Symmetry and Integrability of Equations of Mathematical Physics − 2013


Ванєєва О.О. (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
Попович Р.О. (Інститут Вольфганга Паулі, Австрія та Інститут математики НАН України, Київ, Україна)

Використання перетворень еквівалентності при дослідженні інтегровності

Анотація:
Обговорено питання, як точкові перетворення можна використовувати при вивченні інтегрованості, зокрема, при виокремленні класів інтегровних диференціальних рівнянь зі змінними коефіцієнтами. Описано процедуру пошуку групоїда еквівалентності класу диференціальних рівнянь і потім її уточнено для випадку еволюційних рівнянь. У рамках запропонованого підходу досліджено клас КдФ-подібних рівнянь п’ятого порядку.

Спільна робота з К. Софоклеусом, arXiv:1308.5126, запрошена стаття у Physica Scripta.