Нелінійні коливання

Міжнародний математичний журнал

Стаття № 1352

Г. П. Пелюх, Т. О. Єрьоміна та О. А. Поварова (Сивак): Побудова неперервних обмежених при t∈R⁺ (t∈R⁻) розв’язків систем автономних нелінійних функціонально-різницевих рівнянь. Опубліковано у т. 24 (2021 р.), № 2, сс. 216-232.

Доступне в

Цілий том 24

© Інститут математики НАН України. Останнє оновлення виконано 13 червня 2024 р. у 2:34. Контактна адреса: nosc@imath.kiev.ua