Seminars and Lectures


 
-------------------------------

Archive


 

Семінар молодих вчених (Archiv)

Organiser: Рада молодих вчених ІМ НАНУ
Location: Інститут математики НАН України, 208, 14:00
Date Seminar
09, December 2022
17:00 Friday
Про замкненість і доповнювальність сум підпросторів гільбертових і банахових просторів.
Іван Фещенко (Інститут математики НАНУ)

Резюме:

Ми дамо опис основних результатів, які містяться в нашому циклі робіт "Про замкненість і доповнювальність сум підпросторів гільбертових і банахових просторів".
Детально зупинимося на деяких результатах щодо питання про доповнювальність сум доповнювальних підпросторів банахового простору.

Посилання:
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/6439959041?pwd=dWhDdjZaNFZVdTRKb2Myc1hsby9iUT09

Meeting ID: 643 995 9041
Passcode: shqu8d

06, May 2022
14:00 Friday
Наближення потоків зі склеюванням та формула Троттера-Като
Микола Вовчанський
18, February 2022
14:00 Friday
Властивість нормалізованості в задачах групової класифікації на прикладі класу узагальнених рівнянь Кавахари
Олена Ванєєва
11, February 2022
14:00 Friday
Екстремальні проблеми комплексного та гіперкомплексного аналізу
Ярослав Заболотний
12, November 2021
14:00 Friday
Стохастичні потоки зі склеюванням
Георгій Рябов (Інститут математики НАН України)
27, August 2021
12:00 Friday
Аналiз поведiнки траєкторiй в моделях складних динамiчних систем
Оксана Сатур
12, March 2021
13:00 Friday
Групоїди еквівалентності в задачах групової класифікації
Олена Ванєєва
22, February 2021
13:30 Monday
Одновимірні фредгольмові крайові задачі з параметром
Олена Атласюк (відділ диференціальних рівнянь та теорії коливань)
05, February 2021
11:00 Friday
Конфігурації точок на одиничній сфері
Тетяна Степанюк (відділ теорії функцій)
24, November 2020
15:00 Tuesday
Дослідження апроксимативних властивостей класів Нікольського-Бєсова неперіодичних функцій багатьох змінних
Сергій Янченко
14, September 2020
14:00 Monday
Дослідження об'єктів зі складною локальною будовою, що пов'язані з узагальненими послідовностями Фібоначчі
Дмитро Карвацький
09, September 2020
14:00 Wednesday
Усталені демпфовані коливання рідини у вертикальному циліндричному баці
Ігор Райновський, Олександр Покутний, Катерина Пожарська, Богдан Кліщук
21, February 2020
14:00 Friday
Дослідження алгебраїчних структур теоретико-груповими методами
Андріяна Плакош
18, February 2020
15:00 Tuesday
Екстремальне розбиття комплексної площини
Ірина Денега
11, February 2020
11:50 Tuesday
Еліптичні за Лавруком крайові задачі в узагальнених просторах Соболєва
Ірина Чепурухіна
07, February 2020
11:00 Friday
Геометрія та аналіз на многовидах Фреше
Каве Ефтехарінасаб
31, January 2020
15:00 Friday
Когомології четверної групи Клейна
Андріяна Плакош (Відділ алгебри і топології)
17, December 2019
12:00 Tuesday
Гладкі функції на поверхнях та їх деформації
Богдан Фещенко
08, November 2019
14:00 Friday
Системи взаємодіючих частинок зі змінною масою на дійсній прямій
Конаровський, Віталій
29, October 2019
12:00 Tuesday
Спектральні властивості диференціальних операторів з узагальненими функціями в коефіцієнтах
А. С. Горюнов
21, February 2019
14:00 Thursday
Групи гомеотопій шарувань на некомпактних поверхнях
Юлія Сорока
14, February 2019
14:00 Thursday
Узагальнені моментні зображення та багатовимірні апроксимації типу Паде
Лілія Чернецька
31, January 2019
14:00 Thursday
Нові методи аналізу крайових задач у функціональних просторах
Анна Аноп, Віталій Солдатов, Ірина Чепурухіна
07, June 2018
14:00 Thursday
Системи рівнянь типу Лотки-Вольтера: симетрії Лі, умовні симетрії та точні розв\'язки
Василь Давидович
31, May 2018
14:00 Thursday
Задача про максимум добутку внутрішніх радіусів неперетинних областей на комплексній площині
Ярослав Заболотний
17, May 2018
14:00 Thursday
Неперервність за параметром розв\'язків одновимірних крайових задач
Віталій Солдатов
10, May 2018
14:00 Thursday
Комбінаторні дії скінченних груп на CW-комплексах та їх підняття
Богдан Фещенко
19, April 2018
14:00 Thursday
Структура множини розв\'язків деяких класів різницевих та функціональних рівнянь
Акбергенов Абдивалі
17, April 2018
12:00 Tuesday
Стохастичні потоки зі склеюванням та випадкові динамічні системи
Георгій Рябов
15, February 2018
15:00 Thursday
Асимптотичні властивості стохастичних потоків зі склеюванням
Георгій Рябов
08, February 2018
14:00 Thursday
Характеризація просторів Бєсова через вейвлет-базисні розклади
Надія Дерев\'янко
01, February 2018
14:00 Thursday
Функція середнього значення цифр дійсного числа та її властивості
Світлана Климчук
25, May 2017
15:00 Thursday
Асимптотичні властивості броунівських потоків
Катерина Глиняна
02, February 2017
14:00 Thursday
Узагальнені моментні зображення та апроксиманти типу Паде функцій багатьох змінних
Лілія Чернецька
26, January 2017
14:00 Thursday
Паралельні алгоритми для наближення операторних функцій та пов\'язані задачі
Дмитро Ситник
03, November 2016
15:00 Thursday
Формула Каца для локальных времен гауссовских процессов
Ізюмцева Ольга
06, October 2016
14:00 Thursday
Топологічна класифікація деяких систем лінійних відображень
Тетяна Рибалкіна
29, September 2016
15:00 Thursday
Мультиплікативні групи скінченних майже-кілець з одиницею
Марина Раєвська
22, September 2016
15:00 Thursday
Адитивні групи скінченних майже-кілець з одиницею
Ірина Раєвська
23, June 2016
14:00 Thursday
Як виглядає квадрат дельта-функції
Олексій Пацюк

Резюме:
У доповіді буде розглянуто основи теорії множення узагальнених функцій. Основну увагу буде приділено алгебрам Коломбо та Єгорова для одновимірного випадку. Також будуть наведені деякі приклади застосування даної теорії.
14, June 2016
14:00 Tuesday
Еліптичні крайові задачі в просторах Хермандера
Анна Аноп
09, June 2016
14:00 Thursday
Точні оцінки добутків внутрішніх радіусів областей, що не перетинаються, в комплексній площині
Ірина Денега
07, June 2016
15:00 Tuesday
Як виглядає квадрат дельта-функції
Олексій Пацюк
26, May 2016
14:00 Thursday
Спектральний аналіз диференціальних операторів з узагальненими функціями в коефіцієнтах
Андрій Горюнов
24, May 2016
14:00 Tuesday
Еліптичні крайові задачі в просторах Хермандера
Анна Аноп
21, April 2016
15:00 Thursday
Наближення класів функцій високої гладкості інтерполяційними сумами Валле Пуссена
Віктор Войтович
14, April 2016
15:00 Thursday
Апроксимаційні характеристики функцiй з класiв Нiкольського-Бєсова
Сергій Янченко
12, June 2015
16:00 Friday
Стохастический анализ для потоков со склеиванием
Георгий Рябов
10, March 2015
14:00 Tuesday
Конструктивний опис моногенних функцій в комутативних алгебрах
Шпаківський Віталій
12, February 2015
14:00 Thursday
Перенормированные локальные времена для гауссовских процессов и для решений стохастических дифференциальных уравнений
Алексей Руденко
15, January 2015
15:00 Thursday
Елементи теорії РТ-симетричних операторів
Олексій Пацюк
15, January 2015
14:00 Thursday
Класифікація форм-інваріантних рівнянь Шрьодінгера
Юрій Караджов
18, December 2014
14:00 Thursday
Одновимірні оператори типу Шрьодінгера та квазідиференціальні
Андрій Горюнов
16, December 2014
15:00 Tuesday
Ріманові поверхні та голоморфні відображення між ними
Микола Матвійчук

Резюме:
В цій доповіді, я хочу ввести поняття Ріманової поверхні; розглянути основні їх властивості та приклади; розповісти про Уніформізаційну теорему (без доведення); ввести метрику Пуанкаре для гіперболічних поверхонь; та ознайомити слухачів з теоремою Піка (а при надлишку часу і довести її), про те, що голоморфне відображення між двома гіперболічними поверхнями є або стягуючим, або локальною ізометрією (відносно метрики Пуанкаре).
11, December 2014
14:00 Thursday
Експоненціально збіжні методи для нелокальної абстрактної задачі Коші та нелінійних крайових задач
Дмитро Ситник
04, December 2014
14:00 Thursday
Одновимірні оператори типу Шрьодінгера та квазідиференціальні
Андрій Горюнов
04, December 2014
14:00 Thursday
Бігармонична алгебра та крайові задачі типу задачі Шварца
Грищук С.В.
Current seminars
Copyright © 2007 Institute of Mathematics