Symmetry and Integrability of Equations of Mathematical Physics − 2013


Владіміров В.А. (АГМ Університет Науки та Технології, Краков, Польща)

Компактонні та солітонні розв'язки в фізичних моделях та їх аналогах

Анотація:
Будуть розглянуті фізичні моделі що призводять до появи рівнянь типу КдФ та Нестеренка, аналогів цих рівнянь з нелінійними членами при старших похідних, та деякі інші. Властивості солітонів дуже часто пояснюють інтегровністю рівняння КдФ та наявністю нескінченної ієрархії законів збереження. В доповіді будуть наведені приклади солітонних та компактонних розв'язків неінтегровних рівнянь, що мають властивості подібні до тих, якими володіють "справжні" солітони.