Staff
Head of the Department:
     Anatoly Nikitin

Leading Researchers:
     Vyacheslav Boyko
     Roman Cherniha
     Volodymyr Koshmanenko
     Roman Popovych
     Alexei Rebenko
     Volodymyr Skrypnyk
     Natalia Zorii

Senior Researchers:
     Maryna Nesterenko
     Stanislav Spichak
     Olena Vaneeva
     Irina Yehorchenko
     Alexander Zhalij

Researchers:
     Vasyl' Davydovych

Junior Researchers:
     Sergiy Petrenko

PhD students:
     Oleksandra Lokazyuk
     Vika Morozova
     Oksana Satur
     Vladyslav Zinenko

Leading Engineer:
     Elina von Dichter
     Tetyana Karatayeva

The First Head of the Department was Prof. Wilhelm Fushchych (1936-1997)

Former Department collaborators:
     Stanislav Opanasenko
     Nataliya Kharchenko
Oleksandr Pocheketa
Yuri Karadzhov      PhD thesis
Natalya Ivanova
Sergii Kovalenko
Olexander Zhukovsky
Oleksii Pliukhin
Oksana Kuriksha      PhD thesis
Victor Lehenkyi
Viktor P. Karagodov
Olena Magda
Artur Sergyeyev
Renat Zhdanov
Ivan Tsyfra
Valentyna Fil'chakova
Olena Panchak
Lyudmyla Barannyk
Olena Roman
Zoya Symenoh
Igor Revenko
Anatolii Galitsyn (1941-1997)
Victor Mosyeyenkov (1952-1996)
Volodymyr Chopyk
Vladimir Kornyak
Vladimir Shtelen
Genadii Leheida
Margaryta Diyesperova
Valentyn Kolomytsev
Illya Kostyrko
Volodymyr Lavryk
Yuri Seheda
......

Back  to the Department's home page.