english
mail home

Захист дисертацій

Розклад захистів


29.05.2018    

Святовець Ірина Федорівна

Дослідження керованих гіроскопічних майже консервативних систем

Детальніше


22.05.2018    

Власик Ганна Миколаївна

Оцінки норм тригонометричних поліномів і поперечники класів -диференційовних функцій

Детальніше


22.05.2018    

Парфінович Наталія Вікторівна

Сплайни в екстремальних задачах теорії наближень, нерівності для похідних та їх застосування

Детальніше


15.05.2018    

Сорока Юлія Юріївна

Автоморфізми шарувань на двовимірних некомпактних поверхнях

Детальніше


15.05.2018    

Полулях Євген Олександрович

Топологія сингулярних шарувань на поверхнях і суміжні питання

Детальніше


17.04.2018    

Романюк Віктор Сергійович

Методи та характеристики лінійної та нелінійної апроксимації класів гладких функцій

Детальніше


03.04.2018    

Горбачук Володимир Мирославович

Властивості розв’язків диференціальних рівнянь у банаховому просторі на нескінченному інтервалі

Детальніше


15.03.2018    

Приходько Юрій Євгенович

Гранична поведінка локальних збурень процесів Маркова

Детальніше


15.03.2018    

Василик Віталій Богданович

Методи без насичення точності для диференціальних рівнянь в банаховому просторі з необмеженими операторними коефіцієнтами

Детальніше


13.03.2018    

Карвацький Дмитро Миколайович

Представлення дійсних чисел за допомогою узагальнених послідовностей Фібоначчі та їх застосування

Детальніше


20.02.2018    

Лось Валерій Миколайович

Параболічні крайові задачі у просторах Хермандера

Детальніше


30.01.2018    

Бортош Марія Юліївна

Лінійно-алгебраїчні властивості категорій мономіальних матриць над локальними кільцями

Детальніше


Далі (архів)

Усі права захищені © 2007 Інститут Математики