Захист дисертацій

Розклад захистів


07.12.2021

Тарас Олександрович Котов

Робастна стабілізація та зважене гасіння обмежених збурень у дескрипторних системах керування

Детальніше


21.12.2021

Дмитро Романович Попович

Узагальнення контракцій Іньоню–Вігнера і ліївськи ортогональні оператори

Детальніше


21.12.2021

Сергій Олександрович Дмитренко

Двосимвольні системи кодування чисел, пов’язані з ланцюговими дробами, та їх застосування

Детальніше
Минулі захисти


21.09.2021

Олександр Володимирович Константінов

Нелінійні задачі динаміки та керування конструкціями з рідиною в режимі вимушених коливань та параметричної взаємодії

Детальніше


22.06.2021

Ірина Валеріївна Кузнєцова

Гомотопічні властивості гладких функцій на поверхнях

Детальніше


31.05.2021

Софія Петрівна Ратушняк

Фрактальні функції і розподіли їх значень

Детальніше


12.05.2021

Дмитро Семенович Калюжний-Вербовецький

Основи теорії вільних некомутативних функцій та деякі її застосування в алгебрі і аналізі

Детальніше


11.05.2021

Тарас Васильович Василишин

Аналіз на спектрах алгебр аналітичних та гладких функцій на банаховому просторі

Детальніше


07.05.2021

Юлія Михайлівна Мисло

Асимптотично майже періодичні розв’язки рівнянь із запізненням та імпульсною дією

Детальніше


06.05.2021

Іван Ігорович Кирчей

Узагальнені обернені матриці над тілом кватерніонів та їх застосування

Детальніше


05.05.2021

Марина Сергіївна Гунько

Задачі оптимального відновлення полілінійних функціоналів і операторів за лінійною інформацією

Детальніше


05.05.2021

Марина Олександрівна Нестеренко

Реалізації та контракції алгебр Лі, орбіт функції та квазікристали

Детальніше


27.04.2021

Ірина Геннадіївна Васильєва

Стабілізація руху керованих механічних систем з випадковим впливом у критичних випадках

Детальніше


23.04.2021

Руслан Радікович Салімов

Метод неконформного модуля у теорії відображень зі скінченним спотворенням

Детальніше


23.04.2021

Роман Юрійович Осауленко

Сингулярні ніде не монотонні функції та їх фрактальні властивості

Детальніше


Далі
Архів до 2020

Усі права захищені © 2007 Інститут Математики