Нелінійні коливання

Міжнародний математичний журнал

Стаття № 1218

І. А. Бондар (Головацька) та Р. Ф. Овчар: Біфуркація розв'язків крайової задачі для систем інтегро-диференціальних рівнянь з виродженим ядром. Опубліковано у т. 20 (2017 р.), № 4, сс. 465-476.

Доступне в

Цілий том 20

© Інститут математики НАН України. Останнє оновлення виконано 21 вересня 2023 р. у 1:44. Контактна адреса: nosc@imath.kiev.ua