english
mail home

Семінари та лекції

Семінар молодих вчених (Архів)

Організатор:
Місце проведення: Інститут математики НАН України, 208, 12:00
Дата та час Семінар
25, May 2017
15:00 Thursday
Асимптотичні властивості броунівських потоків
Катерина Глиняна
02, February 2017
14:00 Thursday
Узагальнені моментні зображення та апроксиманти типу Паде функцій багатьох змінних
Лілія Чернецька
26, January 2017
14:00 Thursday
Паралельні алгоритми для наближення операторних функцій та пов\'язані задачі
Дмитро Ситник
03, November 2016
15:00 Thursday
Формула Каца для локальных времен гауссовских процессов
Ізюмцева Ольга
06, October 2016
14:00 Thursday
Топологічна класифікація деяких систем лінійних відображень
Тетяна Рибалкіна
29, September 2016
15:00 Thursday
Мультиплікативні групи скінченних майже-кілець з одиницею
Марина Раєвська
22, September 2016
15:00 Thursday
Адитивні групи скінченних майже-кілець з одиницею
Ірина Раєвська
23, June 2016
14:00 Thursday
Як виглядає квадрат дельта-функції
Олексій Пацюк

Резюме:
У доповіді буде розглянуто основи теорії множення узагальнених функцій. Основну увагу буде приділено алгебрам Коломбо та Єгорова для одновимірного випадку. Також будуть наведені деякі приклади застосування даної теорії.
14, June 2016
14:00 Tuesday
Еліптичні крайові задачі в просторах Хермандера
Анна Аноп
09, June 2016
14:00 Thursday
Точні оцінки добутків внутрішніх радіусів областей, що не перетинаються, в комплексній площині
Ірина Денега
07, June 2016
15:00 Tuesday
Як виглядає квадрат дельта-функції
Олексій Пацюк
26, May 2016
14:00 Thursday
Спектральний аналіз диференціальних операторів з узагальненими функціями в коефіцієнтах
Андрій Горюнов
24, May 2016
14:00 Tuesday
Еліптичні крайові задачі в просторах Хермандера
Анна Аноп
21, April 2016
15:00 Thursday
Наближення класів функцій високої гладкості інтерполяційними сумами Валле Пуссена
Віктор Войтович
14, April 2016
15:00 Thursday
Апроксимаційні характеристики функцiй з класiв Нiкольського-Бєсова
Сергій Янченко
12, June 2015
16:00 Friday
Стохастический анализ для потоков со склеиванием
Георгий Рябов
10, March 2015
14:00 Tuesday
Конструктивний опис моногенних функцій в комутативних алгебрах
Шпаківський Віталій
12, February 2015
14:00 Thursday
Перенормированные локальные времена для гауссовских процессов и для решений стохастических дифференциальных уравнений
Алексей Руденко
15, January 2015
15:00 Thursday
Елементи теорії РТ-симетричних операторів
Олексій Пацюк
15, January 2015
14:00 Thursday
Класифікація форм-інваріантних рівнянь Шрьодінгера
Юрій Караджов
18, December 2014
14:00 Thursday
Одновимірні оператори типу Шрьодінгера та квазідиференціальні
Андрій Горюнов
16, December 2014
15:00 Tuesday
Ріманові поверхні та голоморфні відображення між ними
Микола Матвійчук

Резюме:
В цій доповіді, я хочу ввести поняття Ріманової поверхні; розглянути основні їх властивості та приклади; розповісти про Уніформізаційну теорему (без доведення); ввести метрику Пуанкаре для гіперболічних поверхонь; та ознайомити слухачів з теоремою Піка (а при надлишку часу і довести її), про те, що голоморфне відображення між двома гіперболічними поверхнями є або стягуючим, або локальною ізометрією (відносно метрики Пуанкаре).
11, December 2014
14:00 Thursday
Експоненціально збіжні методи для нелокальної абстрактної задачі Коші та нелінійних крайових задач
Дмитро Ситник
04, December 2014
14:00 Thursday
Одновимірні оператори типу Шрьодінгера та квазідиференціальні
Андрій Горюнов
04, December 2014
14:00 Thursday
Бігармонична алгебра та крайові задачі типу задачі Шварца
Грищук С.В.
Поточні семінари
Усі права захищені © 2007 Інститут Математики