Захист дисертацій

Розклад захистів


23.04.2021

Руслан Радікович Салімов

Метод неконформного модуля у теорії відображень зі скінченним спотворенням

Детальніше


23.04.2021

Роман Юрійович Осауленко

Сингулярні ніде не монотонні функції та їх фрактальні властивості

Детальніше


27.04.2021

Ірина Геннадіївна Васильєва

Стабілізація руху керованих механічних систем з випадковим впливом у критичних випадках

Детальніше


05.05.2021

Марина Олександрівна Нестеренко

Реалізації та контракції алгебр Лі, орбіт функції та квазікристали

Детальніше


05.05.2021

Марина Сергіївна Гунько

Задачі оптимального відновлення полілінійних функціоналів і операторів за лінійною інформацією

Детальніше


06.05.2021

Іван Ігорович Кирчей

Узагальнені обернені матриці над тілом кватерніонів та їх застосування

Детальніше


07.05.2021

Юлія Михайлівна Мисло

Асимптотично майже періодичні розв’язки рівнянь із запізненням та імпульсною дією

Детальніше


11.05.2021

Тарас Васильович Василишин

Аналіз на спектрах алгебр аналітичних та гладких функцій на банаховому просторі

Детальніше


12.05.2021

Дмитро Семенович Калюжний-Вербовецький

Основи теорії вільних некомутативних функцій та деякі її застосування в алгебрі і аналізі

Детальніше
Минулі захисти


22.09.2020

Ярослав Володимирович Зацiха

Зображення напівгруп малих порядків

Детальніше


15.09.2020

Вiталiй Станiславович Шпакiвський

Моногеннi функцiї в асоцiативних алгебрах

Детальніше


15.09.2020

Віта Петрівна Маркітан

Стохастичні та двічі стохастичні матриці в задачах фрактального аналізу функцій

Детальніше


08.09.2020

Анатолiй Володимирович Дворник

Коливнi розв’язки звичайних та iмпульсних систем диференцiальних рiвнянь

Детальніше


08.09.2020

Юлія Василівна Приставка

Симетрійні властивості та точні розв’язки рівнянь реакції-конвекції-дифузії

Детальніше


23.06.2020

Тетяна Григорiвна Герасимова

Лiнiйно-алгебраїчнi методи в теорiї операторiв

Детальніше


03.03.2020

Олександр Андрійович Бурилко

Колективна динаміка та біфуркації у мережах зв'язаних фазових осциляторів

Детальніше


25.02.2020

Артем Сергійович Чуйков

Фрактальний аналіз функцій зі складною локальною будовою, визначених у термінах ланцюгових дробів

Детальніше
Архів до 2020

Усі права захищені © 2007 Інститут Математики