Symmetry and Integrability of Equations of Mathematical Physics − 2013


О.А. Почекета (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)

Некласичні редукції узагальнених рівнянь Бюргерса

Анотація:
Вичерпно описано умовні (Q-умовні, некласичні) симетрії, або оператори редукції класу узагальнених рівнянь Бюргерса. Встановлено зв'язок цих рівнянь з потенціальним рівнянням швидкої дифузії і наведено деякі точні розв'язки.