Семінари та лекції


 
-------------------------------

Архів


 

Теорія категорій (Архів)

Організатор: В.В. Любашенко
Місце проведення: Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3, 208/219/305/424(Бориса Борисовича), 16.15
Дата та час Семінар
02, April 2020
16:15 Thursday
[online] Derived functors in the sense of Dold-Puppe. Polynomial functors
Дмитро Ткаченко

Резюме:

Divided power functors. Formules de d?calage. Computation of derived functors.

Online talk: https://meet.jit.si/decalage

20, February 2020
16:15 Thursday
Derived functors in the sense of Dold-Puppe. Polynomial functors
Дмитро Ткаченко
06, February 2020
16:15 Thursday
Производные функторы неаддитивных функторов (в смысле Дольда-Пуппе). Полиномиальные функторы
Дмитро Ткаченко
27, December 2019
11:00 Friday
Структури Ходжа та диференціальні рівняння
Марія Власенко

Резюме:
У цій доповіді я поясню поняття граничної структури Ходжа, яке було впроваджено Пьєрром Делінєм і Вільфрідом Шмідом у 1970х, з точки зору класичної теорії диференціальних рівнянь. Так званий метод Фробеніуса дозволяє конструювати розв'язки лінійного диференціального рівняння біля регулярної особливості використовуючи степеневі ряди та логарифмічну функцію. Такі класичні розв'язки виявляються корисними для опису граничної структури Ходжа та обчислення її періодів. Наприкінці я також розповім про сталі Апері диференціального рівнянння з особливою точкою, локальна монодромія довкола якої є відбиттям. Ці числа пов'язані із несподіваним доведенням ірраціональності значення дзета функції Рімана в точці 3, яке Роджер Апері продемонстрував у 1978 році. У спільній роботі із Спенсером Блохом ми застосовуємо ідеї із першої частини цієї доповіді для дослідження мотивічної природи вищих сталих Апері.
19, November 2019
13:30 Tuesday
Функториальные техники. Семинар 6
Ткаченко Дмитро

Резюме:
Подход к гомологической алгебре через обратные пределы
14, November 2019
16:00 Thursday
Фільтровані кокатегорії 5
В.В. Любашенко

Резюме:
Добуток і диференціал для колчана кодиференціювань
12, November 2019
14:00 Tuesday
Функториальные техники. Семинар 5
Ткаченко, Дмитро

Резюме:
Представление категорий. Абелевы категории. Классические производные функторы. $\lim^n$
07, November 2019
13:30 Thursday
Фільтровані кокатегорії 4
В.В. Любашенко

Резюме:
Відображення взяття значення
05, November 2019
13:00 Tuesday
Функториальные техники. Семинар 4
Ткаченко Дмитро

Резюме:
Примеры стягиваемых категорий, классифицирующих пространств категорий. Классифицирующее пространство категории градиентных потоков функций Морса-Смейла на замкнутом многообразии.
31, October 2019
16:00 Thursday
Фільтровані кокатегорії 3
В.В. Любашенко
29, October 2019
14:00 Tuesday
Функториальные техники. Семинар 3
Ткаченко Дмитро

Резюме:
Геометрическая реализация симплициального множества является клеточным комплексом. Произведение реализаций. Симплициальная гомотопия индуцирует топологическую гомотопию (примеры). Некоторые гомотопические аспекты (обзорно). Примеры стягиваемых категорий, классифицирующих пространств категорий.
22, October 2019
13:00 Tuesday
Функториальные техники. Семинар 2
Ткаченко Дмитро

Резюме:
Классифицирующее пространство категорий. Функтор lim. Строго связные категории. Представление категорий. Высший lim
15, October 2019
13:00 Tuesday
Функториальные техники. Семинар 1
Ткаченко Дмитрий

Резюме:
Симплициальные множества. Нерв категории. Классифицирующее пространство категории. Сопряженные функторы
10, October 2019
16:00 Thursday
Фільтровані кокатегорії 2
В.В. Любашенко
03, October 2019
14:30 Thursday
Фільтровані кокатегорії
В.В. Любашенко
12, September 2019
16:00 Thursday
Скасовано
Доповідь не відбудеться
31, July 2019
16:00 Wednesday
Топологічні ізолятори 3
Дмитро Ткаченко
18, July 2019
16:00 Thursday
Топологічні ізолятори 2
Дмитро Ткаченко

Резюме:
arXiv:1208.5055
11, July 2019
16:00 Thursday
Топологічні ізолятори
Дмитро Ткаченко

Резюме:
Точка зору фізиків-теоретиків
03, January 2019
15:00 Thursday
Періоди, ітеровані інтеграли і теорема Чена, 2
Марія Власенко

Резюме:
У другій лекції ми розглянемо ітеровані інтеграли диференційних 1-форм на гладких многовидах. Ми дамо відповідь на питання, які ітеровані інтеграли є гомотопічними інваріантами. Теорема Чена є аналогом теореми де Рама для першої фундаментальної групи многовиду \pi_1(M). Вона стверджує, що гомотопічно інваріантні ітеровані інтеграли фактично вичерпують всі функції на групі \pi_1(M). Для формулюання цих результатів нам знадобиться поняття алгебри Хопфа. Більше на цю тему можна прочитати у [2], розділ III. Література (для читання не перед а після лекції): [2] J. Fresan, J. I. Burgos Gil, Multiple zeta values: from numbers to motives (http://javier.fresan.perso.math.cnrs.fr/publications.html)
28, December 2018
14:00 Friday
Періоди, ітеровані інтеграли і теорема Чена
Марія Власенко

Резюме:
Класична теорема де Рама для гладкого многовиду M стверджує, що інтегрування замкнених диференційних k-форм по топологічним k-циклам є точним спарюванням на гомологічному рівні. У першій лекції ми розглянемо версію теореми де Рама для алгебраїчних многовидів. Якщо многовид заданий над полем раціональних чисел Q, його когомології де Рама є Q-векторними просторами. Числа, які виникають в результаті інтегрування алгебраїчних диференціальних форм по топологічним циклам, називаються періодами многовиду. Це поняття було введене Олександром Гротендіком. Хороший елементарний огляд можна знайти у [1]. Література (для читання не перед а після лекції): [1] M. Kontsevich, D. Zagier, Periods
03, September 2018
12:00 Monday
Представления алгебр токов и полубесконечные многообразия флагов
Євген Македонський

Резюме:
Простые конечномерные и аффинные алгебры Ли являются классическими объектами теории представлений. Алгебры токов - это алгебры Ли $g \otimes \mathbb{K}[t]$. Они являются некоторым естественным "промежуточным" объектом между конечномерными и аффинными алгебрами Ли. Для них есть естественные аналоги многих конструкций из классической теории представлений (интегрируемый модуль, многообразе флагов, соотношения Плюккера, path-модель Литтлмана и т. д.). Также теория представлений алгебр токов имеет связи с комбинаторикой несимметрических многочленов Макдональда, вертексными алгебрами и другими конструкциями теории представлений. В докладе я хочу рассказать об аналогах классических конструкция для алгебр токов и постараюсь убедить слушателей в том, что эти аналоги "правильные".
30, August 2018
16:00 Thursday
О гладких компактных dg-категориях отрицательной размерности
Микола Почекай
10, July 2018
16:00 Tuesday
Категории Гекке и теория представлений
К. Толмачов
29, March 2018
16:00 Thursday
Комбінаторні еквівалентності типу Дольда-Кана 2
Ю.М.Беспалов

Резюме:
After Stephen Lack and Ross Street 1402.7151
22, March 2018
16:30 Thursday
Комбінаторні еквівалентності типу Дольда-Кана
Ю.М. Беспалов

Резюме:
After Stephen Lack and Ross Street 1402.7151
21, December 2017
15:00 Thursday
Фільтровані криві A_infty-категорії, 2
В.В. Любашенко
14, December 2017
16:30 Thursday
Фільтровані криві A_\\infty-категорії
В.В. Любашенко
11, May 2017
15:30 Thursday
Encode-decode для обчислення фундаментальної групи сфери
В.Кириллов
27, April 2017
15:30 Thursday
Кубічні n-групоїди зі зв'язностями
Ю.М. Беспалов

Резюме:
За мотивами книги Ronald Brown, Philip J. Higgins, Rafael Sivera, Nonabelian Algebraic Topology: Filtered paces, Crossed Complexes, Cubical Homotopy Groupoids
20, April 2017
15:30 Thursday
Кубічні групоїди
Ю.М. Беспалов

Резюме:
За мотивами книги Ronald Brown, Philip J. Higgins, Rafael Sivera, Nonabelian Algebraic Topology: Filtered Spaces, Crossed Complexes, Cubical Homotopy Groupoids
06, April 2017
15:30 Thursday
Категорна семантика індуктивних типів (вступ до автоматичного доведення теорем)
Максим Сохацький

Резюме:
Бажане знайомство з теорією категорій - категорії, функтори, природні перетворення, монади - наприклад, з http://5ht.co/cat.pdf і лямбда-численням - наприклад, з http://5ht.co/pts.pdf
30, March 2017
15:30 Thursday
Враження від гомотопічної теорії типів
С.І. Максименко
23, December 2016
15:00 Friday
Стабільна категорія модулів Коена-Маколея та матричні факторизації
І. Бурбан
19, December 2016
14:00 Monday
2-категорія потенціалів Ландау-Гінзбурга
В.В. Любашенко

Резюме:
Робоча зустріч
23, June 2016
15:00 Thursday
Теорія гомотопій в аксіомах. Точна послідовність розшарування
В.В. Любашенко

Резюме:
http://www.ams.org/journals/tran/1973-186-00/S0002-9947-1973-0341469-9/S0002-9947-1973-0341469-9.pdf
10, June 2016
14:00 Friday
Теорія гомотопій в аксіомах. Дія петель на розшаруванні 2
В.В. Любашенко

Резюме:
http://www.ams.org/journals/tran/1973-186-00/S0002-9947-1973-0341469-9/S0002-9947-1973-0341469-9.pdf
19, May 2016
15:00 Thursday
Теорія гомотопій в аксіомах. Дія петель на розшаруванні
В.В. Любашенко

Резюме:
http://www.ams.org/journals/tran/1973-186-00/S0002-9947-1973-0341469-9/S0002-9947-1973-0341469-9.pdf
14, April 2016
16:00 Thursday
Теорія гомотопій в аксіомах. Простори петель, 2
В.В. Любашенко
07, April 2016
15:00 Thursday
Теорія гомотопій в аксіомах. Простори петель
В.В. Любашенко
24, March 2016
15:00 Thursday
Дериватори. Фібрації
Ю.М. Беспалов
10, March 2016
15:00 Thursday
Дериватори. Морфізми: еквівалентності, (ко)асферичні, власні, гладкі
Ю.М. Беспалов
03, March 2016
15:00 Thursday
Дериватори: точні квадрати
Ю.М. Беспалов
25, February 2016
15:00 Thursday
Дериватори. Аксіоми
Ю.М. Беспалов
18, February 2016
15:00 Thursday
Дериватори. Вступ
Ю.М. Беспалов
11, February 2016
15:00 Thursday
Теорія гомотопій в аксіомах та прикладах, 3
В.В. Любашенко

Резюме:
http://www.ams.org/journals/tran/1973-186-00/S0002-9947-1973-0341469-9/S0002-9947-1973-0341469-9.pdf
04, February 2016
15:00 Thursday
Теорія гомотопій в аксіомах та прикладах, 2
В.В. Любашенко

Резюме:
http://www.ams.org/journals/tran/1973-186-00/S0002-9947-1973-0341469-9/S0002-9947-1973-0341469-9.pdf
14, January 2016
14:30 Thursday
Теорія гомотопій в аксіомах та прикладах
В.В. Любашенко

Резюме:
http://www.ams.org/journals/tran/1973-186-00/S0002-9947-1973-0341469-9/S0002-9947-1973-0341469-9.pdf
16, April 2015
15:30 Thursday
Полімодульні кооперади, 3
В.В. Любашенко
09, April 2015
15:30 Thursday
Полімодульні кооперади, 2
В.В. Любашенко
02, April 2015
15:30 Thursday
Полімодульні кооперади
В.В. Любашенко
29, January 2015
14:00 Thursday
Ультрафільтри в комбінаториці чисел
C. Слободянюк
06, January 2015
14:00 Tuesday
Розбиття груп
C. Слободянюк
26, June 2014
16:15 Thursday
Гомотопічні операди
В.В. Любашенко
19, June 2014
16:15 Thursday
Cat-операди, 3
В.В. Любашенко
12, June 2014
17:00 Thursday
Cat-операди, 2
В.В. Любашенко
05, June 2014
17:00 Thursday
Cat-операди
В.В. Любашенко
29, May 2014
16:15 Thursday
Характери зображень груп в 2-категоріях, 3
О.С. Пилявська
24, April 2014
16:15 Thursday
Характери зображень груп в 2-категоріях, 2
О.С. Пилявська
13, February 2014
16:15 Thursday
Огляд гомотопічної теорії типів, 4
Ю.М. Беспалов

Резюме:
http://homotopytypetheory.org/book/
06, February 2014
16:15 Thursday
Огляд теорії гомотопічних типів, 3
Ю.М. Беспалов

Резюме:
http://homotopytypetheory.org/book/
30, January 2014
16:15 Thursday
Огляд теорії гомотопічних типів, 2
Ю.М. Беспалов

Резюме:
http://homotopytypetheory.org/book/
23, January 2014
16:15 Thursday
Огляд теорії гомотопічних типів
Ю.М. Беспалов
10, January 2014
16:15 Friday
Производные категории второго рода и производная кошулева двойственность
Леонид Посицельский
30, December 2013
16:15 Monday
Характери зображень груп в 2-категоріях
О.С. Пилявська

Резюме:
arXiv:math/0602510
07, November 2013
16:15 Thursday
Криві розслаблені коалгебри, 2
В.В. Любашенко
31, October 2013
16:15 Thursday
Криві розслаблені коалгебри
В.В. Любашенко
03, October 2013
16:15 Thursday
Від біалгебр до (ко)операд, 2
Ю.М. Беспалов
26, September 2013
16:15 Thursday
Від біалгебр до (ко)операд
Ю.М. Беспалов
29, August 2013
16:00 Thursday
Розслаблені коалгебри
В.В. Любашенко
27, June 2013
16:00 Thursday
Криві (ко)модулі над кривими (ко)операдами
В.В. Любашенко
20, June 2013
16:00 Thursday
Спряженість бар- і кобар-конструкцій
В.В. Любашенко
13, June 2013
16:00 Thursday
Кобар-конструкція для кооперад, 3
В.В. Любашенко
06, June 2013
16:00 Thursday
(Ко)бар--конструкція для (ко)операд, 2
В.В. Любашенко
30, May 2013
16:00 Thursday
(Ко)бар-конструкція для (ко)операд
В.В. Любашенко
18, April 2013
16:00 Thursday
Центри в збагачених моноїдальних категоріях, 3
О.С. Пилявська

Резюме:
Michael Batanin, Martin Markl http://arxiv.org/abs/1109.4084
11, April 2013
16:00 Thursday
Центри в збагачених моноїдальних категоріях, 2
О.С. Пилявська

Резюме:
Michael Batanin, Martin Markl http://arxiv.org/abs/1109.4084
28, March 2013
15:45 Thursday
Центри в збагачених моноїдальних категоріях
В.В. Любашенко

Резюме:
Michael Batanin, Martin Markl http://arxiv.org/abs/1109.4084
14, March 2013
15:45 Thursday
Кластерні дерева
В.В. Любашенко
14, February 2013
15:45 Thursday
Категорні фібрації
Ю.М. Беспалов
07, February 2013
15:45 Thursday
Теорії залежних типів, 2
Ю.М. Беспалов
31, January 2013
15:45 Thursday
Кодиференціювання вільних кооперад
В.В. Любашенко
24, January 2013
15:45 Thursday
Теорії залежних типів
Ю.М. Беспалов
17, January 2013
15:45 Thursday
Виключні набори в похідних категоріях
О. Кравець
10, January 2013
15:45 Thursday
Розслаблені комонади
В.В. Любашенко
01, November 2012
16:30 Thursday
Криві коалгебри і алгебри, 4
В.В. Любашенко
04, October 2012
16:30 Thursday
Криві коалгебри і алгебри, 3
В.В. Любашенко
13, September 2012
16:30 Thursday
Криві коалгебри і алгебри 2
В.В. Любашенко
30, August 2012
16:30 Thursday
Криві коалгебри і алгебри
В.В. Любашенко
17, May 2012
16:15 Thursday
Гомотопічна теорія типів
Ю.М. Беспалов
10, May 2012
16:15 Thursday
Огляд алгебраїчної теорії множин: Гомотопічні типи
Ю.М. Беспалов
26, April 2012
16:15 Thursday
Огляд алгебраїчної теорії множин
Ю.М. Беспалов
10, April 2012
16:00 Tuesday
Огляд модельних категорій 2
В.В. Любашенко
05, April 2012
16:15 Thursday
Огляд модельних категорій
В.В. Любашенко
29, March 2012
16:15 Thursday
Моноїдальні функтори, види і алгебри Гопфа, 16
О.С. Пилявська

Резюме:
Розділ 16 книги www.math.tamu.edu/~maguiar/a.pdf
22, March 2012
16:15 Thursday
Скрутні коланцюги і спряженість між (ко)модулями над (ко)операдами
В.В. Любашенко
15, March 2012
16:45 Thursday
Категорії Мебіуса і обернення Мебіуса
Ю.М. Беспалов

Резюме:
http://arXiv.org/abs/1201.0413 http://www.tac.mta.ca/tac/volumes/24/10/24-10.pdf
23, February 2012
16:15 Thursday
Категорії Мебіуса і обернення Мебіуса
Ю.М. Беспалов
16, February 2012
16:15 Thursday
Категорії Мебіуса, обернення Мебіуса і алгебри Гопфа
Ю.М. Беспалов, В.В. Любашенко
09, February 2012
16:15 Thursday
Категорії неперервних і дуально неперервних L-напівмодулів, L-опуклі компакти, монади і їх алгебри
Олег Никифорчин

Резюме:
Семінар спільний з відділом топології
02, February 2012
16:15 Thursday
Моноїдальні функтори, види і алгебри Гопфа, 15
О.С. Пилявська

Резюме:
Розділ 15 книги www.math.tamu.edu/~maguiar/a.pdf
12, January 2012
16:15 Thursday
Бар-конструкція для операд
В.В. Любашенко
06, January 2012
11:00 Friday
Кобар-конструкція для кооперад
В.В. Любашенко
29, December 2011
16:15 Thursday
Операди і кооперади
В.В. Любашенко
15, December 2011
16:15 Thursday
Моноїдальні функтори, види і алгебри Гопфа, 14
C. Слободянюк

Резюме:
Розділ 13 книги www.math.tamu.edu/~maguiar/a.pdf
08, December 2011
16:15 Thursday
Моноїдальні функтори, види і алгебри Гопфа, 13
C. Слободянюк

Резюме:
Розділ 13 книги www.math.tamu.edu/~maguiar/a.pdf
10, November 2011
16:30 Thursday
Графічні види
Ю.М. Беспалов
29, September 2011
16:30 Thursday
Операди і кооперади
В.В. Любашенко
22, September 2011
16:30 Thursday
Cat-операди
В.В. Любашенко
15, September 2011
16:30 Thursday
Моноїдальні функтори, види і алгебри Гопфа, 10
О. Кравець

Резюме:
Розділ 11 книги www.math.tamu.edu/~maguiar/a.pdf
30, June 2011
17:00 Thursday
Моноїдальні функтори, види і алгебри Гопфа, 9
C. Слободянюк

Резюме:
Розділ 10 книги www.math.tamu.edu/~maguiar/a.pdf
23, June 2011
17:00 Thursday
Моноїдальні функтори, види і алгебри Гопфа, 8
C. Слободянюк

Резюме:
Розділи 9, 10 книги www.math.tamu.edu/~maguiar/a.pdf
16, June 2011
17:00 Thursday
Моноїдальні функтори, види і алгебри Гопфа, 7
О.С. Пилявська

Резюме:
Розділи 8,9 книги www.math.tamu.edu/~maguiar/a.pdf
09, June 2011
17:00 Thursday
Моноїдальні функтори, види і алгебри Гопфа, 6
О.С. Пилявська

Резюме:
Розділ 8 книги www.math.tamu.edu/~maguiar/a.pdf
02, June 2011
17:00 Thursday
Моноїдальні функтори, види і алгебри Гопфа, 6
О.С. Пилявська

Резюме:
Розділ 8 книги www.math.tamu.edu/~maguiar/a.pdf
26, May 2011
17:00 Thursday
Моноїдальні функтори, види і алгебри Гопфа, 5
Ю.М. Беспалов

Резюме:
Розділи 6,7 книги www.math.tamu.edu/~maguiar/a.pdf
19, May 2011
17:00 Thursday
Моноїдальні функтори, види і алгебри Гопфа, 4
В.В. Любашенко

Резюме:
Розділ 5 книги www.math.tamu.edu/~maguiar/a.pdf
12, May 2011
17:00 Thursday
Моноїдальні функтори, види і алгебри Хопфа, 3
О. Кравець

Резюме:
Розділи 4,5 книги www.math.tamu.edu/~maguiar/a.pdf
28, April 2011
17:00 Thursday
Моноїдальні функтори, види і алгебри Хопфа, 2
C. Слободянюк

Резюме:
Розділ 3 книги www.math.tamu.edu/~maguiar/a.pdf
21, April 2011
17:00 Thursday
Моноїдальні функтори, види і алгебри Хопфа
В.В. Любашенко

Резюме:
Розділи 0-2 книги www.math.tamu.edu/~maguiar/a.pdf
19, November 2010
15:45 Friday
Числення трьох стрілок для гомотопічних категорій
О.С. Пилявська
12, November 2010
15:45 Friday
Квадрат тензорної (ко)монади та двоїсті бар і кобар конструкції
В.В. Любашенко
05, November 2010
15:45 Friday
Фібрації Ґротендіка і логіка
Ю.М. Беспалов
22, October 2010
16:00 Friday
Категорнозначна логіка
Ю.М. Беспалов
01, October 2010
16:00 Friday
Про слона --- теорія топосів, 2
Ю.М. Беспалов
24, September 2010
16:00 Friday
Про слона --- теорія топосів
Ю.М. Беспалов
11, June 2010
16:15 Friday
2-категорія слабких Cat-двосхилих мультикатегорій
В.В. Любашенко
28, May 2010
16:15 Friday
Природні факторизації та O-алгебри, дискусія
Ю.М. Беспалов
21, May 2010
16:15 Friday
Комноження та A?-морфізми з кількома аргументами
В.В. Любашенко
02, April 2010
16:15 Friday
Слабкі Cat-двосхилі мультикатегорії та морфізми з кількома аргументами
В.В. Любашенко
26, March 2010
16:15 Friday
Природні факторизації, модельні категорії та тетради
Ю.М. Беспалов
19, March 2010
15:45 Friday
Слабкі Cat-мультикатегорії та морфізми з кількома аргументами
В.В. Любашенко
12, March 2010
15:45 Friday
Природні факторизації та модельні категорії
Ю.М. Беспалов
05, March 2010
15:45 Friday
Унітальні A-infinity-морфізми з кількома аргументами
В.В. Любашенко
26, February 2010
15:45 Friday
Характеризація групи Томпсона F через моноїдальні категорії
О.С. Пилявська
28, January 2010
15:45 Thursday
Дві форми дій моноїдальних категорій; Гомотопія для гомотопічного ізоморфізму двох операдних модулів
В.В. Любашенко; C. Слободянюк
08, January 2010
15:00 Friday
За деревами -- ліс
В.В. Любашенко
11, December 2009
15:45 Friday
Операди (діалгебри та триалгебри)
Ю.М. Беспалов
04, December 2009
15:45 Friday
Гомології коалгебр та A-infinity-морфізми з кількома аргументами
В.В. Любашенко
27, November 2009
15:45 Friday
Операди (за Лодеєм)
Ю.М. Беспалов
06, November 2009
15:45 Friday
Узагальнені операди та тасуючі операди
Ю.М. Беспалов
16, October 2009
15:30 Friday
Бази Ґр"обнера для операд
О. Пилявська
25, September 2009
16:15 Friday
Бази Ґрьобнера
С.А. Овсієнко
11, September 2009
16:15 Friday
Однорідні алгебри та квадратичні категорії
Ю.М. Беспалов
09, April 2009
15:45 Thursday
Операда Ленстера для слабких omega-категорiй 2
О. Пилявська
03, April 2009
15:45 Friday
Операда Ленстера для слабких omega-категорій
О. Пилявська
12, March 2009
15:45 Thursday
Природнi факторизацiї та алгебри над монадами
В.В. Любашенко
05, March 2009
16:00 Thursday
Заплетенi (ко)монади
Ю.М. Беспалов
27, February 2009
15:45 Friday
Алгебри над монадами та морфізми монад
C. Слободянюк
13, February 2009
15:45 Friday
Теорема Бара--Бека про алгебри над монадами
В.В. Любашенко
12, December 2008
16:15 Friday
Слабкi еквiвалентностi в комплексах модулiв 2
В.В. Любашенко
05, December 2008
16:15 Friday
Слабкi еквiвалентностi в комплексах модулiв
В.В. Любашенко
28, November 2008
16:15 Friday
Кофібрації в комплексах модулів 2
В.В. Любашенко
21, November 2008
16:00 Friday
Кофібрації в комплексах модулів
В.В. Любашенко
03, October 2008
16:00 Friday
Природні факторизації
В.В. Любашенко
26, September 2008
16:00 Friday
Графічне числення для природних факторизацій
В. Любашенко
19, September 2008
16:00 Friday
Добуток Ґрея і природні факторизації
Ю.М. Беспалов
16, September 2008
16:00 Tuesday
Локальні когомології в етальному контексті
Г. Любезник
05, September 2008
16:00 Friday
Правий підйом і природні факторизації
В.В. Любашенко
24, April 2008
15:30 Thursday
Кограниці за модулем гомотопії 2
Любашенко В.
17, April 2008
15:30 Thursday
Кограниці за модулем гомотопії
Любашенко В.
10, April 2008
15:30 Thursday
Гомотопічні кограниці
Lyubashenko V.
03, April 2008
15:30 Thursday
Приклади гомотопiчних категорiй 2
В.В. Любашенко
27, March 2008
15:30 Thursday
Приклади гомотопiчних категорiй
Любвшенко В.
25, May 2007
17:00 Friday
Торичнi многовиди та торичнi стеки
Н.М. Глазунов

Резюме:
Доповiдь 3
11, May 2007
17:00 Friday
Торичнi многовиди та торичнi стеки
Н.М. Глазунов
04, May 2007
16:15 Friday
Дзеркальна симетрiя та торичнi стеки
Н.М. Глазунов
27, April 2007
16:15 Friday
Розшарування на елiптичних кривих (за книгою А. Полiщука) 3
С.А. Овсiєнко
20, April 2007
16:15 Friday
Розшарування на елiптичних кривих (за книгою А. Полiщука) 2
С.А. Овсiєнко
06, April 2007
16:15 Friday
Розшарування на елiптичних кривих (за книгою А. Полiщука)
С.А. Овсiєнко
30, March 2007
16:15 Friday
Триангульованi кластернi категорiї та модулi Коена-Маколея
Iгор Бурбан
Поточні семінари
Усі права захищені © 2007 Інститут Математики