Symmetry and Integrability of Equations of Mathematical Physics − 2013


Бойко В.М. (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
Шаповал Н.М. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)

Симетрії лінійних звичайних диференціальних рівнянь

Анотація:
У доповіді буде зроблено короткий огляд відомих класичних результатів щодо ліївських симетрій ЗДР та систем ЗДР, а також представлено нові результати авторів у цьому напрямі.