Семінари та лекції


 
-------------------------------

Архів


 

Семінар відділу диференціальних рівнянь та теорії коливань (Архів)

Організатор: член-кор. НАН України О. А. Бойчук
Місце проведення: Інститут математики НАН України, 305, 10.00
Дата та час Семінар
11, March 2024
11:00 Monday
Стохастичні функціонально-диференціальні рівняння нейтрального типу у гільбертових просторах
Станжицький Андрій Олександрович (Інститут математики НАН України)

Резюме:

До семінару можна також приєднатися за посиланням:

https://us04web.zoom.us/j/2823332504?pwd=9ZwU5wrP5jo0nJCxqverfG56DtEzQa.1

Ідентифікатор конференції: 282 333 2504

Код доступу: 8AsWe1

06, November 2023
11:00 Monday
Еволюційні крайові задачі та їх застосування
Бігун Дмитро Станіславович (Інститут математики НАН України)

Резюме:

До семінару можна також приєднатися за посиланням:

https://us04web.zoom.us/j/2823332504?pwd=9ZwU5wrP5jo0nJCxqverfG56DtEzQa.1

Ідентифікатор конференції: 282 333 2504

Код доступу: 8AsWe1

09, October 2023
11:45 Monday
Крайові задачі для систем інтегро-диференціальних рівнянь
Бондар Іванна Анатоліївна

Резюме:

До семінару можна також приєднатися за посиланням:

https://us04web.zoom.us/j/2823332504?pwd=9ZwU5wrP5jo0nJCxqverfG56DtEzQa.1

Ідентифікатор конференції: 282 333 2504

Код доступу: 8AsWe1

09, October 2023
11:00 Monday
Біфуркації необоротних гладких, кусково-гладких, неперервних та розривних відображень
Панчук Анастасія Анатоліївна

Резюме:

До семінару можна також приєднатися за посиланням:

https://us04web.zoom.us/j/2823332504?pwd=9ZwU5wrP5jo0nJCxqverfG56DtEzQa.1

Ідентифікатор конференції: 282 333 2504

Код доступу: 8AsWe1

11, October 2021
11:30 Monday
Біфуркаційні структури одного двовимірного розривного відображення
Сушко Ірина Михайлівна
11, October 2021
11:00 Monday
Біфуркації зіткнення з межею для хаотичних атракторів в одновимірних відображеннях з декількома розривами
Панчук Анастасія Анатоліївна
31, May 2021
11:00 Monday
Нелінійні задачі динаміки та керування конструкцій з рідиною в режимі вимушених коливань і параметричної взаємодії
Константінов Олександр Володимирович

Резюме:

Об’єднане засідання семінарів відділу диференціальних рівнянь та теорії коливань, відділу математичних проблем механіки та теорії керування і відділу обчислювальної математики

02, February 2021
12:00 Tuesday
Асимптотично майже періодичні розв'язки рівнянь із запізненням та імпульсною дією
Мисло Юлія Михайлівна
13, July 2020
11:30 Monday
Вагові оцінки точності функціонально-дискретних методів розв'язування крайових задач
Майко Наталія Валентинівна
13, July 2020
11:00 Monday
Нелінійні крайові задачі, не розв’язані відносно похідної
Нєсмєлова Ольга Володимирівна
06, July 2020
11:00 Monday
Нелінійні крайові задачі, не розв’язані відносно похідної
О. В. Нєсмєлова
17, February 2020
10:00 Monday
Асимптотичне інтегрування сингулярно збурених диференціально-алгебраїчних систем з точками повороту
Петро Самусенко
10, February 2020
10:00 Monday
Обмежені розв'язки системи лінійних неоднорідних диференціальних рівнянь першого порядку з прямокутними матрицями
Михайло Єлішевич
27, January 2020
10:00 Monday
Чисельно-аналітичні методи дослідження обмежених розв'язків диференціальних рівнянь з бістійкою нелінійністю та їх застосування
Нижник І.Л.
16, December 2019
10:00 Monday
Коливні розв’язки звичайних та імпульсних систем диференціальних рівнянь
Дворник А.В.
11, November 2019
10:00 Monday
Асимптотическое поведение решений дифференциальных уравнений с постоянными и линейными отклонениями аргумента
Бельський Д.В.
28, October 2019
10:00 Monday
Крайові задачі для операторних та інтегральних рівнянь
Ферук В.А.
10, June 2019
10:45 Monday
Дослiдження властивостей розв'язкiв стохастичних функціонально-диференцiальних рiвнянь нейтрального типу в гiльбертових просторах
Цуканова А.О.
10, June 2019
10:00 Monday
Що таке химери у динамічних системах?
Бурилко О.А.
13, May 2019
10:00 Monday
Крайові задачі для еволюційних рівнянь
О.О. Покутний
06, May 2019
10:00 Monday
Формозберігаюче наближення функцій
Дзюбенко Г.А.
08, April 2019
10:00 Monday
Диференціально-алгебраїчні матричні крайові задачі
Дзюба М.В.
25, March 2019
10:00 Monday
Застосування комутаторного числення до деяких задач теорії стійкості лінійних систем
Слинько В.І.
03, December 2018
10:00 Monday
Коливні розв’язки звичайних та імпульсних систем диференціальних рівнянь (продовження)
Дворник А.В.
26, November 2018
10:00 Monday
Коливні розв’язки звичайних та імпульсних систем диференціальних рівнянь
Дворник А.В.
12, November 2018
10:00 Monday
Симетрійні властивості та точні розв’язки нелінійних рівнянь реакції-конвекції-дифузії
Сєров М.І.
05, November 2018
10:00 Monday
Співіснування Гамільтоново-подібних та дисипативних динамік в кільцях зв\'язаних фазових осциляторів з кососиметричним зв\'язком
Бурилко О.А.
29, October 2018
10:00 Monday
Одновимірні крайові задачі з параметром у функціональних просторах дробової гладкості
Маслюк Г.О.
11, June 2018
10:00 Monday
Загальні крайові задачі з параметром
Пелехата О.Б.
02, April 2018
10:00 Monday
Нерегулярні еліптичні крайові задачі у просторах Хермандера
Касіренко Т.М.
22, January 2018
10:00 Monday
Безградієнтні методи синтезу функцій керування для задач динамічної оптимізації
В.В. Грушковська
26, December 2017
10:00 Tuesday
Застосування теорії збурення диференціальних операторів до дослідження диференціальних рівнянь другого порядку еліптичного і параболічного типів з сингулярними коефіцієнтами
Яременко М.І.
25, September 2017
10:00 Monday
Параболічні крайові задачі у просторах Хермандера
Лось В.М.
28, November 2016
10:00 Monday
Якісний аналіз динамічних систем з множинами траєкторій
Слинько В.І.
07, November 2016
10:00 Monday
Теорія крайових задач для операторно-диференціальних рівнянь
Покутний О.О.
31, October 2016
10:00 Monday
Неперервність за параметром розв\'язків одновимірних крайових задач у просторах Гельдера
Солдатов В.О.
24, October 2016
10:00 Monday
Неперервність за параметром розв\'язків одновимірних крайових задач на просторах Соболєва-Слободецького
Гнип Є.В.
17, October 2016
10:00 Monday
Дослідження асимптотичної поведінки розв\'язків диференціально-функціональних рівнянь
Клевчук І. І.
16, May 2016
10:00 Monday
Крайові задачі для операторно-диференціальних рівнянь
Покутний О.О.
25, April 2016
10:00 Monday
Теорія операторних та операторно-диференціальних крайових задач
Покутний О.О.
28, March 2016
10:00 Monday
Дослідження асимптотичної поведінки розв\'язків диференціально-функціональних рівнянь
Клевчук І.І.
14, March 2016
10:00 Monday
Якісний аналіз лінійних розширень динамічних систем
Грод І.М.
18, January 2016
10:00 Monday
Екстремальні задачі теорії наближення функцій дійсної та комплексної змінних
Чайченко С.О.
21, December 2015
10:00 Monday
Симетрійна класифікація нелінійних рівнянь конвекції-дифузії відносно алгебр Галілея
Карпалюк Т.О.
14, December 2015
10:00 Monday
Ряди Кантора як засіб задання і дослідження математичних об’єктів з фрактальними властивостями
Сербенюк С.О.
07, December 2015
10:00 Monday
Умови існування розв’язку квазілінійних диференціальних систем з дивергентною головною частиною
Яременко М.І.
26, October 2015
10:00 Monday
Симетрійна класифікація нелінійних рівнянь конвекції-дифузії відносно алгебр Галілея
Карпалюк Т.О.
19, October 2015
10:00 Monday
Фрактальні властивості функцій пов’язаних з трисимвольними системами кодування дійсних чисел та їх модифікаціями
Замрій І.В.
12, October 2015
10:00 Monday
Еліптичні за Лавруком крайові задачі у просторах Хермандера
Чепурухіна І.С.
22, June 2015
10:00 Monday
Нелінійна динаміка трубопроводу з рідиною в околі критичних швидкостей течії
Тімохін О.П.
15, June 2015
10:00 Monday
Нелінійні механізми перерозподілу енергії в системі резервуар - рідина на маятниковому підвісі
Семенович К.О.
11, June 2015
10:00 Thursday
Асимптотичні солітоноподібні розв’язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами
Ю.І. Самойленко
08, June 2015
10:00 Monday
Методи узагальнених аналітичних функцій при розв’язанні крайових задач з особливостями
Клен І.В.
25, May 2015
10:00 Monday
Побудова асимптотичних розв’язків лінійних сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь вищих порядків з виродженнями
Пафик С.П.
18, May 2015
10:00 Monday
Мішані задачі для нелінійних еволюційних рівнянь та ультрапараболічні варіаційні нерівності
Процах Н.П.
01, December 2014
10:00 Monday
Неперервність за параметром розв’язків одновимірних крайових задач та їх похідних
Чеханова Г. О.
29, September 2014
10:00 Monday
Математическое моделирование многофазных электромашинно-вентильных преобразователей бесконтактных машин переменного тока
Бобер В.А., Галиновський О.М.
22, September 2014
10:00 Monday
Еліптичні крайові задачі у просторах узагальненої гладкості
Аноп А.В.
19, May 2014
10:00 Monday
Две теоремы многомерного комплексного анализа
Трохимчук Ю.Ю.
12, May 2014
10:00 Monday
Усереднення багаточастотних систем з фредгольмовими і нетеровими крайовими умовами
Краснокутська І.В.
05, May 2014
10:00 Monday
Робастна стійкість і стабілізація механічних систем
Богданович Л.В.
24, March 2014
10:00 Monday
Circle diffeomorphisms: quasi-reducibility and commuting diffeomorphisms
Mostapha Benhenda

Резюме:
We present two related results on circle diffeomorphisms. The first result is on quasi-reducibility: for a Baire-dense set of α, for any diffeomorphism f of rotation number α, it is possible to accumulate R_α with a sequence h_n f h_n^{-1}, where h_n is a diffeomorphism. The second result is: for a Baire-dense set of α, given two commuting diffeomorphisms f and g, such that f has α for rotation number, it is possible to approach each of them by commuting diffeomorphisms f_n and g_n that are differentiably conjugated to rotations. To show these results, we use estimates of the linearization of circle diffeomorphisms with Diophantine rotation number.
03, March 2014
10:00 Monday
Апроксимаційно-ітеративний метод для слабконелінійних інтегральних рівнянь з обмеженнями
Мельничук В.Ф.
24, February 2014
10:00 Monday
Особливості біфуркаційних структур характерних для кусково-гладких відображень
Панчук А.А.
03, February 2014
10:00 Monday
Колективна динаміка ансамблів фазових систем моделі Курамото
Бегун М.В
27, January 2014
10:00 Monday
Кусково-гладкі відображення та їх застосування
Сушко І.М.
23, December 2013
10:00 Monday
Параболічні задачі в просторах узагальненої гладкості
Лось В.М.
25, November 2013
10:00 Monday
Коливання трубопроводів з рідиною на вібруючій основі
Лимарченко В. О.

Резюме:
Спільний семінар Відділу диференціальних рівнянь та теорії коливань і Відділу аналітичної механіки.
28, October 2013
9:30 Monday
Зв’язок між якісними властивостями розв’язків диференціальних і відповідних їм різницевих рівнянь
Карпенко О. В.

Резюме:
За матеріалами кандидатської дисертації
21, October 2013
10:00 Monday
Еліптичні системи диференціальних рівнянь у просторах Хермандера
Зінченко Т.М.

Резюме:
За матеріалами кандидатської дисертації
14, October 2013
10:00 Monday
Періодичні розв’язки системи диференціально-операторних рівнянь першого порядку
Бегун М.В.
07, October 2013
10:00 Monday
Крайові задачі для систем інтегро-диференціальних рівнянь
Головацька І. А.
07, October 2013
10:00 Monday
Об асимптотических свойствах функциональных и дифференциально-функциональных уравнений с линейно преобразованным аргументом
Бельський Д. В.
07, October 2013
10:00 Monday
Колективна динаміка ансамблів фазових систем моделі Курамото
Бегун М. В.
03, June 2013
10:00 Monday
МетНьютона-Канторовича в теорії автономних крайових задач
Любима О. Є.
08, April 2013
10:00 Monday
Інтерполювання нелінійних операторів на континуальній множині вузлів
Демків І. І.
25, March 2013
10:00 Monday
Інтерполювання нелінійних операторів на континуальній множині вузлів
Демків І. І.
25, February 2013
10:00 Monday
Визначення функцій зі складною локальною поведінкою системами функціональних рівнянь
Калашніков А.В.
11, February 2013
10:00 Monday
Задача Коші і нелокальні задачі для параболічних псевдодиференціальних рівнянь з негладкими символами
Дрінь Я.М.
04, February 2013
10:00 Monday
Одновимірні крайові задачі з параметром в просторах Соболєва
Кодлюк Т.І.
10, December 2012
10:00 Monday
Неперервні розв’язки систем різницевих рівнянь з неперервним аргументом та їх властивості
Акбергенов А.А.
29, October 2012
10:00 Monday
Нелінійні коливання рідини з вільною поверхнею в оберненому усіченому конусі
Губська В.В.

Резюме:
За матеріалами кандидатської дисертації
08, October 2012
10:00 Monday
Диференціально-символьний метод розв\'язування задач з умовами за виділеною змінною для рівнянь із частинними похідними
Нитребич З.М.
01, October 2012
10:00 Monday
Теорема про середнє значення
Трохимчук Ю.Ю.
18, June 2012
11:00 Monday
Об устойчивости импульсных систем по части переменных
Гладилина Р. И.
18, June 2012
10:00 Monday
Асимптотичне розв’язання сингулярно збурених задач оптимального керування з виродженнями
Тарасенко О.В.
21, May 2012
10:00 Monday
Симетрійні властивості нелінійних рівнянь параболічного типу
Рассоха І.В.
12, March 2012
10:00 Monday
Глобальные бифуркации предельных циклов
Гайко В.А.
13, February 2012
10:00 Monday
Нелокальні крайові задачі для гіперболічних систем рівнянь із сингулярностями
Кміть І.Я.
06, February 2012
10:00 Monday
Частково синхронізовані просторові структури в системах нелокально зв’язаних фазових осциляторів
Омельченко О.Є.
30, January 2012
10:00 Monday
Буферность в параболических уравнениях Ван-дер полевского типа
Шиян О.В.
12, December 2011
10:00 Monday
Геометрия волновых функций
Аминов Ю.А.
28, November 2011
10:00 Monday
Автоколивання та детермінований хаос в динамічних системах термогідрогазодинамік
Гоцуленко В.В.

Резюме:
Розвивається теорія поздовжніх термоакустичних автоколивань та автоколивань вібраційного горіння в моделях потенційно нестійких елементів теплоенергетичного устаткування. На підставі встановлених механізмів термоакустичної нестійкості побудовані як розподілені моделі, в основі яких лежать нелінійні хвильові рівняння або звичайні диференціальні рівняння з постійним або змінним запізнюючим аргументом, так і скінченновимірні дисипативні динамічні системи. Останні будуються як скінченновимірні апроксимації розподілених систем. В отриманих динамічних системах доведено існування як періодичних, так і хаотичних автоколивань. Встановлено сценарії переходу до режиму динамічного хаосу. Також розглянуті різні способи динамічного демпфування автоколивань.
14, November 2011
10:00 Monday
Екстремальні задачі теорії наближення голоморфних функцій
В.В. Савчук
31, October 2011
10:00 Monday
Механічні аналогії лінійних динамічних систем парного порядку
Новицький В.В., Приз А.М.
24, October 2011
10:00 Monday
Surface potentials and elliptic boundary value problems
Wolfgang L. Wendland

Резюме:
Beginning with the classical boundary potentials and boundary integral equations for the Dirichlet and Neumann problems with the Poisson equation, we give a brief overview of the history of these methods in relation to different assumptions for the domain\'s boundary and function spaces involved. Then the introduction of energy spaces and coerciveness properties lead to strongly elliptic problems with coercive and strongly elliptic boundary integral equations. These methods can still be applied to the classical Gauss problem of potential theory as well as to stationary Stokes and Brinkman equations although the latter are not strongly elliptic but elliptic. The lecture ends with an outlook to more general regularity properties and to problems on manifolds.
19, September 2011
10:00 Monday
Робастна стійкість, стабілізація та порівняння динамічних систем
Мазко О.Г.
12, September 2011
10:00 Monday
Функціонально-дискретні методи розв’язування крайових задач та їх реалізація засобами комп’ютерної математики
Лазурчак І.І.
20, June 2011
11:00 Monday
Асимптотичні властивості розв’язків систем диференціально-функціональних рівнянь нейтрального типу
Вельгач А.В.
20, June 2011
10:00 Monday
Періодичні розв’язки систем диференціально-функціональних рівнянь нейтрального типу
Качурівський Р.І.
06, June 2011
10:00 Monday
Агрегаційно-ітеративні методи розв\'язування лінійних диференціальних та інтегральних рівнянь
Костишин Л.П.
30, May 2011
10:00 Monday
Асимптотичне розв’язання крайових задач для лінійних сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з виродженнями
Віра М.Б.

Резюме:
За матеріалами кандидатської дисертації
30, May 2011
10:00 Monday
Агрегаційно-ітеративні методи розв\'язування лінійних диференціальних та інтегральних рівнянь
Костишин Л.П.
23, May 2011
10:00 Monday
Про частотну синхронізацію в системі з симетрією
Ткаченко В.І.
16, May 2011
10:00 Monday
Обмежені розв\'язки лінійних диференціальних рівнянь з відхиленнями аргументу в банаховому просторі
Чайковський А.В.
11, April 2011
10:00 Monday
Нелінійна динаміка рідини з вільною поверхнею в резервуарі, що виконує похилий рух
Б.П. Ковальчук
14, February 2011
11:00 Monday
Про деякий клас інтегро-сумарних нерівностей
Т.О. Єрьоміна
14, February 2011
10:00 Monday
Чисельні методи та алгоритми розв’язування узагальнених спектральних задач
Б.М. Подлевський

Резюме:
За матеріалами докторської дисертації
31, January 2011
10:00 Monday
Імпульсні градієнтні системи
Ю.В. Шарко
17, January 2011
10:00 Monday
Акретивні оператори та нелінійні напівгрупи стиску
Яременко М.І.
20, December 2010
10:00 Monday
Дискретні умови стійкості за Ляпуновим
Ю.В. Шарко
13, December 2010
10:00 Monday
До питання про стійкість та практичну стійкість розв’язків нелінійних імпульсних систем
С.С. Борисенко
08, November 2010
10:00 Monday
Зародження кругової хвилі на вільній поверхні рідини в резервуарі нециліндричної форми
Ружицький І. С.

Резюме:
За матеріалами кандидатської дисертації.
01, November 2010
10:00 Monday
Об асимптотических свойствах решений функциональных и дифференциально-функциональных уравнений с линейно преобразованным аргументом
Бельський Д.В.
11, October 2010
10:00 Monday
Про одну екстремальну задачу геометричної теорії функцій комплексної змінної
Заболотний Я.В.
13, September 2010
10:00 Monday
Динаміка ергодичних дифеоморфізмів кола та пов’язаних з ними систем
О.Ю. Теплінський

Резюме:
За матеріалами докторської дисертації
30, August 2010
10:00 Monday
Numerical Treatment of the Minimal Energy Problem
Wolfgang L. Wendland
21, June 2010
10:00 Monday
Моделі динамічних систем конфлікту
Кошманенко В. Д.
31, May 2010
10:00 Monday
Необходимые условия асимптотической устойчивости систем дифференциальных уравнений с импульсным воздействием на поверхностях
Гладилина Р.И.
15, February 2010
10:00 Monday
Стохастичні динаміки неперервних систем
Фінкельштейн Д.Л.
26, October 2009
10:00 Monday
Симетрійні властивості систем нелінійних рівнянь параболічного типу
Омелян О. М.
19, October 2009
10:00 Monday
Асимптотичний аналіз сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з іррегулярною особливою точкою
Чорненька (Головченко) О.В.

Резюме:
За матеріалами кандидатської дисертації
22, June 2009
11:00 Monday
Дослідження властивостей розв’язків систем диференціально-функціональних рівнянь із лінійно перетвореним аргументом
Денисенко Н.Л.
22, June 2009
10:00 Monday
Про структуру множини неперервних розв’язків функціонально-різницевих рівнянь
Сівак О.А.
13, April 2009
10:00 Monday
Біфуркації в диференціально-різницевих рівняннях із запізненням
Янчук С.В.

Резюме:
За матеріалами докторської дисертації
06, April 2009
10:00 Monday
Про деякі критичні випадки в теорії квазілінійних систем з повільно змінними параметрами
Щоголев C.A.
02, March 2009
10:00 Monday
Деякі питання повного розподілу лінійних систем диференціальних рівнянь з коефіцієнтами, зображуваними рядами Фур’є з повільно змінними параметрами
С.А. Щоголев
02, March 2009
10:00 Monday
Деякі питання повного розподілу лінійних систем диференціальних рівнянь з коефіцієнтами, зображуваними рядами Фур’є з повільно змінними параметрами
С.А. Щоголев
23, February 2009
10:00 Monday
Дослідження глобальної стійкості різницевих рівнянь та рівнянь з імпульсами
Неня О.І.

Резюме:
За матеріалами кандидатської дисертації
16, February 2009
10:00 Monday
Неперервність за параметром розв’язків лінійних крайових задач
Рева Н.В.

Резюме:
За матеріалами кандидатської дисертації
09, February 2009
10:00 Monday
Асимптотичні розв’язки лінійної системи з малим параметром при частині похідних
Ключник І.Г.
26, January 2009
10:00 Monday
Класифікація проблем групового аналізу диференціальних рівнянь
Попович Р.О.

Резюме:
За матеріалами докторської дисертації
19, January 2009
10:00 Monday
Ентропія для потоків із сингулярністю
Дороговцев А.А.
12, January 2009
10:00 Monday
Дослідження багаточастотних коливань локально гамільтонових систем близьких до інтегровних
Ю.В. Ловейкін
15, December 2008
10:00 Monday
Фрактальні властивості неперервних недиференційовних функцій
Панасенко О.Б.
24, November 2008
10:00 Monday
Сложные режимы феноменологического уравнения спинового горения
Белан Е.П.
20, November 2008
12:20 Thursday
Стійкість руху гібридних і нечітких механічних систем
Слинько В.І.

Резюме:
Об’єднаний семінар з кафедрою диференціальних та інтегральних рівнянь механіко-математичного факультету Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка
10, November 2008
10:00 Monday
Про асимптотичне інтегрування лінійної системи диференціальних рівнянь з малим параметром при частині похідних
Ключник І.Г.
06, November 2008
12:20 Thursday
Потоки середньої кривини з щільністю
член-кор. НАН України О.А. Борисенко

Резюме:
Об’єднаний семінар з кафедрою диференціальних та інтегральних рівнянь механіко-математичного факультету Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка
29, October 2008
10:30 Wednesday
Координатний метод в теорії нарізно неперервних відображень
В.В. Михайлюк

Резюме:
За матеріалами докторської дисертації
23, October 2008
12:20 Thursday
Нетерові крайові задачі для імпульсних диференціальних рівнянь
Чуйко С.М.

Резюме:
Сумісний семінар з кафедрою диференціальних та інтегральних рівнянь механіко-математичного факультету Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. За матеріалами докторської дисертації.
09, June 2008
10:00 Monday
Асимптотичне розвинення системи лінійних диференціальних рівнянь з малим параметром при частині похідних
Ключник І.Г.
26, May 2008
11:00 Monday
Асимптотичне розвинення системи лінійних диференціальних рівнянь з малим параметром при частині похідних
Ключник І.Г.
26, May 2008
10:00 Monday
Про резонансні і не резонансні співвідношення між елементами матриць Грама системи векторів унітарного гільбертового простору
Плахтієнко М.П.
12, May 2008
10:00 Monday
Розв’язування лінійних систем диференціальних рівнянь з виродженнями
Чечель А.А.
21, April 2008
10:00 Monday
Диференціально-символьний метод розв’язування крайових задач з умовами за виділеною змінною для рівнянь з частинними похідними
З.М. Нитребич

Резюме:
За матеріалами докторської дисертації
07, April 2008
10:00 Monday
Квадратичні функційні рівняння та деякі їх застосування
Ф.М. Сохацький
31, March 2008
10:00 Monday
Квадратичні диференціали і розділяюче перетворення в геометричній теорії функцій комплексної змінної
Р.В. Подвисоцький
24, March 2008
10:00 Monday
Сложные режимы феноменологического уравнения спинового горения
Бєлан Є.П.
17, March 2008
10:00 Monday
Дифференцирование измеримых функций
Б. Боярський
25, February 2008
10:00 Monday
Зведення до квазідіагонального вигляду системи лінійних диференціальних рівнянь першого порядку з прямокутними матрицями при похідних та незалежних змінних
М.А. Єлішевич
18, February 2008
10:00 Monday
Аналитические свойства решений гамильтоновых систем
А.В. Беляев

Резюме:
За матеріалами докторської дисертації
11, February 2008
10:00 Monday
Сингулярно збурені лінійні та нелінійні системи диференціальних та інтегро-диференціальних рівнянь
Г.В. Завізіон
04, February 2008
10:00 Monday
Періодичні розв’язки рівняння четвертого порядку з бістійкою нелінійністю
Нижник І.Л.
28, January 2008
10:00 Monday
Теореми про середнє значення
Ю.Ю. Трохимчук
10, December 2007
10:00 Monday
Критерії існування обмежених розв’язків неоднорідних лінійних розширень динамічних систем.
А.Л. Гречко
26, November 2007
10:00 Monday
Керовність вироджених лінійних процесів.
О.В. Тарасенко
12, November 2007
11:00 Monday
Про існування неперервних на додатній півосі розв’язків систем нелінійних диференціально-функціональних рівнянь.
Н.Л. Денисенко
12, November 2007
10:00 Monday
Про існування та єдиність розв’язку деяких крайових задач для функціонально-диференціальних рівнянь.
Н.З. Дільна
29, October 2007
12:00 Monday
Про існування та єдиність розв’язку деяких крайових задач для функціонально-диференціальних рівнянь.
Н.З. Дільна
29, October 2007
11:00 Monday
Локальні та глобальні характеристики узагальнено опуклих множин.
М.В. Ткачук

Резюме:
За матеріалами кандидатської дисертації.
29, October 2007
10:00 Monday
Дослідження множин стійкості та нестійкості одновимірного квазіперіодичного рівняння Шредінгера.
О.М. Денисенко
15, October 2007
11:00 Monday
Локальні та глобальні характеристики узагальнено опуклих множин.
М.В. Ткачук

Резюме:
За матеріалами кандидатської дисертації.
15, October 2007
10:00 Monday
Дослідження множин стійкості та нестійкості одновимірного квазіперіодичного рівняння Шредінгера.
О.М. Денисенко
08, October 2007
11:00 Monday
Періодичні розв’язки систем різницевих рівнянь з неперервним аргументом.
Н.А. Богай
08, October 2007
10:00 Monday
Дослідження множин стійкості та нестійкості одновимірного квазіперіодичного рівняння Шредінгера.
О.М. Денисенко
22, June 2007
10:00 Friday
Oscillatory behavior in differential-delay equations: The Lyapunov Connection
George R Sell
18, June 2007
11:00 Monday
Про деякі оцінки для добутку внутрішніх радіусів неперетинних областей
В.Є. В’юн
18, June 2007
10:00 Monday
Cauchy problem for linear hyperbolic functional-differential equations
Jiri Sremr
21, May 2007
10:00 Monday
Квазілінійні багаточастотні системи із повільно змінними параметрами
С.А. Щоголев

Резюме:
За матеріалами докторської дисертації.
07, May 2007
10:00 Monday
Глобальні атрактори неавтономних многозначних динамічних систем
О.В. Капустян

Резюме:
Семінар перенесено із 28.04.2007.
16, April 2007
11:00 Monday
Застосування асимптотичного методу дослідження багаточастотних коливних систем
А.В. Дворник
16, April 2007
10:00 Monday
Квазілінійні багаточастотні системи із повільно змінними параметрами
С.А. Щоголев
26, March 2007
11:00 Monday
Про існування і асимптотику періодичних розв’язків вироджених лінійних сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь
А.М. Акименко
26, March 2007
10:00 Monday
Асимптотические представления решений нелинейных разностных уравнений второго порядка
В.М. Харьков
19, March 2007
10:00 Monday
Аналоги теории Уитни в пространствах Соболева
Богдан Боярський

Резюме:
Сумісний семінар із відділом комплексного аналізу і теорії потенціалу.
30, November -1
0:00 Monday


Поточні семінари
Усі права захищені © 2007 Інститут Математики