Симетрія та інтегровність рівнянь математичної фізики − 2013: Список учасників

Баранник А.Ф. (Поморська академія в Слупську, Польща)
Про додаткові симетрії нелінійнійного багатовимірного рівняння Даламбера   Анотація

Бойко В.М. (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
Симетрії лінійних звичайних диференціальних рівнянь   Анотація

Ванєєва О.О. (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
Використання перетворень еквівалентності при дослідженні інтегровності   Анотація

Владіміров В.А. (АГМ Університет Науки та Технології, Краков, Польща)
Компактонні та солітонні розв'язки в фізичних моделях та їх аналогах   Анотація

Воробйова А.І. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Миколаїв, Україна)

Давидович В.В. (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)

Дідович М.В. (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
Спрощена модель Келлєр-Зеґеля: симетрії Лі, точні плоскохвильові розв'язки, лінеаризація та задача Коші   Abstract

Єгорченко І.А. (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
Класифікація диференціальних рівнянь з частинними похідними відносно редукцій   Анотація

Жалій О.Ю. (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
Групова класифікація рівнянь реакції-дифузії зі змінними коефіцієнтами   Abstract

Засадко Т.М. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)

Іванова Н.М. (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)

Караджов Ю.А. (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)

Карпалюк Т.О. (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Україна)
Системи рівнянь реакції-конвекції-дифузії, інваріантні відносно алгебри Галілея без оператора маси   Анотація

Киселев А.В. (Інститут математики та інформатики ім. І. Бернуллі, Гронінген, Нідерланди)
Неабелеві алгеброїди Лі над просторами струменів   Анотація

Коваленко С.С. (Інститут математики НАН України та Національний університет харчових технологій, Київ, Україна)
Теоретико-груповий аналіз задачі Моффатта   Анотація

Коропець Н.В. (Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, Україна)
Про попередню групову класифікацію одного класу узагальнених рівнянь теплопровідності

Курікша О.В. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Миколаїв, Україна)
Групова класифікація узагальнених рівнянь Кавахари зі змінними коефіцієнтами   Анотація

Лутфуллін М.В. (Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, Україна)
Про попередню групову класифікацію одного класу узагальнених рівнянь теплопровідності

Нестеренко М.О. (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
Контракції алгебр Лі   Анотація

Нікітін А.Г. (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
Вектор Лапласа-Рунге-Ленца зі спіном у просторі довільної розмірності   Анотація

Павлов М.В. (Московський державний університет, Росія)
Задача побудови точних розв'язків для систем квазілінійних рівнянь з частинними похідними першого порядку   Анотація

Пацула М.І. (Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, Україна)
Про попередню групову класифікацію одного класу узагальнених рівнянь теплопровідності

Попович Д.Р. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)
Приклад контракції з обов'язково сингулярними матричними компонентами у найменшій можливій розмірності   Анотація

Попович Р.О. (Інститут Вольфганга Паулі, Австрія та Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
Використання перетворень еквівалентності при дослідженні інтегровності   Анотація

Почекета О.А. (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
Некласичні редукції узагальнених рівнянь Бюргерса   Анотація

Самойленко В.Г. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)
Асимптотичні розв'язки солітонного типу сингулярно збуреного рівняння Кортевега де Фріза зі змінними коефіцієнтами   Анотація

Самойленко Ю.І. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)
Асимптотичні розв'язки солітонного типу сингулярно збуреного рівняння Кортевега де Фріза зі змінними коефіцієнтами   Анотація

Сєров М.І. (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Україна)
Системи рівнянь реакції-конвекції-дифузії, інваріантні відносно алгебри Галілея без оператора маси   Анотація

Сєрова М.М. (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Україна)

Спічак С.В. (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
Попередня класифікація реалізацій двовимірних і тривимірних алгебр векторних полів на колі   Анотація

Стогній В.І. (Національний технічний університет України "КПІ", Київ, Україна)
Групова класифікація та фундаментальні розв'язки узагальнених лінійних рівнянь Колмогорова   Анотація

Федорчук В.І. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, Львів, Україна)
Симетрійна редукція деяких класів диференціальних рівнянь у просторі M(1,4)×R(u)   Анотація

Федорчук В.М. (Педагогічний університет, Краков, Польща та Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, Львів, Україна)
Симетрійна редукція диференціальних рівнянь та класифікація низькорозмірних неспряжених підалгебр алгебри Лі групи Пуанкаре P(1,4)   Анотація

Цифра І.М. (АГМ Університет Науки та Технології, Краков, Польща) Неточкові симетрії і редукція диференціальних рівнянь з частинними похідними   Анотація

Черніга Р.М. (Школа математичних наук Університету Ноттінґам, Великобританія та Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
Симетрії рівнянь реакції-дифузії в задачах математичної фізики та математичної біології (огляд результатів за останні 5 років)

Шаповал Н.М. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)
Симетрії лінійних звичайних диференціальних рівнянь   Анотація

Юрик І.І. (Національний університет харчових технологій, Київ, Україна)
Про додаткові симетрії нелінійнійного багатовимірного рівняння Даламбера   АнотаціяПовернутись до головної сторінки