Seminars and Lectures


 
-------------------------------

Archive


 

22.01.2020

14:00 | Семінар лабораторії топології Інституту математики НАН України

image
Дмитро Ткаченко

Лагранжевы когомологии Флоэра. Индекс Маслова

27.01.2020

10:00 | Семінар відділу диференціальних рівнянь та теорії коливань

image
Нижник І.Л.

Чисельно-аналітичні методи дослідження обмежених розв'язків диференціальних рівнянь з бістійкою нелінійністю та їх застосування

Copyright © 2007 Institute of Mathematics