english
mail home

Електронні публікації

Сервер електронних публікацій

Останні надходження до архіву

31.01.2017
image
Дрозд, Юрій (2001) Вступи до алгебричної геометрії. Київський Університет ім. Шевченка, Київ.
5.07.2016
image
Максименко, Сергій (2000) Морсівські відображення поверхонь. PhD дис., Інститут математики НАН України.
16.06.2016
image
Pokutnyi, Oleksandr and Bondar, Ivanna Розробка методiв розв’язування крайових задач для операторно-диференцiальних систем, якi моделюють фiзико-технiчнi та бiологiчнi задачі. Institute of mathematics of NAS of Ukraine.
6.06.2016
image
Антонюк, О.В. (2016) Аналітичні методи в задачах статистичної механіки, нелінійної дифузії та теорії складності дискретних часових рядів. Doct. дис., Інститут математики НАН України.
4.06.2016
image
Муратов, М. А. and Островский, В. Л. and Самойленко, Ю. С. (2012) Конечномерный линейный анализ. I. Линейные операторы в конечномерных гильбертовых (унитарных) пространствах (H): Учебное пособие. Центр учебной литературы, Киев.
4.06.2016
image
Муратов, М. А. and Островский, В. Л. and Самойленко, Ю. С. (2011) Конечномерный линейный анализ I. Линейные операторы в конечномерных векторных пространствах (L): Учебное пособие. Центр учебной литературы, Киев.
4.06.2016
image
Ашурова, Е. Н. and Островський, В. Л. (2015) Про зображення ``all but two'' алгебр. In: Спектральна теорія операторів та наборів операторів. Інститут математики НАН України, Київ, pp. 8-21.
28.05.2016
image
Островський, В. Л. (2004) Зображення операторних співвідношень. Doct. дис., Інститут математики НАН України.
29.03.2013
image
Шарко, В.В., ed. (2010) Геометрія та топологія функцій на многовидах. Збірник праць Інституту математики НАН України, 7 (4). Institute of mathematics of NAS of Ukarine, Kyiv, Ukraine.
29.03.2013
image
Бакан, А.Г. (2009) Поліноміальна апроксимація на дійсній осі, проблема Карліна та нормальність опуклих множин. 01.01.01 -- математичний аналіз. Автореферат на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук. Doct. дис., Інститут математики НАН України.
26.05.2011
image
Якименко, Д.Ю. (2011) Унітаризація зображень примітивних частково впорядкованих множин ручного типу. PhD дис., Інститут математики НАН України.
2.07.2010
image
Самойленко, А.М. (2010) Про інваріантні многовиди лінійних диференціальних рівнянь. II. Препринт Інституту математики НАНУ (2010.3).
30.06.2010
image
Самойленко, А.М. (2009) Про інваріантні многовиди лінійних диференціальних рівнянь. I. Препринт Інституту математики НАНУ (2009.7).
Усі права захищені © 2007 Інститут Математики