english
mail home

Для аспіранта

АспірантураПрограма вступного іспиту з математики

Програми кандидатських іспитів:
  01.01.01 - математичний аналіз
  01.01.02 - диференціальні рівняння
  01.01.03 - математична фізика
  01.01.04 - геометрія і топологія
  01.01.05 - теорія ймовірностей і математична статистика
  01.01.06 - алгебра і теорія чисел
  01.01.07 - обчислювальна математика
  01.02.01 - теоретична механіка
Програми додаткових іспитів:
  01.01.01 - математичний аналіз
  01.01.02 - диференціальні рівняння
  01.01.07 - обчислювальна математика
  01.02.01 - теоретична механіка


Телефон для довідок: 235-13-35.
Усі права захищені © 2007 Інститут Математики