українська
mail home

Seminars and Lectures


 
-------------------------------

Archive


 

26.04.2018

12:00 | Теоретико-групові методи в диференціальних рівняннях

image
Роман Попович

Розширена групова класифікація нелінійних рівнянь дифузійної реакції з градієнтно-залежною дифузією

27.04.2018

17:00 | Математичні методи у застосуваннях до комп'ютерних наук та штучного інтелекту

image
В. М. Горбачук (д.ф.-м.н., Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України)

Взаємодія процесів розробки математичних моделей та генерації відповідних реальних даних для підтримки оперативного прийняття централізованих і децентралізованих рішень

11.05.2018

11:00 | Семінар відділу теорії функцій

image
Бандура Андрій Іванович

Асимптотичні і локальні властивості цілих функцій обмеженого L-індексу за напрямом та за сукупністю змінних

Copyright © 2007 Institute of Mathematics