Symmetry in Nonlinear Mathematical Physics

June 23–29, 2003

Conference Program

 

Sunday, June 22

10.00 – 20.00

Registration

Monday, June 23

10.00 – 19.00

Registration

13.00

Opening of Prof. Mikhail Lavrentiev Memorial Plaque

19.00

Welcome Party

Tuesday, June 24

  9.00 – 9.30

Opening Ceremony

Plenary Session

Chairperson

Krasil’shchik

  9.30 – 10.10

Harrison

10.10 – 10.50

Mikhailov

10.50 – 11.10

Coffee Break

Chairperson

Klimyk

11.10 – 11.50

Budinich

11.50 – 12.30

Shapovalov

12.30 – 13.10

Kovalev&Shirkov

13.10 – 15.00

Lunch Break

 

Section A

Section B

Section C

Section D

Section E

Chairpersons

Yehorchenko

Mikhailov

Baleanu

Beckers

Khriplovich

15.00 – 15.30

Grundland

Kersten

Laperashvili

VisinescuM

Parthasarathy

15.30 – 16.00

Henkel

Verbovetsky

Sitenko

Cordes

SkrypnikW

16.00 – 16.20

Burde

 

Bennett

De Montigny

Slad

16.20 – 16.40

Cherniha

Okninski

Wawrzycki

Urbanowski

ZolotaryukA

16.40 – 17.00

Coffee Break

Chairpersons

Henkel

SamoylenkoV

Sitenko

Vassiliev

Bender

17.00 – 17.30

Vladimirov

Damianou

Shvedov

Valent

Guenther

17.30 – 17.50

 

SkrypnykT

Bogoslovsky

Kacimov

Wang

17.50 – 18.05

Bila

Fiorenza

Fadeev

Makarenko

Kucheryavy

18.05 – 18.20

Zawistowski

Hoevenaars

Ilyenko

Hentosh

Kyrylyuk

18.20 – 18.35

Cheviakov

Sait-Ametov

Giacomini

Maspfuhl

Sokolov

Wednesday, June 25

Plenary Session

Chairperson

Nikitin

  9.30 – 10.10

Arai

10.10 – 10.50

Beckers

10.50 – 11.30

Inozemtsev

11.30 – 11.50

Coffee Break

 

Section A

Section B

Section C

Section D

Section E

Chairpersons

Leach

Boya

Rausch de Traubenberg

Keller

Laperashvili

11.50 – 12.20

Shirokov

Dubrovsky

Shima

Baleanu

Vassiliev

12.20 – 12.50

Basarab-Horwath

Prykarpatsky

Kotikov

Edgar

Bronnikov

12.50 – 13.10

Gungor

Amdjadi

Nurmagambetov

Kotel’nikov

Ivashin

13.10 – 15.00

Lunch Break

Chairpersons

Verbovetsky

Dubrovsky

Shima

Arai

Gavrilik

15.00 – 15.30

Nikitin

Belokolos

Rausch de Traubenberg

Khriplovich

Slawianowski

15.30 – 16.00

Sophocleous

Blaszak

Tkachuk

Bilge

Yamaleev

16.00 – 16.20

Marvan

Toda

Stukopin

Pirozhenko

Hasselmann

16.20 – 16.40

Sergyeyev

VakhnenkoO

Galkin

Matsyuk

 

16.40 – 17.00

Coffee Break

Chairpersons

Basarab–

Horwarth

Belokolos

Budinich

Weaver

Hiller

17.00 – 17.30

Lahno

SamoylenkoV

Zheltukhiv&Uvarov

SamoilenkoYu

Singleton

17.30 – 17.50

MorozovO

Gershun

Malyuta

Daletskii

Semenov

17.50 – 18.05

Golovin

Grahovski

Burban

Proskurin

Derzhko

18.05 – 18.20

Moyo

Minesaki

Batsula

Strelets

Eshraghi

18.20 – 18.35

Kassem

Zuev

Finkelshtein

PopovychS

Shiiki

Thursday, June 26

Plenary Session

Chairperson

Prykarpatsky

  9.30 – 10.10

Krasil'shchik

10.10 – 10.50

Leach

10.50 – 11.30

Boya

11.30 – 11.50

Coffee Break

 

Section A

Section B

Section C

Section D

Section E

Chairpersons

Shapovalov

Kersten

Carroll

Prykarpatsky

Parthasarathy

11.50 – 12.20

Znojil

Zhedanov

Miyamoto

Chekhov

Hiller

12.20 – 12.50

Wolf

Loutsenko

Kisil

Gavrilik

Matute

12.50 – 13.10

Tsuchida

Penskoi

Kleefeld

Iorgov

Sawado

13.10 – 13.30

Zhalij

 

ZolotaryukYa

Pakuliak

Kovachev

13.30 – 15.00

Lunch Break

16.00 – 21.00

River Cruise

Friday, June 27

Plenary Session

Chairperson

Znojil

  9.30 – 10.10

Bender

10.10 – 10.50

Keller

10.50 – 11.30

Doebner

11.30 – 11.50

Coffee Break

Chairperson

Grundland

11.50 – 12.30

Patera

12.30 – 13.10

Zakrzewski

13.10 – 15.00

Lunch Break

 

Section A

Section B

Section C

Section D

Section E

Chairpersons

Shirokov

Stolin

Berest

Vladimirov

Valent

15.00 – 15.30

Cicogna

Korotkin

Weaver

Malkowsky

Guler

15.30 – 16.00

Gaite

Holod

Nikshych

Yatsenko

Soroka

16.00 – 16.20

Tempesta

Yermolayeva

Koca

Glazunov

Tsukanov

16.20 – 16.40

Arriola

Shramchenko

Perrine

 

VisinescuA

16.40 – 17.00

Coffee Break

Chairpersons

Cicogna

Damianou

Ostrovs'kyi

Sophocleous

SkrypnikW

17.00 – 17.30

Popovych

Vakhnenko

Stolin

Dryuma

Burskii

17.30 – 17.50

Rahula

Sydorenko

Bespalov

Torres

AntonioukA-r

17.50 – 18.05

Yehorchenko

Demskoi

Chapovsky

Lehenkyi

AntonioukAl-ra

18.05 – 18.20

Ozer

Korovnichenko

Kalnitsky

Taranov

Kuz'min

18.20 – 18.35

Yakhno

MorozovP

BondarenkoA

Ataoglu

Soboleva

Saturday, June 28

Plenary Session

Chairperson

Patera

  9.30 – 10.10

Klimyk

10.10 – 10.50

Berest

10.50 – 11.30

Carroll

11.30 – 11.50

Coffee Break

 

Section A

Section B

Section C

Section D

Section E

Chairpersons

Burde

Blaszak

Edgar

VisinescuM

Bespalov

11.50 – 12.10

FedorchukVas

Smirnov

Novikov-Borodin

Vasilchuk

Olyeynik

12.10 – 12.30

Spichak

Chanu

Velickovic

Abrarov

Obikhod

12.30 – 12.45

Ivanova

Szablikowski

Vernov

Chichikina

Cohl

12.45 – 13.00

Magda

Savina

Koleva

Usenko

 

13.10 – 13.30

Closing Ceremony

13.30 – 15.00

Lunch Break

15.00 – 18.00

Kyiv City Tour

19.00

Banquet

Sunday, June 29

Departure day

 

Poster session (9.30 – 18.35)

Tuesday, June 24

Friday, June 27

Andreytsev

Bazilevich

Badowski

BondarenkoV

Berkela

Chang

FedorchukI

Chirikalov

FedorchukVol

Ilyenko

Golubowska

Khachaturova

Khoma

Koca

Korcuk

Kovachev

Korostil1

Kyrychenko

Korostil2

Lopatin

Kovalchuk

Messina

Kuru

Militello

Mul

Pavlyuk

Pochynaiko

Piryatinski

Rasin

Popova

Rubish

Prylypko

Stogniy

Ryabukha

Su

SamoilenkoYe

Tang

Vorobyova

Timoshin

Volkmann

Vus

Yang

Yuryk

Zavodovsky

Zverev