Symmetry and Integrability of Equations of Mathematical Physics − 2013


Сєров М.І., Карпалюк Т.О. та Плюхін О.Г. (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Україна)

Системи рівнянь реакції-конвекції-дифузії, інваріантні відносно алгебри Галілея без оператора маси

Анотація:
Досліджена інваріантність системи рівнянь реакції-конвекції-дифузії відносно алгебри Галілея без оператора маси та її розширень операторами масштабних та проективних перетворень.