Семінари та лекції


 
-------------------------------

Архів


 

Семінар відділу теорії функцій (Архів)

Організатор: А.С.Романюк
Місце проведення: Інститут математики НАН України, 208, 11:00
Дата та час Семінар
19, June 2024
17:00 Wednesday
Дослідження апроксимативних характеристик функціональних множин та екстремальних властивостей багатовимірних точкових конфігурацій
Тетяна Степанюк (Інститут математики НАН України)

Резюме:

Підключитися до конференції Zoom

https://us04web.zoom.us/j/73957473501?pwd=ByChasGXI2HW5a7606Un8irGYaZjh2.1

Ідентифікатор конференції: 739 5747 3501
Код доступу: 1Y02if

31, May 2024
16:00 Friday
Екстремальнi задачi теорiї наближень класiв гладких функцiй (за результатами докторської дисертації)
Сергій Янченко (Інститут математики НАН України)

Резюме:

Підключитися до конференції Zoom

https://us04web.zoom.us/j/73957473501?pwd=ByChasGXI2HW5a7606Un8irGYaZjh2.1

Ідентифікатор конференції: 739 5747 3501
Код доступу: 1Y02if

19, January 2024
16:00 Friday
Екстремальні задачі теорії наближень у метричних просторах
Олег Коваленко (Днiпровський нацiональний унiверситет iменi Олеся Гончара)

Резюме:

Підключитися до конференції Zoom

https://us04web.zoom.us/j/73957473501?pwd=ByChasGXI2HW5a7606Un8irGYaZjh2.1

Ідентифікатор конференції: 739 5747 3501
Код доступу: 1Y02if

12, January 2024
16:00 Friday
Екстремальні задачі теорії наближень у метричних просторах
Олег Коваленко (Днiпровський нацiональний унiверситет iменi Олеся Гончара)

Резюме:

Підключитися до конференції Zoom

https://us04web.zoom.us/j/73957473501?pwd=ByChasGXI2HW5a7606Un8irGYaZjh2.1

Ідентифікатор конференції: 739 5747 3501
Код доступу: 1Y02if

01, December 2023
16:00 Friday
Лiнiйнi методи пiдсумовування рядiв Фур’є в екстемальних задачх теорiї наближення
Ольга Ровенська (Інститут математики НАН України)

Резюме:

Підключитися до конференції Zoom

https://us04web.zoom.us/j/73957473501?pwd=ByChasGXI2HW5a7606Un8irGYaZjh2.1

Ідентифікатор конференції: 739 5747 3501
Код доступу: 1Y02if

24, November 2023
11:00 Friday
Про гіллясті ланцюгові дробові зображення деяких гіпергеометричних функцій двох змінних.
Роман Дмитришин (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)

Резюме:

Підключитися до конференції Zoom

https://us04web.zoom.us/j/73957473501?pwd=ByChasGXI2HW5a7606Un8irGYaZjh2.1

Ідентифікатор конференції: 739 5747 3501
Код доступу: 1Y02if

17, November 2023
16:00 Friday
Лiнiйнi методи пiдсумовування рядiв Фур’є в екстемальних задачх теорiї наближення
Ольга Ровенська (Інститут математики НАН України)

Резюме:

Підключитися до конференції Zoom

https://us04web.zoom.us/j/73957473501?pwd=ByChasGXI2HW5a7606Un8irGYaZjh2.1

Ідентифікатор конференції: 739 5747 3501
Код доступу: 1Y02if

20, October 2023
16:00 Friday
Апроксимацiйнi характеристики класiв функцiй багатьох змiнних
Сергій Янченко (Інститут математики НАН України)

Резюме:

Підключитися до конференції Zoom

https://us04web.zoom.us/j/73957473501?pwd=ByChasGXI2HW5a7606Un8irGYaZjh2.1

Ідентифікатор конференції: 739 5747 3501
Код доступу: 1Y02if

06, October 2023
14:00 Friday
Адаптивна анiзотропна апроксимацiя функцiй багатьох змiнних
Олександр Козиненко (Днiпровський нацiональний унiверситет iменi Олеся Гончара)

Резюме:

Підключитися до конференції Zoom

https://us04web.zoom.us/j/73957473501?pwd=ByChasGXI2HW5a7606Un8irGYaZjh2.1

Ідентифікатор конференції: 739 5747 3501
Код доступу: 1Y02if

29, September 2023
16:00 Friday
Апроксимаційні характеристики класів функцій з домінуючою мішаною похідною
Сергій Янченко (Інститут математики НАН України)

Резюме:

Підключитися до конференції Zoom

https://us04web.zoom.us/j/73957473501?pwd=ByChasGXI2HW5a7606Un8irGYaZjh2.1

Ідентифікатор конференції: 739 5747 3501
Код доступу: 1Y02if

20, January 2023
11:00 Friday
Асимптотичні властивості і розподіл нулів випадкових аналітичних функцій
Андрій Куриляк (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Резюме:

Підключитися до конференції Zoom
https://us02web.zoom.us/j/5448379533?pwd=UFpLQzRqRi9xNWZYbnVQTzZiRnozZz09

Ідентифікатор конференції: 544 837 9533
Код доступу: 2022

19, October 2022
11:00 Wednesday
Звіт докторантів
Ольга Ровенська (Інститут математики НАН України), Тетяна Степанюк (Інститут математики НАН України)

Резюме:

https://us02web.zoom.us/j/81221545569?pwd=RXRidHN4RkJUNE51bUYrbUdxWEVjdz09

Ідентифікатор конференції: 812 2154 5569

Код доступу: 2022

12, November 2021
11:00 Friday
Про тейлорівські коефіцієнти функцій класів Н
Бовсуновська В.В., Задерей П.В. (Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського")

Резюме:

 Встановлено умови на коефіцієнти степеневого ряду при виконанні яких даний степеневий ряд є рядом Тейлора функції з класу Н. 

01, October 2021
11:00 Friday
Колмогоровськi поперечники та ентропiйнi числа класiв Нiкольського–Бєсова
Сергій Янченко (Інститут математики НАН України)
28, May 2021
11:00 Friday
Екстремальні задачі для лінійних методів підсумовування рядів Фур'є
Ольга Ровенська (Донбаська державна машинобудівна академія)

Резюме:

У доповіді йдеться про результати в екстремальних задачах теорії наближення лінійними методами підсумовування рядів Фур'є на класах неперервних періодичних функцій однієї та багатьох змінних. Зокрема, наводяться: точні константи в оцінках похибок наближення середніми Чезаро  функцій, які задовольняють умову Ліпшиця; асимптотичні рівності для точних верхніх меж відхилень сум Фейєра на класах аналітичних функцій дійсної змінної, а також для лінійних методів наближення типу середніх арифметичних та повторних середніх Валле Пуссена; асимптотичні рівності для точних верхніх меж відхилень  прямокутних сум Фур'є та Валле Пуссена на класах функцій  багатьох змінних.

25, September 2020
11:00 Friday
Квадратичні диференціали та симетризаційні методи в задачах про екстремальне розбиття комплексної площини
Ірина Денега (Інститут математики НАН України)
11, September 2020
11:00 Friday
Задачі оптимального відновлення полілінійних функціоналів і операторів за лінійною інформацією
Марина Гунько ( Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)
23, June 2020
13:00 Tuesday
Наукова доповідь: Екстремальні задачі теорії наближень класів гладких функцій однієї та багатьох змінних
Сергій Янченко (ІМ НАН України)
28, February 2020
11:00 Friday
Наукова доповідь
viktor savchuk
17, January 2020
11:00 Friday
Апроксимаційні простори, асоційовані з цілими векторами експоненціального типу
Мар'ян Дмитришин (ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника")
20, December 2019
11:00 Friday
Нерівності типу Джексона в гільбертових просторах
Конарева Світлана
29, November 2019
11:00 Friday
Фрактальний аналіз функцій зі складною локальною будовою, визначених у термінах ланцюгових дробів
Чуйков А. С.
14, June 2019
11:00 Friday
Метод симетризації в задачах про екстремальне розбиття комплексної площини
Дворак Інна Ярославівна
12, April 2019
11:00 Friday
Моногенні функції в асоціативних алгебрах
Віталій Шпаківський
29, March 2019
11:00 Friday
Формозберігаюче наближення функцій
Герман Дзюбенко
22, March 2019
11:00 Friday
Порівняння пробабілістичних та детерміністичних точок на сфері
Тетяна Степанюк
01, March 2019
11:00 Friday
Апроксимативнi характеристики функцiй з класiв Нiкольського–Бєсова S^r_{1,θ}B(R^d)
Сергій Янченко
21, December 2018
11:00 Friday
Q_s-зображення дійсних чисел та його застосування у математичному аналізі та теорії функцій
Працьовитий М. В.

Резюме:
Освітньо-філософська доповідь про узагальнення класичного s-кового зображення, його геометрію та застосування, модефікації та перекодування, а також про ортогональні системи функцій, що грунтуються на даному зображенні. Зокрема, йтиметься про функції Радамахера та ряди Уолша.
14, December 2018
11:00 Friday
Наближення функцій Гауса базисом побудованим за допомогою сферичних гармонік у деякому ваговому Гільбертовому просторі
Дерев'янко Н. В.
26, October 2018
11:00 Friday
Деякі напрями розвитку А-теорії В.К.Дзядика
Юрій Дзядик
12, October 2018
11:00 Friday
Екстремальні задачі для неперетинних областей з вільними полюсами на колі
Вигівська Л. В.
28, September 2018
11:00 Friday
Моногенні відображення в алгебрі комплексних кватерніонів
Тетяна Кузьменко
21, September 2018
11:00 Friday
Найкращі наближення та ентропійні числа класів періодичних функцій багатьох змінних
Катерина Пожарська
07, September 2018
11:00 Friday
Апроксимаційні характеристики класів гладких функцій однієї та багатьох змінних
Стасюк С. А,
27, June 2018
12:00 Wednesday
Developing a Reliable Numerical Framework for Electric Power Industry: From Theory to Implementation
Ph.D. Sina Sadeghi Baghsorkhi
18, May 2018
11:00 Friday
Павленков В. В.
Функції з невиродженими групами регулярних точок
11, May 2018
11:00 Friday
Асимптотичні і локальні властивості цілих функцій обмеженого L-індексу за напрямом та за сукупністю змінних
Бандура Андрій Іванович
16, March 2018
11:00 Friday
Asymptotics of planar orthogonal polynomials and boundary universality of random normal matrices
HAAKAN HEDENMALM (Stockholm, Sweden)
02, March 2018
11:00 Friday
Деякі класи функціональних гіллястих ланцюгових дробів з нерівнозначними змінними і кратні степеневі ряди
Дмитришин Роман

Резюме:
Проведено класифікацію функціональних гіллястих ланцюгових дробів з нерівнозначними змінними і встановлено умови їх збіжності та оцінки похибок апроксимації. Побудовано алгоритми розвинення кратних степеневих рядів у відповідні функціональні гіллясті ланцюгові дроби з нерівнозначними змінними і розглянуто застосування таких дробів до наближення функцій багатьох змінних.
16, February 2018
11:00 Friday
Застосування вейвлет-базисних розкладів до опису класів гладких функцій
Дерев\'янко Надія
22, December 2017
11:00 Friday
Найкращі тригонометричні та білінійні наближення класів L_(β,p)^ψ періодичних функцій багатьох змінних у просторах Лебега
Пожарська Катерина
15, December 2017
11:00 Friday
Про модулі неперервності вищих порядків та р-монотонне наближення
Безкрила С.І.
08, December 2017
11:00 Friday
Прямі й обернені теореми наближення розв\'язків диференціальних рівнянь у банаховому просторі
Горбачук В. М.
01, December 2017
11:00 Friday
Нерівності типу Бернштейна-Нікольського і поперечники класів (ψ,β)-диференційовних функцій
Власик Г. М.
24, November 2017
11:00 Friday
Наближення періодичних функцій високої гладкості лінійними методами
Ровенська О. Г.
17, November 2017
11:00 Friday
Гранична поведніка усереднень замкнутих кривих відносно скінченних мір
А. Кравченко
10, November 2017
11:00 Friday
Методи та характеристики лінійної та нелінійної апроксимації класів гладких функцій
Романюк В. С.
20, October 2017
11:00 Friday
Оптимальне відновлення операторів і функціоналів та суміжні екстремальні задачі теорії наближення
Дмитро Скороходов
13, October 2017
11:00 Friday
Кубатурні формули
Кушпель О. К.
06, October 2017
11:00 Friday
Екстремальні задачі на класах функцій багатьох змінних в просторах Лебега
Стасюк С.А.
06, September 2017
11:00 Wednesday
Екстремальні задачі на класах функцій багатьох змінних в просторах Лебега
Стасюк С. А.
06, September 2017
11:00 Wednesday
Екстремальні задачі на класах функцій багатьох змінних в просторах Лебега
Стасюк С. А.
06, September 2017
11:00 Wednesday
Екстремальні задачі на класах функцій багатьох змінних в просторах Лебега
Стасюк С. А.
06, September 2017
11:00 Wednesday
Екстремальні задачі на класах функцій багатьох змінних в просторах Лебега
Стасюк С. А.
06, September 2017
11:00 Wednesday
Екстремальні задачі на класах функцій багатьох змінних в просторах Лебега
Стасюк С. А.
30, June 2017
11:00 Friday
Сплайни в екстремальних задачах теорії наближень, нерівності для похідних та їх застосування
Парфінович Н. В.
15, June 2017
12:00 Thursday
Апроксимації типу Паде функцій кількох змінних
Веселовська Г.М.
28, April 2017
11:00 Friday
Задача про найкраще відновлення операторів та суміжні задачі
Дмитро Скороходов
14, April 2017
11:00 Friday
Асимптотична оцінка інтеграла від модуля функції, заданої рядом Фур\'є
Веремій М.
07, April 2017
11:00 Friday
Екстремальні задачі теорії наближень у функціональних просторах
Шидліч А.Л.
31, March 2017
11:00 Friday
BLOCH FUNCTIONS, ASYMPTOTIC VARIANCE, AND GEOMETRIC ZERO PACKING
HAAKAN HEDENMALM

Резюме:
Hedenmalm: Department of Mathematics, KTH Royal Institute of Technology, S–10044 Stockholm, Sweden E-mail address: haakanh@math.kth.se
10, March 2017
11:00 Friday
Екстремальні задачі наближення для класів згорток
Парфінович Н. В.
24, February 2017
11:00 Friday
Екстремальні задачі теорії наближень в лінійних нормованих просторах
Шидліч А.Л.
17, February 2017
11:00 Friday
Узагальнено опуклі множини та їх застосування
Стефанчук М.В.
10, February 2017
11:00 Friday
Про представлення тригонометричних та гіперболічних функцій ланцюговими дробами
Пагіря М.М.
03, February 2017
11:00 Friday
Новые неравенства для модулей гладкости и наилучших приближений функций и их производных в L_p,0
Юрий Коломойцев
23, December 2016
11:00 Friday
Телеграфна інтерполяція та оператор періодичності негармонічного ряду
Бакан А. Г.
16, December 2016
11:00 Friday
Теореми існування багатовимірних узагальнених моментних зображень
Веселовська Г. М,
09, December 2016
11:00 Friday
Рівномірні наближення сумами Фур\'є на класах узагальнених інтегралів Пуассона
Сердюк А. С,
04, November 2016
11:00 Friday
Нерівності типу Бернштейна-Нікольського для тригонометричних поліномів з довільним вибором гармонік
Власик Ганна Миколаївна
21, October 2016
11:00 Friday
Межові властивості функцій із просторів типу Гарді
Гіщак Тетяна
10, June 2016
11:00 Friday
Про G-ізоморфізм метричних, ймовірносних та розмірносних теорій систем численні та фрактальну довірчість сімейств покриттів
Гарко Ірина
03, June 2016
11:00 Friday
Теореми про середнє для поліаналітичних функцій та їх узагальнень
Трофименко Ольга Дмитрівна
27, May 2016
11:00 Friday
Про G-ізоморфізм метричних, ймовірнісних та розмірносних теорій систем численні та фрактальну довірчість сімейств покриттів
Гарко Ірина
20, May 2016
11:00 Friday
Багатовимірне формозберігаюче наближення
Радченко Данило
13, May 2016
11:00 Friday
Найкращі наближення та гріді-алгоритми класів L^\\psi_\\beta,p у просторі L_q
Шкапа В.
15, April 2016
11:00 Friday
Обернені g-похідні та розвинення функцій комплексної змінної у функціональні ланцюгові дроби
Пагіря М.М.
08, April 2016
11:00 Friday
Точна оцінка залишку ряду Тейлора для обмежених голоморфних функцій
Савчук В.В.
01, April 2016
11:00 Friday
Пакувальна фрактальна розмірність
Слуцький О.В.
11, March 2016
11:00 Friday
Наближення класів ψ-інтегралів періодичних функцій багатьох змінних прямокутними лінійними середніми їх рядів Фур\'є
Бодра В. І.
04, March 2016
11:00 Friday
Перетворення і функції, що зберігають хвости Е-зображення чисел
Працьовитий М.В.
19, February 2016
11:00 Friday
Лінійні методи наближення та екстремальні задачі на класах голоморфних функцій
Меремеля І. Ю.
12, February 2016
11:00 Friday
Один ортогональний тригонометричний базис Шаудера і локальні простори Бєсова
Дерев\'янко Н.В.
22, January 2016
11:00 Friday
Ряди Кантора як засіб задання і дослідження математичних об\'єктів з фрактальними властивостями
Сербенюк С. О.
18, December 2015
11:00 Friday
Апроксиманти типу Паде деяких спеціальних рядів від двох змінних
Веселовська Г.М.
30, October 2015
11:00 Friday
Фрактальні властивості функцій, пов\'язаних з трисимвольними системами кодування дійсних чисел та їх модифікаціями
Замрій Ірина Вікторівна
23, October 2015
11:00 Friday
Оцінки поперечників класів (ψ,β)-диференціальних функцій
Боденчук В.
16, October 2015
11:00 Friday
Розвинення функцій комплексної змінної у ланцюгові дроби
Пагіря М.М.
02, October 2015
11:00 Friday
Фрактальний аналіз множин неповних сум числових рядів
Савченко Ігор
25, September 2015
11:00 Friday


25, September 2015
11:00 Friday
Задачі наближення аналітичних та $\\bar{\\psi}-$диференційовних функцій
Гаєвський М. В.
19, June 2015
11:00 Friday
Про деякий ортогональний тригонометричний базис Шаудера
Дерев\'янко Н.В., Миронюк В.В.
05, June 2015
11:00 Friday
Топологічна стійкість усереднень функцій
Марункевич О.
29, May 2015
11:00 Friday
Обернені нерівності Йєнсена та середні коливання функції
Шанін Р.В.
15, May 2015
11:00 Friday
Апроксимативні характеристики класів (ψ,β)-диференційовних функцій
Степанюк Т.А.
20, February 2015
11:00 Friday
Інтерполяційні та екстремальні властивості ідеальних сплайнів та їх застосування
Коваленко Олег Вікторович
30, January 2015
11:00 Friday
Лінійні компактні фрактали, визначені в термінах частот з вживанням символів у їх зображеннях
Климчук Світлана
19, December 2014
11:00 Friday
Колмогорівські поперечники класів періодичних функцій в просторах з нормою Люксембурга
Романюк В.С.
12, December 2014
11:00 Friday
Деякі екстремальні задачі в просторах Орліча
Шидліч А. Л.
28, November 2014
11:00 Friday
Конструктивний опис моногенних функцій в гармонічних алгебрах
Пухтаєвич Р.П.
28, November 2014
11:00 Friday
Конструктивний опис моногенних функцій в гармонічних алгебрах
Пухтаєвич Р.П.
21, November 2014
11:00 Friday
Оцінки ортопроекційних поперечників класів періодичних функцій багатьох змінних
Конограй А. Ф.
07, November 2014
11:00 Friday
Найкращі $m$-членні та ортогональні тригонометричні наближення класів $L^{\\psi}_{\\beta,p}$
Степанюк Т. А.
17, October 2014
11:00 Friday
Геометричні властивості узагальнено опуклих множин в евклідових просторах
Кліщук Б. А.
10, October 2014
11:00 Friday
Апроксимативні характеристики класів періодичних функцій багатьох змінних
Миронюк В. В.
03, October 2014
11:00 Friday
Звітні доповіді
Аспіранти відділу
25, September 2014
12:00 Thursday
УЗАГАЛЬНЕНІ МОМЕНТНІ ЗОБРАЖЕННЯ ТА РАЦІОНАЛЬНІ АПРОКСИМАЦІЇ ФУНКЦІЙ БАГАТЬОХ ЗМІННИХ
ЧЕРНЕЦЬКА Лілія Олексіївна
19, September 2014
11:00 Friday
Оцінки відхилень лінійних середніх рядів Фур\'є на класах ( Ψ, β)-диференційовних функцій
Грабова У.З.
12, September 2014
11:00 Friday
Поперечники класів періодичних функцій багатьох змінних
Дерев\'янко Н. В.
16, May 2014
11:00 Friday
Наближення функцій з класів змішаної гладкості типу Нікольського-Бєсова поліномами, що побудовані за тензорною системою Хаара
Стасюк С.А.
27, March 2014
12:00 Thursday
Наближення функцій комплексної змінної ланцюговими дробами: інтерполяція, розвинення
Пагіря М. М.
21, March 2014
11:00 Friday
Деякі підходи до визначення країв кусково-гладких функцій
Стасюк С. А.
13, March 2014
12:00 Thursday
Екстремальні та апроксимаційні властивості функцій з інтерполяційних класів
Іващук Яків Григорович

Резюме:
Спільний семінар відділу Обчислювальної математики та відділу Теорії функцій. За матеріалами кандидатської дисертації.
28, February 2014
11:00 Friday
Оцінки поперечників класів (ψ,β)-диференційовних функцій
Боденчук В.В.
14, February 2014
11:00 Friday
Екстремальні задачі геометричної теорії функцій комплексної змінної
Заболотний Я. В.
07, February 2014
11:00 Friday
Наближення класів (ψ,β)-диференційовних функцій інтерполяційними аналогами сум Валле Пуссена
Войтович В. А.
24, January 2014
11:00 Friday
Наближення класів функцій багатьох змінних поліномами зі спектром із узагальнених гіперболічних хрестів
Стасюк С.А.
20, December 2013
11:00 Friday
Наближення функцій комплексної змінної інтерполяційними ланцюговими дробами
Пагіря М.М.
13, December 2013
11:00 Friday
Про майбутній розвиток теорії функцій
Бакан А. Г.

Резюме:
Доповідь присвячено поясненню того, чому пошук та вивчення найпростіших функцій, які мають властивість універсальності, матимуть приорітетне значення у подальшому розвитку теорії функцій.
06, December 2013
11:00 Friday
Дослідження фрактальних властивостей функцій заданих автоматами зі скінченною пам\'яттю
Власенко Н. А.
29, November 2013
11:00 Friday
Наближення голоморфних функцій узагальненими сумами Зигмунда
Меремеля І. Ю.
15, November 2013
11:00 Friday
Лінійні поперечники класів періодичних функцій багатьох змінних
Дерев\'янко Н. В.
04, October 2013
11:00 Friday
Звітні доповіді аспірантів відділу за 2012-2013 рр.
Аспіранти відділу
20, September 2013
11:00 Friday
Наближення анізотропних класів Нікольського-Бєсова
Миронюк В.В.
07, June 2013
11:00 Friday
Нерешенные проблемы вещественного и комплексного анализа
Трохимчук Юрій Юрійович
17, May 2013
11:00 Friday
Нерівності типу Лебега для сум Валле Пуссена на множинах (\\psi, \\beta) -диференційовних функцій)
Мусієнко А. П.
26, April 2013
11:00 Friday
Порядкові оцінки найкращих наближень і наближень сумами Фур’є класів нескінченно диференційовних функцій
Степанюк Т.
19, April 2013
11:00 Friday
Про нерівність Лебега на класах \\psi -диференційовних функцій
Гаєвський М.В.
12, April 2013
11:00 Friday
Наближення (ѱ,β)-диференційовних функці сумами Зигмунда
Грабова У.З.
05, April 2013
11:00 Friday
Наближення класів згорток 2π-періодичних функцій сумами Фур\'є і раціональними функціями
Чайченко С.О.
15, March 2013
11:00 Friday
Наближення функцій багатьох змінних з класів B_(p,θ)^Ω (R^d) цілими функціями експоненціального типу
Миронюк Віталій Володимирович
22, February 2013
11:00 Friday
Інтерполяція функцій функціональними ланцюговими дробами
Пагіря М. М. (Мукачівський університет)
15, February 2013
11:00 Friday
Теореми типу Гарді-Літтлвуда та обернені теорми наближення оператрами продовження в область
Піддубний О. М.
08, February 2013
11:00 Friday
Ортопроекційні поперечники класів періодичних функцій багатьох змінних
Дерев\'янко Н. В.
18, January 2013
11:00 Friday
Двовимірні узагальнені моментні зображення та апроксимації Паде деяких рядів Гумберта
Чернецька Лілія Олексіївна
21, December 2012
11:00 Friday
Оцінки апроксимативних характеристик класів B_(p,Θ)^Ω періодичних функцій багатьох змінних із заданою мажорантою змішаних модулів неперервності
Конограй А.Ф.
07, December 2012
11:00 Friday
Розділяюче перетворення в геометричній теорії функцій комплексної змінної
Ірина Денега

Резюме:
За матеріалами кандидатської дисертації
30, November 2012
11:00 Friday
Апроксимативні характеристики деяких класів функцій багатьох змінних
Шидліч А.Л.
23, November 2012
11:00 Friday
Наближення класів типу Нікольського-Бєсова періодичних функцій багатьох змінних
Стасюк С.А.
16, November 2012
11:00 Friday
Конструктивна характеристика класів Гельдера-Ліпшиця за кратним базисом Хаара і теореми вкладення
Романюк В.С.
02, November 2012
11:00 Friday
Нові властивості полілогарифмічної функції $\sum_{k \geq 1} \frac{z^{k}}{k^{\, \alpha}} \ , \ \alpha > 0 \ , \ z \in \mathbb{C} \setminus [1, + \infty]$: опуклість та зірковоподібність образів півплощин та кругів та ін.
Бакан А. Г.
19, October 2012
11:00 Friday
Білінійні наближення класів періодичних функцій багатьох змінних
Соліч К. В.
12, October 2012
11:40 Friday
Наближення голоморфних функцій середніми Зигмунда
Меремеля І.Ю.
12, October 2012
11:20 Friday
Тригонометричні та ортопроекційні поперечники класів періодичних функцій багатьох змінних
Дерев\'янко Н.В.
12, October 2012
11:00 Friday
наближення класів Нікольського-Бєсова періодичних функцій багатьох змінних
Миронюк В.В.
05, October 2012
11:30 Friday
Точні значення колмогоровських поперечників класів інтегралів Пуассона
Боденчук В. В.
05, October 2012
11:00 Friday
Наближення класів (ψ,β)-диференційовних функцій інтерполяційними аналогами сум Валле Пуссена
Войтович В. А.
15, June 2012
16:00 Friday
Порядкові оцінки найкращих наближень і наближень сумами Фур\'є класів $(\\psi, \\beta)$-диференційовних функцій
Грабова У. З.
18, May 2012
11:45 Friday
Двовимірні узагальнені моментні зображення і раціональні апроксимації функцій двох змінних
Чернецька Л.О.
18, May 2012
11:00 Friday
Тригонометричні поперечники класів періодичних функцій багатьох змінних
Дерев\'янко Н.В.
11, May 2012
11:00 Friday
Неравенства для полиномов и их производных в $L_0$
Адамов А.Н.
27, April 2012
11:00 Friday
Наближення класів Нікольського-Бєсова періодичних функцій багатьох змінних сумами Фур\'є
Миронюк В.В.
06, April 2012
11:00 Friday
Комбінаторні теореми та критерії опуклості для узагальнених опукли множин
Виговська І.Ю.
06, April 2012
11:00 Friday
Комбінаторні теореми та критерії опуклості для узагальнених опуклих множин
Виговська І.Ю.
30, March 2012
11:00 Friday
Найкращі наближення періодичних функцій в узагальнених просторах Лебега
Чайченко С.О.
06, January 2012
11:00 Friday
Розділяюче перетворення в геометричній теорії функцій комплексної змінної
Ірина Денега

Резюме:
За матеріалами кандидатської дисертації
06, January 2012
11:00 Friday
Розділяюче перетворення в геометричній теорії функцій комплексної змінної
Ірина Денега

Резюме:
За матеріалами кандидатської дисертації
09, December 2011
11:00 Friday
Інтерполяція функцій двох змінних двовимірними ланцюговими дробами та їх узагальненнями
Гапак Таміла Семенівна (Ужгородський національний ун-т)
02, December 2011
11:00 Friday
Про розкладність елементів банахового простору за системою підпросторів
Фещенко І. С. (Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка
18, November 2011
11:00 Friday
Наближення аналітичних функцій в областях з кутами
Жеребко Тетяна Михайлівна (Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка)
11, November 2011
11:00 Friday
Положительно определенные функции и некоторые задачи анализа
Заставный В.П.
04, November 2011
11:00 Friday
Необхідні та достатні умови регулярності методу підсумовування рядів Тейлора
Гориславець Тетяна Володимирівна
03, June 2011
11:00 Friday
Деякі екстремальні задачі для інтегралів та сум
Шидліч А.Л.
13, May 2011
11:00 Friday
Bernstein—Walsh type lemma’s in regions of the complex plane
Fahreddin Abdullayev

Резюме:
15, April 2011
11:00 Friday
Базис Хаара в L_p ([0,1]^d ),1≤p<∞, та його апроксимативні властивості
Романюк В. С.
08, April 2011
11:00 Friday
Білінійні наближення класів періодичних функцій багатьох змінних
Соліч К. В.
01, April 2011
11:00 Friday
Аналітичні та геометричні властивості узагальнено опуклих множин
Осіпчук Т.М.
25, March 2011
11:00 Friday
Наближення класів періодичних функцій багатьох змінних
Романюк А.С.
Поточні семінари
Усі права захищені © 2007 Інститут Математики