Symmetry and Integrability of Equations of Mathematical Physics − 2013


Самойленко В.Г. та Самойленко Ю.І. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)

Асимптотичні розв'язки солітонного типу сингулярно збуреного рівняння Кортевега де Фріза зі змінними коефіцієнтами

Анотація:
Доповідь стосується задачі знаходження асимптотичних розв'язків сингулярно збуреного рівняння Кортевега де Фріза зі змінними коефіцієнтами. Запропоновано алгоритми відшукання одно- та багато-фазових розв'язків солітонного типу. Також розглянуто задачу Коші для сингулярно збуреного рівняння Кортевега де Фріза зі змінними коефіцієнтами.