Нелінійні коливання

Міжнародний математичний журнал

Тематика

Журнал Нелінійні коливання публікує оригінальні наукові статті за такими основними напрямками:

© Інститут математики НАН України. Останнє оновлення виконано 21 вересня 2023 р. у 1:44. Контактна адреса: nosc@imath.kiev.ua