Symmetry and Integrability of Equations of Mathematical Physics − 2013


Нестеренко М.О. (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)

Контракції алгебр Лі

Анотація:
Доповідь присвячено короткому огляду основних проблем теорії контракцій. Також будуть представлені нові результати автора у цьому напрямі.