Нелінійні коливання

Міжнародний математичний журнал

Редакційна колегія

Головний редактор

О. А. Бойчук

Заступник головного редактора

Виконавчий редактор

А. М. Ронто

Члени редакційної колегії

R. P. Agarwal, Leon Ong Chua, M. Fabrizio, J. Mawhin, K. J. Palmer, M. Rontó, M. Tvrdý, Y. Zhou, Ф. А. Алієв, І. Т. Кігурадзе, І. О. Луковський, В. Л. Макаров, А. А. Мартинюк, Р. І. Петришин, А. K. Прикарпатський, В. Г. Самойленко, О. М. Тимоха, В. І. Ткаченко, С. І. Трофимчук

© Інститут математики НАН України. Останнє оновлення виконано 19 липня 2024 р. у 2:7. Контактна адреса: nosc@imath.kiev.ua