Захист дисертацій

Розклад захистів
Минулі захисти


18.01.2023

Олександра Вікторівна Локазюк

Реалізації алгебр Лі на прямій та групова класифікація диференціальних рівнянь

Детальніше


28.12.2021

Сергій Олександрович Скворцов

Локальна поведінка відображень з необмеженою характеристикою

Детальніше


21.12.2021

Дмитро Романович Попович

Узагальнення контракцій Іньоню–Вігнера і ліївськи ортогональні оператори

Детальніше


21.12.2021

Сергій Олександрович Дмитренко

Двосимвольні системи кодування чисел, пов’язані з ланцюговими дробами, та їх застосування

Детальніше


07.12.2021

Тарас Олександрович Котов

Робастна стабілізація та зважене гасіння обмежених збурень у дескрипторних системах керування

Детальніше


21.09.2021

Олександр Володимирович Константінов

Нелінійні задачі динаміки та керування конструкціями з рідиною в режимі вимушених коливань та параметричної взаємодії

Детальніше


22.06.2021

Ірина Валеріївна Кузнєцова

Гомотопічні властивості гладких функцій на поверхнях

Детальніше


31.05.2021

Софія Петрівна Ратушняк

Фрактальні функції і розподіли їх значень

Детальніше


12.05.2021

Дмитро Семенович Калюжний-Вербовецький

Основи теорії вільних некомутативних функцій та деякі її застосування в алгебрі і аналізі

Детальніше


11.05.2021

Тарас Васильович Василишин

Аналіз на спектрах алгебр аналітичних та гладких функцій на банаховому просторі

Детальніше


07.05.2021

Юлія Михайлівна Мисло

Асимптотично майже періодичні розв’язки рівнянь із запізненням та імпульсною дією

Детальніше


06.05.2021

Іван Ігорович Кирчей

Узагальнені обернені матриці над тілом кватерніонів та їх застосування

Детальніше


Далі
Архів до 2020

Copyright © 2007 Institute of Mathematics