Нелінійні коливання

Міжнародний математичний журнал

Правила для авторів

Загальні вимоги

Статті, що подаються до журналу Нелінійні коливання, повинні містити нові результати, цікаві для достатньо широкого кола математиків, які працюють в галузі теорії диференціальних рівнянь та суміжних дисциплін (див. розділ "Тематика"). В окремих випадках публікуються якісні оглядові статті.

Мова рукопису — українська або англійська. В рукописі (або додаткових файлах) обов'язково слід вказати класифікаційні коди згідно з УДК або MSC, поштові (робочі) й електронні адреси всіх авторів, а також — українською й англійською мовами: назву статті, імена й прізвища всіх авторів, коротку анотацію роботи. Також потрібно вказати відповідального автора (correspondig author). За наявності в авторів ORCID просимо вказати їх також.

Наприкінці статті обов'язково потрібно додати декларацію — абзац із трьома обов'язковими пунктами (відсутність конфлікту інтересів, доступність даних, внесок авторів, джерела фінансування) приблизно такого змісту:

Від імені всіх авторів відповідальний(а) за листування заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Усі необхідні дані містяться в статті. / Дані будуть надані за запитом. / Додаткові дані відсутні. / Дані доступні в репозитарії https://...

• Інформація про внесок кожного автора. / Всі автори зробили рівномірний внесок у цю роботу.

• Автор(и) висловлює подяку за підтримку... / Дослідження Івана Іваненка (частково) підтримано..., державний реєстраційний номер ...U... / Автори заявляють про відсутність спеціального фінансування цієї роботи.

Всі рукописи рецензуються. В разі позитивного рішення редакції відповідальний автор має підписати Ліцензійний договір на використання наукового твору. Публікування статей безкоштовне.

З усіх питань, що стосуються подання рукописів до журналу Нелінійні коливання, будь-ласка, звертайтеся до виконавчого редактора.

Рукописи

Рукописи статей, підготовлених із використанням LaTeX, будь-ласка, надсилайте в електронному вигляді на нашу контактну адресу. До свого повідомлення додайте, будь-ласка, також відповідний оригінал-макет у одному зі стандартних форматів PostScript або PDF.

З метою прискорення процесу публікації рекомендуємо готувати електроні версії Ваших статей в AMS-LaTeX.

© Інститут математики НАН України. Останнє оновлення виконано 13 червня 2024 р. у 22:26. Контактна адреса: nosc@imath.kiev.ua