Symmetry and Integrability of Equations of Mathematical Physics − 2013


Попович Д.Р. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)

Приклад контракції з обов'язково сингулярними матричними компонентами у найменшій можливій розмірності

Анотація:
Побудовано приклад контракції між п'ятивимірними алгебрами Лі, що допускає лише реалізації з матрицями, Евклідові норми яких прямують до нескінченності в граничному значенні параметра контракції. Розмірність п'ять є найменшою серед розмірностей алгебр Лі, між якими існує контракція такого типу.