Symmetry and Integrability of Equations of Mathematical Physics − 2013


Єгорченко І.А. (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)

Класифікація диференціальних рівнянь з частинними похідними відносно редукцій

Анотація:
Розглянуто різні підходи класифікації рівнянь з частинними похідними відносно можливих редукцій до рівнянь з меншою кількістю незалежних змінних. Оскільки не всі редукції є ліївськми, підходи групової класифікації не можна застосувати в загальному випадку. Наведено приклади хвильвого рівняння та рівняння Шрьодінгера.