Нелінійні коливання

Міжнародний математичний журнал

Загальні відомості

Міжнародний математичний журнал Нелінійні коливання, ISSN 1562-3076, засновано в 1998 р. Видається Інститутом математики Національної Академії наук України. Індексується в MathSciNet.

Видавником повної англомовної версії журналу Нелінійні коливання є компанія Springer Verlag: з 2002 до 2011 — як Nonlinear Oscillations, починаючи з 2012 — як частина Journal of Mathematical Sciences.

SJR 2017 — 0.304 (Q3).

SNIP 2017 — 0.476.

CiteScore 2017 — 0.24.

Журнал виходить щорічно, кожний том складається з 4 номерів.

© Інститут математики НАН України. Останнє оновлення виконано 16 липня 2019 р. у 1:5. Контактна адреса: nosc@imath.kiev.ua