 440-69-30).

27.01.2020
image
Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантної посади наукового співробітника

Перелік

учасників конкурсу на заміщення вакантної посади

наукового співробітника лабораторії диференціальних рівнянь з частинними похідними відділу  нелінійного аналізу

Інституту математики НАН України,

що оголошений 27 грудня 2019 року

-  к.ф.-м.н. В.О. Солдатов.

27 січня 2020 р.

22.01.2020
image
Микола Павлович Корнєйчук (до 100-річчя від дня народження)

У січні 2020 р. світова математична громадськість відзначає 100-річчя від дня народження видатного українського математика, знаного у світі фахівця і фундатора потужної наукової школи з теорії наближення, лауреата Державної премії СРСР (1973), Державної премії України в галузі науки і техніки (1994), премії імені М.В.Остроградського НАН України (2000), заслуженого діяча науки і техніки України (2000), доктора фізико-математичних наук (1964), професора (1965), академіка НАН України (1997). 

       Народився Микола Павлович Корнєйчук 22 січня 1920 р. в селі Бобрик Петриковського району Гомельської області в білоруській селянській родині. Його батько, Павло Антонович, і мати, Ганна Іванівна, займалися землеробством, у 1933 р. вступили до колгоспу. Після закінчення семирічної школи у 1935 р. Микола Павлович вступив до Гомельського індустріально-педагогічного технікуму і, закінчивши його, в 1938 р. почав працювати вчителем математики у семирічній школі міста Турова Гомельської області.

     У 1940 р. М.П. Корнєйчука призвали на строкову  службу до лав Радянської армії. Потім він став курсантом Краснодарського  гвардійського стрілецького полку 20-ї гвардійської стрілецької дивізії. Був двічі поранений. За проявлені мужність та героїзм нагороджений орденом «Червоної зірки»(1944) та медаллю «За перемогу над Німеччиною» (1945), згодом став кавалером ордена «Вітчизняної війни» І ступеня. З 1948 р. проходив службу у штабі Військово-повітряних сил у місті Телаві (Грузія), обіймав посаду начальника штабу авіаційної ескадрильї.

У 1949 р. Микола Павлович звільняється в запас і переїздить зі своєї сім’єю у місто Павлоград Дніпропетровської області. Там він до 1955 р. працює учителем математики у середній школі і паралельно навчається на заочному математичному відділенні Дніпропетровського державного університету.

Після отримання диплома з відзнакою Микола Павлович вступає до аспірантури на кафедру математичного аналізу Дніпропетровського державного університету. Там він знайомиться із колом ідей знаменитої школи з теорії наближень, заснованої у Дніпропетровську ще в довоєнні роки А.М. Колмогоровим та С.М. Нікольським. Згодом саме академік Сергій Михайлович Нікольський стане для М.П. Корнєйчука науковим наставником, порадником і старшим другом на все подальше життя.

Після закінчення аспірантури Микола Павлович залишається працювати на кафедрі спочатку як асистент (1958–1960), потім на посаді доцента (1960–1962), а згодом і старшого наукового співробітника (1962–1963).

В 1959 р. М.П. Корнєйчук успішно захищає кандидатську дисертацію «Некоторые вопросы приближения периодических функций тригонометрическими многочленами».

У 1961 р. Микола Павлович розв’язує відому задачу Фавара про точні значення найкращих рівномірних наближень тригонометричними поліномами класів Гельдера. Згодом Микола Павлович знайшов точні значення найкращих рівномірних наближень тригонометричними поліномами класів функцій із заданою опуклою вгору мажорантою їх модулів неперервності, а також встановив точну константу в нерівності Джексона для найкращих рівномірних наближень неперервних періодичних функцій тригонометричними поліномами.

У 1963 р. в московському Математичному інституту їм. В.А. Стєклова АН СРСР Микола Павлович блискуче захистив докторську дисертацію «О наилучшем равномерном приближении непрерывных функций» i в цьому ж році став завідувачем кафедри теорії функцій Дніпропетровського державного університету, а з 1965 р. — професором.

У науковій творчості Миколі Павловичу завжди була притаманна спрямованість на вирішення складних фундаментальних проблем, що вимагало створення нових методів досліджень, пов’язаних з екстремальними задачами теорії наближень. Одним з його найвагоміших внесків у світову математичну скарбницю стало, напевно, створення ним теорії Σ-перестановок. Доведені Миколою Павловичем у 1970 р. теореми порівняння Σ-перестановок i перестановок Гарді у поєднанні з теоремами двоїстості заклали основу створеного ним методу дослідження екстремальних задач теорії апроксимації. За допомогою цього методу йому вдалося в усій повноті i завершеності розв’язати знамениту задачу Фавара про точні значення найкращих наближень тригонометричними поліномами у просторах з рівномірною та інтегральними метриками класів диференційованих періодичних функцій із заданою опуклою вгору мажорантою модуля неперервності їх похідних r-го порядку при всіх  натуральних r . Цей метод виявився надзвичайно плідним i у дослідженнях, пов’язаних з розв’язанням багатьох інших екстремальних задач теорії апроксимації, в тому числі в задачах про точні значення поперечників функціональних класів.

У 1972 р. М.П. Корнєйчука було обрано членом-кореспондентом АН УРСР, а у 1973 р. за цикл праць з екстремальних задач теорії наближень, опублікованих у 1961–1972 рр., йому одноосібно присуджено Державну премію СРСР (це була перша така премія з математики, отримана українським ученим у галузі теорії апроксимації).

За запрошенням оргкомітету XVII Міжнародного конгресу математиків, який проходив у 1974 р. у м. Ванкувер (Канада), М.П. Корнєйчук виступив з годинною доповіддю.

У 1974 р. Микола Павлович переїхав до Києва, де очолив щойно створений в Інституті математики АН УРСР відділ геометричної теорії функцій та топології (з 1987 р. — відділ теорії наближень).

Дослідження М.П. Корнєйчука охоплювали дуже широке коло екстремальних задач теорії наближення. Розроблені ним методи розв’язування екстремальних задач i його глибокі результати справили значний вплив на розвиток теорії наближень. Загалом їх результатом стало успішне розв’язання низки складних екстремальних задач теорії наближень як самим Миколою Павловичем, так i його учнями. Переважна більшість точних результатів з апроксимації функцій за допомогою поліномів i сплайнів, з оптимізації квадратур, з обчислення поперечників функціональних класів, з оптимального відновлення функцій i функціоналів, з односторонньої апроксимації функціональних класів, результатів зі встановлення точних нерівностей для норм проміжних похідних (нерівностей типу Колмогорова), а також з дослідження екстремальних властивостей поліномів i сплайнів (сплайнів мінімального дефекту, ідеальних сплайнів i моносплайнів), отриманих за останні п’ять десятиліть, так чи інакше пов’язані з ідеями, методами та напрацюваннями М.П. Корнєйчука.

У 1990-х роках вектор наукових досліджень Миколи Павловича змістився в бік інформаційних аспектів теорії наближень. «Інформаційний» підхід до різних проблем теорії апроксимації дозволив набагато повніше використовувати відомі методи i результати для розв’язання задач оптимального відновлення математичних об’єктів за наявності неповної інформації стосовно їх складових, на основі яких описується структура цих об’єктів

Результати досліджень Миколи Павловича та його учнів узагальнено в 9 монографіях. Ці монографії одразу після їх виходу у світ, ставали дуже популярними серед фахівців з теорії апроксимації та чисельного аналізу. Їх затребуваність зумовлена не лише високим науковим рівнем та винятковою прозорістю змісту, а й доступністю викладу матеріалу і його ретельним добором. Монографію «Exact constants in approximation theory» М.П. Корнєйчук написав на замовлення всесвітньо відомої серії «Encyclopedia of Mathematics and its Applications», її опубліковано у видавництві Кембриджського університету. По книгах Миколи Павловича навчалося не одне покоління фахівців з теорії апроксимації.

Наукові та педагогічні здобутки Миколи Павловича високо оцінені державою. У 1967 р. його було нагороджено Орденом Леніна, а в 1980 р. — Орденом Трудового Червоного Прапора. У 1994 р. М.П. Корнєйчуку (разом з С.М. Нiкольським, В.П.Моторним, В.Ф. Бабенком, А.О. Лигуном i В.Л. Вєликiним) за цикл праць «Теорія сплайнів та її застосування в оптимізації наближень» присуджено Державну премію України в галузі науки i техніки.

У 1997 р. Миколу Павловича Корнєйчука обрано дійсним членом Національної академії наук України. У 2000 р. за цикл праць з теорії наближення функцій М.П.Корнєйчуку (разом з С.М.Нiкольським і О.І. Степанцем) присуджено премію імені М.В. Остроградського НАН України. Того самого року указом Президента України йому присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

В особі Миколи Павловича талант вченого поєднувався з непересічними організаторськими здібностями. Впродовж багатьох років він очолював Київське математичне товариство, був заступником академіка-секретаря Відділення математики НАН України. Протягом багатьох десятиліть він був керівником наукового семінару відділу теорії наближень в Інституті математики НАН України. Важко переоцінити внесок М.П. Корнєйчука у сфері підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації на посадах голови спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій в Інституті математики НАН України, а також голови експертної ради ВАК України з математики. Багато сил та енергії Микола Павлович приділяв і науково-видавничій діяльності. Був заступником головного редактора «Українського математичного журналу», членом редколегії журналу «East Journal on Approximations», членом редакційної ради математичного видання «Праці Інституту математики НАН України».

Микола Павлович Корнєйчук відійшов у вічність 22 липня 2003 р. після тривалої тяжкої хвороби. Видатного вченого поховали на Байковому кладовищі у Києві. В пам’ять про М.П. Корнєйчука в 2010 р. у м. Дніпро проведено міжнародну математичну конференцію «Теорія наближень і її застосування», а до 100-річчя від дня його народження заплановано міжнародну конференцію «Теорія наближень і її застосування», яка має відбутися 16–19 вересня 2020 р. у м. Дніпро. У 2014 р. засновано премію Інституту математики НАН України імені Миколи Павловича Корнєйчука для молодих вчених.

Математична обдарованість та педагогічний талант Миколи Павловича дозволили йому створити нині визнану в усьому світі потужну математичну школу, яка на сьогодні налічує 8 докторів та близько 30 кандидатів наук. Зберігаючи світлу пам’ять про свого великого Учителя, його учні (наукові діти та онуки) активно і успішно продовжують наукові дослідження в багатьох важливих напрямах теорії наближень. У різних галузях математичної науки вони працюють сьогодні як в Україні, так i за її межами — у багатьох країнах Європи, Азії та Америки. 

Завдяки своїм людським якостям, яскравому математичному таланту, величезній наполегливості та працездатності Микола Павлович Корнєйчук здобув авторитет i повагу всієї математичної спільноти. Його ім’я золотими літерами вписане у світову скарбницю теорії наближення функцій.

17.01.2020
image
Перелік учасників конкурсів на заміщення вакантних посад наукових співробітників, що оголошені 12 грудня 2019 року

Перелік

учасників конкурсів на заміщення вакантних посад

наукових співробітників

Інституту математики НАН України,

що оголошені 12 грудня 2019 року

- старшого наукового співробітника лабораторії крайових задач теорії диференціальних рівнянь відділу диференціальних рівнянь та теорії коливань - к.ф.-м.н. Д.В. Бельський;

- наукового співробітника відділу теорії випадкових процесів - к.ф.-м.н. К.В. Глиняна;

- молодшого наукового співробітника відділу алгебри і топології - к.ф.-м.н. А.І. Плакош.

17 січня 2020 р.

27.12.2019
image
Конкурс на заміщення вакантної посади наукового співробітника

Конкурс на заміщення вакантної посади

Національна академія наук України

Інститут математики

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади наукового співробітника лабораторії диференціальних рівнянь з частинними похідними відділу нелінійного аналізу.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – кандидат), подає особисто або надсилає поштою такі документи:

1) письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі, написану власноруч;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (встановленого зразка);

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в Інституті математики НАН України, подають заяву про участь у конкурсі та список наукових праць.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Документи згідно з Примірним положенням про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 р. № 404, та Розпорядженням Президії НАН України № 553 від 04.10.2018 р. «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення посад наукових працівників у наукових установах Національної академії наук України» подаються ученому секретарю Інституту математики НАН України (3 поверх, к. 322).

До участі у конкурсі допускаються особи, які відповідають таким вимогам:

1) учасник конкурсу повинен мати вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня та залежно від посади наукового працівника:

-                 мати науковий ступінь та вчене звання з відповідного наукового напряму;

-                 мати досвід наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності, якого потребує робота на посаді (далі — досвід);

-                 мати наукові та/або навчально-методичні праці, які опубліковані протягом встановленого періоду у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, у тому числі у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (далі — публікації) та/або бути автором (співавтором) або автором (співавтором) та власником (співвласником) діючих патентів на винахід та/або корисну модель;

2) на заміщення вакантної посади наукового співробітника — особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше трьох років досвіду, за останні три роки не менше трьох публікацій та/або патентів.

Житлом Інститут математики НАН України не забезпечує.

Строк подання заяв та документів для участі в конкурсі – протягом місяця з дня опублікування оголошення (27.12.2019).

Адреса на яку подаються документи: 01024, м. Київ, вул. Терещенківська, 3, тел. 044-235-31-58.

Контактні дані особи, яка уповноважена для надання роз'яснень щодо конкурсу: Соколенко Ігор Володимирович (+38 (067) 440-69-30).

24.12.2019
image
Засідання вченої ради Інституту математики НАН України

У вівторок 24 грудня 2019 року о 10:00 год. в конференц-залі відбудеться засідання Вченої ради Інституту математики НАН України.

Порядок денний:

1. Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту математики НАН України за 2019 рік (доповідає директор інституту, академік НАН України Анатолій Михайлович Самойленко).

2. Вручення премії Інституту математики НАН України імені Юрія Дмитровича Соколова для молодих вчених за 2019 рік старшому науковому співробітнику, к.ф.-м.н. Горюнову Андрію Сергійовичу.

3. Науково-організаційні питання.

4. Поточні питання.

19.12.2019
image
Юрій Юрійович Трохимчук


Інститут математики НАН України з глибоким сумом сповіщає, що 18 грудня 2019 року пішов з життя видатний український математик, всесвітньо відомий спеціаліст з теорії функцій та топології, провідний науковий співробітник відділу комплексного аналізу і потенціалу Інституту, член-кореспондент НАН України Юрій Юрійович Трохимчук.

Юрій Юрійович Трохимчук народився 17 березня 1928 року в Києві, де в довоєнні роки пройшло його дитинство. Його батьки були вчителями російської та української мови і літератури, тому Юрій був досить начитаним підлітком. Його улюбленими світочами були Пушкін, Лермонтов, Чехов, Шевченко, Марко Вовчок, Нечуй-Левицький, Тесленко.

Навчався в школах різних міст: Київ, Корсунь, Львів, Калач (Воронезької області), а закінчив школу в 1944 році в Казахстані (ст. Лугова).  Ще під час війни, в тому ж 1944 році, батьки були направлені на роботу до Львова. Там Ю.Ю. Трохимчук вступив на фізико-математичний факультет Львівського університету, де на той час викладали такі видатні вчені як С. Банах (декан), С. Мазур, Б. Кнастер, В. Левицький. Його вчителем і науковим керівником став відомий спеціаліст з комплексного аналізу Л.І. Волковиський. Після закінчення університету в 1949 році Юрій Юрійович вступив до аспірантури Львівського філіалу Академії Наук, де під керівництвом Л.І. Волковиського підготував кандидатську дисертацію.

Після захисту дисертації в 1952 році Юрій Юрійович  працює асистентом фізико-математичного факультету Львівського державного університету. З 1953 року Ю.Ю. Трохимчук доцент Львівського поліграфічного інституту, а з 1955 по 1960 рік – доцент Новосибірського електротехнічного інституту.

В цей час він активно працює над мінімальними критеріями аналітичності функцій. Результати цих досліджень склали основу докторської дисертації Юрія Юрійовича «Непрерывные отображения и аналитические функции», яку він успішно захищає в Московському державному університеті в 1960 році.

На базі цих досліджень написана монографія  «Непрерывные отображения и условия моногенности» – М.: Физматиз, 1963, яка одразу ж була перекладена на англійську мову і через рік видана у США під назвою «Continuous mappings and conditions of monogenity» (Daniel Davey & Co., New York, 1964) .

В 1960 році Ю.Ю. Трохимчука  обрано за конкурсом на посаду старшого наукового співробітника Інституту математики АН УРСР. З цього ж року він працює за сумісництвом професором механіко-математичного факультету Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка, де читає курси математичного аналізу, теорії функцій, комплексного аналізу та топології. В цей час Ю.Ю. Трохимчук створює топологічний семінар для активних студентів, який став зародком топологічної школи в Україні. В коло його наукових інтересів входять нові топологічні методи, що застосовуються для розв’язання класичних теоретико-функціональних проблем.

Основні результати Ю.Ю. Трохимчука пов’язані з повним переносом теорем Меньшова про конформні відображення з класу однолистих функцій на довільні неперервні функції. Поєднання теорії множин моногенності та теорії внутрішніх відображень за Стоїловим в роботах Ю.Ю. Трохимчука стало одним з основних методів дослідження і розв’язання важких проблем теорії функцій, які не вдавалося розв’язати у рамках попередніх класичних підходів.

Однією з основних проблем, над розв’язанням якої працював Юрій Юрійович, є проблема усунення особливостей гармонічних і аналітичних функцій за умов, коли класичні методи виявляються не спроможними для її розв’язання. Ним доведено саме суто топологічними методами невідомі раніше критерії усунення і нові (до того ж, мабуть, остаточні) узагальнення так званих контурних і тілесних властивостей похідних від аналітичних функцій. Встановлено також необхідні і достатні умови того, що неперервна диференціальна форма є повним диференціалом.  Згадані результати підсумовано в трьох монографіях.

Юрій Юрійович проявив себе також як талановитий організатор науки. В 1963 році в Каневі він був організатором першої в тодішньому Радянському Союзі літньої математичної школи, якій передувала лише перша в світі математична школа, організована того ж року в Італії. Протягом двадцяти років Ю.Ю. Трохимчук був організатором літніх математичних шкіл, на яких завжди були представлені найповніші досягнення сучасної математики з найрізноманітніших її розділів (особливо – аналіз, диференціальні рівняння, топологія). Лекторами в цих школах були всесвітньо відомі математики, зокрема, академіки В.І. Арнольд, М.М. Боголюбов, М.Г. Крейн, В.О. Марченко, С.П. Новиков, Ю.Г. Решетняк, А.Т. Фоменко та ін. Ці школи істотно вплинули на зростання наукової активності та рівня наукових досліджень молодого у той час колективу Інституту математики АН УРСР.

Плодотворні ідеї  Ю.Ю. Трохимчука стали основою робіт його учнів, які розвинули теорію степеня відображення для класів довільних компактних відображень та деяких класів многозначних відображень, поширили теорію множин моногенності та мінімальних критеріїв голоморфності на функції багатьох комплексних змінних, суттєво розвинули теорію Морса та її застосування до динамічних систем, розв’язали ряд проблем А. Косинського. Ю.Ю. Трохимчуком підготовлено 13 кандидатів і трьох докторів наук.  Його учні працюють в багатьох містах України, в Туркменістані, Узбекистані, Єгипті, Словаччині.

В 2006 році Ю.Ю. Трохимчука обрано членом-кореспондентом НАН України. Він є лауреатом премії імені О.В. Погорєлова НАН України.

Приносимо глибокі співчуття рідним, близьким та колегам Юрія Юрійовича. Це важка втрата для Інституту і для всієї української математичної спільноти.

Прощання з член-кореспондентом НАН України Трохимчуком Юрієм Юрієвичем відбудеться в суботу 21 грудня 2019 року о 12:30 у залі "Омега" за адресою вул. Івана Федорова 33. Транспорт буде надано до центрального входу Інституту математики НАН України об 11:30.

12.12.2019
image
Конкурси на заміщення вакантних посад наукових співробітників

Конкурси на заміщення вакантних посад

Національна академія наук України

Інститут математики

оголошує конкурси на заміщення вакантних посад:

- старшого наукового співробітника лабораторії крайових задач теорії диференціальних рівнянь відділу диференціальних рівнянь та теорії коливань;

- наукового співробітника відділу теорії випадкових процесів;

- молодшого наукового співробітника відділу алгебри і топології.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – кандидат), подає особисто або надсилає поштою такі документи:

1) письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі, написану власноруч;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (встановленого зразка);

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в Інституті математики НАН України, подають заяву про участь у конкурсі та список наукових праць.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Документи згідно з Примірним положенням про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 р. № 404, та Розпорядженням Президії НАН України № 553 від 04.10.2018 р. «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення посад наукових працівників у наукових установах Національної академії наук України» подаються ученому секретарю Інституту математики НАН України (3 поверх, к. 322).

До участі у конкурсі допускаються особи, які відповідають таким вимогам:

1) учасник конкурсу повинен мати вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня та залежно від посади наукового працівника:

-                 мати науковий ступінь та вчене звання з відповідного наукового напряму;

-                 мати досвід наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності, якого потребує робота на посаді (далі — досвід);

-                 мати наукові та/або навчально-методичні праці, які опубліковані протягом встановленого періоду у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, у тому числі у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (далі — публікації) та/або бути автором (співавтором) або автором (співавтором) та власником (співвласником) діючих патентів на винахід та/або корисну модель;

2) на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше п’яти публікацій та/або патентів;

3) на заміщення вакантної посади наукового співробітника — особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше трьох років досвіду, за останні три роки не менше трьох публікацій та/або патентів;

4) на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника — особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук) або магістр.

Житлом Інститут математики НАН України не забезпечує.

Строк подання заяв та документів для участі в конкурсі – протягом місяця з дня опублікування оголошення (12.12.2019).

Адреса на яку подаються документи: 01024, м. Київ, вул. Терещенківська, 3, тел. 044-235-31-58.

Контактні дані особи, яка уповноважена для надання роз'яснень щодо конкурсу: Соколенко Ігор Володимирович (+38 (067) 440-69-30).

10.12.2019
image
Засідання вченої ради Інституту математики НАН України

У вівторок 10 грудня 2019 року о 10:00 год. в конференц-залі відбудеться засідання Вченої ради Інституту математики НАН України.

Порядок денний:

1.  Заключні звіти про виконання НДР за відомчою тематикою за 2016-2019 рр.:

Назва роботи

Науковий керівник роботи

III-02-16

Конструктивні та якісні методи аналізу систем диференціальних, функціонально-диференціальних, імпульсних та різницевих рівнянь

акад. НАН України А.М.Самойленко

III-03-16

Симетрія, суперсиметрія та суперінтегровність рівнянь математичної фізики

чл.-кор. НАН України

А.Г.Нікітін

III-06-16

Методи функціонального аналізу в задачах сучасної математичної фізики

д.ф.-м.н.

В.Л.Островський

III-15-16

Дробове числення, неархімедів та спектральний аналіз у задачах теорії диференціальних рівнянь та математичної фізики

чл.-кор. НАН України

А.Н.Кочубей

 

2. Про затвердження результатів конкурсів на заміщення вакантних посад наукових співробітників (доповідає голова конкурсної комісії, заступник директора з наукової роботи, д.ф.-м.н. О.В. Антонюк).

3. Науково-організаційні питання.

4. Поточні питання.

03.12.2019
image
Перелік учасників конкурсів на заміщення вакантних посад наукових співробітників, що оголошені 30 жовтня 2019 року

Перелік

учасників конкурсів на заміщення вакантних посад наукових співробітників

Інституту математики НАН України,

що оголошені 30 жовтня 2019 року

- старшого наукового співробітника лабораторії крайових задач теорії диференціальних рівнянь відділу диференціальних рівнянь та теорії коливань - к.ф.-м.н. В.А. Ферук;

- старшого наукового співробітника відділу теорії випадкових процесів - к.ф.-м.н. Г.В. Рябов;

- наукового співробітника лабораторії диференціальних рівнянь з частинними похідними відділу нелінійного аналізу - к.ф.-м.н. І.С. Чепурухіна;

- наукового співробітника відділу обчислювальної математики - к.ф.-м.н. Л.О. Чернецька.

3 грудня 2019 р.

30.10.2019
image
Конкурси на заміщення вакантних посад наукових співробітників

Конкурси на заміщення вакантних посад

Національна академія наук України

Інститут математики

оголошує конкурси на заміщення вакантних посад:

- старшого наукового співробітника лабораторії крайових задач теорії диференціальних рівнянь відділу диференціальних рівнянь та теорії коливань;

- старшого наукового співробітника відділу теорії випадкових процесів;

- наукового співробітника лабораторії диференціальних рівнянь з частинними похідними відділу нелінійного аналізу;

- наукового співробітника відділу обчислювальної математики.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – кандидат), подає особисто або надсилає поштою такі документи:

1) письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі, написану власноруч;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (встановленого зразка);

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в Інституті математики НАН України, подають заяву про участь у конкурсі та список наукових праць.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Документи згідно з Примірним положенням про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 р. № 404, та Розпорядженням Президії НАН України № 553 від 04.10.2018 р. «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення посад наукових працівників у наукових установах Національної академії наук України» подаються ученому секретарю Інституту математики НАН України (3 поверх, к. 322).

До участі у конкурсі допускаються особи, які відповідають таким вимогам:

1) учасник конкурсу повинен мати вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня та залежно від посади наукового працівника:

-                 мати науковий ступінь та вчене звання з відповідного наукового напряму;

-                 мати досвід наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності, якого потребує робота на посаді (далі — досвід);

-                 мати наукові та/або навчально-методичні праці, які опубліковані протягом встановленого періоду у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, у тому числі у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (далі — публікації) та/або бути автором (співавтором) або автором (співавтором) та власником (співвласником) діючих патентів на винахід та/або корисну модель;

2) на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше п’яти публікацій та/або патентів;

3) на заміщення вакантної посади наукового співробітника — особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше трьох років досвіду, за останні три роки не менше трьох публікацій та/або патентів.

Житлом Інститут математики НАН України не забезпечує.

Строк подання заяв та документів для участі в конкурсі – протягом місяця з дня опублікування оголошення (30.10.2019).

Адреса на яку подаються документи: 01024, м. Київ, вул. Терещенківська, 3, тел. 044-235-31-58.

Контактні дані особи, яка уповноважена для надання роз'яснень щодо конкурсу: Соколенко Ігор Володимирович (+38 (067) 440-69-30).

29.10.2019
image
Засідання вченої ради Інституту математики НАН України

У вівторок 29 жовтня 2019 року о 10:00 год. в конференц-залі відбудеться засідання Вченої ради Інституту математики НАН України.

 

Порядок денний:

 

1. Про затвердження результатів конкурсів на заміщення вакантних посад наукових співробітників (доповідає голова конкурсної комісії, заступник директора з наукової роботи, д.ф.-м.н. О.В. Антонюк).

2. Про результати атестації аспірантів і докторантів (доповідає завідувач аспірантури Н.О. Комащенко).

3. Науково-організаційні питання.

4. Поточні питання.

17.10.2019
image
Перелік учасників конкурсів на заміщення вакантних посад наукових співробітників, що оголошені 17 вересня 2019 року

Перелік

учасників конкурсів на заміщення вакантних посад

наукових співробітників

Інституту математики НАН України,

що оголошені 17 вересня 2019 року

 

- молодшого наукового співробітника відділу функціонального аналізу – І.С. Фещенко;

- молодшого наукового співробітника відділу комплексного аналізу і теорії потенціалу – к.ф.-м.н. Л.В. Вигівська;

- молодшого наукового співробітника відділу математичних проблем механіки та теорії керування – к.ф.-м.н. І.А.Райновський.

 

17 жовтня 2019 р.

09.10.2019
image
Міжнародна конференція «Проблеми теоретичної та математичної фізики», присвячена 110-річчю М. М. Боголюбова

24–26 вересня 2019 року в Києві було проведено Міжнародну наукову конференцію «Проблеми теоретичної та математичної фізики», присвячену 110-річчю видатного теоретика фізичних наук і математика М. М. Боголюбова (1909–1992). Дослідження всесвітньо відомого вченого стосуються варіаційного числення, функціонального аналізу, теорії диференціальних рівнянь, теорії ймовірностей, математичної фізики, статистичної механіки, квантової теорії поля та теорії елементарних частинок. На основі досліджень М. М. Боголюбова та його учнів у Києві було сформовано декілька наукових шкіл. Співорганізаторами конференції стали Інститут математики НАН України та Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України.

Секція «Математика та математична фізика» проходила в Інституті математики НАН України. У її роботі взяли участь 35 учасників, зокрема, 2 академіки та 2 члени-кореспонденти НАН України, 15 докторів наук, 15 кандидатів наук, 4 аспіранти, представники Казахстану, Нідерландів, Німеччини, Туреччини. Було представлено наукові та освітні центри з таких міст: Гронінген, Ескішехір, Житомир, Київ, Киркларелі, Краматорськ, Львів, Майнц, Нур-Султан, Одеса, Слов’янськ.

Роботу секції відкрила доповідь директора Інституту математики НАН України академіка НАН України А. М. Самойленка про визначні наукові результати академіка М. М. Боголюбова. У заключний день академік НАН України А. М. Самойленко підвів підсумки роботи секції конференції, подякував її учасникам та організаторам.


08.10.2019
image
Засідання вченої ради Інституту математики НАН України

У вівторок 8 жовтня 2019 року о 10:00 год. в конференц-залі відбудеться засідання Вченої ради Інституту математики НАН України.

Порядок денний:

1. Наукова доповідь наукового співробітника інституту, к.ф. м.н. Рябова Г.В. на тему: “Динамічні системи, що породжуються стохастичними потоками зі склеюванням”.

2. Науково-організаційні питання:
•    про затвердження результатів конкурсів на заміщення вакантних посад;
•    звіт про роботу Ради молодих вчених інституту за 2016-2019 рр.;
•    про затвердження нового складу Ради молодих вчених інституту.

3. Поточні питання.

04.10.2019
image
Перелік учасників конкурсів на заміщення вакантних посад наукових співробітників, що оголошені 4 вересня 2019 року

Перелік

учасників конкурсів на заміщення вакантних посад

наукових співробітників

Інституту математики НАН України,

що оголошені 4 вересня 2019 року

 

- старшого наукового співробітника відділу диференціальних рівнянь та теорії коливань – к.ф.-м.н. Бондар І.А.;

- старшого наукового співробітника відділу комплексного аналізу і теорії потенціалу – к.ф.-м.н. Шпаківський В.С.;

- двох старших наукових співробітників відділу алгебри і топології - к.ф.-м.н. Раєвська І.Ю. та к.ф.-м.н. Раєвська М.Ю.;

- наукового співробітника відділу комплексного аналізу і теорії потенціалу - к.ф.-м.н. Пухтаєвич Р.П.;

- молодшого наукового співробітника відділу теорії функцій - к.ф.-м.н. Пожарська К.В.; 

- молодшого наукового співробітника лабораторії топології відділу алгебри і топології - к.ф.-м.н. Сорока Ю.Ю.

 

4 жовтня 2019 р.

25.09.2019
image
Курс лекцій "Нескінченновимірні процеси Леві"

Шановні колеги! 


З 25 вересня по 10 жовтня 2019 року 


професор Маркус Рідле 

(King's College London)


прочитає курс лекцій “Нескінченновимірні процеси Леві”Розклад лекцій:


 • 25.09.2019, 16:30, к. 401

Лекція 1 “Циліндричні міри та циліндричні випадкові величини”


 • 27.09.2019, 16:30, к. 401

Лекція 2 “Продовження мір за Радоном та теорема Прохорова”


 • 02.10.2019, 16:30, к. 401

Лекція 3 “Циліндричні процеси Леві”


 • 04.10.2019, 16:30, к. 401

Лекція 4 “Характеристики циліндричних процесів Леві”


 • 09.10.2019, 16:30, к. 401

Лекція 5 “Щільність випадкових сум за допомогою декаплінгу”


 • 10.10.2019, 16:30, к. 401

Лекція 6 “Стохастичне інтегрування”


Курс лекцій орієнтовано на спеціалістів, аспірантів та магістрів. Буде викладено як вступний матеріал, так і нові результати про нескінченновимірні процеси Леві. Лекції читатимуться англійською мовою.17.09.2019
image
Засідання вченої ради Інституту математики НАН України

У вівторок 17 вересня 2019 року о 10:00 год. в конференц-залі відбудеться засідання Вченої ради Інституту математики НАН України.

Порядок денний:

1. Про рекомендацію запитів наукових робіт для участі у конкурсі наукових проектів на здобуття грантів НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки для їх фінансування у 2020-2021 рр. (доповідають наукові керівники).

2. Науково-організаційні питання.

3. Поточні питання.

17.09.2019
image
Конкурси на заміщення вакантних посад

Національна академія наук України

Інститут математики

оголошує конкурси на заміщення вакантних посад:

- молодшого наукового співробітника відділу функціонального аналізу;

- молодшого наукового співробітника відділу комплексного аналізу і теорії потенціалу;

- молодшого наукового співробітника відділу математичних проблем механіки та теорії керування.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – кандидат), подає особисто або надсилає поштою такі документи:

1) письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі, написану власноруч;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (встановленого зразка);

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в Інституті математики НАН України, подають заяву про участь у конкурсі та список наукових праць.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Документи згідно з Примірним положенням про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 р. № 404, та Розпорядженням Президії НАН України № 553 від 04.10.2018 р. «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення посад наукових працівників у наукових установах Національної академії наук України» подаються ученому секретарю Інституту математики НАН України (3 поверх, к. 322).

До участі у конкурсі допускаються особи, які відповідають таким вимогам:

1) учасник конкурсу повинен мати вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня та залежно від посади наукового працівника:

-                 мати науковий ступінь та вчене звання з відповідного наукового напряму;

-                 мати досвід наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності, якого потребує робота на посаді (далі — досвід);

-                 мати наукові та/або навчально-методичні праці, які опубліковані протягом встановленого періоду у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, у тому числі у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (далі — публікації) та/або бути автором (співавтором) або автором (співавтором) та власником (співвласником) діючих патентів на винахід та/або корисну модель;

2) на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника — особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук) або магістр.

Житлом Інститут математики НАН України не забезпечує.

Строк подання заяв та документів для участі в конкурсі – протягом місяця з дня опублікування оголошення (17.09.2019).

Адреса на яку подаються документи: 01024, м. Київ, вул. Терещенківська, 3, тел. 044-235-31-58.

Контактні дані особи, яка уповноважена для надання роз'яснень щодо конкурсу: Соколенко Ігор Володимирович (+38 (067) 440-69-30).

 

05.09.2019
image
МАТЕМАТИКА — МУЗИКА ЖИТТЯ. До 70-річчя члена-кореспондента НАН України А. Н. Кочубея

26 серпня 2019 р. виповнилося 70 років видатному, визнаному у світі українському математику, відомому фахівцю в галузі математичної фізики, функціонального аналізу та рівнянь у частинних похідних, який започаткував і розвинув кілька нових напрямів сучасного математичного аналізу, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки (2018), завідувачу відділу нелінійного аналізу Інституту математики НАН України, доктору фізико-математичних наук, члену-кореспонденту НАН України Анатолію Наумовичу Кочубею.


Пропонуємо ознайомитися зі статтею "МАТЕМАТИКА — МУЗИКА ЖИТТЯ" про життєвий шлях Анатолія Наумовича, опубліковану у Віснику НАН України, 2019, No 8.

Посилання: PDF


04.09.2019
image
Конкурси на заміщення вакантних посад

Національна академія наук України

Інститут математики

оголошує конкурси на заміщення вакантних посад:

- старшого наукового співробітника відділу диференціальних рівнянь та теорії коливань;

- старшого наукового співробітника відділу комплексного аналізу і теорії потенціалу;

- двох старших наукових співробітників відділу алгебри і топології;

- наукового співробітника відділу комплексного аналізу і теорії потенціалу;

- молодшого наукового співробітника відділу теорії функцій; 

- молодшого наукового співробітника лабораторії топології відділу алгебри і топології.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – кандидат), подає особисто або надсилає поштою такі документи:

1) письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі, написану власноруч;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (встановленого зразка);

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в Інституті математики НАН України, подають заяву про участь у конкурсі та список наукових праць.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Документи згідно з Примірним положенням про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 р. № 404, та Розпорядженням Президії НАН України № 553 від 04.10.2018 р. «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення посад наукових працівників у наукових установах Національної академії наук України» подаються ученому секретарю Інституту математики НАН України (3 поверх, к. 322).

До участі у конкурсі допускаються особи, які відповідають таким вимогам:

1) учасник конкурсу повинен мати вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня та залежно від посади наукового працівника:

-                 мати науковий ступінь та вчене звання з відповідного наукового напряму;

-                 мати досвід наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності, якого потребує робота на посаді (далі — досвід);

-                 мати наукові та/або навчально-методичні праці, які опубліковані протягом встановленого періоду у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, у тому числі у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (далі — публікації) та/або бути автором (співавтором) або автором (співавтором) та власником (співвласником) діючих патентів на винахід та/або корисну модель;

2) на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника— особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше п’яти публікацій та/або патентів;

3) на заміщення вакантної посади наукового співробітника — особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше трьох років досвіду, за останні три роки не менше трьох публікацій та/або патентів;

4) на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника — особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук) або магістр.

Житлом Інститут математики НАН України не забезпечує.

Строк подання заяв та документів для участі в конкурсі – протягом місяця з дня опублікування оголошення (04.09.2019).

Адреса на яку подаються документи: 01024, м. Київ, вул. Терещенківська, 3, тел. 044-235-31-58.

Контактні дані особи, яка уповноважена для надання роз'яснень щодо конкурсу: Соколенко Ігор Володимирович (+38 (067) 440-69-30). 
03.09.2019
image
Засідання вченої ради Інституту математики НАН України

У вівторок 3 вересня 2019 року о 10:00 год. в конференц-залі відбудеться засідання Вченої ради Інституту математики НАН України.

Порядок денний:

1. Про рекомендацію запитів наукових робіт для участі у конкурсі на проведення наукових (науково-технічних) робіт установами НАН України у 2020 році за напрямом «Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок», що фінансуватимуться за бюджетною програмою КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень» (доповідають наукові керівники).

2. Атестація молодих вчених Інституту стипендіатів Президента України та НАН України (доповідає голова Ради молодих вчених Інституту, к.ф.-м.н. Сергій Якович Янченко).

3. Науково-організаційні питання.

4. Поточні питання.

30.08.2019
image
100 років плідної співпраці
Газета "Голос України" 29 серпня 2019 р. опублікувала статтю Б.Є. Патона "100 років плідної співпраці", присвячену співпраці двох організацій загальнонаціонального значення Національної академії наук України та Київського національного університету імені Тараса Шевченка. За аналогією з людськими взаєминами, сьогодні це, образно висловлюючись, дві особистості, які вже пройшли довгий, насичений різними історичними подіями, звершеннями й досягненнями, життєвий шлях. Але життя триває, а отже, віримо та сподіваємося, що розквіт академічно-університетської дружби та співпраці ще попереду... Детальніше
09.07.2019
image
Засідання вченої ради Інституту математики НАН України

У вівторок 9 липня 2019 року о 10:00 год. в конференц-залі відбудеться засідання Вченої ради Інституту математики НАН України.    

Порядок денний:  

1. Про зміну наукового керівника роботи III-06-16 «Методи функціонального аналізу в задачах сучасної математичної фізики» (термін виконання: 01.01.2016 р. – 31.12.2019 р.).

2. Науково-організаційні питання.

3. Поточні питання.

07.06.2019
image
Із життя пішов видатний український математик Ю.М. Березанський

Інститут математики НАН України з глибоким сумом сповіщає про те, що 7 червня 2019 року пішов з життя видатний український математик, один з фундаторів сучасного функціонального аналізу, патріарх і засновник київської школи функціонального аналізу, головний науковий співробітник Інституту Юрій Макарович Березанський.

Юрій Макарович народився 8 травня 1925 року в інтелігентній українській родині у Києві; з цим містом пов'язане все його подальше життя. У 1944 р. вступив до Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка на фізико-математичний факультет, а по закінченні університету (1948 р.) — до аспірантури при відділі алгебри і функціонального аналізу Інституту математики. Науковим керівником був М. Г. Крейн. Тут він обіймав усі наукові посади аж до завідувача відділу спочатку математичного (1960 — 1986 рр.), а потім функціонального (1986 — 2001 рр.) аналізу, став членом-кореспондентом (1964 р.), а згодом (1988 р.) академіком НАН України.

Ю. М. Березанський — лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1998) та премій НАН України ім. М. М. Крилова (1980 р.) і М. М. Боголюбова (1997).

Упродовж своєї наукової діяльності Ю. М. Березанський працював в області функціонального аналізу, теорії операторів, теорії диференціальних рівнянь та їх застосувань.

Серед учнів Ю. М. Березанського 10 докторів і 33 кандидати наук. Ю. М. Березанський був учасником виступу української інтелігенції 1968 року на захист конституційних прав громадян.

Після здобуття Україною незалежності послідовно обстоював панування української мови у стінах Інституту математики. Приносимо свої глибокі співчуття рідним, близьким та колегам Юрія Макаровича. Це важка втрата для Інституту і для всієї світової математики.

Прощання з Юрієм Макаровичем відбудеться в понеділок, 10 червня о 12:00 у Похоронному домі "Омега", вул. Івана Федорова, 33

04.06.2019
image
Засідання вченої ради Інституту математики НАН України

У вівторок 4 червня 2019 року о 10:00 год. в конференц-залі відбудеться засідання Вченої ради Інституту математики НАН України.

Порядок денний:

1. Наукова доповідь провідного наукового співробітника інституту, д.ф.‑м.н. Василика Віталія Богдановича на тему: Експоненціально збіжні методи: здобутки та перспективи”.

2. Науково-організаційні питання:

·    про затвердження результатів конкурсу на заміщення вакантної посади завідувача відділу обчислювальної математики інституту;

·     про рекомендацію до вступу до докторантури інституту.

3. Поточні питання.

24.05.2019
image
Науковці Інституту математики взяли участь у математичному квесті

24 травня в ліцеї «Наукова зміна» відбувся відкритий математичний квест-турнір «π-рати», у якому взяли участь співробітники й аспіранти Інституту математики.

Змагалися 5 команд:
— команда ліцеїстів «Ьсахим»;
— команда випускників ліцею «Вова»;
— команда випускників ліцею «М12»;
— команда студенток фізико-математичного факультету Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова «А 2М 3К»;
— команда Київського математичного товариства «Друзі Вороного»: Олександр Барановський, Інна Мороз (Інститут математики Національної академії наук), Віта Маркітан, Роман Нікіфоров (Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова).

Протягом 75 хвилин учасники демонстрували свою ерудицію і знання математики, розвʼязуючи завдання нестандартного квесту.

Перемогу здобула команда «Ьсахим» учнів ліцею «Наукова зміна». А друге й третє місця посіли «Друзі Вороного» і «М12» відповідно.

Організували цей навчально-виховний і розважальний захід команда проекту «findX games» і вчителі ліцею «Наукова зміна»: Олександр Бєдов, Катерина Терлецька, Сергій Веденський, Олена Бігдан, Петро Кобзар, Тетяна Ісаєва.

23.05.2019
image
Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантної посади завідувача відділу обчислювальної математики

Перелік

учасників конкурсу на заміщення вакантної посади

завідувача відділу обчислювальної математики

Інституту математики НАН України:

провідний науковий співробітник відділу обчислювальної математики, д.ф.-м.н., ст.н.с. Василик В.Б.

23 травня 2019 р.05.05.2019
image
Математична карусель 2019


04 травня 2019 р. в Інституті математики НАН України було проведено Математичну карусель – захоплююче командне змагання по розв’язуванню задач з математики для школярів 5-6 класів. Змагання проводилося в рамках курсів для вчителів математики, які проводяться в Інституті математики щосуботи, починаючи з вересня 2018 р.

Правила і деталі змагання, а також список переможців та учасників, знаходяться за посиланням.

Більше фото

25.04.2019
image
Конкурс-захист «Математична мозаїка»

22 квітня 2019 року відбувся конкурс-захист пошуково-дослідницьких робіт «Математична мозаїка» серед учнів 7-8 класів навчальних закладів м. Києва. Захист відбувся за підтримки відділення математики Київської Малої академії наук, Інституту математики НАНУ та механіко-математичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.

На конкурс було подано 25 робіт за номінаціями «Деякі аспекти теорії чисел і алгебри», «Вибрані питання планіметрії», "Історія математики. Математика і сучасність". Школярі продемонстрували свої перші дослідження та різноманіття своїх математичних інтересів: способи швидких обчислень, математична логіка, числа Фібоначчі, матричні ігри, алгебраїчні графи, ряди Фібоначчі, інваріанти та напівваріанти та інші теми теорії чисел, алгебри, історії математики. Наймолодші учасниці - Запорожець Катерина і Журавльова Анна, учениці 5 класів, розкрили теми щодо дослідження давніх мір довжини і систем числення.

Підведення підсумків та нагородження учасників конкурсу дипломами та подяками відбулося 23 квітня в приміщенні Інституту математики НАНУ. Цього року учасників та переможців конкурсу особисто привітали Антонюк Олександра Вікторівна, заступник директора Інституту математики НАНУ, доктор фізико-математичних наук та директор Київської Малої академії наук Поліщук Ірина Юріївна.

Фото події


23.04.2019
image
Засідання вченої ради Інституту математики НАН України

У вівторок 23 квітня 2019 року о 10:00 год. в конференц-залі відбудеться засідання Вченої ради Інституту математики НАН України.

Порядок денний:

1. Про рекомендацію до відкриття нових НДР Інституту математики НАН України за відомчою тематикою.

2. Науково-організаційні питання.

3. Поточні питання.

23.04.2019
image
Конкурс на заміщення вакантної посади завідувача відділу обчислювальної математики

Національна академія наук України

Інститут математики

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади завідувача відділу обчислювальної математики.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – кандидат), подає особисто або надсилає поштою такі документи:

1) письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі, написану власноруч;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (встановленого зразка);

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в Інституті математики НАН України, подають заяву про участь у конкурсі та список наукових праць.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Документи згідно з Примірним положенням про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 р. № 404, та Розпорядженням Президії НАН України № 553 від 04.10.2018 р. «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення посад наукових працівників у наукових установах Національної академії наук України» подаються ученому секретарю Інституту математики НАН України (2 поверх, к. 209).

До участі у конкурсі допускаються особи, які відповідають таким вимогам:

1) учасник конкурсу повинен мати вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня та залежно від посади наукового працівника:

- мати науковий ступінь та вчене звання з відповідного наукового напряму;

- мати досвід наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності, якого потребує робота на посаді (далі — досвід);

- мати наукові та/або навчально-методичні праці, які опубліковані протягом встановленого періоду у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, у тому числі у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (далі — публікації) та/або бути автором (співавтором) або автором (співавтором) та власником (співвласником) діючих патентів на винахід та/або корисну модель;

2) на заміщення вакантної посади завідувача відділу — доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше 10 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів.

Житлом Інститут математики НАН України не забезпечує.

Строк подання заяв та документів для участі в конкурсі – протягом місяця з дня опублікування оголошення (23.04.2019).

Адреса на яку подаються документи: 01024, м. Київ, вул. Терещенківська, 3, тел. 044-235-31-58.

Контактні дані особи, яка уповноважена для надання роз'яснень щодо конкурсу: Соколенко Ігор Володимирович (+38 (067) 440-69-30). 

26.03.2019
image
Засідання вченої ради Інституту математики НАН України

У вівторок 26 березня 2019 року о 10:00 год. в конференц-залі відбудеться засідання Вченої ради Інституту математики НАН України.

Порядок денний:

1. Наукова доповідь провідного наукового співробітника інституту, д.ф.‑м.н. Андрія Юрійовича Пилипенка на тему: Стохастичні диференціальні рівняння з нерегулярними коефіцієнтами”.

2. Науково-організаційні питання.

3. Поточні питання.

26.03.2019
image
Загальні збори трудового колективу Інституту математики НАН України

У вівторок 26 березня 2019 року об 11:00 год. в конференц-залі (кім. 305) відбудуться Загальні збори трудового колективу Інституту математики НАН України.

Порядок денний:

вибори наукових працівників Інституту, делегованих для участі у сесії Загальних зборів НАН України 25 квітня 2019 року.

Реєстрація учасників проходитиме з 10:00 до 11:00.

11.03.2019
image
Гурток з математичного аналізу

У відділі теорії випадкових процесів Інституту математики НАН України вже більше 35 років працює гурток з математичного аналізу. Через цей гурток пройшли майже всі переможці міжнародних студентських олімпіад, що вчилися у місті Києві. Багато з них пізніше стали кандидатами і докторами наук та працюють в Інституті математики й інших установах.


Протягом цього часу гурток вели доктор фізико-математичних наук, професор А. А. Дороговцев, кандидат фізико-математичних наук, доцент М. О. Денісьєвський, доктор фізико-математичних наук, професор О. М. Кулік, доктор фізико-математичних наук А. Ю. Пилипенко, кандидат фізико-математичних наук О. В. Руденко, кандидат фізико-математичних наук Г. В. Рябов. Зараз гурток веде кандидат фізико-математичних наук В. В. Фомічов.


Метою гуртка є ознайомлення студентів з математичними ідеями, які виходять за рамки стандартного університетського курсу математичного аналізу, але мають широке застосування у сучасній математиці Так, окрім традиційних розділів курсу будуть розглянуті наступні теми:

— основні теореми про апроксимацію неперервних функцій на прикладі поліномів Бернштейна;

— функції обмеженої -варіації та інтеграли Стілтьєса і Юнга;

— сучасні теорії інтегрування функцій дійсної змінної (інтеграли Хенстока–Курцвайля, Данжуа, Перрона, Макшейна);

— кратні числові й функціональні ряди і геометрія сферичних поверхонь

та ін.


Кращим учасникам гуртка пропонуються дослідницькі задачі для самостійної роботи, які можуть слугувати основою для дипломних і магістерських робіт.Запрошуються всі бажаючі!
Щочетверга, Інститут математики НАН України,

початок о 16:15 вул. Терещенківська, 3, кім. 401

05.03.2019
image
Засідання вченої ради Інституту математики НАН України

У вівторок 5  березня 2019 року о 10:00 год. в конференц-залі відбудеться засідання Вченої ради Інституту математики НАН України.

Порядок денний:

1. Про затвердження змін до тематичного плану інституту та робочих планів з виконання наукових досліджень на 2019 рік (доповідає директор інституту, академік НАН України Анатолій Михайлович Самойленко).

2. Атестація молодих вчених інституту ‑ стипендіатів Президента України та НАН України (доповідає голова Ради молодих вчених інституту, к.ф.-м.н. Сергій Якович Янченко).

3. Науково-організаційні питання.

4. Поточні питання.

19.02.2019
image
Урочисте засідання Вченої ради Інституту математики НАН України

У вівторок 19 лютого 2019 року о 10:00  год. в конференц-залі відбудеться Урочисте засідання Вченої ради Інституту математики НАН України, присвячене 100-річчю від дня народження члена-кореспондента НАН України В.К. Дзядика (18.02.1919‑26.10.1998).

Порядок денний:

1. В.К. Дзядик. Спогади (читає професор І.О. Шевчук).

2. Виступи колег, учнів, послідовників.

08.02.2019
image
Конкурс на заміщення вакантної посади завідувача відділу динамічних систем та фрактального аналізу

Національна академія наук України

Інститут математики

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади завідувача відділу динамічних систем та фрактального аналізу.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – кандидат), подає особисто або надсилає поштою такі документи:

1) письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі, написану власноруч;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (встановленого зразка);

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в Інституті математики НАН України, подають заяву про участь у конкурсі та список наукових праць.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Документи згідно з Примірним положенням про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 р. № 404, та Розпорядженням Президії НАН України № 553 від 04.10.2018 р. «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення посад наукових працівників у наукових установах Національної академії наук України» подаються ученому секретарю Інституту математики НАН України (2 поверх, к. 209).

До участі у конкурсі допускаються особи, які відповідають таким вимогам:

1) учасник конкурсу повинен мати вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня та залежно від посади наукового працівника:

- мати науковий ступінь та вчене звання з відповідного наукового напряму;

- мати досвід наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності, якого потребує робота на посаді (далі — досвід);

- мати наукові та/або навчально-методичні праці, які опубліковані протягом встановленого періоду у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, у тому числі у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (далі — публікації) та/або бути автором (співавтором) або автором (співавтором) та власником (співвласником) діючих патентів на винахід та/або корисну модель;

2) на заміщення вакантної посади завідувача відділу — доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше 10 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів.

Житлом Інститут математики НАН України не забезпечує.

Строк подання заяв та документів для участі в конкурсі – протягом місяця з дня опублікування оголошення (08.02.2019).

Адреса на яку подаються документи: 01024, м. Київ, вул. Терещенківська, 3, тел. 044-235-31-58.

Контактні дані особи, яка уповноважена для надання роз'яснень щодо конкурсу: Соколенко Ігор Володимирович (+38 (067) 440-69-30).


08.02.2019
image
Конкурс на заміщення вакантної посади завідувача лабораторії фрактального аналізу відділу динамічних систем та фрактального аналізу

Національна академія наук України

Інститут математики

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади завідувача лабораторії фрактального аналізу відділу динамічних систем та фрактального аналізу.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – кандидат), подає особисто або надсилає поштою такі документи:

1) письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі, написану власноруч;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (встановленого зразка);

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в Інституті математики НАН України, подають заяву про участь у конкурсі та список наукових праць.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Документи згідно з Примірним положенням про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 р. № 404, та Розпорядженням Президії НАН України № 553 від 04.10.2018 р. «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення посад наукових працівників у наукових установах Національної академії наук України» подаються ученому секретарю Інституту математики НАН України (2 поверх, к. 209).

До участі у конкурсі допускаються особи, які відповідають таким вимогам:

1) учасник конкурсу повинен мати вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня та залежно від посади наукового працівника:

- мати науковий ступінь та вчене звання з відповідного наукового напряму;

- мати досвід наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності, якого потребує робота на посаді (далі — досвід);

- мати наукові та/або навчально-методичні праці, які опубліковані протягом встановленого періоду у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, у тому числі у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (далі — публікації) та/або бути автором (співавтором) або автором (співавтором) та власником (співвласником) діючих патентів на винахід та/або корисну модель;

2) на заміщення вакантної посади завідувача лабораторії, що входить до складу іншого наукового підрозділу, — особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше п’яти публікацій та/або патентів.

Житлом Інститут математики НАН України не забезпечує.

Строк подання заяв та документів для участі в конкурсі – протягом місяця з дня опублікування оголошення (08.02.2019).

Адреса на яку подаються документи: 01024, м. Київ, вул. Терещенківська, 3, тел. 044-235-31-58.

Контактні дані особи, яка уповноважена для надання роз'яснень щодо конкурсу: Соколенко Ігор Володимирович (+38 (067) 440-69-30). 

05.02.2019
image
Засідання вченої ради Інституту математики НАН України (перенесено)

У вівторок 5 лютого 2019 року о 10:00 год. в конференц-залі відбудеться засідання Вченої ради Інституту математики НАН України.

Порядок денний:

1. Про затвердження тематичного плану інституту та робочих планів з виконання наукових досліджень на 2019 рік (доповідає директор інституту, академік НАН України Анатолій Михайлович Самойленко).

2. Про затвердження результатів конкурсу на заміщення вакантної посади завідувача лабораторії диференціальних рівнянь з частинними похідними відділу нелінійного аналізу.

3. Науково-організаційні питання.

4. Поточні питання.

31.01.2019
image
Справа життя – математика

Про свій шлях у науку та дослідження, якими займається, проекту «WOMO» розповіла старший науковий співробітник відділу математичної фізики Інституту математики НАН України кандидат фізико-математичних наук Ванєєва Олена Олександрівна.

Подивитися статтю можна за посиланням http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/News/Pages/View.aspx?MessageID=4592


17.01.2019
image
Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантної посади завідувача лабораторії диференціальних рівнянь з частинними похідними відділу нелінійного аналізу

Перелік

учасників конкурсу на заміщення вакантної посади

завідувача лабораторії диференціальних рівнянь з частинними похідними відділу нелінійного аналізу

Інституту математики НАН України:

- провідний науковий співробітник відділу нелінійного аналізу, д.ф.-м.н., проф. Михайлець В.А.

17 січня 2019 р.

27.12.2018
image
Засідання вченої ради Інституту математики НАН України

У четвер 27 грудня 2018 року о 10:00 год. в конференц-залі відбудеться засідання Вченої ради Інституту математики НАН України.

Порядок денний:

1. Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту математики НАН України за 2018 рік (доповідає директор інституту, академік НАН України Анатолій Михайлович Самойленко).

2. Науково-організаційні питання.

3. Поточні питання.


12.12.2018
image
Конкурс на заміщення вакантної посади завідувача лабораторії диференціальних рівнянь з частинними похідними відділу нелінійного аналізу

Національна академія наук України

Інститут математики

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади завідувача лабораторії диференціальних рівнянь з частинними похідними відділу нелінійного аналізу.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – кандидат), подає особисто або надсилає поштою такі документи:

1) письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі, написану власноруч;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (встановленого зразка);

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в Інституті математики НАН України, подають заяву про участь у конкурсі та список наукових праць.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Документи згідно з Примірним положенням про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України  404 від 23 травня 2018 р.,  та Розпорядженням Президії НАН України № 553 від 04.10.2018 р. «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення посад наукових працівників у наукових установах Національної академії наук України» подаються ученому секретарю Інституту математики НАН України (2 поверх, к. 209).

До участі у конкурсі допускаються особи, які відповідають таким вимогам:

1) учасник конкурсу повинен мати вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня та залежно від посади наукового працівника:

- мати науковий ступінь та вчене звання з відповідного наукового напряму;

- мати досвід наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності, якого потребує робота на посаді (далі — досвід);

- мати наукові та/або навчально-методичні праці, які опубліковані протягом встановленого періоду у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, у тому числі у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (далі — публікації) та/або бути автором (співавтором) або автором (співавтором) та власником (співвласником) діючих патентів на винахід та/або корисну модель;

2) на заміщення вакантної посади завідувача лабораторії, що входить до складу іншого наукового підрозділу, — особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше п’яти публікацій та/або патентів.

Житлом Інститут математики НАН України не забезпечує.

Строк подання заяв та документів для участі в конкурсі – протягом місяця з дня опублікування оголошення (12.12.2018).

Адреса на яку подаються документи: 01004, м. Київ, вул. Терещенківська, 3, тел. 044-235-31-58.

Контактні дані особи, яка уповноважена для надання роз'яснень щодо конкурсу: Соколенко Ігор Володимирович (+38 (067) 440-69-30). 

11.12.2018
image
Засідання вченої ради Інституту математики НАН України

У вівторок 11 грудня 2018 року о 10:00 год. в конференц-залі відбудеться засідання Вченої ради Інституту математики НАН України.

Порядок денний:

1. Наукова доповідь провідного наукового співробітника Інституту, д.ф.‑м.н. В.А. Михайлеця на тему: Аналіз диференціальних операторів з частинними похідними”.

2. Науково-організаційні питання.

3. Поточні питання.

26.11.2018
image
Перелік учасників конкурсів на заміщення вакантних посад наукових працівників

Перелік

учасників конкурсів на заміщення вакантних посад

наукових працівників

Інституту математики НАН України

- провідного наукового співробітника відділу математичної фізики - д.ф.-м.н., с.н.с. Бойко В.М.;

- провідного наукового співробітника відділу теорії функцій - д.ф.-м.н., с.н.с. Романюк В.С.;

- провідного наукового співробітника відділу обчислювальної математики - д.ф.-м.н., с.н.с. Василик В.Б.

26 листопада 2018 р.

 

16.11.2018
image
Київський математичний колоквіум
16 листопада 2018 о 17:00 ауд. 305 в Інституті математики НАН України
відбудеться засідання Київського математичного колоквіуму, організованого
спільно Київським математичним товариством, Інститутом математики НАН
України, Київським академічним університетом, Малою академією наук та
Українським математичним товариством.

Доповідач: Петро Ільяш, учень 11 класу, ліцей №208
Тема доповіді: “Число побачення" компактного зв’язного метричного простору
Науковий керівник: к.ф.-м.н. Тимошкевич Т.Д.

Петро самостійно довів досить нетривіальний факт, який був встановлений в 1964 році методами теорії ігор O. Гроссом (O. Gross) про існування так званого "числа побачення" (rendezvous number) визначеного для всіх зв'язних компактних метричних просторів.

Метою засідання є, зокрема, залучення майбутніх науковців - нині школярів, а в подальшому - студентів та аспірантів, до наукової діяльності.

На засідання Київського математичного колоквіуму запрошуються учні математичних шкіл, ліцеїв, студенти, аспіранти, науковці, а також викладачі вищих навчальних закладів, які опікуються науковою освітою школярів, усі хто готовий долучитися та сприяти зростанню талановитої молоді та її залучення до наукової роботи в галузі математики, а також усі, хто цікавиться математикою.

Місце проведення: Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3,
ауд. 305

14.11.2018
image
ФізМатДень в Інституті математики НАН України

17 листопада (субота) з 11:00 до 17:00 в Інституті математики НАНУ буде проходити ФізМатДень.

Відвідувачів очікують різноманітні математичні конкурси та квести, цікаві науково-пізнавальні доповіді та живе спілкування.  

Запрошуємо школярів, студентів та усіх охочих.

13.11.2018
image
Засідання вченої ради Інституту математики НАН України

У вівторок 13 листопада 2018 року о 10:00 год. в конференц-залі відбудеться засідання Вченої ради Інституту математики НАН України.

Порядок денний:

1. Наукова доповідь старшого наукового співробітника Інституту, к.ф.‑м.н. О.А. Бурилка на тему: “Переможець отримує все в системі фазових осциляторів з адаптацією”.

2. Науково-організаційні питання.

3. Поточні питання.

 
  

05.11.2018
image
Перелік учасників конкурсів на заміщення вакантних посад наукових працівників

Перелік

учасників конкурсів на заміщення вакантних посад наукових працівників 

Інституту математики НАН України

• провідного наукового співробітника відділу теорії функцій - д.ф.-м.н., снс А.Л.Шидліч;
• провідного наукового співробітника відділу математичних проблем механіки та теорії керування - д.ф.-м.н., снс Ю.В.Троценко.

 

5 листопада 2018 р. 

23.10.2018
image
Засідання вченої ради Інституту математики НАН України

У вівторок 23 жовтня 2018 року о 10:00 год. в конференц-залі відбудеться засідання Вченої ради Інституту математики НАН України.

Порядок денний:

1. Наукова доповідь старшого наукового співробітника Інституту, д.ф.‑м.н. Ю.В. Троценка на тему: Застосування методу Рітца в задачах про коливання складних механічних систем”.

2. Науково-організаційні питання.

3. Поточні питання.

23.10.2018
image
Конкурси на заміщення вакантних посад наукових працівників

Національна академія наук України

Інститут математики

оголошує конкурси на заміщення вакантних посад наукових працівників:

- провідного наукового співробітника відділу математичної фізики;

- провідного наукового співробітника відділу теорії функцій;

- провідного наукового співробітника лабораторії топології відділу алгебри і топології;

- провідного наукового співробітника відділу обчислювальної математики.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – кандидат), подає особисто або надсилає поштою такі документи:

1) письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі, написану власноруч;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (встановленого зразка);

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в Інституті математики НАН України, подають заяву про участь у конкурсі та список наукових праць.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Документи згідно з Примірним положенням про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 р. № 404, подаються ученому секретарю Інституту математики НАН України (2 поверх, к. 209).

До участі у конкурсі допускаються особи, які відповідають таким вимогам:

1) учасник конкурсу повинен мати вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня та залежно від наукової посади:

- мати науковий ступінь та вчене звання з відповідного наукового напряму;

- мати досвід наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності, якого потребує робота на посаді (далі — досвід);

- мати навчально-методичні та/або наукові праці, які опубліковані протягом встановленого періоду у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, у тому числі у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (далі — публікації);

- бути автором (співавтором) або автором (співавтором) та власником (співвласником) діючих патентів на винахід та/або корисну модель, у тому числі виданих іноземними державами та/або за процедурою Договору про патентну кооперацію (РСТ), і отриманих протягом встановленого періоду (далі — патенти);

2) на заміщення вакантної наукової посади провідного наукового співробітника може претендувати доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має вчене звання, не менше 10 років досвіду, за останні 10 років не менше 10 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів.

Житлом Інститут математики НАН України не забезпечує.

Строк подання заяв та документів для участі в конкурсі – протягом місяця з дня опублікування оголошення.

Адреса на яку подаються документи: 01004, м. Київ, вул. Терещенківська, 3, тел. 044-235-31-58.

Контактні дані особи, яка уповноважена для надання роз'яснень щодо конкурсу: Соколенко Ігор Володимирович (+38 (067) 440-69-30).
01.10.2018
image
Конкурси на заміщення вакантних посад наукових працівників

Конкурси на заміщення вакантних посад наукових працівників

Національна академія наук України

Інститут математики

оголошує конкурси на заміщення вакантних посад наукових працівників:

- провідного наукового співробітника лабораторії крайових задач теорії диференціальних рівнянь відділу диференціальних рівнянь та теорії коливань;

- провідного наукового співробітника відділу теорії функцій;

- провідного наукового співробітника відділу математичних проблем механіки та теорії керування.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – кандидат), подає особисто або надсилає поштою такі документи:

1) письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі, написану власноруч;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (встановленого зразка);

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в Інституті математики НАН України, подають заяву про участь у конкурсі та список наукових праць.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Документи згідно з Примірним положенням про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 р. № 404, подаються ученому секретарю Інституту математики НАН України (2 поверх, к. 209).

До участі у конкурсі допускаються особи, які відповідають таким вимогам:

1) учасник конкурсу повинен мати вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня та залежно від наукової посади:

- мати науковий ступінь та вчене звання з відповідного наукового напряму;

- мати досвід наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності, якого потребує робота на посаді (далі — досвід);

- мати навчально-методичні та/або наукові праці, які опубліковані протягом встановленого періоду у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, у тому числі у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (далі — публікації);

- бути автором (співавтором) або автором (співавтором) та власником (співвласником) діючих патентів на винахід та/або корисну модель, у тому числі виданих іноземними державами та/або за процедурою Договору про патентну кооперацію (РСТ), і отриманих протягом встановленого періоду (далі — патенти);

2) на заміщення вакантної наукової посади провідного наукового співробітника може претендувати доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має вчене звання, не менше 10 років досвіду, за останні 10 років не менше 10 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів.

Житлом Інститут математики НАН України не забезпечує.

Строк подання заяв та документів для участі в конкурсі – місяць від дня оголошення.

Адреса на яку подаються документи: 01004, м. Київ, вул. Терещенківська, 3, тел. 044-235-31-58.

Контактні дані особи, яка уповноважена для надання роз'яснень щодо конкурсу: Соколенко Ігор Володимирович (+38 (067) 440-69-30).
25.09.2018
image
Засідання вченої ради Інституту математики НАН України

У вівторок 25 вересня 2018 року о 10:00 год. в конференц-залі відбудеться засідання Вченої ради Інституту математики НАН України.

Порядок денний:

1. Про присвоєння вченого звання старшого дослідника зі спеціальності 111 «Математика» старшому науковому співробітнику Інституту О.О.Ванєєвій та старшому науковому співробітнику Інституту М.О.Нестеренко.

2. Науково-організаційні питання.

3. Поточні питання.

30.07.2018
image
Микола Сергійович Черніков

Інститут математики НАН України з глибоким сумом сповіщає, що 27 липня 2018 року пішов з життя відомий український математик, провідний науковий співробітник відділу алгебри і топології Інституту Микола Сергійович Черніков.


М.С.Черніков народився 12 травня 1955 року в місті Перм (Росія). У 1964 році його сім’я переїжджає до Києва. У 1972 році Микола Черніков поступив, а у 1977 році закінчив Київський університет імені Тараса Шевченка. Після цього весь його творчий шлях пов’язаний з Інститутом математики. Вже в студентські роки він розпочав самостійні дослідження в галузі теорії груп, де й одержав вагомі результати. У 1978 році він захистив кандидатську, а в 1991 році - докторську дисертацію “Нескінченні факторизовні групи”. Він опублікував більше 100 робіт, присвячених актуальним питанням сучасної теорії груп, переважно - групам з узагальненими умовами мінімальності та розв’язності, факторизаціям груп, лінійним групам, тощо. Його роботи зробили його знаним і авторитетним фахівцем у цій галузі. М.С.Черніков був активним учасником багатьох міжнародних конференцій та семінарів, де його доповіді викликали інтерес у колег. Він підготував 2 кандидатів наук.


Приносимо свої глибокі співчуття рідним, близьким та колегам Миколи Сергійовича. Це важка втрата для Інституту і для всієї української математичної спільноти.

10.07.2018
image
Засідання вченої ради Інституту математики НАН України

У вівторок 10 липня 2018 року о 10:00 год. в конференц-залі відбудеться засідання Вченої ради Інституту математики НАН України.

Порядок денний:

1. Про висунення кандидатури на здобуття державної стипендії для видатних діячів науки. 

2. Науково-організаційні питання.

3. Поточні питання.

10.07.2018
image
Гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень у 2019 році (ДФФД)

Державний фонд фундаментальних досліджень (ДФФД) оголошує конкурс Ф-84 на гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень у 2019 році

Запити приймаються до 20 вересня 2018 року.

http://www.dffd.gov.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=298:derzhavnyi-fond-fundamentalnykh-doslidzhen-oholoshuie-konkurs-f-84-na-hranty-prezydenta-ukrainy-doktoram-nauk-dlia-zdiisnennia-naukovykh-doslidzhen-u-2019-rotsi&Itemid=508&lang=ua

12.06.2018
image
Засідання вченої ради Інституту математики НАН України

У вівторок 12 червня 2018 року о 10:00 год. в конференц-залі відбудеться засідання Вченої ради Інституту математики НАН України.

Порядок денний:

1. Наукова доповідь наукового співробітника Інституту, к.ф.‑м.н. І.В. Денеги на тему: “Квадратичні диференціали та симетризаційні методи в задачах про екстремальне розбиття комплексної площини”.

2. Наукова доповідь наукового співробітника Інституту, к.ф.‑м.н. К.А. Ефтехарінасаба на тему: “Геометрія та аналіз на многовидах Фреше”.

3. Атестація молодих вчених Інституту стипендіатів Президента України та НАН України.

4. Науково-організаційні питання.

5. Поточні питання.

30.05.2018
image
Привітання директора Інституту математики НАН України, академіка НАН України А.М. Самойленка з отриманням високої державної нагороди!

30 травня 2018 р. на засіданні Президії Національної академії наук України президент НАН України, академік НАН України Борис Євгенович Патон урочисто вручив орден князя Ярослава Мудрого III ступеня академіку-секретарю Відділення математики НАН України, директору Інституту математики НАН України, академіку НАН України Анатолію Михайловичу Самойленку за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм (УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ “Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки” № 135/2018 від 19 травня 2018 р.).


Колектив інституту щиросердечно вітає директора, академіка НАН України А.М.Самойленка з отриманням високої державної нагороди і бажає міцного здоров’я, щастя, невичерпної енергії та нових творчих звершень на благо науки і Української держави! 

19.05.2018
image
Орден князя Ярослава Мудрого III ступеня

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ “Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки” № 135/2018 від 19 травня 2018 р. за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм директора Інституту математики Національної академії наук України, академіка НАН України Анатолія Михайловича САМОЙЛЕНКА нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого III ступеня.

Колектив інституту щиро вітає директора інституту, академіка НАН України А.М. Самойленка з нагородженням орденом князя Ярослава Мудрого III ступеня і бажає подальших творчих успіхів.


18.05.2018
image
Сергій Федорович Коляда
Шановні колеги,
прощання з Сергієм Федоровичем Колядою відбудеться в суботу 19 травня в Інституті математики НАН України о 10:00. Поховання на Лісовому кладовищі.
16.05.2018
image
Сергій Федорович Коляда

Шановні колеги,

З великим сумом повідомляємо, що вчора, 16 травня 2018 року, пішов з життя видатний математик, спеціаліст з теорії динамічних систем, доктор фіз.-мат. наук професор
завідувач відділу теорії динамічних систем та фрактального аналізу Сергій Федорович Коляда.

Сергій Федорович народився 7 грудня 1957 року в с. Коляди, Шишацького району Полтавської області.

Його основні роботи відносяться до топологічної динаміки, ентропії, хаосу та маловимрних динамічних систем.
Сергій Федорович проводив активну дослідницьку та організаційну діяльність.
Він неодноразово бував з запрошенням в провідних університетах та науково-дослідних центрах світу,
зокрема гостьовим професором Інституту математики Товариства Макса Планка (Бонн, Німеччина), був співорганізатором великої кількості конференцій з теорії динамічних систем, відродив Київське математичне товариство і з 2006 по 2014 був його президентом, в 2010 отримав Державну премії України в галузі науки і техніки,
а в 2013 став Фон Нойманським професором Мюнхенського технічного університету.
Зовсім недавно його було призначено завідувачем  відділу теорії динамічних систем та фрактального аналізу Інституту математики НАН України.

Приносимо свої глибокі співчуття рідним, близьким та колегам Сергія Федоровича та всім хто його знав.15.05.2018
image
Засідання вченої ради Інституту математики НАН України

У вівторок 15 травня 2018 року о 10:00 год. в конференц-залі відбудеться засідання Вченої ради Інституту математики НАН України.

Порядок денний:

1. Наукова доповідь докторанта інституту О.О.Ванєєвої на тему: Групоїди еквівалентності класів диференціальних рівнянь”.

2. Науково-організаційні питання.

3. Поточні питання.

23.04.2018
image
Вченого світової слави Георгія Вороного вшанували в Києві

23 квітня на фізико-математичному факультеті Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова відбулося урочисте засідання, присвячене 150‑річному ювілею всесвітньо відомого математика Георгія Вороного, українця з походження.

Учасники урочистого засідання, присвяченого 150‑річному ювілею всесвітньо відомого математика Георгія Вороного
Учасники урочистого засідання, присвяченого 150‑річчю Георгія Вороного. Фото: Роман Нікіфоров (Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова)

Співробітники й аспіранти Інституту математики теж взяли участь у цьому засіданні. Присутні переглянули фільм «Георгій Вороний — математик український і польський» (виробництво Чернігівської ОДТРК, 2013 рік, режисер: Тетяна Миргородська). Незважаючи на деякі помилки й неточності у сценарії, з фільму можна отримати відомості про життя, наукову і педагогічну діяльність геніального вченого.

Гості заходу розповіли, як вони використовують результати, отримані Вороним, у своїй науковій роботі.

Доктор фізико-математичних наук, академік НАН України Ярослав Яцків, який очолює Головну астрономічну обсерваторію НАН України, і його співробітники кандидати фізико‑математичних наук Дарʼя Добричева та Ірина Вавилова розповіли про використання математичних методів для дослідження великомасштабних структур і вивчення еволюції галактик. Доктор фізико-математичних наук Олександр Рудь (Інститут металофізики імені Георгія Курдюмова НАН України) поділився інформацією про те, як поліедральний аналіз Вороного застосовують для вивчення невпорядкованих систем.

Кандидат фізико-математичних наук Галина Сита (Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова) вже багато років вивчає творчість Георгія Вороного та історію його родини. Вона згадувала, як група математиків з Києва вперше приїхала до Журавки 1982 року: вони побачили могилу вченого, тоді ще існував будинок, у якому мешкала сімʼя Вороних. Їй також пощастило спілкуватися з Марією Вороною-Василенко, донькою Георгія, яка жила в Борисполі. «Нас у родині вчили ніколи не думати про багатство (та багатими ми ніколи й не були) і навіть не про славу, а тільки про славу України», — цитує дослідниця слова пані Марії.

Професор Массімо Капаччолі (Неапольський університет імені Фрідріха II) був дуже вражений побаченим. Він уже працював професором в університеті, коли учень показав йому мозаїки Вороного. «Але я нічого не знав про Вороного. Сьогодні дізнався, що він українець. Тому я ще дужче радий побувати в Україні», — розповідає гість з Італії.

Нагадаємо, що протягом поточного тижня тривають освітні й меморіальні заходи в рамках урочистого відзначення на державному рівні 150 років з дня народження Георгія Вороного. Подробиці на вебсайті: http://voronoi2018.npu.edu.ua/uk/voronoi150

Більше фотографій в альбомі Романа Нікіфорова (Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова).

20.04.2018
image
150-річчя українського математика Георгія Вороного

Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова, Інститут математики Національної академії наук України і Київське математичне товариство запрошують ушанувати видатного українського математика Георгія Вороного (1868–1908). Освітні та меморіальні заходи на честь його 150-річчя відбуватимуться 23–27 квітня 2018 року в Києві, а також у с. Журавка Чернігівської області.

План заходів

Понеділок, 23 квітня, 14:00–16:00
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Київ, вул. Пирогова, 9, ауд. 448

Перегляд фільму «Георгій Вороний — математик український і польський» (виробництво Чернігівської ОДТРК, 2013 рік, 20 хв). Після фільму заплановано короткі виступи науковців, а також відкриту дискусію.

Середа, 25 квітня, 14:00–15:00
Інститут математики НАН України
Київ, вул. Терещенківська, 3, к. 305 (конференц-зал)

Доповідь доктора фізико-математичних наук Миколи Працьовитого «Геометричні мозаїки великого українця. До 150-річчя від дня народження професора Георгія Вороного» на Загальних зборах Відділення математики НАН України

Пʼятниця, 27 квітня
с. Журавка Варвинського р-ну Чернігівської обл.

Поїздка з Києва до Журавки, де народився і похований Георгій Вороний

Також під час заходів 23 і 25 квітня працюватиме книжкова виставка, на якій будуть представлені наукові видання з тематики досліджень Георгія Вороного.

Вхід на всі заходи вільний за умови попередньої реєстрації на сайті. Кількість місць обмежена.

Подробиці: http://voronoi2018.npu.edu.ua/uk/voronoi150

Нагадаємо, 28 квітня минає 150 років з дня народження Георгія Феодосійовича Вороного, доктора математики, професора Варшавського університету, члена-кореспондента Санкт‑Петербурзької академії наук. Народився в містечку Журавка тодішньої Полтавської губернії (1868), закінчив Санкт‑Петербурзький університет (1889). Наукові праці належать до теорії чисел і математичного аналізу. Один з основоположників нового розділу математики — геометрії чисел. Названі на його честь математичні обʼєкти — діаграми Вороного — широко використовують у сучасній науці й техніці: у компʼютерній графіці, геометричному моделюванні, конструюванні роботів, розпізнаванні образів, створенні штучного інтелекту, побудові географічних інформаційних систем тощо.

Україна у 2018 році урочисто відзначає на державному рівні 150 років з дня народження Георгія Вороного (згідно з Постановою Верховної Ради України «Про відзначення памʼятних дат і ювілеїв у 2018 році» від 08.02.2018 № 2287-VIII).

20.03.2018
image
Засідання вченої ради Інституту математики НАН України

У вівторок 20 березня 2018 року о 10:00 год. в конференц-залі відбудеться засідання Вченої ради Інституту математики НАН України.

Порядок денний:

1. Остаточне висунення на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік циклу наукових праць “Якісні методи дослідження моделей математичної фізики” (авторський колектив: А.Н. Кочубей, О.Л. Ребенко, І.В. Микитюк, А.К. Прикарпатський, В.Г. Самойленко, Г.М. Фельдман, М.В. Щербина).

2. Науково-організаційні питання.

3. Поточні питання.

20.02.2018
image
Засідання вченої ради Інституту математики НАН України

У вівторок 20 лютого 2018 року о 10:00 год. в конференц-залі відбудеться засідання Вченої ради Інституту математики НАН України.

Порядок денний:

1. Наукова доповідь завідувача відділу прикладної механіки Інституту прикладної математики і механіки НАН України О.Л. Зуєва на тему:

Проблеми стійкості розв'язків систем нелінійних диференціальних рівнянь з керуванням”.

2. Наукова доповідь провідного наукового співробітника інституту С.Ф. Коляди на тему:

Топологічна динаміка та динамічна топологія

(деякі аспекти)”.

3. Обрання за конкурсом на посаду завідувача відділу динамічних систем та фрактального аналізу.

4. Науково-організаційні питання.

5. Поточні питання.

06.02.2018
image
Засідання вченої ради Інституту математики НАН України

У вівторок 6 лютого 2018 року о 10:00 год. в конференц-залі відбудеться засідання Вченої ради Інституту математики НАН України.

Порядок денний:

1. Висунення на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік циклу наукових праць “Якісні методи дослідження моделей математичної фізики” (авторський колектив: А.Н. Кочубей, О.Л. Ребенко, І.В. Микитюк, А.К. Прикарпатський, В.Г. Самойленко, Г.М. Фельдман, М.В. Щербина).

2. Науково-організаційні питання.

3. Поточні питання.

26.01.2018
image
Kонкурс Державного фонду фундаментальних досліджень (Ф83) наукових проектів молодих вчених

http://www.dffd.gov.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=287&lang=ua

На конкурс подаються проекти за наступними напрямами:

- математика, механіка, інформатика;

- фізика;

- хімія;

- матеріалознавство;

- нові перспективні технології;

- біологія;

- науки про Землю, екологія;

- соціогуманітарні дослідження.

1.3. Строк виконання договірних робіт – червень – грудень 2018 року.

1.4. Керівником проекту повинен бути науково-педагогічний, науковий працівник, який працюєнавчається у вищому навчальному закладі, науковій установі та на момент подання проекту на Конкурс відповідає таким вимогам:

- віком до 35 років;

- докторант або доктор наук, віком до 40 років.

1.5. Проект може бути ралізований як самим науковцем, так і створеним ним тимчасовим науковим колективом (до 5 осіб).

18.01.2018
image
Конкурс на заміщення вакантної посади завідувача відділу динамічних систем та фрактального аналізу

Національна академія наук України

Інститут математики

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади завідувача відділу динамічних систем та фрактального аналізу (доктор наук).

Строк конкурсу – місяць від дня оголошення.

Документи згідно з положенням про конкурс подавати за адресою:

Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3, Київ-4, 01004.

Іногородніх інститут житлом не забезпечує.
16.01.2018
image
Розширене засідання Вченої ради Інституту математики НАН України

У вівторок 16 січня 2018 року о 10:00 год. в конференц-залі відбудеться розширене засідання Вченої ради Інституту математики НАН України, присвячене 80-річчю від дня народження академіка-секретаря Відділення математики НАН України, директора Інституту математики НАН України, академіка НАН України Анатолія Михайловича Самойленка.

Порядок денний:

1. Привітання ювіляра.

2. Про присвоєння вченого звання професора зі спеціальності 111 «Математика» провідному науковому співробітнику інституту О.М. Кулику.

3. Обрання за конкурсами на вакантні посади.

4. Науково-організаційні питання.

5. Поточні питання.

19.12.2017
image
Засідання вченої ради Інституту математики НАН України

У вівторок 19 грудня 2017 року о 10:00 год. в конференц-залі відбудеться засідання Вченої ради Інституту математики НАН України.

Порядок денний:

1. Про найбільш вагомі результати фундаментальних і прикладних досліджень Інституту математики НАН України за 2017 рік (доповідає директор інституту, академік НАН України Анатолій Михайлович Самойленко).

2.  Про висунення кандидатів в академіки та члени-кореспонденти НАН України.

3. Обрання за конкурсом на вакантні посади:

- старшого наукового співробітника відділу функціонального аналізу;

- старшого наукового співробітника відділу теорії випадкових процесів;

- наукового співробітника відділу теорії випадкових процесів;

- наукового співробітника відділу нелінійного аналізу;

- наукового співробітника відділу обчислювальної математики;

- наукового співробітника відділу математичної фізики.

4. Науково-організаційні питання.

5. Поточні питання.

29.11.2017
image
Зустріч зі студентами-математиками університету ім. Грінченка

29 листопада 2017 року відбулася зустріч директора Інституту математики НАН України, академіка А. М. Самойленка та заступника директора з наукової роботи, д. ф.-м. н. О. В. Антонюк зі студентами І – ІІІ курсів спеціальності 111 «Математика» Київського університету імені Бориса Грінченка, під час якої студентів познайомили з історією Інституту, розповіли про основні напрямки наукової діяльності Інституту, всесвітньо відомі наукові математичні школи України та їх засновників і найвизначніших представників. У ході зацікавленого спілкування були намічені форми насупної співпраці та можливості для студентів ближче познайомитися з реальною математичною наукою, а також взяти участь у науково-популяризаційних заходах.

З більш детальною інформацією про цю подію можна ознайомитися за посиланням:

https://sites.google.com/site/naukovoorganizacijnarobotaim/naukovo-popularni-zviti-im/zustriczistudentami-matematikamiuniversitetuimgrincenka 

28.11.2017
image
Засідання вченої ради Інституту математики НАН України

У вівторок 28 листопада 2017 року о 10:00 год. в конференц-залі відбудеться засідання Вченої ради Інституту математики НАН України.

Порядок денний:

1. Наукова доповідь головного наукового співробітника інституту, академіка НАН України О.М. Шарковського на тему: Дескриптивна теорія хаосу”.

2. Наукова доповідь наукового співробітника інституту О.Л. Ізюмцевої на тему: Локальні часи самоперетину та геометрія випадкових кривих”.

3. Науково-організаційні питання.

4. Поточні питання.

28.11.2017
image
Конкурси на заміщення вакантних посад

Національна академія наук України

Інститут математики

оголошує конкурси на заміщення вакантних посад:

- старшого наукового співробітника відділу теорії функцій;

- двох наукових співробітників відділу теорії функцій;

- чотирьох наукових співробітників відділу комплексного аналізу і теорії потенціалу;

- двох наукових співробітників відділу фрактального аналізу.

Строк конкурсу – місяць від дня оголошення.

Документи згідно з положенням про конкурс подавати за адресою:

Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3, Київ-4, 01004.

Іногородніх інститут житлом не забезпечує.

22.11.2017
image
Меморандум про взаєморозуміння між Інститутом математики НАН України та Киргизько-Турецьким університетом «Манас»

22 листопада 2017 року відбулася зустріч директора Інституту математики НАН України, академіка НАН України, професора А.М. Самойленка та ректора Киргизько-Турецький університет «Манас» (м. Бішкек, Киргизстан), професора С. Балжи. Були присутніми заступник директора інституту з наукової роботи, доктор фізико-математичних наук О.В. Антонюк, головний науковий співробітник інституту, академік НАН України, професор І.О. Луковський, завідувач лабораторії, член-кореспондент НАН України, професор О.А. Бойчук, провідний науковий співробітник інституту, доктор фізико-математичних наук А.С. Сердюк та професор Киргизько-Турецького університету «Манас» Ф. Абдуллаєв. 


На зустрічі обговорювалися питання про академічне і педагогічне співробітництво Інституту математики НАН України та Киргизько-Турецького університету «Манас». Зустріч тривала в конструктивній атмосфері й завершилася підписанням Меморандуму про взаєморозуміння та обміном пам’ятними подарунками.

11.11.2017
image
Дні науки в Інституті математики
Шановні колеги!


Хочемо вас повідомити, що у суботу 11 листопада відбудуться Дні науки в Інституті математики. Початок об 11:00. Подія відбувається у рамках Днів науки.

Офіційна сторінка Днів науки: http://dni-nauky.in.ua/

Повна програма заходів у Києві: http://dni-nauky.in.ua/programmes/Programme_2017_Kyiv.pdf

 Постер Інституту: https://www.imath.kiev.ua/~fb/dni-nauky-imath-2017.pdf


Запрошуються всі охочі. 

31.10.2017
image
Засідання вченої ради Інституту математики НАН України

У вівторок 31 жовтня 2017 року о 10:00 год. в конференц-залі відбудеться засідання Вченої ради Інституту математики НАН України.

Порядок денний:

1. Наукова доповідь завідувача лабораторії топології відділу алгебри і топології інституту С.І. Максименка на тему: Деформації гладких функцій на компактних поверхнях”.

2. Обрання за конкурсом на посаду завідувача відділу комплексного аналізу і теорії потенціалу інституту.

3. Про присвоєння вченого звання професора зі спеціальності 111 «Математика» провідному наукову співробітнику інституту Я.П. Сисаку.

4. Науково-організаційні питання.

5. Поточні питання.

31.10.2017
image
Конкурси на заміщення вакантних посад

Національна академія наук України

Інститут математики

оголошує конкурси на заміщення вакантних посад:

- старшого наукового співробітника відділу функціонального аналізу;

- старшого наукового співробітника відділу теорії випадкових процесів;

- наукового співробітника відділу теорії випадкових процесів;

- наукового співробітника відділу нелінійного аналізу;

- наукового співробітника відділу обчислювальної математики;

- наукового співробітника відділу математичної фізики.

Строк конкурсу – місяць від дня оголошення.

Документи згідно з положенням про конкурс подавати за адресою:

Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3, Київ-4, 01004.

Іногородніх інститут житлом не забезпечує.

17.10.2017
image
Засідання вченої ради Інституту математики НАН України

У вівторок 17 жовтня 2017 року о 10:00 год. в конференц-залі відбудеться засідання Вченої ради Інституту математики НАН України.

Порядок денний:

1. Доповідь провідного наукового співробітника інституту С.А. Плакси на тему: Моногенні функції і потенціали”.

2. Науково-організаційні питання.

3. Поточні питання.

12.09.2017
image
Засідання вченої ради Інституту математики НАН України

У вівторок 12 вересня 2017 року о 10:00 год. в конференц-залі відбудеться засідання Вченої ради Інституту математики НАН України.

Порядок денний:

1. Обрання за конкурсом на посаду головного наукового співробітника відділу математичної фізики. Наукові виступи претендентів.

2. Науково-організаційні питання.

3. Поточні питання.

12.09.2017
image
Конкурс на заміщення вакантної посади завідувача відділу комплексного аналізу і теорії потенціалу

Національна академія наук України

Інститут математики

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади завідувача відділу комплексного аналізу і теорії потенціалу (доктор наук).

Строк конкурсу – місяць від дня оголошення.

Документи згідно з положенням про конкурс подавати за адресою:

Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3, Київ-4, 01004.

Іногородніх інститут житлом не забезпечує.
21.07.2017
image
21 липня 2017

21 липня 2017  на 70 році життя зупинилося серце ЗЕЛІНСЬКОГО ЮРІЯ БОРИСОВИЧА, завідуючого відділу комплексного аналізу та теорії потенціалу, видатного математика, хорошого сім’янина, чудового батька та дідуся.

СВІТЛА ЙОМУ ПАМ’ЯТЬ 

13.06.2017
image
Засідання вченої ради Інституту математики НАН України

У вівторок 13 червня 2017 року о 10:00 в конференц-залі відбудеться засідання Вченої ради Інституту математики НАН України.

Порядок денний:

1. Наукова доповідь докторанта інституту О.В. Стрільця на тему: Структурнi теореми для систем пiдпросторiв гiльбертова простору”.

2. Науково-організаційні питання.

3. Поточні питання.

16.05.2017
image
Засідання Вченої ради Інституту математики НАНУ

У вівторок 16 травня 2017 року о 10:00 в конференц-залі відбудеться засідання Вченої ради Інституту математики НАН України.

Порядок денний:

1. Доповідь кандидата фізико-математичних наук Г.А. Дзюбенка на тему: “Формозберігаюче наближення функцій.

2. Доповідь кандидата фізико-математичних наук В.С. Шпаківського на тему: “Моногенні функції в асоціативних алгебрах.

2. Обрання за конкурсом на посаду старшого наукового співробітника відділу диференціальних рівнянь та теорії коливань.

3. Обрання за конкурсом на посаду молодшого наукового співробітника відділу фрактального аналізу.

4. Атестація молодих вчених інституту ‑ стипендіатів Президента України та НАН України.

5. Науково-організаційні питання.

6. Поточні питання.

16.05.2017
image
Конкурс на заміщення вакантної посади головного наукового співробітника відділу математичної фізики

Національна академія наук України

Інститут математики

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного наукового співробітника відділу математичної фізики (доктор наук).

Строк конкурсу – місяць від дня оголошення.

Документи згідно з положенням про конкурс подавати за адресою:

Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3, Київ-4, 01004.

Іногородніх інститут житлом не забезпечує.

10.05.2017
image
Відео виступу зі спогадами академіка НАН України А.М. Самойленка про видатного українського математика й механіка, академіка НАН України Ю.О. Митропольського

Відео виступу зі спогадами на Загальних зборах Відділення математики НАН України 12 квітня 2017 року, присвяченому 100-річчю від дня народження видатного українського математика й механіка, академіка НАН України Ю.О. Митропольського, академіка-секретаря Відділення математики НАН України, академіка НАН України А.М. Самойленка

https://youtu.be/jfMuAroPjTQ
12.04.2017
image
Загальні збори Українського математичного товариства

12 квітня 2017 р. о 12:00 відбудуться Загальні збори Українського математичного товариства.

Порядок денний:


 1. Про підсумки діяльності УМТ у попередній період.

 2. Про прийняття нової редакції Статуту УМТ у відповідності до вимог законодавства України.

 3. Обрання керівних органів УМТ.

 4. Організаційні питання.

04.04.2017
image
Засідання Вченої ради Інституту математики НАН України

У вівторок 4 квітня 2017 року о 10:00 в конференц-залі відбудеться засідання Вченої ради Інституту математики НАН України.

Порядок денний:

1. Доповідь провідного наукового співробітника інституту Р.О. Поповича на тему: Закони збереження еволюційних рівнянь”.

2. Науково-організаційні питання.

3. Поточні питання.

04.04.2017
image
Конкурс на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника відділу фрактального аналізу

Національна академія наук України

Інститут математики

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника відділу фрактального аналізу.

Строк конкурсу – місяць від дня оголошення.

Документи згідно з положенням про конкурс подавати за адресою:

Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3, Київ-4, 01004.

Іногородніх інститут житлом не забезпечує.
04.04.2017
image
Конкурс на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу диференціальних рівнянь та теорії коливань

Національна академія наук України

Інститут математики

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу диференціальних рівнянь та теорії коливань.

Строк конкурсу – місяць від дня оголошення.

Документи згідно з положенням про конкурс подавати за адресою:

Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3, Київ-4, 01004.

Іногородніх інститут житлом не забезпечує.
28.03.2017
image
Подяка за участь у підготовці першого тому Великої української енциклопедії

За участь у підготовці першого тому Великої української енциклопедії Інститут математики НАН України отримав подяку від Державної наукової установи “Енциклопедичне видавництво”.


21.03.2017
image
Загальні збори трудового колективу
У вівторок 21 березня 2017 року об 11:00 год. в конференц-залі (кім. 305) відбудуться

Загальні збори трудового колективу Інституту математики НАН України

Порядок денний: вибори наукових працівників Інституту для участі у сесії Загальних зборів НАН України 13 квітня 2017 року.

Реєстрація учасників проходитиме з 10:00 до 11:00.
16.03.2017
image
Вшанування пам’яті Василя Єрмакова

Київське математичне товариство і Державний історико-меморіальний Лук’янівський заповідник запрошують вшанувати пам’ять українського математика Василя Єрмакова. Урочисті заходи відбудуться у четвер, 16 березня 2017 року, на Лук’янівському цивільному кладовищі в Києві (вул. Дорогожицька, 7). Початок о 15:00.

16 березня минає 95 років від дня смерті Василя Петровича Єрмакова, доктора чистої математики, професора Київського університету, члена-кореспондента Петербурзької академії наук. Він також читав математичні курси в Київському політехнічному інституті, на Вищих жіночих курсах. Єрмаков — один із засновників Київського фізико-математичного товариства. З детальною інформацією щодо цього заходу можна ознайомитися за посиланням.


14.03.2017
image
Засідання вченої ради Інституту математики НАН України

У вівторок 14 березня 2017 року о 10:00 в конференц-залі відбудеться засідання Вченої ради Інституту математики НАН України.

Порядок денний:

1. Обрання завідувача відділу функціонального аналізу інституту.

2. Науково-організаційні питання.

3. Поточні питання.

13.03.2017
image
Людвіг Дмитрович Фаддєєв

Стало відомо, що 26.02.2017р. на 83 році пішов з життя всесвітньо відомий математик і фізик-теоретик Людвіг Дмитрович Фаддєєв – доктор фізико-математичних наук, професор, академік-секретар відділення математики РАН, директор Санкт-Петербурзького відділення математичного інституту ім..Стєклова (1976-2000), директор Міжнародного математичного інституту ім.Л. Ейлера, головний редактор журналу Функциональный анализ и его приложения, лауреат багатьох премій, в тому числі премії імені Боголюбова НАН України за 2006 рік. Ми щиро висловлюємо співчуття рідним, близьким і всім, хто знав Людвіга Дмитровича. Пам’ять про нього назавжди залишиться в наших серцях, а його праці будуть спонукати ще не одне покоління до нових здобутків.

25.02.2017
image
Щодо запропонованого Міністерством освіти і науки України проекту типового навчального плану для 10-11 класів загальноосвітніх середніх навчальних закладів

У грудні 2016 року Міністерство освіти і науки України оприлюднило з метою громадського обговорення проект типового навчального плану для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, який при його реалізації призведе до руйнації вітчизняної системи освіти і небезпечний для країни в цілому.

Зокрема, у згаданому проекті пропонується виключити з числа обов'язкових (інваріантних) і перенести до категорії необов'язкових (варіативних) усі природничі дисципліни, передбачені нинішнім навчальним планом, зокрема – фізику, астрономію, хімію, біологію, географію, екологію. Натомість пропонується єдина дисципліна «Людина і природа» з обсягом викладання три години на тиждень, тобто частку зазначеного єдиного предмету в обсязі усіх інваріантних дисциплін планується зменшити до 15,4%. Наразі загальна частка природничих дисциплін в обов'язковій частині навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів універсального профілю для 10-11 класів складає близько 23%.

Національна академія наук України вважає за необхідне відтермінувати остаточний розгляд та затвердження проекту типового навчального плану для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з метою його докорінної переробки та зміни його концепції. Новину повністю можна прочитати тут

24.02.2017
image
Опитування співробітників НАНУ «ПРО ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ»
ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України» проводить дослідження «ПРО ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ».
 Прохання до всіх співробітників Інституту математики заповнити анкету за посиланням

Для того, щоб дослідження відбулося, необхідно заповнити анкети до 24 лютого п.р. 40% особового складу.
21.02.2017
image
Засідання вченої ради Інституту математики НАН України

У вівторок 21 лютого 2017 року о 10:00 в конференц-залі відбудеться засідання Вченої ради Інституту математики НАН України.


Порядок денний:

1. Доповідь провідного наукового співробітника інституту А.Г. Бакана на тему:Iнтерполяцiя розв’язкiв рiвняння Клейна-Гордона”.

2. Науково-організаційні питання.

3. Поточні питання.

13.02.2017
image
Сьогодні виповнилося 83 роки Інституту математики

Інститут математики НАН України бере початок від заснованого у березні 1920 р. Математичного інституту Української академії наук, який у жовтні того ж року було розділено на кілька інститутів (згодом – комісій) математичного профілю. У 1934 р. на базі кафедр і відповідних комісій Всекураїнської академії наук (ВУАН): прикладної математики (керівник Д. Граве), чистої математики (Г. Пфейффер) і математичної статистики (М. Кравчук) утворено Інститут математики ВУАН (директор Д. Граве). Днем створення Інституту математики вважається 13 лютого 1934 року.

З початку створення інститут не мав власного приміщення, його відділи розміщувалися в різних будинках, що належали ВУАН. Зокрема, 1935 закладу надано кілька кімнат у будинку на вул. Володимирській, 35; пізніше (до переїзду на вул. Чудновського, тепер вул. Терещенківська, 3) він розміщувався у будинку на вул. Володимирській, 54, з поч. 1950-х рр. до 1966 – на сучасному Майдані Незалежності, 6 (будинок не зберігся)...

05.02.2017
image
On the usefulness of useless knowledge

Вийшла цікава стаття в журналі Nature автор статті - Президент Фонду імені Александра фон Гумбольдта (Alexander von Humboldt Stiftung) професор хімії в Технічному університеті м. Берлін Helmut Schwarz

31.01.2017
image
Засідання Вченої ради Інституту математики НАН України

У вівторок 31 січня 2017 року о 10:00 год. в конференц-залі відбудеться засідання Вченої ради Інституту математики НАН України.

Порядок денний:

1. Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту математики НАН України за 2016 рік (доповідає директор інституту, академік НАН України Анатолій Михайлович Самойленко).

2. Науково-організаційні питання.

3. Поточні питання.

31.01.2017
image
Конкурс на заміщення вакантної посади завідувача відділу функціонального аналізу

Національна академія наук України

Інститут математики

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади завідувача відділу функціонального аналізу (доктор наук).

Строк конкурсу – місяць від дня оголошення.

Документи згідно з положенням про конкурс подавати за адресою:

Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3, Київ-4, 01004.

Іногородніх інститут житлом не забезпечує.
24.01.2017
image
Вітаємо!
Вітаємо завідувача відділу Обчислювальної математики акад. НАН України Макарова Володимира Леонідовича з почесною державною відзнакою - присвоєння почесного звання "Заслужений діяч науки і техніки України" Указом Президента України № 10/2017. Більш детально про цю новину можна прочитати тут.
10.01.2017
image
МИРОСЛАВ ЛЬВОВИЧ ГОРБАЧУК

8 січня 2017 р. після тривалої хвороби помер видатний український математик, член-кореспондент НАН України Мирослав Львович Горбачук.

Народився Мирослав Львович 8 березня 1938 року на Лемківщині, у селі Риботичі Перемишльського повіту (нині Польща) в багатодітній (семеро дітей) селянській родині. У 1945 р., у зв'язку з масовим виселенням українців з Лемківщини та Холмщини, які після 2-ї світової війни відійшли до Польщі, сім'я змушена була переселитися в Західну Україну, в с. П'яновичі Самбірського району Львівської області.

Закінчивши школу, у 1956 р. М.Л. Горбачук вступив на механіко-математичний факультет Львівського університету ім. І. Франка. Курсові й дипломну роботи виконував під керівництвом В.Е. Лянце, за рекомендацією якого вступив до аспірантури Інституту математики АН УРСР. Керівником був Ю.М. Березанський, під чиїм безпосереднім впливом сформувались наукові інтереси Мирослава Львовича. Велику роль відіграли також праці М.Г. Крейна, а пізніше – й особисте спілкування з цим великим ученим.

Від 1961 р. наукова діяльність М.Л. Горбачука проходила в стінах Інституту математики. Тут він захистив обидві дисертації - кандидатську "Додатно визначені оператор-функції" (1965 р.) і докторську "Деякі питання спектральної теорії диференціальних рівнянь у просторах вектор-функцій" (1973 р.), тут обіймав посади від старшого інженера до завідувача відділу та головного наукового співробітника.

Математична творчість М.Л. Горбачука вирізняється широтою тематики і глибиною розв'язуваних проблем. У спектральній теорії операторів йому вдалося розв'язати давню проблему описання мовою граничних значень деяких класів розширень мінімального оператора, породженого диференціальним виразом у гільбертовому просторі, і дослідити їх спектральні властивості.

М.Л. Горбачук розробив загальний операторний підхід до теорії граничних значень розв'язків диференціальних рівнянь, що дало змогу не тільки з єдиної точки зору поглянути на низку класичних результатів, зокрема для гармонічних функцій, а й значно підсилити і уточнити їх. В теорії апроксимації йому також удалося знайти операторний підхід до прямих і обернених теорем теорії наближення функцій, який охоплює чимало як добре відомих, так і нових конкретних проблем наближення функцій і дає точні апріорні оцінки похибки наближення розв'язків операторних рівнянь варіаційними методами.

Мирослав Львович широко відомий також як популяризатор математичної науки та її історії. Його праці та лекції, присвячені класикам математичної науки, екстремальним задачам, розвиткові математичних ідей, завжди викликали інтерес у математиків різних поколінь. Він був патріотом України, навіть у найважчі часи русифікаторської політики він продовжував викладати виключно українською мовою.

Математичний доробок М.Л. Горбачука складається з трьох монографій та близько 200 статей, визнаних математичним загалом. Гідним визнанням заслуг перед наукою стало його обрання членом-кореспондентом НАН України (2000), присудження Державної премії України, премій ім. М. М. Крилова і М. Г. Крейна, відзначення іншими високими нагородами. Мирослав Львович брав активну участь у науково-громадській роботі як президент Київського (1993-2006 рр.), а а потім (2005 - 2012 рр.) Українського математичних товариств. Він був членом редколегій "Українського математичного журналу", "Українського математичного вісника", "Енциклопедії сучасної України", журналів "Methods of Functional Analysis and Topology" та "У світі математики", одним із керівників Київського семінару з функціонального аналізу.

Наукова діяльність М.Л. Горбачука завжди поєднувалась з педагогічною. Ще в 1965 р. він розпочав викладацьку роботу в Київському національному університеті ім. Т.Г. Шевченка і працював там до 2000 р. (професор від 1982 р.), читав також лекції в Національному технічному університеті "КПІ" (1997 - 2011 рр.). Серед його учнів - 7 докторів і 29 кандидатів наук, які працюють як в Україні, так і за її межами.

Висловлюємо глибоке та щире співчуття рідним і близьким Мирослава Львовича. Світла пам’ять про визначного вченого та прекрасну людину назавжди збережеться в серцях тих, хто його знав.

Прощання з Мирославом Львовичем відбудеться 11 січня 2017 з 11:00 до 11:30 в Інституті математики НАНУ.

03.01.2017
image
До 100-річчя від дня народження видатного українського математика й механіка - академіка Ю.О. Митропольського

11.11.2016
image
Проект нової редакції Статуту Інституту математики НАН України
Проект нової редакції Статуту Інституту математики НАН України http://imath.kiev.ua/files/statut-2016-v3.doc, який буде розглядатися на засіданні Вченої ради 15 листопада 2016 року о 12.00 год.
09.11.2016
image
Збори колективу наукових працівників Інституту математики НАН України
У вівторок 15 листопада 2016 року о 10.00 год. 
в конференц-залі відбудуться 
Збори колективу наукових працівників
Інституту математики НАН України.
Порядок денний: вибори директора 
Інституту математики НАН України. 

Реєстрація учасників проходитиме з 9.30 до 10.00.

12.10.2016
image
Проект нової редакції Статуту Інституту математики НАН України (зі змінами)
Комісією у складі: заступника директора з наукової та організаційної роботи Б.Б. Нестеренка, голови первинної профспілкової організації А.С. Сердюка та пров.н.с. Р.М. Черніги,  затвердженої на засіданні Вченої ради Інституту 11 жовтня 2016 р., внесено зміни до проекту нової редакції Статуту Інституту, з якими можна ознайомитися за посиланням: www.imath.kiev.ua/files/statut-2016-v2.doc.  Пропозиції щодо окремих пунктів проекту пров.н.с. Р.М. Черніги: www.imath.kiev.ua/files/statut-cherniha-notes-12.10.2016.pdf.

Зауваження і пропозиції подавати до 20 жовтня 2016 р. ученому секретарю Інституту І.В. Соколенко: 235-31-58, sokol@imath.kiev.ua
04.10.2016
image
Проект Статуту Інституту математики НАН України (нова редакція)
На виконання Постанови Президії НАН України №180 "Про затвердження Основних принципів організації та діяльності наукової установи Національної академії наук України" від 14.09.2016 р.  на засіданні Вченої ради Інституту 11 жовтня 2016 р. планується обговорення і прийняття нової редакції Статуту Інституту математики НАН України.

З проектом нової редакції Статуту Інституту математики НАН України можна ознайомитися за посиланням: www.imath.kiev.ua/files/statut-2016.doc

Зауваження і пропозиції подавати ученому секретарю Інституту І.В. Соколенко: 235-31-58, sokol@imath.kiev.ua
09.09.2016
image
Призначено вибори директора Інституту математики НАН України

У Національній академії наук України постановою від 07.07.2016 №123 «Про проведення виборів керівників наукових установ НАН України» Президія НАН України призначила вибори директора Інституту математики НАН України у другому півріччі 2016 року.

Згідно з вимогами ст.9 Закону України від 26.11.2015 № 848-VIII «Про наукову і науково-технічну діяльність» та Основних принципів організації та діяльності науково-дослідної установи НАН України Відділення математики НАН України протягом двох місяців з дня цього оголошення (до 09 листопада 2016 року) приймає пропозиції щодо претендентів на посаду директора Інституту математики НАН України за адресою: 01601, Київ-30, вул. Володимирська, 54. Телефони для довідок: 239-6558; 239-6540.

Право висунення кандидатів на посаду директора інституту мають: Президія НАН України, Бюро відділення математики НАН України, члени НАН України, вчена рада інституту, колективи наукових відділів інституту.

Кандидат на посаду має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або доктора філософії і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

Подання на висунутих кандидатів, від яких отримано письмову згоду на балотування, і які відповідають зазначеним вимогам, протягом 20 календарних днів з дня закінчення строку реєстрації документів, поданих на конкурс, направляються на розгляд зборів колективу наукових працівників Інституту математики НАН України.
05.09.2016
image
Кафедра Математики при Інституті математики НАН України

Кафедра Математики при Інституті математики НАН України має стати складовою Київського академічного університету, що створюється як пілотний проект вищого навчального закладу дослідницього типу.

08.08.2016
image
В Інституті математики НАН України відбулася лекція всесвітньовідомого математика – Марини В’язовської

8 серпня 2016 року в Інституті математики НАН України в рамках Київського математичного колоквіуму відбувся семінар із теми: «Задача найкращого пакування куль в розмірностях 8 та 24».

Наукову доповідь із теми виголосила український математик, яка наразі працює в Берлінському університеті імені Гумбольда (ФРН), – доктор природничих наук Марина В’язовська.  Більше див. тут  http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news1/Pages/View.aspx?MessageID=2471

14.07.2016
image
Оголошується набір в аспірантуру на 2016 рік

Інститут математики НАН України оголошує конкурс в аспірантуру інституту з відривом від виробництва (очна форма навчання) за спеціальностями:

  111 - математика:
     математичний аналіз,
     диференціальні рівняння,
     математична фізика,
     геометрія і топологія,
     теорія ймовірностей і математична статистика,
     алгебра і теорія чисел;
  113 - прикладна математика:
     обчислювальна математика,
     теоретична механіка
Необхідні документи:
 1. Заява на ім'я директора
 2. Особистий листок по обліку кадрів з фотокарткою
 3. Автобіографія
 4. Копія диплому
 5. Рекомендація кафедри (для тих хто в цьому році закінчив ВУЗ)
 6. Швидкозшивач
 7. Два конверти з домашньою адресою
 8. Реферат
 9. Дві фотокартки розміром 3 x 4 см
 10. Медична довідка
Паспорт і диплом про закінчення ВУЗу подається особисто.

Прийом документів до 10 вересня 2016-го року

Телефони для довідок: 235-13-35, 234-51-50.
01.07.2016
image
Конкурс на заміщення вакантної посади завідувача лабораторії оптимальних методів для обернених задач відділу обчислювальної математики

Національна академія наук України

Інститут математики

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади завідувача лабораторії оптимальних методів для обернених задач відділу обчислювальної математики (доктор наук).

Строк конкурсу – місяць від дня оголошення.

Документи згідно з положенням про конкурс подавати за адресою:

Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3, Київ-4, 01004.

Іногородніх інститут житлом не забезпечує.
31.05.2016
image
Конкурс на заміщення вакантної посади завідувача лабораторії топології

Національна академія наук України

Інститут математики

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади завідувача лабораторії топології (доктор наук).

Строк конкурсу – місяць від дня оголошення.

Документи згідно з положенням про конкурс подавати за адресою:

Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3, Київ-4, 01004.

Іногородніх інститут житлом не забезпечує.
18.05.2016
image
Конкурс на заміщення вакантної посади завідувача відділу функціонального аналізу

Національна академія наук України

Інститут математики

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади завідувача відділу функціонального аналізу (доктор наук).

Строк конкурсу – місяць від дня оголошення.

Документи згідно з положенням про конкурс подавати за адресою:

Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3, Київ-4, 01004.

Іногородніх інститут житлом не забезпечує.
18.05.2016
image
Конкурс на заміщення вакантної посади головного наукового співробітника відділу математичної фізики

Національна академія наук України

Інститут математики

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного наукового співробітника відділу математичної фізики (доктор наук).

Строк конкурсу – місяць від дня оголошення.

Документи згідно з положенням про конкурс подавати за адресою:

Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3, Київ-4, 01004.

Іногородніх інститут житлом не забезпечує.

29.07.2015
image
Зустріч директора Інституту математики НАН України, академіка НАН України А.М. Самойленка з професорами математики університету Ель-Айн М. Салімом та В. Бовді
29 липня 2015 року відбулася зустріч директора Інституту математики НАН України, академіка НАН України А.М. Самойленка з професорами математики університету Ель-Айн М. Салімом та В. Бовді. На зустрічі обговорювалися питання про наукову співпрацю Інституту математики НАН України та університету Ель-Айн (Об'єднані Арабські Емірати).


На фото: зліва направо В.В. Сергейчук, А.М. Самойленко, М. Салім, А.Н. Кочубей, О.В. Косяк та В. Бовді.

03.06.2015
image
Медаль "За наукові досягнення"

Рішенням Вченої ради Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова від 23 квітня 2015 року директора Інституту математики Національної академії наук України, доктора фізико-математичних наук, академіка НАН України Анатолія Михайловича САМОЙЛЕНКА нагороджено медаллю  «За наукові досягнення».

Колектив інституту щиро вітає директора інституту, академіка НАН України А.М. Самойленка з нагородженням і бажає подальших творчих успіхів.

01.06.2015
image
Програма "Елементарно" на радіо "Вєсті" 104.6 ФМ
На радіо "Вєсті" 104.6 ФМ у неділю 31 травня 2015 року о 16 год. вийшла в ефір програма "Елементарно" за участю провідного наукового співробітника інституту, професора Володимира Дмитровича Кошманенка, у якій мова йшла про американського математика, лауреата Нобелівської премії з економіки та Абелівської премії Джона Неша (1928-2015). Прослухати запис програми можна за посиланням: http://radio.vesti-ukr.com/broadcasts/elementarno/15831-igry-razuma-dzhona-nesha.html.

07.04.2015
image
Конкурс на заміщення вакантної посади завідувача відділу функціонального аналізу

Національна академія наук України

Інститут математики

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади завідувача відділу функціонального аналізу (доктор наук).

Строк конкурсу – місяць від дня оголошення.

Документи згідно з положенням про конкурс подавати за адресою:

Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3, Київ-4, 01601.

Іногородніх інститут житлом не забезпечує.

04.02.2015
image
Засідання редакційної колегії журналу "Нелінійні коливання"

У середу 4 лютого в Інституті математики НАН України відбулося засідання редакційної колегії журналу "Нелінійні коливання".

Присутні:

Головний редактор: акад. НАН України А. М. Самойленко (Україна).

Заступник головного редактора: чл.-кор. НАН України О. А. Бойчук (Україна).

Редакційна колегія: акад. НАН Азербайджану Ф. А. Алієв (Азербайджан), акад. НАН України І. О. Луковський (Україна), акад. НАН України В. Л. Макаров (Україна), акад. НАН України А. А. Мартинюк (Україна), акад. НАН України М. О. Перестюк (Україна), проф. М. Й. Ронто (Угорщина), проф. В. Г. Самойленко (Україна), проф. В. І. Ткаченко (Україна), проф. С. І. Трофімчук (Чилі).

Було розглянуто широке коло питань, зокрема:

- аналіз діяльності редакції журналу за минулі роки;

- статистичні дані щодо статей, поданих до редакції, авторів та рецензентів;

- покращення якості відбору публікацій у "Нелінійні коливання";

- розміщення PDF-файлів статей за попередні роки у вільному доступі.

23.01.2015
image
Зустріч директора Інституту математики НАН України, академіка НАН України А.М. Самойленка та ректора Актюбинського державного університету ім.К.Жубанова, професора К.К. Кенжебаєва

23 січня 2015 року відбулася зустріч директора Інституту математики НАН України, академіка НАН України А.М. Самойленка та ректора Актюбинського державного університету ім. К.Жубанова, професора К.К. Кенжебаєва. На зустрічі обговорювалися питання про наукову співпрацю Інституту математики НАН України та Актюбинського державного університету ім. К.Жубанова (Казахстан).

26.12.2014
image
Вітаємо!

Вітаємо ПОКУТНОГО Олександра Олексійовича, старшого наукового співробітника Лабораторії крайових задач теорії диференціальних рівнянь Інституту математики НАНУ з присудженням Премії Президента України для молодих вчених за 2014 рік за цикл наукових праць "Функціонально-аналітичні методи в сучасній теорії нелінійних динамічних систем та їх застосування".

 http://www.president.gov.ua/documents/18543.html

26.12.2014
image
Вітаємо!

Вітаємо ШАРКОВСЬКОГО Олександра Миколайовича з присудженням звання "Почесний доктор (Doctor Honoris Causa) Сілезського університету у м. Опава".

 http://old.math.slu.cz/various/sharkovsky/

26.12.2014
image
Премія Інституту математики НАН України ім. М.П.Корнєйчука для молодих учених
26 вересня на засіданні Вченої ради Інституту математики НАН України директор, академік НАН України А.М.Самойленко вручив Премію Інституту математики НАН України ім. М.П.Корнєйчука для молодих учених науковому співробітнику, кандидату фізико-математичних наук СИТНИКУ Дмитру Олексійовичу за цикл наукових робіт «Експоненціально збіжні методи для нелокальної абстрактної задачі Коші та нелінійних крайових задач».

Колектив інституту щиро вітає Д.О.Ситника з нагородженням і бажає подальших творчих успіхів.

23.12.2014
image
Вітаємо співробітників відділу Комплексного аналізу та теорії потенціалу!

Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2013 рік

Верховна Рада України постановляє:

1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок" присудити премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2013 рік:

за роботу "Аналітико-топологічні методи досліджень рівнянь математичної фізики, задач опуклого та гіперкомплексного аналізу":

ГРИЩУКУ Сергію Вікторовичу - кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику Інституту математики НАН України;

ТКАЧУКУ Максиму Володимировичу - кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику Інституту математики НАН України;

ШПАКІВСЬКОМУ Віталію Станіславовичу - кандидату фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту математики НАН України.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-19

15.12.2014
image
Про затвердження наукових проектів за результатами спільного конкурсу Національної академії наук України та Польської академії наук

Перелік українсько-польських дослідницьких проектів, що реалізуються в рамках Протоколу

до Угоди про наукове співробітництво між

Національною академію наук України і Польською академією наук, на 2015 – 2017 рр.

Назва проекту

1. Тополого-аналітичні методи в комплексному та

гіперкомплексному аналізі

Установа НАН України Інститут математики

Юрій Зелінський

Установа ПАН Інститут математики Юліан Лавринович

http://www.nas.gov.ua/UA/news/Pages/contents.aspx?ffn1=ID&fft1=Eq&ffv1=2094

14.12.2014
image
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 936/2014 Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2014 року

Опубліковано указ Президента України П.А. Порошенко про присудження Премії Президента України для молодих вчених САЛІМОВУ Руслану Радіковічу - кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові відділу Комплексного аналізу та теорії потенціалу Інституту математики НАН України, за цикл наукових праць “Дослідження сучасних проблем геометричної теорії функцій і теорії апроксимацій"

http://www.president.gov.ua/documents/18543.html
25.11.2014
image
Конкурс на заміщення вакантної посади завідувача відділення прикладних проблем сучасного аналізу

Національна академія наук України

Інститут математики

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади завідувача відділення прикладних проблем сучасного аналізу (доктор наук).

Строк конкурсу – місяць від дня оголошення.

Документи згідно з положенням про конкурс подавати за адресою:

Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3, Київ-4, 01601.

Іногородніх інститут житлом не забезпечує.


11.11.2014
image
Конкурс на заміщення вакантної посади завідувача відділу топології

Національна академія наук України

Інститут математики

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади

завідувача відділу топології (доктор наук).

Строк конкурсу – місяць від дня оголошення.

Документи згідно з положенням про конкурс подавати за адресою:

Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3, Київ-4, 01601.

Іногородніх інститут житлом не забезпечує.

11.11.2014
image
Медаль Малої академії наук України «200 років з дня народження Тараса Григоровича Шевченка»

За вагомий особистий внесок у розвиток освіти, науки та культури директора Інституту математики Національної академії наук України, доктора фізико-математичних наук, академіка НАН України Анатолія Михайловича САМОЙЛЕНКА нагороджено медаллю Малої академії наук України «200 років з дня народження Тараса Григоровича Шевченка».

Колектив інституту щиро вітає директора інституту, академіка НАН України А.М. Самойленка з нагородженням і бажає подальших творчих успіхів.

03.11.2014
image
Міжнародна конференція з теорії зображень алгебр ICRA XVI

У серпні 2014 року член-кореспондент НАН України, завідувач відділом алгебри Інституту математики НАН України Ю.А. Дрозд відвідав Китай на запрошення Пекінського нормального університету та Оргкомітету Міжнародної конференції з теорії зображень алгебр (ICRA XVI). У наш час математичні дослідження в Китаї швидко розвиваються й держава приділяє їм значну увагу. Зокрема, китайська школа з теорії зображень вийшла на світовий рівень завдяки роботам таких учених, як Чанчан Сі, Цзе Сяо, Фан Сюй, Йінбо Чжан, Янг Хан, Пу Чжан та інших. Про її авторитет свідчить і той факт, що вже вдруге китайські колеги проводять у себе найавторитетнішу конференцію ICRA. Китайські університети охоче запрошують відомих фахівців для читання лекцій і посилають своїх студентів та молодих співробітників до провідних наукових центрів.

Під час перебування в Китаї член-кореспондент НАН України Ю.А. Дрозд прочитав у Пекінському нормальному університеті цикл лекцій, присвячений новим досягненням у теорії зображень та її застосуванням у алгебраїчній геометрії. На цих лекціях були присутні співробітники й студенти не лише цього, але й інших пекінських університетів. Разом з китайськими колегами він відвідав Велику Китайську Стіну, Заборонене Місто та інші історичні пам’ятки.

Міжнародна конференція з теорії зображень алгебр (ICRA) проходить кожні два роки. Вона є головним міжнародним форумом, на якому доповідаються найновіші результати, обговорюються перспективи розвитку цієї теорії. Конференцію супроводить школа, на якій провідні фахівці читають цикли оглядових лекцій, присвячених основним напрямкам теорії зображень та її застосуванням.

Цього року конференція ICRA XVI проходила з 20 по 23 серпня в Міжнародному математичному форумі Університету Тсинхуа, який знаходиться у найпівденнішому місті Китаю – Сан’я на острові Хайнань. Цей центр було створено в 2010 році за зразком таких відомих математичних центрів, як Обервольфах у Німеччині або Філдсівський Інститут у Канаді. Він став місцем, де щорічно проводяться кілька міжнародних конференцій із сучасних питань математики та теоретичної фізики.

Конференція ICRA XVI зібрала біля 200 науковців з усього світу. Серед них – такі видатні учені, як Рінгель і Ленцінг (Німеччина), Бухвайц (Канада), Карлсон і Веб (США) та інші. На школі, яка їй передувала, було прочитано 5 циклів лекцій, а на самій конференції зроблено 15 пленарних і понад 70 секційних доповідей. Член-кореспондент НАН України Ю.А. Дрозд виступив на конференції з доповіддю «Категорні розв’язання особливих некомутативних кривих». Для учасників було організовано екскурсії по природних і культурних пам’ятках курорту Сан’я.

За традицією, конференція ICRA присуджує спеціальні премії молодим ученим за видатні досягнення. Цього року премію ICRA поділили китайський математик Дун Ян і японський математик Мінамото. На жаль, молоді українські математики, як правило, не мають можливості відвідувати такі визначні наукові форуми, хоча вони також мають результати, які можуть бути там гідно представлені.

За результатами цього відрядження було укладено договір про наукове співробітництво між Школою математичних наук Пекінського нормального університету та Інститутом математики НАН України.

25.09.2014
image
WEB-Рейтинг дослідницьких центрів України

WEB-Рейтинг дослідницьких центрів України

25.09.2014
image
Відзнака НАН України “Талант, натхнення, праця”

25 вересня 2014 р. на засіданні Бюро Відділення математики НАН України академік-секретар Відділення, академік НАН України А.М. Самойленко вручив відзнаку НАН України «Талант, натхнення, праця» старшому науковому співробітнику Інституту математики НАН України кандидату фізико-математичних наук НЕСТЕРЕНКО Марині Олександрівні за плідну працю та особисті творчі здобутки у наукових дослідженнях (Постанова №124 Президії НАН України від 04.06.2014 р.).

Колектив інституту щиро вітає М.О. Нестеренко з нагородженням і бажає подальших творчих успіхів.

25.09.2014
image
Відзнака НАН України “За професійні здобутки”

25 вересня 2014 р. на засіданні Бюро Відділення математики НАН України академік-секретар Відділення, академік НАН України А.М. Самойленко вручив відзнаку НАН України «За професійні здобутки» завідувачу відділу Інституту математики НАН України, доктору фізико-математичних наук, професору РОМАНЮКУ Анатолію Сергійовичу за багатолітню плідну наукову, науково-організаційну і педагогічну працю та вагомі творчі здобутки (Постанова №124 Президії НАН України від 04.06.2014 р.).

Колектив інституту щиро вітає завідувача відділу А.С. Романюка з нагородженням і бажає подальших творчих успіхів.

25.09.2014
image
Відзнака НАН України “За підготовку наукової зміни”

25 вересня 2014 р. на засіданні Бюро Відділення математики НАН України академік-секретар Відділення, академік НАН України А.М. Самойленко вручив відзнаку НАН України «За підготовку наукової зміни» провідному науковому співробітнику Інституту математики НАН України доктору фізико-математичних наук, професору ПЕЛЮХУ Григорію Петровичу за багатолітню працю вченого-математика, значні творчі здобутки у професійній діяльності та вагомий особистий внесок у підготовку наукових кадрів (Постанова №124 Президії НАН України від 04.06.2014 р.).

Колектив інституту щиро вітає Г.П. Пелюха з нагородженням і бажає подальших творчих успіхів.

25.09.2014
image
Відзнака НАН України “За наукові досягнення”

25 вересня 2014 р. на засіданні Бюро Відділення математики НАН України академік-секретар Відділення, академік НАН України А.М. Самойленко вручив відзнаку НАН України «За наукові досягнення» заступнику директора з наукової роботи Інституту математики НАН України члена-кореспонденту НАН України ШАРКУ Володимиру Васильовичу за багатолітню плідну наукову і науково-організаційну діяльність та вагомий особистий внесок у розвиток математичної науки (Постанова №124 Президії НАН України від 04.06.2014 р.).

Колектив інституту щиро вітає члена-кореспондента НАН України В.В. Шарка з нагородженням і бажає подальших творчих успіхів.

08.08.2014
image
Доступ до науково-інформаційних ресурсів компаній EBSCO, Elsevier та IET

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського інформує, що установам НАН України в період з 04.08.14 р. по 31.12.14 р. відкрито доступ до науково-інформаційних ресурсів компаній EBSCO, Elsevier та IET: Academic Search Complete, SciVerse Scopus, SciVerse Freedom Collection та INSPECДоступ до інформаційних продуктів надається установам автоматично за їх ІР-адресами при завантаженні наступних сторінок мережі Інтернет: http://search.ebscohost.com, http://scopus.com, http://sciencedirect.com.

25.12.2013
image
Конкурс на здобуття премії імені академіка Анатолія Скорохода для студентів вищих навчальних закладів України

Інститут математики Національної Академії Наук України оголошує конкурс на здобуття премії імені академіка Анатолія Скорохода для студентів вищих навчальних закладів України.

Конкурс організовується відділом теорії випадкових процесів Інституту математики, заснованим А.В.Скороходом у 1964 році. До складу дорадчого комітету та журі, що будуть визначати переможців, входять провідні науковці та викладачі Інституту математики НАН України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного технічного університету «КПІ», Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова.

Ініціатором та спонсором щорічної премії виступила сім’я Анатолія Скорохода — його дружина Ірина Кадирова та їхні діти. Цією почесною відзнакою нагороджують українських студентів за найкращі дослідження в галузі теорії ймовірностей. Мета конкурсу – заохочувати студентську молодь до наукових досліджень та підтримувати славетні традиції вітчизняної наукової школи з теорії ймовірностей. Наукове змагання проводиться вже вдруге, переможцями конкурсу 2013 року стали четверо студентів київських університетів.

«Премія носить ім'я видатного вченого в галузі теорії випадкових процесів -- Анатолія Володимировича Скорохода. Він, закінчуючи Київський університет в 1953 р., був автором п'яти наукових робіт. Премія покликана стимулювати молодих людей до активних занять математикою, бо серйозні заняття математикою варто починати в молоді роки», — розповідає голова дорадчого комітету член-кореспондент НАН України М.І.Портенко.

Роботи на конкурс можна надсилати електронною поштою на адресу tsp@imath.kiev.ua (з позначкою «На конкурс») або в роздрукованому вигляді на адресу відділу теорії випадкових процесів Інституту математики. Приймаються конкурсні роботи до 30 квітня 2014 р.

Розмір премії становить 500, 300 і 200 доларів США за перше, друге і третє місце відповідно. Переможцям буде надана можливість виступити з доповідями на семінарі відділу теорії випадкових процесів Інституту математики НАН України, а також (після рецензування) опублікувати результати роботи в міжнародному науковому журналі «Theory of Stochastic Processes».

Довідка: Анатолій Володимирович Скороход (10 вересня 1930, Нікополь, Україна — 3 січня 2011, Лансінг, США) — всесвітньо відомий український математик, один з фундаторів сучасної теорії випадкових процесів. Доктор фізико-математичних наук (1962), професор (1963), академік НАН України (1985), член Американської академії мистецтв і наук (2000). Його ім’я носять численні математичні об’єкти: простір Скорохода, відображення Скорохода, інтеграл Скорохода і т.н. Монографії А.В. Скорохода з теорії випадкових процесів вважаються класичними в усьому світі.

17.12.2013
image
Зустріч директора Інституту математики НАН України, академіка НАН України А.М. Самойленка та директора Інституту прикладної математики та інформатики Актюбинського державного університету ім.К.Жубанова, професора А.Б. Бержанова

17 грудня 2013 року відбулася зустріч директора Інституту математики НАН України, академіка НАН України А.М. Самойленка та директора Інституту прикладної математики та інформатики Актюбинського державного університету ім.К.Жубанова, професора  А.Б. Бержанова. На зустрічі обговорювалися питання про співпрацю Інституту математики НАН України та Актюбинського державного університету ім.К.Жубанова (Казахстан), зокрема, про стажування магістрів цього університету в інституті.

11.12.2013
image
Премія Президента України для молодих вчених 2013 року

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 659/2013
Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2013 року
на підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки присуджено

Премію Президента України для молодих вчених 2013 року

- за цикл наукових праць "Класифікаційні проблеми лінійної алгебри":

БОНДАРЕНКУ Віталію Віталійовичу – кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові віддулу алгебри Інституту математики НАН України

РИБАЛКІНІЙ Тетяні Володимирівні – кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові відділу топології Інституту математики НАН України

ЯКИМЕНКУ Данилу Юрійовичу – кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові відділу функціонального аналізу Інституту математики НАН України

Колектив інституту щиро вітає лауреатів з присудженням премії та бажає подальших творчих досягнень.

13.11.2013
image
Подяка НАН України

Постановою №148 Президії НАН України від 13.11.2013 р. провідного наукового співробітника, голову профспілкової організації Інституту математики НАН України Сердюка Анатолія Сергійовича за багаторічну плідну працю, вагомі здобутки у професійній діяльності, значний особистий внесок у розвиток вітчизняної науки та з нагоди 95-річчя Національної академії наук України відзначено Подякою НАН України.

Колектив інституту щиро вітає голову профспілкової організації А.С. Сердюка з нагородженням і бажає подальших творчих успіхів.

13.11.2013
image
Почесна грамота Президії НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України

Постановою №147 Президії НАН України та Центрального комітету профспілки працівників НАН України від 13.11.2013 р. заступника директора Інституту математики НАН України, доктора технічних наук, професора Нестеренка Бориса Борисовича за багаторічну плідну працю, вагомі здобутки у професійній діяльності, значний особистий внесок у розвиток вітчизняної науки та з нагоди 95-річчя Національної академії наук України нагороджено Почесною грамотою Президії НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України.

Колектив інституту щиро вітає заступника директора Б.Б. Нестеренка з нагородженням і бажає подальших творчих успіхів.

13.11.2013
image
Відзнака НАН України “За наукові досягнення”

Постановою №146 Президії НАН України від 13.11.2013 р. завідувача відділу обчислювальної математики Інституту математики НАН України, академіка НАН України Макарова Володимира Леонідовича за багаторічну плідну працю, вагомі здобутки у професійній діяльності, значний особистий внесок у розвиток вітчизняної науки та з нагоди 95-річчя Національної академії наук України нагороджено відзнакою НАН України За наукові досягнення.

Колектив інституту щиро вітає академіка НАН України В.Л.Макарова і бажає подальших творчих успіхів.

17.09.2013
image
Ювілейна дата

17 вересня 2013 року виповнюється 70 років члену кореспонденту НАНУ, доктору фіз.-мат. наук, професору Самойленку Юрію Стефановичу. Вітаємо!

20.05.2013
image
Державна премія України в галузі науки і техніки 2012 року


УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №279/2013 від 16 травня 2013 р. “Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2012 року” на підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки 2012 року:

- за цикл наукових праць «Дискретні та функціональні методи теорії наближення та їх застосування»:

МАКАРОВУ Володимиру Леонідовичу - академікові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту математики НАН України;

ТИМОСІ Олександру Миколайовичу - докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту математики НАН України;

ХЛОБИСТОВУ Володимиру Володимировичу - докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту математики НАН України;

СТАНЖИЦЬКОМУ Олександру Миколайовичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

ХАПКУ Роману Степановичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачеві кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка;

ГАВРИЛЮКУ Івану Петровичу - докторові фізико-математичних наук, деканові Університету дуальної освіти м.Айзенах (Федеративна Республіка Німеччина);

ЯНОВИЧУ Леоніду Олександровичу - докторові фізико-математичних наук, головному науковому співробітникові державної наукової установи «Інститут математики Національної академії наук Білорусі»;

СТЕПАНЦЮ Олександру Івановичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України (посмертно).

Колектив інституту щиро вітає лауреатів з присудженням Державної премії України в галузі науки і техніки 2012 року і бажає подальших творчих досягнень.

29.04.2013
image
Орден князя Ярослава Мудрого IV ступеня

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про відзначення державними нагородами України працівників підприємств, установ, організацій№ 242/2013 від 27 квітня 2013 р. за вагомий особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю директора Інституту математики Національної академії наук України, доктора фізико-математичних наук, академіка НАН України Анатолія Михайловича САМОЙЛЕНКА нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня.

Колектив інституту щиро вітає директора інституту, академіка НАН України А.М. Самойленка з нагородженням орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня і бажає подальших творчих успіхів.