english
mail home

Захист дисертацій

Розклад захистів


25.09.2018    

Возняк Аліна Олександрівна

Дослідження рівномірних, маятникових і прецесійних рухів гіростата зі змінним гіростатичним моментом

Детальніше


11.09.2018    

Свинчук Ольга Василівна

Сингулярні немонотонні функції канторівського типу та їх фрактальні властивості

Детальніше


11.09.2018    

Сухорукова Олена Олегівна

Узагальнені J-внутрішні і γ-твірні матриці-функції та індефінітні інтерполяційні проблеми

Детальніше


19.06.2018    

Сербенюк Симон Олександрович

Ряди Кантора як засіб задання і дослідження математичних об’єктів з фрактальними властивостями

Детальніше


19.06.2018    

Ковальов Іван Михайлович

Індефінітна проблема моментів Стілт’єса та узагальнені матриці Якобі

Детальніше


12.06.2018    

Герич Мирослава Сергіївна

Граничні задачі для одного класу гратчастих пуассонівських процесів на ланцюгах Маркова

Детальніше


29.05.2018    

Савченко Ніна Валеріївна

Коливання та стійкість руху деяких неконсервативних механічних систем

Детальніше


29.05.2018    

Святовець Ірина Федорівна

Дослідження керованих гіроскопічних майже консервативних систем

Детальніше


22.05.2018    

Власик Ганна Миколаївна

Оцінки норм тригонометричних поліномів і поперечники класів -диференційовних функцій

Детальніше


22.05.2018    

Парфінович Наталія Вікторівна

Сплайни в екстремальних задачах теорії наближень, нерівності для похідних та їх застосування

Детальніше


15.05.2018    

Сорока Юлія Юріївна

Автоморфізми шарувань на двовимірних некомпактних поверхнях

Детальніше


15.05.2018    

Полулях Євген Олександрович

Топологія сингулярних шарувань на поверхнях і суміжні питання

Детальніше


Далі (архів)

Усі права захищені © 2007 Інститут Математики