english
mail home

Захист дисертацій

Розклад захистів

Романюк Віктор Сергійович

Назва дисертаційної роботи: Методи та характеристики лінійної та нелінійної апроксимації класів гладких функцій

Дата захисту: 17.04.2018
Науковий консультант:  Романюк Анатолій Сергійович

На здобуття наукового ступеня:  доктор
Cпеціальність:  01.01.01 – математичний аналіз
Захист у СВР:  Д 26.206.01

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів:

-------------------------------------------------------------------------------

Горбачук Володимир Мирославович

Назва дисертаційної роботи: Властивості розв’язків диференціальних рівнянь у банаховому просторі на нескінченному інтервалі

Дата захисту: 03.04.2018
Науковий консультант:  -

На здобуття наукового ступеня:  доктор
Cпеціальність:  01.01.01 – математичний аналіз
Захист у СВР:  Д 26.206.01

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів:

-------------------------------------------------------------------------------

Приходько Юрій Євгенович

Назва дисертаційної роботи: Гранична поведінка локальних збурень процесів Маркова

Дата захисту: 15.03.2018
Науковий керівник:  Пилипенко Андрій Юрійович

На здобуття наукового ступеня:  кандидат
Cпеціальність:  01.01.05 – теорія ймовірностей і математична статистика
Захист у СВР:  Д 26.206.02

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2

-------------------------------------------------------------------------------

Василик Віталій Богданович

Назва дисертаційної роботи: Методи без насичення точності для диференціальних рівнянь в банаховому просторі з необмеженими операторними коефіцієнтами

Дата захисту: 15.03.2018
Науковий консультант:  Макаров Володимир Леонідович

На здобуття наукового ступеня:  доктор
Cпеціальність:  01.01.07 – обчислювальна математика
Захист у СВР:  Д 26.206.02

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2,  file3

-------------------------------------------------------------------------------

Карвацький Дмитро Миколайович

Назва дисертаційної роботи: Представлення дійсних чисел за допомогою узагальнених послідовностей Фібоначчі та їх застосування

Дата захисту: 13.03.2018
Науковий керівник:  Працьовитий Микола Вікторович

На здобуття наукового ступеня:  кандидат
Cпеціальність:  01.01.06 – алгебра та теорія чисел
Захист у СВР:  Д 26.206.03

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2

-------------------------------------------------------------------------------

Лось Валерій Миколайович

Назва дисертаційної роботи: Параболічні крайові задачі у просторах Хермандера

Дата захисту: 20.02.2018
Науковий консультант:  Михайлець Володимир Андрійович

На здобуття наукового ступеня:  доктор
Cпеціальність:  01.01.02 – диференціальні рівняння
Захист у СВР:  Д 26.206.02

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2,  file3

-------------------------------------------------------------------------------

Бортош Марія Юліївна

Назва дисертаційної роботи: Лінійно-алгебраїчні властивості категорій мономіальних матриць над локальними кільцями

Дата захисту: 30.01.2018
Науковий керівник:  Бондаренко Віталій Михайлович

На здобуття наукового ступеня:  кандидат
Cпеціальність:  01.01.06 – алгебра та теорія чисел
Захист у СВР:  Д 26.206.03

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2

-------------------------------------------------------------------------------

Бойко Вячеслав Миколайович

Назва дисертаційної роботи: Узагальнені оператори Казіміра, сингулярні модулі редукції та симетрії диференціальних рівнянь

Дата захисту: 23.01.2018
Науковий консультант:  Попович Роман Омелянович

На здобуття наукового ступеня:  доктор
Cпеціальність:  01.01.03 – математична фізика
Захист у СВР:  Д 26.206.01

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2,  file3

-------------------------------------------------------------------------------

Кусій Сергій Миколайович

Назва дисертаційної роботи: Робастна стабілізація та оптимізація систем керування при наявності обмежених збурень

Дата захисту: 16.01.2018
Науковий керівник:  Мазко Олексій Григорович

На здобуття наукового ступеня:  кандидат
Cпеціальність:  01.02.01 – теоретична механіка
Захист у СВР:  Д 26.206.02

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2

-------------------------------------------------------------------------------

Фомічьов Володимир Володимирович

Назва дисертаційної роботи: Еволюція дифеоморфних броунівських стохастичних потоків

Дата захисту: 05.12.2017
Науковий керівник:  Дороговцев Андрій Анатолійович

На здобуття наукового ступеня:  кандидат
Cпеціальність:  01.01.05 – теорія ймовірностей і математична статистика
Захист у СВР:  Д 26.206.02

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2

-------------------------------------------------------------------------------

Гарко Ірина Ігорівна

Назва дисертаційної роботи: Фрактальні властивості ймовірнісних мір, породжених поліосновними розкладами дійсних чисел, та їх застосування

Дата захисту: 05.12.2017
Науковий керівник:  Торбін Григорій Мирославович

На здобуття наукового ступеня:  кандидат
Cпеціальність:  01.01.05 – теорія ймовірностей і математична статистика
Захист у СВР:  Д 26.206.02

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2

-------------------------------------------------------------------------------

Кіосак Володимир Анатолійович

Назва дисертаційної роботи: Відображення спеціальних псевдоріманових просторів

Дата захисту: 06.12.2017
Науковий консультант:  Пришляк Олександр Олегович

На здобуття наукового ступеня:  доктор
Cпеціальність:  01.01.04 – геометрія та топологія
Захист у СВР:  Д 26.206.03

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2,  file3

-------------------------------------------------------------------------------

Веселовська Ганна Миколаївна

Назва дисертаційної роботи: Апроксимації типу Паде для спеціальних функцій кількох змінних

Дата захисту: 28.11.2017
Науковий керівник:  Голуб Анатолій Петрович

На здобуття наукового ступеня:  кандидат
Cпеціальність:  01.01.01 – математичний аналіз
Захист у СВР:  Д 26.206.01

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2

-------------------------------------------------------------------------------

Шарин Сергій Володимирович

Назва дисертаційної роботи: Алгебри поліноміальних розподілів на нескінченновимірних просторах та їх застосування до числення операторів

Дата захисту: 28.11.2017
Науковий консультант:  Лопушанський Олег Васильович

На здобуття наукового ступеня:  доктор
Cпеціальність:  01.01.01 – математичний аналіз
Захист у СВР:  Д 26.206.01

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2,  file3

-------------------------------------------------------------------------------

Бохонко Василина Василівна

Назва дисертаційної роботи: Стабільний ранг і його узагальнення у кільцях Безу

Дата захисту: 31.10.2017
Науковий керівник:  Забавський Богдан Володимирович

На здобуття наукового ступеня:  кандидат
Cпеціальність:  01.01.06 – алгебра та теорія чисел
Захист у СВР:  Д 26.206.03

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2

-------------------------------------------------------------------------------

Козак Валентина Іванівна

Назва дисертаційної роботи: Матриці типу Якобі відповідні двовимірній проблемі моментів

Дата захисту: 17.10.2017
Науковий керівник:  Дудкін Микола Євгенович

На здобуття наукового ступеня:  кандидат
Cпеціальність:  01.01.01 – математичний аналіз
Захист у СВР:  Д 26.206.01

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2

-------------------------------------------------------------------------------

Дакхіл Хайджаа Кхудхаір

Назва дисертаційної роботи: Задачі про тінь та відображення постійної кратності

Дата захисту: 29.09.2017
Науковий керівник:  Зелінський Юрій Борисович

На здобуття наукового ступеня:  кандидат
Cпеціальність:  01.01.01 – математичний аналіз
Захист у СВР:  Д 26.206.01

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2

-------------------------------------------------------------------------------

Шидліч Андрій Любомирович

Назва дисертаційної роботи: Екстремальні задачі теорії наближень у функціональних просторах

Дата захисту: 29.09.2017
Науковий консультант:  Савчук Віктор Васильович

На здобуття наукового ступеня:  доктор
Cпеціальність:  01.01.01 – математичний аналіз
Захист у СВР:  Д 26.206.01

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2,  file3

-------------------------------------------------------------------------------

Троценко Юрій Володимирович

Назва дисертаційної роботи: Розвиток методів аналітичної механіки в задачах про коливання багатокомпонентних механічних систем

Дата захисту: 27.06.2017
Науковий консультант:  Луковський Іван Олександрович

На здобуття наукового ступеня:  доктор
Cпеціальність:  01.02.01 – теоретична механіка
Захист у СВР:  Д 26.206.02

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2,  file3

-------------------------------------------------------------------------------

Ісаєва Тетяна Миколаївна

Назва дисертаційної роботи: Одне кодування дійсних чисел засобами нескінченного алфавіту і його застосування

Дата захисту: 06.06.2017
Науковий керівник:  Працьовитий Микола Вікторович

На здобуття наукового ступеня:  кандидат
Cпеціальність:  01.01.06 – алгебра та теорія чисел
Захист у СВР:  Д 26.206.03

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2

-------------------------------------------------------------------------------

Фещенко Богдан Григорович

Назва дисертаційної роботи: Деформації гладких функцій на 2-торі

Дата захисту: 06.06.2017
Науковий керівник:  Максименко Сергій Іванович

На здобуття наукового ступеня:  кандидат
Cпеціальність:  01.01.04 – геометрія та топологія
Захист у СВР:  Д 26.206.03

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2

-------------------------------------------------------------------------------

Рибак Олександр Владиславович

Назва дисертаційної роботи: Деякі задачі комбінаторної та топологічної динаміки

Дата захисту: 16.05.2017
Науковий керівник:  Коляда Сергій Федорович

На здобуття наукового ступеня:  кандидат
Cпеціальність:  01.01.02 – диференціальні рівняння
Захист у СВР:  Д 26.206.02

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2

-------------------------------------------------------------------------------

Нейман Євген Вікторович

Назва дисертаційної роботи: Абстрактна інтерполяційна проблема в узагальнених класах Неванлінни

Дата захисту: 16.05.2017
Науковий керівник:  Деркач Володимир Олександрович

На здобуття наукового ступеня:  кандидат
Cпеціальність:  01.01.01 – математичний аналіз
Захист у СВР:  Д 26.206.01

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2

-------------------------------------------------------------------------------

Кузнецов Василь Олексійович

Назва дисертаційної роботи: Геометричні властивості стохастичних потоків

Дата захисту: 11.04.17
Науковий керівник:  Дороговцев Андрій Анатолійович

На здобуття наукового ступеня:  кандидат
Cпеціальність:  01.01.05 – теорія ймовірностей і математична статистика
Захист у СВР:  Д 26.206.02

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2

-------------------------------------------------------------------------------

Танцюра Максим Вікторович

Назва дисертаційної роботи: Граничні теореми для зліченних систем стохастичних диференціальних рівнянь зі взаємодією

Дата захисту: 11.04.17
Науковий керівник:  Пилипенко Андрій Юрійович

На здобуття наукового ступеня:  кандидат
Cпеціальність:  01.01.05 – теорія ймовірностей і математична статистика
Захист у СВР:  Д 26.206.02

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2

-------------------------------------------------------------------------------

Гнип Євгенія Володимирівна

Назва дисертаційної роботи: Неперервність за параметром розв'язків одновимірних крайових задач на просторах Соболєва-Слободецького

Дата захисту: 28.03.17
Науковий керівник:  Михайлець Володимир Андрійович

На здобуття наукового ступеня:  кандидат
Cпеціальність:  01.01.02 – диференціальні рівняння
Захист у СВР:  Д 26.206.02

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2

-------------------------------------------------------------------------------

Солдатов Віталій Олександрович

Назва дисертаційної роботи: Неперервність за параметром розв'язків одновимірних крайових задач у просторах Гельдера

Дата захисту: 28.03.17
Науковий керівник:  Мурач Олександр Олександрович

На здобуття наукового ступеня:  кандидат
Cпеціальність:  01.01.02 – диференціальні рівняння
Захист у СВР:  Д 26.206.02

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2

-------------------------------------------------------------------------------

Радченко Данило Віталійович

Назва дисертаційної роботи: Багатовимірне формозберігаюче наближення

Дата захисту: 14.03.2017
Науковий керівник:  Шевчук Ігор Олександрович

На здобуття наукового ступеня:  кандидат
Cпеціальність:  01.01.01 – математичний аналіз
Захист у СВР:  Д 26.206.01

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2

-------------------------------------------------------------------------------

Стефанчук Марія Володимирівна

Назва дисертаційної роботи: Узагальнено опуклі множини та їх застосування

Дата захисту: 14.03.2017
Науковий керівник:  Зелінський Юрій Борисович

На здобуття наукового ступеня:  кандидат
Cпеціальність:  01.01.01 – математичний аналіз
Захист у СВР:  Д 26.206.01

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2

-------------------------------------------------------------------------------

Покутний Олександр Олексійович

Назва дисертаційної роботи: Нормально-розв’язні крайові задачі для операторно-диференціальних рівнянь

Дата захисту: 07.03.2017
Науковий консультант:  Бойчук Олександр Андрійович

На здобуття наукового ступеня:  доктор
Cпеціальність:  01.01.02 – диференціальні рівняння
Захист у СВР:  Д 26.206.02

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2,  file3

-------------------------------------------------------------------------------

Глиняна Катерина Валеріївна

Назва дисертаційної роботи: Стохастичні потоки з дискретним часом

Дата захисту: 05.10.2016
Науковий керівник:  Дороговцев Андрій Анатолійович

На здобуття наукового ступеня:  кандидат
Cпеціальність:  01.01.05 – теорія ймовірностей і математична статистика
Захист у СВР:  Д 26.206.02

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2

-------------------------------------------------------------------------------

Єрьоміна Тетяна Олександрівна

Назва дисертаційної роботи: Неперервні розв'язки систем різницево-функціональних рівнянь і їх властивості

Дата захисту: 05.10.2016
Науковий керівник:  Самойленко Анатолій Михайлович

На здобуття наукового ступеня:  кандидат
Cпеціальність:  01.01.02 – диференціальні рівняння
Захист у СВР:  Д 26.206.02

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2

-------------------------------------------------------------------------------

Слуцький Олександр Васильович

Назва дисертаційної роботи: Пакувальна фрактальна розмірність та її властивості

Дата захисту: 05.10.2016
Науковий керівник:  Торбін Григорій Мирославович

На здобуття наукового ступеня:  кандидат
Cпеціальність:  01.01.01 – математичний аналіз
Захист у СВР:  Д 26.206.01

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2

-------------------------------------------------------------------------------

Малоїд–Глєбова Марта Олександрівна

Назва дисертаційної роботи: Взаємозв’язки між різними типами спектрів мультиплікаційних модулів

Дата захисту: 04.10.2016
Науковий керівник:  Гаталевич Андрій Іванович

На здобуття наукового ступеня:  кандидат
Cпеціальність:  01.01.06 – алгебра та теорія чисел
Захист у СВР:  Д 26.206.03

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2

-------------------------------------------------------------------------------

Попович Роман Богданович

Назва дисертаційної роботи: Елементи великого мультиплікативного порядку в скінченних полях

Дата захисту: 04.10.2016
Науковий консультант:  Кириченко Володимир Васильович

На здобуття наукового ступеня:  доктор
Cпеціальність:  01.01.06 – алгебра та теорія чисел
Захист у СВР:  Д 26.206.03

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2,  file3

-------------------------------------------------------------------------------

Трофименко Ольга Дмитрівна

Назва дисертаційної роботи: Теореми про середнє для поліаналітичних функцій та їх узагальнень

Дата захисту: 04.10.2016
Науковий керівник:  Зелінський Юрій Борисович

На здобуття наукового ступеня:  кандидат
Cпеціальність:  01.01.01 – математичний аналіз
Захист у СВР:  Д 26.206.01

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2

-------------------------------------------------------------------------------

Почекета Олександр Анатолійович

Назва дисертаційної роботи: Розширений груповий аналіз узагальнених рівнянь Бюргерса

Дата захисту: 04.10.2016
Науковий керівник:  Попович Роман Омелянович

На здобуття наукового ступеня:  кандидат
Cпеціальність:  01.01.03 – математична фізика
Захист у СВР:  Д 26.206.01

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2

-------------------------------------------------------------------------------

Коваленко Валерій Миколайович

Назва дисертаційної роботи: Аналітичні методи в фрактальній геометрії

Дата захисту: 20.09.2016
Науковий керівник:  Працьовитий Микола Вікторович

На здобуття наукового ступеня:  кандидат
Cпеціальність:  01.01.04 – геометрія та топологія
Захист у СВР:  Д 26.206.03

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2

-------------------------------------------------------------------------------

Пігура Оксана Василівна

Назва дисертаційної роботи: Морфічні кільця Безу

Дата захисту: 20.09.2016
Науковий керівник:  Забавський Богдан Володимирович

На здобуття наукового ступеня:  кандидат
Cпеціальність:  01.01.06 – алгебра та теорія чисел
Захист у СВР:  Д 26.206.03

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2

-------------------------------------------------------------------------------

Меремеля Ірина Юріївна

Назва дисертаційної роботи: Лінійні методи наближення та екстремальні задачі на класах голоморфних функцій

Дата захисту: 20.09.2016
Науковий керівник:  Савчук Віктор Васильович

На здобуття наукового ступеня:  кандидат
Cпеціальність:  01.01.01 – математичний аналіз
Захист у СВР:  Д 26.206.01

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2

-------------------------------------------------------------------------------

Шкапа Вікторія Вікторівна

Назва дисертаційної роботи: Найкращі наближення та гріді-алгоритми на класах ($\phi,\beta$)-диференційовних функцій

Дата захисту: 20.09.2016
Науковий керівник:  Романюк Анатолій Сергійович

На здобуття наукового ступеня:  кандидат
Cпеціальність:  01.01.01 – математичний аналіз
Захист у СВР:  Д 26.206.01

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2

-------------------------------------------------------------------------------

Заворотинський Андрій Володимирович

Назва дисертаційної роботи: Еліптичні з параметром крайові задачі з невідомими додатковими функціями на межі області

Дата захисту: 13.09.2016
Науковий керівник:  Горбачук Мирослав Львович

На здобуття наукового ступеня:  кандидат
Cпеціальність:  01.01.02 – диференціальні рівняння
Захист у СВР:  Д 26.206.02

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2

-------------------------------------------------------------------------------

Савченко Ігор Олександрович

Назва дисертаційної роботи: Фрактальний аналіз множин неповних сум числових рядів

Дата захисту: 06.09.2016
Науковий керівник:  Працьовитий Микола Вікторович

На здобуття наукового ступеня:  кандидат
Cпеціальність:  01.01.01 – математичний аналіз
Захист у СВР:  Д 26.206.01

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2

-------------------------------------------------------------------------------

Замрій Ірина Вікторівна

Назва дисертаційної роботи: Фрактальні властивості функцій, пов’язаних з трисимвольними системами кодування дійсних чисел та їх модифікаціями

Дата захисту: 06.09.2016
Науковий керівник:  Самойленко Анатолій Михайлович

На здобуття наукового ступеня:  кандидат
Cпеціальність:  01.01.01 – математичний аналіз
Захист у СВР:  Д 26.206.01

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2

-------------------------------------------------------------------------------

Антонюк Олександра Вікторівна

Назва дисертаційної роботи: Аналітичні методи в задачах статистичної механіки, нелінійної дифузії та теорії складності дискретних часових рядів

Дата захисту: 05.07.2016
Науковий консультант:  Кочубей Анатолій Наумович

На здобуття наукового ступеня:  доктор
Cпеціальність:  01.01.03 – математична фізика
Захист у СВР:  Д 26.206.01

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2,  file3

-------------------------------------------------------------------------------

Болух Віра Андріївна

Назва дисертаційної роботи: Поведінка кореляційних та термодинамічних функцій нескінченних статистичних систем

Дата захисту: 05.07.2016
Науковий керівник:  Ребенко Олексій Лукич

На здобуття наукового ступеня:  кандидат
Cпеціальність:  01.01.03 – математична фізика
Захист у СВР:  Д 26.206.01

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2

-------------------------------------------------------------------------------

Боденчук Володимир Васильович

Назва дисертаційної роботи: Оцінки поперечників класів (ψ,β)-диференційовних функцій

Дата захисту: 21.06.2016
Науковий керівник:  Сердюк Анатолій Сергійович

На здобуття наукового ступеня:  кандидат
Cпеціальність:  01.01.01 – математичний аналіз
Захист у СВР:  Д 26.206.01

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2

-------------------------------------------------------------------------------

Чайченко Станіслав Олегович

Назва дисертаційної роботи: Екстремальні задачі теорії наближення функцій дійсної та комплексної змінних

Дата захисту: 21.06.2016
Науковий консультант:  Савчук Віктор Васильович

На здобуття наукового ступеня:  доктор
Cпеціальність:  01.01.01 – математичний аналіз
Захист у СВР:  Д 26.206.01

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2,  file3

-------------------------------------------------------------------------------

Гаєвський Микола Вікторович

Назва дисертаційної роботи: Задачі наближення аналітичних та \phi-диференційовних функцій

Дата захисту: 31.05.2016
Науковий керівник:  Задерей Петро Васильович

На здобуття наукового ступеня:  кандидат
Cпеціальність:  01.01.01 – математичний аналіз
Захист у СВР:  Д 26.206.01

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2

-------------------------------------------------------------------------------

Могілевський Вадим Йосипович

Назва дисертаційної роботи: Спектральні властивості симетричних лінійних відношень та диференціальних систем

Дата захисту: 31.05.2016
Науковий консультант:  Маламуд Марк Мордкович

На здобуття наукового ступеня:  доктор
Cпеціальність:  01.01.01 – математичний аналіз
Захист у СВР:  Д 26.206.01

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2,  file3

-------------------------------------------------------------------------------

Карпалюк Тамара Олексіївна

Назва дисертаційної роботи: Симетрійна класифікація нелінійних рівнянь конвекції-дифузії відносно алгебр Галілея

Дата захисту: 17.05.2016
Науковий керівник:  Сєров Микола Іванович

На здобуття наукового ступеня:  кандидат
Cпеціальність:  01.01.02 – диференціальні рівняння
Захист у СВР:  Д 26.206.02

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2

-------------------------------------------------------------------------------

Покровський Андрій Володимирович
(Переатестація)

Назва дисертаційної роботи: Устранимые особенности решений эллиптических уравнений

Дата захисту: 09.02.2016
Науковий консультант:  Є.П. Долженко

На здобуття наукового ступеня:  доктор
Cпеціальність:  01.01.01 – математичний аналіз
Захист у СВР:  Д 26.206.01

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів:

-------------------------------------------------------------------------------

Чепурухіна Ірина Сергіївна

Назва дисертаційної роботи: Еліптичні за Лавруком крайові задачі у просторах Хермандера

Дата захисту: 01.03.2016
Науковий керівник:  Мурач Олександр Олександрович

На здобуття наукового ступеня:  кандидат
Cпеціальність:  01.01.02 – диференціальні рівняння
Захист у СВР:  Д 26.206.02

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2

-------------------------------------------------------------------------------

Дрінь Ярослав Михайлович

Назва дисертаційної роботи: Задача Коші та нелокальні задачі для параболічних псевдодиференціальних рівнянь з негладкими символами

Дата захисту: 16.02.2016
Науковий консультант:  Городецький Василь Васильович

На здобуття наукового ступеня:  доктор
Cпеціальність:  01.01.02 – диференціальні рівняння
Захист у СВР:  Д 26.206.02

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2,  file3

-------------------------------------------------------------------------------

Новікова Юлія Вікторівна

Назва дисертаційної роботи: Керування коливаннями та редукція моделей механічних систем з пружними пластинами

Дата захисту: 19.01.2016
Науковий керівник:  Зуєв Олександр Леонідович

На здобуття наукового ступеня:  кандидат
Cпеціальність:  01.02.01 – теоретична механіка
Захист у СВР:  Д 26.206.02

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2,  file3

-------------------------------------------------------------------------------

Романюк Наталія Миколаївна

Назва дисертаційної роботи: Функціонально-дискретний метод розв'язування спектральних задач з кратними власними значеннями

Дата захисту: 19.01.2016
Науковий керівник:  Макаров Володимир Леонідович

На здобуття наукового ступеня:  кандидат
Cпеціальність:  01.01.07 – обчислювальна математика
Захист у СВР:  Д 26.206.02

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2

-------------------------------------------------------------------------------

Федчун Юлія Юріївна

Назва дисертаційної роботи: Еволюційні рівняння систем багатьох частинок та їх застосування до опису кінетичних процесів

Дата захисту: 19.01.2016
Науковий керівник:  Герасименко Віктор Іванович

На здобуття наукового ступеня:  кандидат
Cпеціальність:  01.01.03 – математична фізика
Захист у СВР:  Д 26.206.01

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2

-------------------------------------------------------------------------------

Степанюк Тетяна Анатоліївна

Назва дисертаційної роботи: Апроксимативні характеристики класів (ψ,β)-диференційовних функцій

Дата захисту: 19.01.2016
Науковий керівник:  Сердюк Анатолій Сергійович

На здобуття наукового ступеня:  кандидат
Cпеціальність:  01.01.01 – математичний аналіз
Захист у СВР:  Д 26.206.01

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2

-------------------------------------------------------------------------------

Зембик Василь Васильович

Назва дисертаційної роботи: Зображення скінченновимірних нодальних алгебр

Дата захисту: 01.12.2015
Науковий керівник:  Дрозд Юрій Анатолійович

На здобуття наукового ступеня:  кандидат
Cпеціальність:  01.01.06 – алгебра та теорія чисел
Захист у СВР:  Д 26.206.03

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2

-------------------------------------------------------------------------------

Сембер Дмитро Андрійович

Назва дисертаційної роботи: Функціонально-дискретний метод розв’язування нелінійного рівняння Клейна-Гордона

Дата захисту: 01.12.2015
Науковий керівник:  Макаров Володимир Леонідович

На здобуття наукового ступеня:  кандидат
Cпеціальність:  01.01.07 – обчислювальна математика
Захист у СВР:  Д 26.206.02

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2,  file3

-------------------------------------------------------------------------------

Сорокін Олексій Сергійович

Назва дисертаційної роботи: Кільця пов’язані з умовами стабільного рангу

Дата захисту: 27.10.2015
Науковий керівник:  Забавський Богдан Володимирович

На здобуття наукового ступеня:  кандидат
Cпеціальність:  01.01.06 – алгебра та теорія чисел
Захист у СВР:  Д 26.206.03

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2

-------------------------------------------------------------------------------

Клименко Олена Миколаївна

Назва дисертаційної роботи: Деформації систем форм та відображень

Дата захисту: 27.10.2015
Науковий керівник:  Сергейчук Володимир Васильович

На здобуття наукового ступеня:  кандидат
Cпеціальність:  01.01.06 – алгебра та теорія чисел
Захист у СВР:  Д 26.206.03

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2

-------------------------------------------------------------------------------

Пафик Сергій Петрович

Назва дисертаційної роботи: Побудова асимптотичних розв’язків лінійних сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь вищих порядків з виродженнями

Дата захисту: 13.10.2015
Науковий керівник:  Яковець Василь Павлович

На здобуття наукового ступеня:  кандидат
Cпеціальність:  01.01.02 – диференціальні рівняння
Захист у СВР:  Д 26.206.02

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2

-------------------------------------------------------------------------------

Тимошенко Олена Анатоліївна

Назва дисертаційної роботи: Асимптотична поведінка розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь

Дата захисту: 13.10.2015
Науковий керівник:  Клесов Олег Іванович

На здобуття наукового ступеня:  кандидат
Cпеціальність:  01.01.05 – теорія ймовірностей і математична статистика
Захист у СВР:  Д 26.206.02

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2

-------------------------------------------------------------------------------

Процах Наталія Петрівна

Назва дисертаційної роботи: Мішані задачі для нелінійних еволюційних рівнянь та ультрапараболічні варіаційні нерівності

Дата захисту: 15.09.2015
Науковий консультант:  Пташник Богдан Йосипович

На здобуття наукового ступеня:  доктор
Cпеціальність:  01.01.02 – диференціальні рівняння
Захист у СВР:  Д 26.206.02

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2,  file3

-------------------------------------------------------------------------------

Милейко Ганна Леонідівна

Назва дисертаційної роботи: Чисельне розв’язування жорстко некоректних задач. Апроксимаційні та інформаційні аспекти

Дата захисту: 15.09.2015
Науковий керівник:  Солодкий Сергій Григорович

На здобуття наукового ступеня:  кандидат
Cпеціальність:  01.01.07 – обчислювальна математика
Захист у СВР:  Д 26.206.02

Автореферат: aref
Дисертація: diss
Відгуки офіційних опонентів: file1,  file2

-------------------------------------------------------------------------------

Усі права захищені © 2007 Інститут Математики