українська
mail home

Seminars and Lectures


 
-------------------------------

Archive


 

Семінар відділу комплексного аналізу та теорії потенціалу (Archiv)

Organiser:
Location: Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3, 208, 12:00
Date Seminar
27, November 2018
12:00 Tuesday
Оцінки коефіцієнтів однолисних функцій та задачі про екстремальне розбиття комплексних просторів
Ярослав Заболотний
13, November 2018
12:00 Tuesday
Про клас моногенних функцій. II
Сергій Грищук
06, November 2018
12:00 Tuesday
Про клас моногенних функцій
Сергій Грищук
23, October 2018
12:00 Tuesday
Метод симетризації в задачах про екстремальне розбиття комплексної площини (за матеріалами кандидатської дисертації)
Інна Дворак
09, October 2018
12:00 Tuesday
Гіперкомплексний метод розв\'язування лінійних диференціальних рівнянь в частинних похідних зі сталими коефіцієнтами
Віталій Шпаківський

Резюме:
Для довільного лінійного диференціального рівняння в частинних похідних зі сталими коефіцієнтами запропоновано процедуру побудови нескінченного сімейства точних розв\'язків.
02, October 2018
12:00 Tuesday
Моногенні функції в бігармонічній алгебрі для рівняння плоскої ортотропії (продовження доповіді від 25.09)
Сергій Грищук
25, September 2018
12:00 Tuesday
Моногенні функції в бігармонічній алгебрі для рівняння плоскої ортотропії
Сергій Грищук
18, September 2018
12:00 Tuesday
Асимптотична поведінка розв\'язків нелінійних рівнянь Бельтрамі
Руслан Салімов
11, September 2018
12:00 Tuesday
Асимптотичні властивості субгармонійних та аналітичних функцій в одиничній кулі (за результатами кандидатської дисертації)
Войтович Марія (Львів)
04, September 2018
12:00 Tuesday
Екстремальні задачі для неперетинних областей з вільними полюсами на колі
Людмила Вигівська
26, June 2018
12:00 Tuesday
Rational Approximation of Algebraic Functions on the Riemann Surface: a review of Stahl’s Theory and its Limitations
Sina Baghsorkhi (USA)
19, June 2018
10:00 Tuesday
https://www.imath.kiev.ua/~complex/Seminar%20Tamrazov/Seminar_Tamrazov.html
присвячений 85-річчю від дня народження члена-кореспондента НАН України П.М. Тамразова

Резюме:
Промарз Мелікович Тамразов: математичні ідеї і результати https://www.imath.kiev.ua/~complex/Seminar%20Tamrazov/DokI-Tamrazov-2018.pdf
29, May 2018
12:00 Tuesday
Аналітичні в кулі функції обмеженого L-індексу за напрямком та за сукупністю змінних
Бандура Андрій Іванович (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)
15, May 2018
14:00 Tuesday
Моногенні відображення в алгебрі комплексних кватерніонів (за матеріалами кандидатської дисертації)
Тетяна Кузьменко
15, May 2018
12:00 Tuesday
Локальна поведінка одного класу обернених відображень
Є.О. Севостьянов (проф. кафедри мат. аналізу), С.О. Скворцов (аспірант), Житомирський державний університет ім. Івана Франка

Резюме:
Отримано теореми про одностайну неперервність обернених відображень в області евклідового простору у випадку інтегровності їх характеристики. За певних умов вказані сім’ї також є одностайно неперервними в замиканні заданої області.
24, April 2018
12:00 Tuesday
Властивості множин моногенності.
Ткачук М.В.

Резюме:
Семінар присвячений 90-річчю член-кореспондента НАН України Ю.Ю. Трохимчука
17, April 2018
12:00 Tuesday
Задача М.М. Лузіна про структуру множин моногенності комплексної функції (продовження доповіді від 10.03)
Тетяна Осіпчук
10, April 2018
12:00 Tuesday
Задача М.М. Лузіна про структуру множин моногенності комплексної функції
Тетяна Осіпчук

Резюме:
Семінар присвячений 90-річчю член-кореспондента НАН України Ю.Ю. Трохимчука https://www.imath.kiev.ua/~complex/Seminar%20Troximchyk/Seminar_Troximchyk.html
03, April 2018
12:00 Tuesday
Про диференційовність майже всюди одного класу відображень (продовження доповіді від 27.03)
Руслан Салімов
27, March 2018
12:00 Tuesday
Про диференційовність майже всюди одного класу відображень
Руслан Салімов
01, March 2018
10:00 Thursday
Розширене засідання семінару відділу комплексного аналізу і теорії потенціалу, присвячене 80-річчю від дня народження І.П. Мельниченка
Сергій Плакса, Олександр Бахтін, Сергій Грищук, Віталій Шпаківський, Руслан Салімов, Марія Стефанчук, Ярослав Заболотний

Резюме:
https://www.imath.kiev.ua/~complex/Seminar%20Melnichenko/Seminar_Melnichenko.html Програма заходу (https://www.imath.kiev.ua/~complex/Seminar%20Melnichenko/Seminar_Melnichenko.html)
20, February 2018
12:00 Tuesday
Моногенні відображення в алгебрі комплексних кватерніонів (за матеріалами кандидатської дисертації)
Тетяна Кузьменко
13, February 2018
12:00 Tuesday
Моногенні відображення в алгебрі комплексних кватерніонів (за матеріалами кандидатської дисертації)
Тетяна Кузьменко
06, February 2018
12:00 Tuesday
Моногенні відображення в алгебрі комплексних кватерніонів (за матеріалами кандидатської дисертації)
Тетяна Кузьменко
30, January 2018
12:00 Tuesday
Моногенні відображення в алгебрі комплексних кватерніонів
Тетяна Кузьменко
17, November 2015
12:00 Tuesday
\"Ряди Кантора як засіб задання і дослідження математичних об\'єктів з фрактальними властивостями\" За матеріалами кандидатської дисертації
Симон Сербенюк
10, November 2015
12:00 Tuesday
\"Аналоги неперервності: зв\'язки між нарізними і сукупними властивостями та теореми про декомпозицію\". За матеріалами докторської дисертації
Василь Нестеренко
22, September 2015
12:00 Tuesday
Асимптотичні та апроксимаційні властивості функцій експотенціального типу та їх застосування
Дільний Володимир
23, June 2015
12:00 Tuesday
Про проблему Рімана-Гільберта
Рязанов В.І.
19, May 2015
16:00 Tuesday
О РАВНОСТЕПЕННОЙ НЕПРЕРЫВНОСТИ ОДНОГО СЕМЕЙСТВА ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОТОБРАЖЕНИЙ С НЕОГРАНИЧЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ
Євген Севостьянов
14, October 2014
12:00 Tuesday
Функції на тривимірному многовиді з межею
Вятчанінова Олена Миколаївна
23, September 2014
12:00 Tuesday
Моногенні функції в гармонічних алгебрах
Пухтаєвич Р.П.
17, June 2014
12:00 Tuesday
Інтегральні теореми для моногенних функцій в нескінченновимірному просторі з комутативним множенням
C.А. Плакса
17, June 2014
12:00 Tuesday
Про усунення множин рівня для субгармонічних функцій
А.В. Покровський
03, June 2014
12:00 Tuesday
Конструктивний опис моногенних функцій в комутативних асоціативних алгебрах
Шпаківський В.С.
19, February 2013
12:00 Tuesday
Моногенні функції у векторних просторах з множенням (пам\'яті І.П. Мельниченка)
Плакса С. А.
25, December 2012
12:00 Tuesday
Сферические отображения типа Гаусса в задачах о разбиении множеств
Иванов Александр Юрьевич, ассистент кафедры МАН и ТФ факультета математики и информационных технологий ДонНУ, Донецк
22, November 2012
12:00 Thursday
Applications of Neutrix Calculus to Distrubutions and Special Functions
Emin Ozcag
22, November 2012
11:00 Thursday
Nonlinear Operators, Fixed-Point Theorems and Nonlinear Equations
Kamal Soltanov
20, November 2012
12:00 Tuesday
SUBHARMONIC FUNCTIONS OF FINITE $(\gamma, \varepsilon)$-TYPE IN A HALF-PLANE
I. Kozlova
01, January 1970
0:00 Thursday
Про проблему Рімана-Гільберта
Рязанов В.І.
Current seminars
Copyright © 2007 Institute of Mathematics