english
mail home

Семінари та лекції


 
-------------------------------

Архів


 

Теоретико-групові методи в диференціальних рівняннях (Архів)

Організатор: професор Нікітін А.Г.
Місце проведення: Інститут математики НАНУ, 216 (або 208), 17:00
Дата та час Семінар
18, December 2018
12:00 Tuesday
Про класифікацію алгебр Лі (освітній семінар)
Марина Нестеренко
22, November 2018
12:00 Thursday
Класифікація простих алгебр Лі (освітній семінар)
Марина Нестеренко
08, November 2018
12:00 Thursday
Групова класифікація та контракції класу узагальнених нелінійних рівнянь Колмогорова
Станіслав Спічак
01, November 2018
12:00 Thursday
Про узагальнені перетворення Лоренца
Ярослав Грушка
30, October 2018
12:00 Tuesday
Гіперкомплексний метод розв\'язування лінійних диференціальних рівнянь з частинними похідними
Віталій Шпаківський
18, October 2018
12:00 Thursday
Про класифікацію алгебр Лі (освітній семінар)
Владислав Зіненко
16, October 2018
12:00 Tuesday
Допустимі перетворення та групова класифікація узагальнених рівнянь Бюргерса-Кортевега де Фріза
Станіслав В. Опанасенко
27, September 2018
12:00 Thursday
Про класифікацію алгебр Лі (освітній семінар)
Владислав Зіненко
20, September 2018
12:30 Thursday
Алгебри Лі, орбіт-функції та квазікристали
Марина Нестеренко
20, September 2018
12:00 Thursday
Класифікаційні задачі симетрійного аналізу диференціальних рівнянь
Олена Ванєєва
11, September 2018
13:00 Tuesday
Янгианы Дринфельда супералгебр Ли и их связь с квантовыми аффинными супералгебрами
Владимир Стукопин
19, June 2018
14:00 Tuesday
Диференціальні інваріанти рівняння мілкої води
Станіслав В. Опанасенко
26, April 2018
12:00 Thursday
Розширена групова класифікація нелінійних рівнянь дифузійної реакції з градієнтно-залежною дифузією
Роман Попович

Резюме:
Використовуючи метод розгалуженого розщеплення, проведено повну групову класифікацію класу (1+1)-вимірних нелінійних рівнянь реакції–дифузії з градієнтно-залежною дифузією. Для одночасного знаходження груп еквівалентності ненормалізованого класу диференціальних рівнянь та низки його підкласів запропоновано оптимізовану версію прямого методу. Оптимізація включає попереднє вивчення допустимих перетворень у всьому класі та послідовне розщеплення відповідних визначальних рівнянь відносно довільних елементів та їх похідних залежно від допоміжних обмежень, пов’язаних з кожним із вибраних підкласів. У процесі застосування запропонованої техніки до підкласів розглянутого класу вперше побудовано нетривіальний приклад скінченновимірної ефективної узагальненої групи еквівалентності. Методом ліївської редукції знайдено точні розв’язки деяких цікавих рівнянь з розглянутого класу. Ці результати виправляють та суттєво покращують результати статті Cherniha R., King J.R. and Kovalenko S., Commun. Nonlinear Sci. Numer. Simul. 36 (2016), 98–108, arXiv:1507.01893. За результатами спільної роботи з Вячеславом Бойко та Станіславом Опанасенко.
19, April 2018
15:00 Thursday
Симетрійний аналіз деяких еволюційних рівнянь
Юлія В. Приставка (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка)
25, January 2018
12:00 Thursday
Дискретні симетрії систем диференціальних рівнянь зі скінченновимірними алгебрами ліївських симетрій
Роман Попович

Резюме:
Інфінітезімальний метод Лі лінеаризує задачу опису неперервних симетрій деякої системи диференціальних рівнянь через зведення її до побудови алгебри векторних полів, які є інфінітезимальними генераторами локальних однопараметричних груп точкових симетрій цієї системи. Для знаходження відповідної повної групи точкових симетрії, що включає як неперервні, так і дискретні симетрії, необхідно застосовувати прямий метод. Отримана при цьому система визначальних рівнянь на компоненти перетворень, як правило, є нелінійною і дуже громіздкою. Тому у випадку системи з ненульовою максимальною алгеброю ліївської інваріантності зручно попередньо використовувати алгебраїчний метод. Він ґрунтується на тому факті, що будь-яке точкове перетворення симетрії системи необхідно індукує автоморфізм цієї алгебри. Виведені у такий спосіб обмеження на компоненти перетворень спрощують подальше застосування прямого методу. Доповідь присвячено спеціальному випадку, коли максимальна алгебра ліївської інваріантності є скінченновимірною з нетривіальним розкладом Леві, і алгебраїчний метод стає ефективним лише при врахуванні теореми Леві-Мальцева і відомого опису автоморфізмів напівпростих алгебр Лі. Запропоновану техніку обчислення дискретних симетрій систем диференціальних рівнянь можна легко поширити на обчислення дискретних перетворень еквівалентності таких систем.
22, January 2018
12:00 Monday
Дикість задачі класифікації нільпотентних алгебр Лі векторних полів від 4 змінних
Анатолій Петравчук
03, April 2017
12:00 Monday
Ефективні узагальнені групи еквівалентності
Роман Попович
17, February 2015
15:30 Tuesday
Еквівалентність характеристик законів збереження
Роман Попович
12, February 2015
15:30 Thursday
Лінійні накриття еволюційних рівнянь другого порядку
Роман Попович

Резюме:
Лінійні накриття еволюційних рівнянь другого порядку прокласифіковано з точністю до контактних перетворень.
05, February 2015
15:30 Thursday
Закони збереження абнормальних систем диференціальних рівнянь
Роман Попович

Резюме:
Уточнено і узагальнено другу теорему Ньотер. А саме, доведено, що система диференціальних рівнянь абнормальна, тобто має тотожно нульові диференціальні наслідки, тоді і лише тоді, коли вона має тривіальний збережний потік, асоційований з нетривіальною характеристикою. Більш того, ці властивості еквівалентні тому, що система допускає сім\'ю характеристик, яка параметризована довільною функцією всіх незалежних змінних у локальний спосіб і чия похідна Фреше відносно параметр-функції не дорівнює нулю для деякого значення параметр-функції. Теорему проілюстровано фізично релевантними прикладами.
18, December 2014
15:30 Thursday
Анзаци та точні розв\'язки нелінійних рівнянь Шрьодінгера
Ірина Єгорченко
11, December 2014
15:30 Thursday
Групова класифікація класу нелінійних рівнянь колмогорівського типу
Станіслав Спічак
04, December 2014
15:30 Thursday
Симетрійний аналіз узагальнених рівнянь Бюргерса
Олександр Почекета
27, November 2014
15:30 Thursday
Суперінтегровні рівняння Шрьодінгера зі змінною масою
А.Г. Нікітін
20, March 2014
16:00 Thursday
Групова класифікація стаціонарних рівнянь Шрьодінгера зі змінною масою
Тетяна Засадко
13, March 2014
16:00 Thursday
Eigenspinoren des Ladungskojugationsoperators
Анатолій Нікітін
30, January 2014
17:00 Thursday
Реалізації алгебр Лі: алгебраїчний підхід, приклади
Марина Нестеренко
23, January 2014
17:00 Thursday
Реалізації алгебр Лі: алгебраїчний підхід
Марина Нестеренко
16, January 2014
17:00 Thursday
Симетрії фундаментальних розв\'язків лінійних диференціальних рівнянь із частинними похідними
Сергій Коваленко
05, December 2013
17:00 Thursday
Група точкових симетрій систем вільних рівнянь другого порядку
Наталія Шаповал
22, November 2013
14:00 Friday
The classical Hankel transform in the discrete series representations
Ehud Moshe Baruch (Israel Institute of Technology)

Резюме:
We give a short and simple proof for the classical Hankel inversion formula. We use this proof to obtain a complete description of the smooth space of the Kirillov model of the discrete series representations of SL(2,R) or GL(2,R).
14, November 2013
17:00 Thursday
Вектори Рунге-Ленца у просторах довільної розмірності
Анатолій Нікітін
10, October 2013
17:00 Thursday
Геометрия (кратных) вариаций
Артемий Киселёв (Институт математики и информатик им. И. Бернули, Грёнинген, Нидерланды)
19, September 2013
17:00 Thursday
Розклад Льові лінійних диференціальних операторів
Попович Р.О.
12, September 2013
17:00 Thursday
Закони збереження і абнормальність систем диференціальних рівнянь
Роман Попович
13, June 2013
16:00 Thursday
Суперсиметрія (огляд)
Юрій Караджов
30, May 2013
16:00 Thursday
Контракції алгебр Лі
Дмитро Попович
23, May 2013
16:00 Thursday
Системи рівнянь реакції-дифузії: умовні симетрії, точні розв\'язки та їх властивості (за матеріалами кандидатської дисертації)
Василь Давидович
16, May 2013
16:00 Thursday
Суперінтегровність як умовна симетрія
Нікітін А.Г.
25, April 2013
16:00 Thursday
Точні розв\'язки систем рівнянь математичної фізики, інваріантних відносно низькорозмірних алгебр Лі
Оксана Курікша
18, April 2013
14:00 Thursday
Математичне моделювання транспорту при очеревинному діалізі
Jacek Waniewski
21, March 2013
16:00 Thursday
Анатолій Нікітін
Вектор Лапласа-Рунге-Ленца для частинки з довільним спіном
14, March 2013
16:00 Thursday
Класифікація хвильового рівняння відносно редукцій
Ірина Єгорченко
07, March 2013
16:00 Thursday
Групова класифікація та точні розв\'язки узагальнених рівнянь Бюргерса
Олександр Почекета
28, February 2013
16:00 Thursday
Допустимі перетворення в задачах групової класифікації
Олена Ванєєва
24, January 2013
17:00 Thursday
Інваріантні розв\'язки крайових задач
Сергій Коваленко
17, January 2013
17:00 Thursday
Сумісність та розв\'язки системи рівнянь Даламбера та Гамільтона
Ірина Єгорченко
10, January 2013
17:00 Thursday
Реалізації алгебр Лі векторних полів на колі
Станіслав Спічак
27, December 2012
15:00 Thursday
S-розширення алгебр Лі
Марина Нестеренко
20, December 2012
17:00 Thursday
Симетрії лінійних ЗДР
Наталія Шаповал
13, December 2012
17:00 Thursday
Ірина Єгорченко
Класифікація нееквівалентних редукцій на прикладі нелінійного рівняння Шрьодінгера
11, October 2012
17:00 Thursday
Системи рівнянь реакції-дифузії: умовні симетрії, точні розв\'язки та їх властивості
Василь Давидович
04, October 2012
17:00 Thursday
Груповий аналiз систем рiвнянь математичної фiзики, iнварiантних вiдносно низькорозмiрних алгебр Лi та алгебр Пуанкаре
Оксана Курікша
13, September 2012
17:00 Thursday
Періодичні розв\'язки рівняння Шрьодінгера в гільбертовому просторі
Олександр Покутний
06, September 2012
17:00 Thursday
Оператори редукції рівняння Бюргерса
Олександр Почекета
27, August 2012
11:00 Monday
Теоретико-групповые методы в задачах конвекции
Владислав Васильевич Пухначев
07, June 2012
17:00 Thursday
Класифікація форм-інваріантних рівнянь Шрьодінгера
Юрій Караджов
31, May 2012
17:00 Thursday
Q-умовна симетрія першого типу нелінійної системи реакці-дифузії зі сталими коефіцієнтами дифузії
Василь Давидович
24, May 2012
17:00 Thursday
Суперінтегровні квантово-механічні системи зі спіном
Анатолій Нікітін
17, May 2012
17:00 Thursday
Множники Якобі і симетрії звичайних диференціальних рівнянь
Наталія Шаповал
26, April 2012
17:00 Thursday
Обчислення груп точкових симетрій та груп еквівалентності алгебраїчним методом
Роман Попович
19, April 2012
17:00 Thursday
Класифікація і виродження нільпотентних алгебр Лі
М.О. Нестеренко
12, April 2012
17:00 Thursday
Обчислення допустимих перетворень в класах диференціальних рівнянь
Ванєєва О.О.
26, January 2012
17:00 Thursday
Групоїди допустимих перетворень у класах диференціальних рівнянь
Роман Попович
22, December 2011
17:00 Thursday
Вступ до методу рухомих реперів
Роман Попович
13, October 2011
17:00 Thursday
Симетрії Лі та точні розв\'язки деяких нелінійних крайових задач із рухомими границями
Сергій Коваленко
29, September 2011
17:00 Thursday
Про некомутативні базиси модуля диференціювань кільця многочленів
Євген Македонський
22, September 2011
17:00 Thursday
Сингулярні модулі редукції
Роман Попович
15, September 2011
17:00 Thursday
Алгебраїчний метод групової класифікації
Роман Попович
23, June 2011
17:00 Thursday
Симетрії Лі та точні розв\'язки одного класу (1+3)-вимірних крайових задач з вільними поверхнями
Сергій Коваленко
02, June 2011
17:00 Thursday
Диференціальні інваріанти та умовна симетрія
Ірина Єгорченко
26, May 2011
17:00 Thursday
Теореми про максимальну розмірність алгебр інваріантності диференціальних рівнянь
Вячеслав Бойко
24, February 2011
17:00 Thursday
Контракції у класах диференціальних рівнянь
Олена Ванєєва
17, February 2011
17:00 Thursday
Контракції зображень алгебр Лі
Анатолій Нікітін
10, February 2011
17:00 Thursday
Контракції нільпотентних алгебр Лі
Марина Нестеренко
03, February 2011
17:00 Thursday
Алгебраїчний метод групової класифікації
Роман Попович
25, November 2010
16:00 Thursday
Точні розв\'язки та їх властивості для багатовимірних еволюційних рівнянь, що зустрічаються при моделюванні фізичних та біологічних процесів
Лілія Миронюк
18, November 2010
17:00 Thursday
Симетрії Лі одного класу крайових задач для нелійного рівняння теплопровідності
Сергій Коваленко
11, November 2010
17:00 Thursday
Найпростіша суперсиметрична модель
Юрій Караджов
28, October 2010
17:00 Thursday
Умовні симетрії і точні розв\'язки дифузійної системи Лотки-Вольтера
Василь Давидович
29, April 2010
17:00 Thursday
Закони збереження та нормальні форми еволюційних рівнянь
Роман Попович
25, March 2010
17:00 Thursday
Диференціальні інваріанти для диференціальних транзитивних алгебр
Ірина Єгорченко
18, March 2010
17:00 Thursday
Симетрія крайових задач з вільними поверхнями
Сергій Коваленко
25, February 2010
17:00 Thursday
Симетрія крайових задач з вільними поверхнями
Сергій Коваленко
18, February 2010
17:00 Thursday
Алгебраїчний підхід до побудови диференціальних інваріантів
Вячеслав Бойко
11, February 2010
17:00 Thursday
Симетрія стохастичних рівнянь
Станіслав Спічак
24, December 2009
16:00 Thursday
Характеризація диференціальних рівнянь з частинними похідними
Ірина Єгорченко
17, December 2009
17:00 Thursday
Узагальнені оператори редукції еволюційних рівнянь
Роман Попович
10, December 2009
17:00 Thursday
Ортогональні поліноми та прості алгебри Лі
Марина Нестеренко
03, December 2009
17:00 Thursday
Гладкі зсуви уздовж орбіт векторних полів
Сергій Максименко
19, November 2009
17:00 Thursday
Типові помилки при побудові точних розв\'язків нелінійних диференціальних рівнянь
Олена Ванєєва
05, November 2009
17:00 Thursday
Обчислення майже періодичних функцій
Марина Нестеренко
04, June 2009
17:00 Thursday
Закони збереження еволюційних рівнянь
Роман Попович
05, February 2009
17:00 Thursday
Про точні розв'язки (1+1)-вимірної нелінійної крайової задачі типу Стефана
Сергій Коваленко
15, January 2009
17:00 Thursday
Контракції певних класів алгебр Лі
Марина Нестеренко (ІМ НАНУ)
04, December 2008
17:00 Thursday
Міфи некласичної симетрії
Роман Попович
18, September 2008
17:00 Thursday
Сингулярні оператори редукції у розмірності 2
Роман Попович

Резюме:
Запропоновано поняття сингулярних операторів редукції, тобто сингулярних операторів некласичної (умовної) симетрії, двовимірних рівнянь з частинними похідними. Описано всі можливі редукції цих рівнянь до звичайних диференціальних рівнянь першого порядку. Як приклади, вивчено властивості сингулярних операторів редукції (1+1)-вимірних еволюційних і хвильових рівнянь. Показано, що першим кроком у алгоритмі дослідження операторів редукції має бути вивчення сингулярних векторних полів.
03, July 2008
17:00 Thursday
Квазікристали та пов'язані з ними функції
Марина Нестеренко
26, June 2008
17:00 Thursday
Закони збереження еволюційних рівнянь
Роман Попович
17, June 2008
17:00 Tuesday
Класифікація диференціальних інваріантів відносно підалгебр алгебри Пуанкаре
Ірина Єгорченко
12, June 2008
17:00 Thursday
Потенціальні закони збереження. II
Роман Попович
05, June 2008
17:00 Thursday
Конформна інваріантність квазілінійних хвильових рівнянь та умовна інваріантність рівнянь синус-Гордона
Людмила Блажко (Полтавський технічний університет)
22, May 2008
17:00 Thursday
Потенціальні закони збереження
Роман Попович
07, February 2008
17:00 Thursday
Орбіт-функції напівпростих груп Лі рангу 3
М.О. Нестеренко
31, January 2008
17:00 Thursday
Освітній семінар: Коренева система та система ваг, група Вейля та афінна група Вейля, фундаментальна область та гратка на ній.
м.н.с. М.О. Нестеренко (ІМ НАНУ)
17, January 2008
17:00 Thursday
Особливі множини операторів редукції
Роман Попович
13, December 2007
17:00 Thursday
Застосування методу Вессіо до класів ДРЧП
І.А. Єгорченко
22, November 2007
17:00 Thursday
Интегрирование уравнения Гиббонса-Царева
Максим Павлов (Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва)

Резюме:
Уравнение Гиббонса-Царева описывает редукции кинетического уравнения Власова, гидродинамической цепочки Бенней и уравнения Хохлова-Заболоцкой (известного также как бездисперсионный предел уравнения Кадомцева-Петвиашвили). В докладе предложен подход для поиска новых решений системы Гиббонса - Царева. Ряд таких решений найдены в явном виде. На данный момент известно довольно много решений, которые найдены другими способами. Эти решения связаны с решениями уравнения Пенлеве и с эллиптическими функциями.
06, September 2007
17:00 Thursday
Групова класифікація та некласичні симетрії рівнянь реакції--дифузії (за матеріалами кандидатської дисертації)
Ванєєва О.О.
14, June 2007
17:00 Thursday
Розширений симетрійний аналіз лінійних параболічних рівнянь: ІІI. Загальні потенціальні симетрії і ітероване дуальне перетворення Дарбу.
Попович Р.О

Резюме:
Проведено розширений симетрійний аналіз (1+1)-вимірних лінійних параболічних рівнянь другого порядку. Останню доповідь з цієї серії присвячено загальним потенціальним симетріям. Запропоновано різні критерії існування потенціальних симетрій лінійних параболічних рівнянь. Основними інструментами дослідження є продовження перетворень еквівалентності і ітероване дуальне перетворення Дарбу.
11, June 2007
17:00 Monday
Розширений симетрійний аналіз лінійних параболічних рівнянь: ІІ. Локальні і потенціальні закони збереження. Прості потенціальні симетрії.
Попович Р.О.

Резюме:
Проведено розширений симетрійний аналіз (1+1)-вимірних лінійних параболічних рівнянь другого порядку. Другу доповідь з низки запланованих присвячено законам збереження і потенціальним симетріям, що відповідають окремим законам збереження. Доведено, що для довільного такого рівняння фактор-простір характеристик, асоційованих з локальними законами збереження, ізоморфний простору розв'язків приєднаного рівняння, а потенціальні закони збереження вичерпуються локальними. Знайдено критерії існування простих потенціальних симетрій. Повністю описано прості потенціальні симетрії лінійного рівняння теплопровідності. Дуальне перетворення Дарбу природно виникає як потужний засіб для дослідження потенціальних симетрій лінійних параболічних рівнянь.
07, June 2007
17:00 Thursday
Розширений симетрійний аналіз лінійних параболічних рівнянь: Допустимі перетворення, нормалізовані класи, приєднаний варіаційний принцип та Їх застосування до проблем груповоЇ класифікаціЇ.
Попович Р.О.

Резюме:
Проведено розширений симетрійний аналіз (1+1)-вимірних лінійних параболічних рівнянь другого порядку. Першу доповідь з низки запланованих присвячено допустимим перетворенням і класичним ліЇвським симетріям. Повністю описано допустимі перетворення в класі, що розглянуто, та його важливих підкласах (рівняння Колмогорова, рівняння Фокера-Планка, різні зведені форми). Побудовано ієрархію нормалізованих підкласів. Наведено групові класифікаціЇ для різних калібрувань довільних елементів (класичноЇ, Колмогорова, Фокера-Планка). Результати групових класифцкацій проінтерпретовано у термінах нормалізованих класів диференціальних рівнянь.
17, May 2007
16:00 Thursday
Групповой анализ стохастических дифференциальных уравнений Ито
Александрова О.В., Донбасская Национальная Академия Строительства и Архитектуры, г. Донецк - Макеевка.
10, May 2007
17:00 Thursday
Закони збереження і потенціальні симетрії лінійних параболічних рівнянь
Наталія Іванова
26, April 2007
17:00 Thursday
Групова класифікація квазілінійних рівнянь реакції-дифузії зі змінними коефіцієнтами та степеневим джерелом
Ванєєва Олена
29, March 2007
17:00 Thursday
Інваріанти трикутних алгебр Лі
В'ячеслав Бойко
01, March 2007
17:00 Thursday
Симетрійна класифікація квазілінійних рівнянь еліптичного типу відносно розв’язних п’ятивимірних алгебр Лі
с.н.с. Станіслав Спічак
Поточні семінари
Усі права захищені © 2007 Інститут Математики