Нелінійні коливання

Міжнародний математичний журнал

Правила для авторів

Загальні вимоги

Статті, що подаються до журналу Нелінійні коливання, повинні містити нові результати, цікаві для достатньо широкого кола математиків, які працюють в галузі теорії диференціальних рівнянь та суміжних дисциплін (див. розділ "Тематика"). В окремих випадках публікуються якісні оглядові статті.

У рукописі (або додаткових файлах) обов'язково слід вказати класифікаційні коди згідно з УДК та MSC, поштові (робочі) й електронні адреси всіх авторів, а також — українською й англійською мовами: назву статті, імена й прізвища всіх авторів, коротку анотацію роботи. Також потрібно вказати відповідального автора (correspondig author). Мова рукопису — українська або англійська. Приймання рукописів російською мовою припинено через набуття чинності з 16.07.2020 частини 2 статті 22 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Всі рукописи рецензуються. В разі позитивного рішення редакції відповідальний автор має підписати Ліцензійний договір на використання наукового твору.

З усіх питань, що стосуються подання рукописів до журналу Нелінійні коливання, будь-ласка, звертайтеся до виконавчого редактора.

Рукописи

Рукописи статей, підготовлених із використанням LaTeX, будь-ласка, надсилайте в електронному вигляді на нашу контактну адресу. До свого повідомлення додайте, будь-ласка, також відповідний оригінал-макет у одному зі стандартних форматів PostScript або PDF.

З метою прискорення процесу публікації рекомендуємо готувати електроні версії Ваших статей в AMS-LaTeX.

© Інститут математики НАН України. Останнє оновлення виконано 21 вересня 2023 р. у 1:44. Контактна адреса: nosc@imath.kiev.ua