Seminars and Lectures


 
-------------------------------

Archive


 

Семінар відділу комплексного аналізу та теорії потенціалу (Archiv)

Organiser:
Location: Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3, 208, 12:00
Date Seminar
23, May 2024
15:00 Thursday
Функціональні розв'язки деяких рівнянь математичної фізики на класах голоморфних функцій
Віталій Шпаківський
16, May 2024
15:00 Thursday
Функціональні розв'язки деяких рівнянь математичної фізики на класах голоморфних функцій
Віталій Шпаківський
02, May 2024
15:00 Thursday
Про неперервне продовження логарифмічного потенціалу подвійного шару на межу області
Сергій Плакса
25, April 2024
15:00 Thursday
Про неперервне продовження логарифмічного потенціалу подвійного шару на межу області
Сергій Плакса
18, April 2024
15:00 Thursday
Про неперервне продовження логарифмічного потенціалу подвійного шару на межу області
Сергій Плакса
12, April 2024
13:00 Friday
Про неперервне продовження логарифмічного потенціалу подвійного шару на межу області
Сергій Плакса
01, April 2024
15:00 Monday
Асимптотична поведінка розв'язків нелінійного рівняння Бельтрамі, що містить якобіан
Марія Стефанчук
29, February 2024
15:00 Thursday
Про неперервне продовження логарифмічного потенціалу подвійного шару на межу області
Сергій Плакса
26, February 2024
14:00 Monday
Екстремальні задачі в геометричній теорії функцій комплексної змінної
Ярослав Заболотний
22, February 2024
15:00 Thursday
Екстремальні задачі в геометричній теорії функцій комплексної змінної
Ярослав Заболотний
15, February 2024
15:00 Thursday
Геометричні властивості множини 1-ненапівопуклості, що відповідає слабко 1-напівопуклій множині на площині
Тетяна Осіпчук
08, February 2024
15:00 Thursday
Екстремальні задачі в геометричній теорії функцій комплексної змінної (продовження)
Ярослав Заболотний
01, February 2024
15:00 Thursday
До теорії локальної і межової поведінки плоских і просторових відображень
Олександр Довгопятий (Житомирський державний університет ім. Івана Франка)

Резюме:
Dovhopiatyi Olexandr Petrovich, "On the theory of local and boundary behavior of plane and space mappings".
 
Встановлено неперервне межове продовження  відображень з оберненою нерівністю Полецького. На основі локальних і межових властивостей цих відображень отримані теореми компактності 
класів розв'язків рівнянь Бельтрамі і задачі Діріхле для нього. Отримані теореми існування розв'язків лінійних і квазілінійних рівнянь Бельтрамі, включаючи розв'язки з гідродинамічним нормуванням в околі нескінченно віддаленої точки.
 
The dissertation contains the results concerning the continuous boundary extension of mappings with the inverse Poletsky inequality. Based on local and boundary properties of these mappings, it is obtained theorems on compactness of classes of solutions of Beltrami equations and  the Dirichlet problem for it. There are obtained theorems on the existence of solutions of linear and quasilinear Beltrami equations, including solutions with the
hydrodynamic normalization condition near an infinitely distant point.
Ідентификатор конференції: 449 534 3951
Код доступу:  615411
https://us02web.zoom.us/j/4495343951?pwd=TDlIZnNxZGpQUVpjK2xxbjBXRFFRUT09
18, January 2024
15:00 Thursday
Теореми моногенності в скінченно-вимірній банаховій алгебрі
Максим Ткачук
11, January 2024
15:00 Thursday
Теореми моногенності в скінченно-вимірній банаховій алгебрі.
Максим Ткачук
14, December 2023
15:00 Thursday
Теореми моногенності в скінченно-вимірній банаховій алгебрі
Максим Ткачук
07, December 2023
14:00 Thursday
Екстремальні задачі в геометричній теорії функцій комплексної змінної
Ярослав Заболотний
30, November 2023
15:00 Thursday
Екстремальні задачі в геометричній теорії функцій комплексної змінної
Ярослав Заболотний
23, November 2023
14:00 Thursday
Екстремальні задачі в геометричній теорії функцій комплексної змінної
Ярослав Заболотний
16, November 2023
15:00 Thursday
Про моногенні функції в комутативній алгебрі
Сергій Плакса
09, November 2023
15:00 Thursday
Про моногенні функції в комутативній алгебрі
Сергій Плакса (Інститут математики НАН України)
02, November 2023
15:00 Thursday
Про моногенні функції в комутативній алгебрі
Сергій Плакса
26, October 2023
15:00 Thursday
Про моногенні функції в комутативній алгебрі
Сергій Плакса
19, October 2023
15:00 Thursday
Про моногенні функції в комутативній алгебрі
Сергій Плакса
12, October 2023
15:00 Thursday
Бігармонічне продовження градієнтів
Сергій Грищук
05, October 2023
15:00 Thursday
Грищук С. В. Бігармонічне продовження бігармонічних градієнтів

28, September 2023
15:00 Thursday
Нелінійне рівняння Бельтрамі: нижні оцінки типу леми Шварца
Марія Стефанчук
21, September 2023
15:00 Thursday
Гладке продовження бігармонічних градієнтів (продовження
Сергій Грищук
14, September 2023
15:00 Thursday
Продовження бігармонічних градієнтів за допомогою моногенних функцій зі значеннями у бігармонічній алгебрі (продовження)

04, September 2023
15:00 Monday
Гладке продовження бігармонічних градієнтів

06, July 2023
16:00 Thursday
С. В. Грищук, Продовження бігармонічних градієнтів за допомогою моногенних функцій зі значеннями у бігармонічній алгебрі (продовження)

29, June 2023
16:00 Thursday
Грищук С.В., Продовження бігармонічних градієнтів за допомогою моногенних функцій зі значеннями у бігармонічній алгебрі


Резюме:

Підключитися до конференції Zoom
https://us02web.zoom.us/j/4495343951?pwd=TDlIZnNxZGpQUVpjK2xxbjBXRFFRUT09 

Ідентификатор конференції: 449 534 3951

Код доступу: 615411

09, March 2023
10:30 Thursday
Глобальне скінченне середнє коливання та рівняння Бельтрамі
Марія Стефанчук
23, February 2023
10:30 Thursday
Грищук С.В."Про побудову градієнта у об'єднанні двох областей, які мають спільну межу" (https://us02web.zoom.us/j/4495343951?pwd=TDlIZnNxZGpQUVpjK2xxbjBXRFFRUT09)

09, February 2023
10:30 Thursday
C. В. Грищук, Про "зшивку" компонент кусково-моногенної функції у бігармонічній алгебрі

02, February 2023
10:00 Thursday
Conformable fractional derivative of monogenic functions in commutative algebras
Vitalii Shpakivskyi
12, January 2023
10:30 Thursday
Сігма-моногенні функції в комутативних алгебрах (продовження)
Віталій Шпаківський
05, January 2023
10:30 Thursday
Сігма-моногенні функції в комутативних алгебрах (продовження)
Віталій Шпаківський
30, December 2022
10:30 Friday
Сігма-моногенні функції в комутативних алгебрах (продовження)
Віталій Шпаківський
22, December 2022
10:30 Thursday
Сігма-моногенні функції в комутативних алгебрах
Віталій Шпаківський
15, December 2022
10:30 Thursday
Про одну властивість слабко 1-опуклих множин на площині (продовження)
Тетяна Осіпчук
08, December 2022
10:30 Thursday
Про одну властивість слабко 1-опуклих множин на площині (продовження)
Тетяна Осіпчук
01, December 2022
10:30 Thursday
Про одну властивість слабко 1-опуклих множин на площині
Тетяна Осіпчук
24, November 2022
10:30 Thursday
Про одну властивість слабко 1-опуклих множин на площині
Тетяна Осіпчук
17, November 2022
10:30 Thursday
Функціональна асимптотика розв'язків нелінійної системи Коші-Рімана-Бельтрамі
Марія Стефанчук
10, November 2022
10:30 Thursday
Про одну властивість слабко 1-опуклих множин на площині
Тетяна Осіпчук
21, October 2022
10:00 Friday
Семінар присвячений пам'яті професора О.К. Бахтіна
присвячений пам'яті проф. О.К. Бахтіна

Резюме:

Програма семінару

1. Ірина Денега, "О.К. Бахтін і геометрична теорія функцій комплексної змінної".

2. Ярослав Заболотний, "О.К. Бахтін. Наукова спадщина".

3. Сергій Плакса, "Моногенні функції і гармонічні вектори". 

4. Руслан Салімов, Марія Стефанчук, "Глобальне скінченне середнє коливання та рівняння Бельтрамі".

Підключитися до конференції Zoom
https://us04web.zoom.us/j/4987135253?pwd=F38zZeUnX179H3X431YznktsKQ3m1q.1

Ідентифікатор конференції: 498 713 5253
Код доступу: 1111
 

22, September 2022
10:30 Thursday
Зображення розв'язку системи типу Ламе через моногенні функції у бігармонічній алгебрі
Сергій Грищук
12, September 2022
10:30 Monday
Бігармонічна задача для кута і моногенні функції (продовження)
Сергій Плакса, Сергій Грищук
08, September 2022
10:30 Thursday
Бігармонічна задача для кута і моногенні функції
Сергій Плакса, Сергій Грищук
16, June 2022
10:30 Thursday
Про диференційовні відображення в комутативних банахових алгебрах (продовження)
Сергій Плакса
09, June 2022
10:30 Thursday
Про диференційовні відображення в комутативних банахових алгебрах
Сергій Плакса
26, May 2022
10:30 Thursday
Про диференційовні відображення в нормованих просторах
Сергій Плакса
26, May 2022
10:30 Thursday
Про диференційовні відображення в нормованих просторах
Сергій Плакса
12, May 2022
10:30 Thursday
Екстремальні задачі експоненціального типу для розв'язків нелінійного рівняння Бельтрамі
Марія Стефанчук
24, February 2022
10:30 Thursday
Про диференційовність відображення в нормованих просторах
Сергій Плакса

Резюме:

Підключитися до конференції Zoom

https://us04web.zoom.us/j/79870240846?pwd=uU_XCpd0Kp4qVpdveIqyrxgf2vaEJr.1

Ідентифікатор конференції: 798 7024 0846
Код доступа: 1111

03, February 2022
10:30 Thursday
Оцінки добутків внутрішніх радіусів багатозв'язних областей
Ярослав Заболотний
04, January 2022
13:00 Tuesday
Н-аналітичні функції в тривимірній некомутативній алгебрі
Віталій Шпаківський
18, November 2021
10:30 Thursday
Про локальні властивості розв'язків нелінійного рівняння Бельтрамі
Марія Стефанчук
25, October 2021
14:00 Monday
Локальна поведінка відображень з необмеженою характеристикою
Сергій Скворцов (Житомирський державний університет ім. Івана Франка)

Резюме:

Це фаховий семінар, організований відділом комплексного аналізу і теорії потенціалу для попередньої експертизи дисертації, поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

В роботі досліджується локальна поведінка відображень в метричних просторах. Відображення, що розглядаються, зазвичай, задовольняють деяку модульну умову: нерівність Полецького або "обернену" нерівність Полецького. Одним із ключових інструментів реалізації такого підходу є поняття модуля сімей кривих. Доведено теореми про одностайну неперервність сімей відображень у внутрішній та межових точках, про логарифмічну гельдеровість відображень з "оберненою" нерівністю Полецького, аналог теореми Сохоцьокого-Касораті-Вейерштраса у метричних просторах та ін.

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/82085617088?pwd=VUduTHZDOGNVSHhZYWFaZ2NSM0FrUT09

Meeting ID: 820 8561 7088
Passcode: 849023

 

07, October 2021
10:30 Thursday
Моногенні функції зі значеннями у комутативних комплексних алгебрах другого рангу з одиницею та узагальнене бігармонічне рівняння з подвійною характеристикою (продовження)
Сергій Грищук
30, September 2021
10:30 Thursday
Моногенні функції зі значеннями у комутативних комплексних алгебрах другого рангу з одиницею та узагальнене бігармонічне рівняння з подвійною характеристикою
Сергій Грищук
03, June 2021
15:00 Thursday
An extremal problem on non-overlapping domains located on the ellipse
Yaroslav Zabolotnii (Institute of Mathematics, NAS of Ukraine)
06, May 2021
14:30 Thursday
Замкнені 1-опуклі та 1-напівопуклі множини на площині
Tetiana Osipchuk
29, April 2021
15:00 Thursday
Замкнені 1-опуклі множини на площині
Tetiana Osipchuk
26, April 2021
14:00 Monday
Замкнені 1-опуклі множини на площині
Tetiana Osipchuk
21, April 2021
15:00 Wednesday
Метод неконформного модуля у теорії відображень зі скінченним спотворенням
Руслан Салімов (Інститут математики)
08, February 2021
14:00 Monday
Метод неконформного модуля у теорії відображень зі скінченним спотворенням
Руслан Салімов
03, February 2021
10:00 Wednesday
Метод неконформного модуля у теорії відображень зі скінченним спотворенням
Руслан Салімов
21, January 2021
15:00 Thursday
Метод неконформного модуля у теорії відображень зі скінченним спотворенням
Руслан Салімов
02, November 2020
14:00 Monday
Елементи гіперкомплексного аналізу і теорії міри у скінченно-вимірних алгебрах
Таміла Коломієць (ЖДУ ім. І. Франка)
19, October 2020
14:00 Monday
Метод неконформного модуля у теорії відображень зі скінченним спотворенням
Руслан Салімов
04, September 2020
15:00 Friday
Квадратичні диференціали та симетризаційні методи в задачах про екстремальне розбиття комплексної площини
Iryna Denega
01, July 2020
15:00 Wednesday
До теорії граничної поведінки відображень на ріманових поверхнях
Сергій Волков (Донецький національний політехнічний університет)
17, June 2020
15:00 Wednesday
Гранична поведінка відображень і задача Діріхле для рівняння Бельтрамі
Ігор Петков (Національний університет кораблебудування)
11, June 2020
15:00 Thursday
C. Грищук, Моногенні функції зі значеннями у комутативних комплексних алгебрах другого рангу з одиницею та узагальнене бігармонічне рівняння з простими характеристиками

04, June 2020
15:00 Thursday
Властивості множини точок 1-ненапівопуклості слабко 1-напівопуклої множини на площині (продовження). Properties of the set of 1-nonsemiconvexity of a weakly 1-semiconvex set in the plane.
Tetiana Osipchuk
28, May 2020
15:00 Thursday
Властивості множини точок 1-ненапівопуклості слабко 1-напівопуклої множини на площині (продовження). Properties of the set of 1-nonsemiconvexity of a weakly 1-semiconvex set in the plane.
Tetiana Osipchuk
21, May 2020
15:00 Thursday
G-моногенні відображення у тривимірній асоціативній некомутативній алгебрі (G-monogenic mappings in a three-dimensional associative non-commutative algebra).
Vitalii Shpakivskyi
14, May 2020
15:00 Thursday
Властивості множини точок 1-ненапівопуклості слабко 1-напівопуклої множини на площині (продовження). Properties of the set of 1-nonsemiconvexity points of a weakly 1-semiconvex set in the plane
Tetiana Osipchuk
07, May 2020
15:00 Thursday
Властивості множини точок 1-ненапівопуклості слабко 1-напівопуклої множини на площині (Properties of the set of 1-nonsemiconvexity of a weakly 1-semiconvex set in the plane
Tetiana Osipchuk

Резюме:

Online

10, March 2020
12:00 Tuesday
Екстремальне розбиття комплексної площини (Extremal decomposition of the complex plane)
Iryna Denega
25, February 2020
12:00 Tuesday
Екстремальне розбиття комплексної площини (Extremal decomposition of the complex plane)
Iryna Denega
18, February 2020
12:00 Tuesday
Замкнені множини на площині, що володіють Z-властивістю (On closed sets in the plane with Z-property)
Tetiana Osipchuk
17, December 2019
12:00 Tuesday
Лінійна опуклість в комутативних та некомутативних алгебрах (Linear convexity in commutative and non commutative algebras)
Тетяна Осіпчук
22, October 2019
12:00 Tuesday
Лінійна опуклість в комутативних та некомутативних алгебрах (Linear convexity in commutative and non commutative algebras)
Тетяна Осіпчук
15, October 2019
12:00 Tuesday
Лінійна опуклість в комутативних та некомутативних алгебрах (Linear convexity in commutative and non commutative algebras)
Тетяна Осіпчук
17, September 2019
12:00 Tuesday
Моногенні функції у двовимірних алгебрах для рівнянь з частинними похідними 4-го порядку
Сергій Грищук
28, May 2019
16:00 Tuesday
Структура моногенних функцій в алгебрі E_3 (продовження)
Ткачук М. В.
28, May 2019
12:00 Tuesday
Структура моногенних функцій в алгебрі E_3 (продовження)
Ткачук М. В.
21, May 2019
12:00 Tuesday
Структура моногенних функцій в алгебрі E_3.
М. В. Ткачук
16, April 2019
12:00 Tuesday
Апроксимаційні характеристики класів гладких функцій однієї та багатьох змінних
Сергій Стасюк
09, April 2019
12:00 Tuesday
Про напівопуклість плоских множин з гладкою межею. Доведення основного результату (продовження).
Тетяна Осіпчук
02, April 2019
12:00 Tuesday
Про напівопуклість плоских множин з гладкою межею. Доведення основного результату (продовження).
Тетяна Осіпчук
19, March 2019
12:00 Tuesday
Про напівопуклість плоских множин з гладкою межею. Доведення основного результату (продовження).
Тетяна Осіпчук
12, March 2019
12:00 Tuesday
Моногенні функції в асоціативних алгебрах
Віталій Шпаківський
05, March 2019
12:00 Tuesday
Про напівопуклість плоских множин з гладкою межею. Доведення основного результату.
Тетяна Осіпчук
26, February 2019
12:00 Tuesday
Про напівопуклість плоских множин з гладкою межею
Тетяна Осіпчук
12, February 2019
12:00 Tuesday
"Аналітичні" функції у двовимірних комплексних алгебрах та одне рівняння з частинними похідними 4-го порядку, пов'язане з теорією плоских анізотропних середовищ
Сергій Грищук

Резюме:
Розв'язок зазначеного рівняння описується через відповідні "аналітичні" функції.
11, December 2018
12:00 Tuesday
Алгебраїчний підхід до розв'язання рівнянь з частинними похідними 4-го порядку
Таміла Коломієць
27, November 2018
12:00 Tuesday
Оцінки коефіцієнтів однолисних функцій та задачі про екстремальне розбиття комплексних просторів
Ярослав Заболотний
13, November 2018
12:00 Tuesday
Про клас моногенних функцій. II
Сергій Грищук
06, November 2018
12:00 Tuesday
Про клас моногенних функцій
Сергій Грищук
23, October 2018
12:00 Tuesday
Метод симетризації в задачах про екстремальне розбиття комплексної площини (за матеріалами кандидатської дисертації)
Інна Дворак
09, October 2018
12:00 Tuesday
Гіперкомплексний метод розв\'язування лінійних диференціальних рівнянь в частинних похідних зі сталими коефіцієнтами
Віталій Шпаківський

Резюме:
Для довільного лінійного диференціального рівняння в частинних похідних зі сталими коефіцієнтами запропоновано процедуру побудови нескінченного сімейства точних розв\'язків.
02, October 2018
12:00 Tuesday
Моногенні функції в бігармонічній алгебрі для рівняння плоскої ортотропії (продовження доповіді від 25.09)
Сергій Грищук
25, September 2018
12:00 Tuesday
Моногенні функції в бігармонічній алгебрі для рівняння плоскої ортотропії
Сергій Грищук
18, September 2018
12:00 Tuesday
Асимптотична поведінка розв\'язків нелінійних рівнянь Бельтрамі
Руслан Салімов
11, September 2018
12:00 Tuesday
Асимптотичні властивості субгармонійних та аналітичних функцій в одиничній кулі (за результатами кандидатської дисертації)
Войтович Марія (Львів)
04, September 2018
12:00 Tuesday
Екстремальні задачі для неперетинних областей з вільними полюсами на колі
Людмила Вигівська
26, June 2018
12:00 Tuesday
Rational Approximation of Algebraic Functions on the Riemann Surface: a review of Stahl’s Theory and its Limitations
Sina Baghsorkhi (USA)
19, June 2018
10:00 Tuesday
https://www.imath.kiev.ua/~complex/Seminar%20Tamrazov/Seminar_Tamrazov.html
присвячений 85-річчю від дня народження члена-кореспондента НАН України П.М. Тамразова

Резюме:
Промарз Мелікович Тамразов: математичні ідеї і результати https://www.imath.kiev.ua/~complex/Seminar%20Tamrazov/DokI-Tamrazov-2018.pdf
29, May 2018
12:00 Tuesday
Аналітичні в кулі функції обмеженого L-індексу за напрямком та за сукупністю змінних
Бандура Андрій Іванович (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)
15, May 2018
14:00 Tuesday
Моногенні відображення в алгебрі комплексних кватерніонів (за матеріалами кандидатської дисертації)
Тетяна Кузьменко
15, May 2018
12:00 Tuesday
Локальна поведінка одного класу обернених відображень
Є.О. Севостьянов (проф. кафедри мат. аналізу), С.О. Скворцов (аспірант), Житомирський державний університет ім. Івана Франка

Резюме:
Отримано теореми про одностайну неперервність обернених відображень в області евклідового простору у випадку інтегровності їх характеристики. За певних умов вказані сім’ї також є одностайно неперервними в замиканні заданої області.
24, April 2018
12:00 Tuesday
Властивості множин моногенності.
Ткачук М.В.

Резюме:
Семінар присвячений 90-річчю член-кореспондента НАН України Ю.Ю. Трохимчука
17, April 2018
12:00 Tuesday
Задача М.М. Лузіна про структуру множин моногенності комплексної функції (продовження доповіді від 10.03)
Тетяна Осіпчук
10, April 2018
12:00 Tuesday
Задача М.М. Лузіна про структуру множин моногенності комплексної функції
Тетяна Осіпчук

Резюме:
Семінар присвячений 90-річчю член-кореспондента НАН України Ю.Ю. Трохимчука https://www.imath.kiev.ua/~complex/Seminar%20Troximchyk/Seminar_Troximchyk.html
03, April 2018
12:00 Tuesday
Про диференційовність майже всюди одного класу відображень (продовження доповіді від 27.03)
Руслан Салімов
27, March 2018
12:00 Tuesday
Про диференційовність майже всюди одного класу відображень
Руслан Салімов
01, March 2018
10:00 Thursday
Розширене засідання семінару відділу комплексного аналізу і теорії потенціалу, присвячене 80-річчю від дня народження І.П. Мельниченка
Сергій Плакса, Олександр Бахтін, Сергій Грищук, Віталій Шпаківський, Руслан Салімов, Марія Стефанчук, Ярослав Заболотний

Резюме:
https://www.imath.kiev.ua/~complex/Seminar%20Melnichenko/Seminar_Melnichenko.html Програма заходу (https://www.imath.kiev.ua/~complex/Seminar%20Melnichenko/Seminar_Melnichenko.html)
20, February 2018
12:00 Tuesday
Моногенні відображення в алгебрі комплексних кватерніонів (за матеріалами кандидатської дисертації)
Тетяна Кузьменко
13, February 2018
12:00 Tuesday
Моногенні відображення в алгебрі комплексних кватерніонів (за матеріалами кандидатської дисертації)
Тетяна Кузьменко
06, February 2018
12:00 Tuesday
Моногенні відображення в алгебрі комплексних кватерніонів (за матеріалами кандидатської дисертації)
Тетяна Кузьменко
30, January 2018
12:00 Tuesday
Моногенні відображення в алгебрі комплексних кватерніонів
Тетяна Кузьменко
17, November 2015
12:00 Tuesday
\"Ряди Кантора як засіб задання і дослідження математичних об\'єктів з фрактальними властивостями\" За матеріалами кандидатської дисертації
Симон Сербенюк
10, November 2015
12:00 Tuesday
\"Аналоги неперервності: зв\'язки між нарізними і сукупними властивостями та теореми про декомпозицію\". За матеріалами докторської дисертації
Василь Нестеренко
22, September 2015
12:00 Tuesday
Асимптотичні та апроксимаційні властивості функцій експотенціального типу та їх застосування
Дільний Володимир
23, June 2015
12:00 Tuesday
Про проблему Рімана-Гільберта
Рязанов В.І.
19, May 2015
16:00 Tuesday
О РАВНОСТЕПЕННОЙ НЕПРЕРЫВНОСТИ ОДНОГО СЕМЕЙСТВА ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОТОБРАЖЕНИЙ С НЕОГРАНИЧЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ
Євген Севостьянов
14, October 2014
12:00 Tuesday
Функції на тривимірному многовиді з межею
Вятчанінова Олена Миколаївна
23, September 2014
12:00 Tuesday
Моногенні функції в гармонічних алгебрах
Пухтаєвич Р.П.
17, June 2014
12:00 Tuesday
Інтегральні теореми для моногенних функцій в нескінченновимірному просторі з комутативним множенням
C.А. Плакса
17, June 2014
12:00 Tuesday
Про усунення множин рівня для субгармонічних функцій
А.В. Покровський
03, June 2014
12:00 Tuesday
Конструктивний опис моногенних функцій в комутативних асоціативних алгебрах
Шпаківський В.С.
19, February 2013
12:00 Tuesday
Моногенні функції у векторних просторах з множенням (пам\'яті І.П. Мельниченка)
Плакса С. А.
25, December 2012
12:00 Tuesday
Сферические отображения типа Гаусса в задачах о разбиении множеств
Иванов Александр Юрьевич, ассистент кафедры МАН и ТФ факультета математики и информационных технологий ДонНУ, Донецк
22, November 2012
12:00 Thursday
Applications of Neutrix Calculus to Distrubutions and Special Functions
Emin Ozcag
22, November 2012
11:00 Thursday
Nonlinear Operators, Fixed-Point Theorems and Nonlinear Equations
Kamal Soltanov
20, November 2012
12:00 Tuesday
SUBHARMONIC FUNCTIONS OF FINITE $(\gamma, \varepsilon)$-TYPE IN A HALF-PLANE
I. Kozlova
30, November -1
0:00 Monday
Про проблему Рімана-Гільберта
Рязанов В.І.
Current seminars
Copyright © 2007 Institute of Mathematics