Диференціальні рівняння та нелінійні коливання

 • Голови — Перестюк М. О., Бойчук О. А.
 • Секретарі — Дворник А. В., a.dvornyk@gmail.com ,
  Ферук В. А., feruk.viktor@gmail.com
 1. Akça H.
  (Університет Абу-Дабі, Абу-Дабі, Об’єднані Арабські Емірати)
  Глобальна асимптотична стійкість імпульсних нейронних мереж нейтрального типу Коена — Гросберга (англ., співдоповідачі — Ковачев В. Х., Ковачева З. С.)
 2. Ateiwi A. M.
  (Університет імені Хусейна бен Талала, Маан, Йорданія)
  Асимптотична поведінка розв’язків нелінійних різницевих рівнянь (англ.)
 3. Boularas D.
  (Університет Ліможа, Лімож, Франція)
  Деякі загальні необхідні умови існування центру (англ.)
 4. Cârjă O.
  (Ясський університет імені А. Й. Кузи, Ясси, Румунія)
  Керування мінімальним часом та мінімальною нормою (англ., співдоповідач — Lazu A.)
 5. Guţu V.
  (Державний університет Молдови, Кишинів, Молдова)
  Плоскі компакти як атрактори систем ітерованих функцій та гіпотеза Борсука (англ.)
 6. Naamat A.
  (Університет Ла-Рошель, Ла-Рошель, Франція)
  Система реакції-дифузії та динамічна система (англ.)
 7. Offin D. C.
  (Університет Квінз, Кінгстон, Канада)
  Варіаційні методи для гіперболічних періодичних розв’язків у задачі N тіл (англ.)
 8. Ogunsebikan T.
  (Університет Аволово Обафемі, Іфе, Нігерія)
 9. Recke L.
  (Гумбольдтський університет Берліна, Берлін, Німеччина)
  Біфуркація Хопфа для дисипативних гіперболічних систем диференціальних рівнянь із частинними похідними (англ., співдоповідач — Кміть І. Я.)
 10. Sveikate N.
  (Даугавпілський університет, Даугавпілс, Латвія)
  Резонансні задачі для звичайних диференціальних рівнянь (англ.)
 11. Абдікалікова Галія А.
  (Актюбінський державний університет імені К. Жубанова, Актобе, Казахстан)
  Коректна розв’язність нелокальної задачі для системи рівнянь із частинними похідними (рос.)
 12. Абдікалікова Гульшат А.
  (Актюбінський державний університет імені К. Жубанова, Актобе, Казахстан)
  Багатоперіодичні розв’язки квазілінійної параболічної системі з багатовимірним часом (англ., співдоповідач — Бержанов А. Б.)
 13. Абільдаєва А. Д.
  (Інститут математики та математичного моделювання МОН РК, Алмати, Казахстан)
  Властивості ізольованих обмежених на всій осі розв’язків систем нелінійних звичайних диференціальних рівнянь (англ., співдоповідач — Джумабаєв Д. С.)
 14. Анашкін О. В.
  (Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, Сімферополь, Україна)
  Гранична поведінка розв’язків імпульсних систем (рос., співдоповідач — Мітько О. В.)
 15. Аноп А. В.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Про еліптичні крайові задачі в розширеній соболєвській шкалі
 16. Асанова А. Т.
  (Інститут математики та математичного моделювання МОН РК, Алмати, Казахстан)
  Про нелокальну крайову задачу для системи гіперболічних рівнянь із імпульсними діями (англ.)
 17. Асташова І. В.
  (Московський державний університет імені М. В. Ломоносова, Москва, Росія)
  Про асимптотичну поведінку розв’язків нелінійних диференціальних рівнянь вищих порядків та методи її дослідження (рос.)
 18. Бакірова Е. А.
  (Інститут математики та математичного моделювання МОН РК, Алмати, Казахстан)
  Однозначна розв’язність лінійних крайових задач для інтегро-диференціальних рівнянь Фредгольма (рос.)
 19. Балога С. І.
  (Ужгородський національний університет, Ужгород, Україна)
  Існування інтегральної множини одного класу розширень неавтономної системи на торі
 20. Балтаєва У. І.
  (Ургенчський державний університет імені Аль-Хорезмі, Ургенч, Узбекистан)
  Нелокальна крайова задача для навантаженого рівняння третього порядку мішаного типу (рос.)
 21. Бегун М. В.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Застосування чисельно-аналітичного методу А. М. Самойленка для дослідження періодичних розв’язків диференціально-операторного рівняння x(t) = f(tx(t), Ax(t))
 22. Бєлан Є. П.
  (Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, Сімферополь, Україна)
  Періодичні структури феноменологічного рівняння спінового горіння (рос., співдоповідач — Самойленко А. М.)
 23. Бержанов А. Б.
  (Актюбінський державний університет імені К. Жубанова, Актобе, Казахстан)
  Багатоперіодичні розв’язки квазілінійної параболічної системі з багатовимірним часом (англ., співдоповідач — Абдікалікова Гульшат А.)
  Про багатоперіодичний за частиною змінних розв’язок однієї системи рівнянь із частинними похідними (рос., співдоповідач — Єлєшова Г. Є.)
  Про майже періодичний за частиною змінних розв’язок однієї системи з частинними похідними в широкому сенсі (рос., співдоповідачі — Кенжебаєв К. К., Абдікаліков К. А.)
 24. Бігун Я. Й.
  (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна)
  Усереднення в багаточастотних системах диференціально-функціональних рівнянь зі звичайними і частинними похідними
  Про усереднення на осі в багаточастотній системі із запізненням (співдоповідач — Краснокутська І. В.)
 25. Білозеров В. Є.
  (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровськ, Україна)
  Про одновимірні дискретні відображення, що генерують хаос у квадратичних системах ODE (рос., співдоповідач — Волкова С. А.)
 26. Білозерова М. О.
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Одеса, Україна)
  Асимптотичні представлення розв’язків істотно нелінійних диференціальних рівнянь n-го порядку (рос.)
 27. Бойцова І. А.
  (Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна)
  Чисельно-асимптотичне розв’язання задачі керування системами в умовно стійкому випадку (рос.)
 28. Бойчук О. А.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Обмежені розв’язки диференціальних рівнянь з необмеженим оператором у просторі Фреше (англ., співдоповідач — Покутний О. О.)
 29. Борисенко С. Д.
  (Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, Київ, Україна)
  Інтегральні нерівності Вендрофа (співдоповідач — Вдовенко Т. І.)
 30. Буличев Д. Є.
  (Московський державний університет імені М. В. Ломоносова, Москва, Росія)
  Асимптотичні методи Маслова в диференціальних рівняннях (рос.)
 31. Бурилко О. А.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Біфуркації в моделі фазових осциляторів з притягуючими та відштовхуючими зв’язками (співдоповідачі — Казанович Я. Б., Борисюк Р. М.)
 32. Буртняк І. В.
  (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна)
  Про матрицю Гріна для системи рівнянь Колмогорова з одновимірними групами виродження (співдоповідач — Малицька Г. П.)
 33. Вакал Ю. Є.
  (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна)
  Виживання та руйнування інваріантних торів однієї гамільтонової системи в процесі зростання параметра збурення
 34. Васильєва К. В.
  (Санкт-Петербурзький державний університет, Санкт-Петербург, Росія)
  Стійкі періодичні розв’язки двовимірної періодичної системи диференціальних рівнянь із гомоклінічним розв’язком (рос.)
 35. Васько О. Б.
  (Буковинський державний фінансово-економічний університет, Чернівці, Україна)
  Принцип локалізації розв’язків задачі Коші для простіших вироджених параболічних систем (співдоповідач — Літовченко В. А.)
 36. Вдовенко Т. І.
  (Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, Київ, Україна)
  Інтегральні нерівності Вендрофа (співдоповідач — Борисенко С. Д.)
 37. Вишняков В. Г.
  (Тюменський державний університет, Тюмень, Росія)
  Задача Коші для рівняння типу Янушаускаса (рос.)
 38. Віра М. Б.
  (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Ніжин, Україна)
  Про побудову асимптотичного розв’язку крайової задачі для лінійної сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь з виродженням
 39. Войтушенко Є. С.
  (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна)
  Вироджені нелінійні диференціальні рівняння з імпульсною дією
 40. Волкова С. А.
  (Український державний хіміко-технологічний університет, Дніпропетровськ, Україна)
  Про одновимірні дискретні відображення, що генерують хаос у квадратичних системах ODE (рос., співдоповідач — Білозеров В. Є.)
 41. Волянська І. І.
  (Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, Україна)
  Крайова задача для безтипного диференціально-операторного рівняння у комплексній області (співдоповідач — Ільків В. С.)
 42. Гайко В. О.
  (Об’єднаний інститут проблем інформатики НАН Білорусі, Мінськ, Білорусь)
  Глобальні біфуркації граничних циклів у поліноміальних динамічних системах (англ.)
 43. Гап’як І. В.
  (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна)
  Задача Коші для узагальненого рівняння Фоккера — Планка
 44. Гаріпов І. Б.
  (Казанський (Приволзький) федеральний університет, Казань, Росія)
  Єдиність розв’язку крайової задачі для одного сингулярного параболічного рівняння з інтегральною умовою першого роду (рос., співдоповідач — Мавлявієв Р. М.)
 45. Гентош О. Є.
  (Інститут прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України, Львів, Україна)
  Інваріантна редукція типу Баргмана (2|1+1)-вимірного суперсиметричного узагальнення модифікованого рівняння Кортевега — де Фріза та її інтегровність (англ.)
 46. Герасименко В. І.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Квантові кінетичні рівняння систем частинок в конденсованих станах (англ.)
 47. Гой Т. П.
  (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна)
  Диференціальні рівняння функцій, породжених зростаючими факторіальними степенями (співдоповідач — Заторський Р. А.)
 48. Головацька І. А.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Неоднорідні системи інтегро-диференціальних рівнянь з імпульсною дією
 49. Городецький В. В.
  (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна)
  Коректна розв’язність нелокальної багатоточкової за часом задачі для одного класу еволюційних рівнянь із псевдобесселевими операторами (співдоповідачі — Мартинюк О. В., Петришин Р. І.)
  Розв’язність задачі Коші для рівномірно параболічного рівняння порядку 2b з дробовою похідною за часовою змінною у просторах узагальнених функцій (співдоповідач — Дрінь Я. М.)
 50. Городній М. Ф.
  (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна)
  Про обмежені та сумовні зі степенем p розв’язки різницевого рівняння з цілочисельним аргументом (співдоповідач — Сиротенко А. В.)
 51. Горюнов А. С.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Формально самоспряжені квазідиференціальні оператори і крайові задачі
 52. Гребеніков Є. О.
  (Обчислювальний центр імені А. О. Дородніцина РАН, Москва, Росія)
  Про застосування комп’ютерної алгебри у проблемах гомографічної динаміки (рос., співдоповідач — Зємцова Н. І.)
 53. Гречко А. Л.
  (Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, Київ, Україна)
  Про одне матричне диференціальне рівняння типу Ляпунова та монотонні лінійні розширенння
 54. Грінес В. З.
  (Нижегородська державна сільськогосподарська академія, Нижній Новгород, Росія)
  Дифеоморфізми Морса — Смейла, біфуркації, взаємозв’язок динаміки з топологією несучого многовида (рос.)
 55. Грод І. М.
  (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, Україна)
  Про існування обмежених розв’язків одного класу нелінійних диференціальних рівнянь
 56. Гуревич О. Я.
  (Нижегородський державний університет ім. М. І. Лобачевського, Нижній Новгород, Росія)
  Про топологічну класифікацію дифеоморфізмів Морса — Смейла на многовидах розмірності чотири та вище (рос.)
 57. Данілов В. Я.
  (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна)
  Конвергенція в системах різницевих рівнянь (співдоповідач — Могильова В. В.)
 58. Дауилбаєв М. К.
  (Казахський національний університет імені аль-Фарабі, Алмати, Казахстан)
  Крайова задача з початковими стрибками для сингулярно збурених інтегро-диференціальних рівнянь (англ.)
 59. Дашмашаєв А. У.
  (Чеченський державний університет, Грозний, Росія)
  Про один клас осциляційних матриць (рос.)
 60. Дворник А. В.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
 61. Джумабаєв Д. С.
  (Інститут математики та математичного моделювання МОН РК, Алмати, Казахстан)
  Про одне визначення загального розв’язку лінійного інтегро-диференціального рівняння Фредгольма (рос.)
  Властивості ізольованих обмежених на всій осі розв’язків систем нелінійних звичайних диференціальних рівнянь (англ., співдоповідач — Абільдаєва А. Д.)
 62. Довжицька І. М.
  (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна)
  Коректна розв’язність задачі Коші для параболічних систем типу Шилова
 63. Дрінь Я. М.
  (Буковинський державний фінансово-економічний університет, Чернівці, Україна)
  Розв’язність задачі Коші для рівномірно параболічного рівняння порядку 2b з дробовою похідною за часовою змінною у просторах узагальнених функцій (співдоповідач — Городецький В. В.)
 64. Дрюма В. С.
  (Інститут математики та інформатики АН Молдови, Кишинів, Молдова)
  Про розв’язки SU(2)-редукцій рівнянь Янга — Міллса (англ.)
 65. Єлеуов А. А.
  (Казахський національний університет імені аль-Фарабі, Алмати, Казахстан)
  Про одне застосування базисності власних функцій коректних нелокальних крайових задач для звичайних диференціальних операторів вищих порядків (рос.)
 66. Єлєшова Г. Є.
  (Актюбінський державний університет імені К. Жубанова, Актобе, Казахстан)
  Про багатоперіодичний за частиною змінних розв’язок однієї системи рівнянь із частинними похідними (рос., співдоповідач — Бержанов А. Б)
 67. Жуматов С. С.
  (Інститут математики та математичного моделювання МОН РК, Алмати, Казахстан)
  Конвергентність нелінійних систем непрямого керування в околі програмного многовиду (рос.)
 68. Журавльов В. П.
  (Житомирський національний агроекологічний університет, Житомир, Україна)
  Псевдообернений оператор до інтегрального оператора Фредгольма з виродженим ядром у гільбертовому просторі
 69. Задоянчук Н. В.
  (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна)
  Некоректні задачі оптимального керування для лінійних еліптичних варіаційних нерівностей (англ., співдоповідач — Купенко О. П.)
 70. Заяць В. М.
  (Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, Україна)
  Два підходи до побудови оптимальних числових методів другого порядку
 71. Зємцова Н. І.
  (Обчислювальний центр імені А. О. Дородніцина РАН, Москва, Росія)
  Про застосування комп’ютерної алгебри у проблемах гомографічної динаміки (рос., співдоповідач — Гребеніков Є. О.)
 72. Зернов О. Є.
  (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Одеса, Україна)
  Про розв’язки деяких гібридних систем сингулярних функціонально-диференціальних рівнянь (рос., співдоповідач — Келюх І. В.)
  Про розв’язки деяких диференціальних рівнянь першого порядку, не розв’язних відносно похідної невідомої функції (рос., співдоповідач — Кузіна Ю. В.)
 73. Зима Г. С.
  (Донбаський державний педагогічний університет, Слов’янськ, Україна)
  Існування оптимального керування для деяких класів систем диференціальних рівнянь з імпульсною дією
 74. Зінченко Т. М.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Про еліптичні системи в розширеній соболєвській шкалі
 75. Ігнатьєв О. О.
  (Інститут прикладної математики і механіки НАН України, Донецьк, Україна)
  Про глобальну асимптотичну стійкість положення рівноваги (рос.)
 76. Ілолов М.
  (Інститут математики імені А. Джураєва АН РТ, Душанбе, Таджикистан)
  Інтегро-диференціальні рівняння Вольтерра — Стільтьєса (рос.)
  Про взаємодії коливальних систем з урахуванням дробових зв’язків (рос., співдоповідач — Кучакшоєв Х. С.)
  Про одну локальну задачу управління хаотичними системами (рос., співдоповідач — Ельназаров А. А.)
 77. Ільків В. С.
  (Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, Україна)
  Нелокальна крайова задача для диференціальних рівнянь з операторними коефіцієнтами у багатовимірній комплексній області (співдоповідач — Страп Н. І.)
  Крайова задача для безтипного диференціально-операторного рівняння у комплексній області (співдоповідач — Волянська І. І.)
 78. Іргашев Б. Ю.
  (Наманганський інженерно-педагогічний інститут, Наманган, Узбекистан)
  Про власні значення однієї задачі для рівняння парного порядку (рос.)
 79. Ісаєнкова Н. В.
  (Нижегородський державний педагогічний університет імені Козьми Мініна, Нижній Новгород, Росія)
  Дискретні динамічні системи з соленоїдальними базисними множинами (рос.)
 80. Кабдрахова С. С.
  (Казахський національний університет імені аль-Фарабі, Алмати, Казахстан)
  Про один метод розв’язання крайової задачі для лінійного гіперболічного рівняння з інтегральними крайовими умовами (рос.)
 81. Капкаєва С. Х.
  (Мордовський державний університет імені М. П. Огарьова, Саранськ, Росія)
  Побудова триколірного графа для градієнтно-подібних дифеоморфізмів з періодичними точками на двовимірних поверхнях (рос.)
 82. Капустян О. В.
  (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна)
  Глобальні атрактори системи реакції-дифузії з негладкою функцією взаємодії (співдоповідачі — Касьянов П. О., Валеро Х.)
 83. Каранджулов Л. І.
  (Софійський технічний університет, Софія, Болгарія)
  Фредгольмові крайові задачі для звичайних диференціальних рівнянь із подвійною особливістю (англ.)
 84. Карпенко О. В.
  (Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, Київ, Україна)
  Про зв’язок між існуванням періодичних розв’язків різницевих та відповідних їм диференціальних рівнянь (співдоповідач — Кравець В. І.)
 85. Карпичева М. Л.
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Одеса, Україна)
  Усереднення систем дискретних рівнянь зі змінним запізненням (рос., співдоповідач — Кічмаренко О. Д.)
 86. Келюх І. В.
  (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Одеса, Україна)
  Про розв’язки деяких гібридних систем сингулярних функціонально-диференціальних рівнянь (рос., співдоповідач — Зернов О. Є.)
 87. Кенжебаєв К. К.
  (Актюбінський державний університет імені К. Жубанова, Актобе, Казахстан)
  Про майже періодичний за частиною змінних розв’язок однієї системи з частинними похідними в широкому сенсі (рос., співдоповідачі — Бержанов А. Б., Абдікаліков К. А.)
 88. Киричук A.
  (Даугавпілський університет, Даугавпілс, Латвія)
  Кратні розв’язки нелінійних крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь (англ.)
 89. Кітанов Н.
  (Болгарська академія наук, Благоєвград, Болгарія)
  Метод усереднення для задач оптимального керування з імпульсною дією (англ.)
 90. Кічмаренко О. Д.
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Одеса, Україна)
  Усереднення систем дискретних рівнянь зі змінним запізненням (рос., співдоповідач — Карпичева М. Л.)
 91. Клевчук І. І.
  (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна)
  Застосування асимптотичних методів до регулярно і сингулярно збурених диференціально-різницевих рівнянь
 92. Ключник І. Г.
  (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Кіровоград, Україна)
  Система диференціальних рівнянь з відхиленням аргументу і точкою звороту
 93. Кміть І. Я.
  (Гумбольдтський університет Берліна, Берлін, Німеччина)
  (Інститут прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України, Львів, Україна)
  Біфуркація Хопфа для дисипативних гіперболічних систем диференціальних рівнянь із частинними похідними (англ., співдоповідач — Recke L.)
 94. Ковачев В. Х.
  (Університет Султана Кабуса, Мускат, Оман)
  Глобальна асимптотична стійкість імпульсних нейронних мереж нейтрального типу Коена — Гросберга (англ., співдоповідачі — Akça H., Ковачева З. С.)
 95. Комашинська І. В.
  (Університет Йорданії, Амман, Йорданія)
  Інваріантні множини та стійкість (англ.)
 96. Конет М. І.
  (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна)
 97. Копач М. І.
  (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна)
  Багатопараметричне ітеративне агрегування для рівнянь з нелінійними операторами (співдоповідачі — Обшта А. Ф., Шувар Б. А.)
 98. Король І. І.
  (Ужгородський національний університет, Ужгород, Україна)
  Існування і побудова розв’язків крайових задач для вироджених диференціальних систем з імпульсною дією
 99. Кравець В. І.
  (Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь, Україна)
  Про зв’язок між існуванням періодичних розв’язків різницевих та відповідних їм диференціальних рівнянь (співдоповідач — Карпенко О. В.)
 100. Краснокутська І. В.
  (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна)
  Про усереднення на осі в багаточастотній системі із запізненням (співдоповідач — Бігун Я. Й.)
 101. Кузіна Ю. В.
  (Військова академія, Одеса, Україна)
  Про розв’язки деяких диференціальних рівнянь першого порядку, не розв’язних відносно похідної невідомої функції (рос., співдоповідач — Зернов О. Є.)
 102. Кузь А. М.
  (Інститут прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України, Львів, Україна)
  Задача з інтегральними умовами за часом для факторизованого еволюційного оператора зі сталими коефіцієнтами (співдоповідач — Пташник Б. Й.)
 103. Кулик В. Л.
  (Сілезький технічний університет, Глівіце, Польща)
  Регулярність лінійних розширень динамічних систем
 104. Кулик Г. М.
  (Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, Київ, Україна)
  Про деякі класи регулярних лінійних розширень динамічних систем на торі
 105. Куликов А. М.
  (Ярославський державний університет імені П. Г. Демидова, Ярославль, Росія)
  Нові математичні задачі, що виникають при вивченні панельного флаттера (рос.)
 106. Куликов Д. А.
  (Ярославський державний університет імені П. Г. Демидова, Ярославль, Росія)
  До питання про локальні біфуркації хвильового нанорельєфу (рос.)
 107. Купенко О. П.
  (Національний гірничий університет України, Дніпропетровськ, Україна)
  Некоректні задачі оптимального керування для лінійних еліптичних варіаційних нерівностей (англ., співдоповідач — Задоянчук Н. В.)
 108. Кусик Л. І.
  (Одеський національний морський університет, Одеса, Україна)
  Асимптотичні зображення деякого класу розв’язків диференціальних рівнянь другого порядку (рос.)
 109. Кучакшоєв Х. С.
  (Російсько-Таджицький (Слов’янський) університет, Душанбе, Таджикистан)
  Про взаємодії коливальних систем з урахуванням дробових зв’язків (рос., співдоповідач — Ілолов М.)
  Про перетворення квазілінійного параболічного рівняння в лінійне диференціальне рівняння (рос.)
 110. Левченко Ю. О.
  (Науково-дослідний інститут прикладної математики та кібернетики Нижегородського державного університету імені М. І. Лобачевського, Нижній Новгород, Росія)
  Про реалізацію дифеоморфізмів тривимірного многовиду з поверхневими двовимірними базисними множинами (рос.)
 111. Леонов Г. О.
  (Санкт-Петербурзький державний університет, Санкт-Петербург, Росія)
  Атрактори в динамічних системах: розмірність та гомоклінічні орбіти (англ.)
 112. Літовченко В. А.
  (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна)
  Принцип локалізації розв’язків задачі Коші для простіших вироджених параболічних систем (співдоповідач — Васько О. А.)
 113. Лось В. М.
  (Чернігівський державний технологічний університет, Чернігів, Україна)
  Про параболічні задачі у просторах узагальненої гладкості (співдоповідач — Мурач О. О.)
 114. Лукаш К. В.
  (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна)
  Гранична періодичність розв’язку лінійної двопараметричної системи Вольтерри
 115. Лук’яненко В. А.
  (Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, Сімферополь, Україна)
  Деякі алгоритми розв’язання рівнянь типу Урисона (рос.)
 116. Любима О. Є.
  (Донбаський державний педагогічний університет, Слов’янськ, Україна)
  Прискорення збіжності ітерацій для автономної нетерової крайової задачі за методом Ньютона (рос., співдоповідач — Чуйко С. М.)
 117. Люлько Н. А.
  (Інститут математики імені С. Л. Соболєва Сибірського відділення РАН, Новосибірськ, Росія)
  Застосування методу Крилова — Боголюбова для аналізу нестійкості нелінійної системи двох осциляторів (рос.)
 118. Мавлявієв Р. М.
  (Казанський (Приволзький) федеральний університет, Казань, Росія)
  Єдиність розв’язку крайової задачі для одного сингулярного параболічного рівняння з інтегральною умовою першого роду (рос., співдоповідач — Гаріпов І. Б.)
 119. Макін О. С.
  (Московський державний університет приладобудування та інформатики, Москва, Росія)
  Про обернену спектральну задачу для оператора Штурма — Ліувілля з виродженими граничними умовами (англ.)
 120. Малицька Г. П.
  (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна)
  Про матрицю Гріна для системи рівнянь Колмогорова з одновимірними групами виродження (співдоповідач — Буртняк І. В.)
 121. Мамедов Х. Р.
  (Університет м. Мерсіна, Мерсін, Туреччина)
  Обернена задача розсіювання для одного класу операторів Штурма — Ліувілля на півосі (англ.)
 122. Маринець В. В.
  (Ужгородський національний університет, Ужгород, Україна)
  Дослідження крайової задачі Гурса — Дарбу для нелінійного рівняння гіперболічного типу
 123. Мартинюк О. В.
  (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна)
  Еволюційні рівняння з операторами узагальненого диференціювання в просторах типу S
  Коректна розв’язність нелокальної багатоточкової за часом задачі для одного класу еволюційних рівнянь із псевдобесселевими операторами (співдоповідачі — Городецький В. В., Петришин Р. І.)
 124. Михайлець В. А.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Про граничні теореми для одновимірних крайових задач (англ.)
 125. Мінглібаєва Б. Б.
  (Інститут математики та математичного моделювання МОН РК, Алмати, Казахстан)
  Ізольований розв’язок нелінійної двоточкової крайової задачі з параметром (англ.)
 126. Місяць О. О.
  (Університет Пердью, Вест Лафайєтт, США)
  Необхідні умови існування локальних мінімумів Гінзбурга — Ландау з заданими степенями на границі (англ.)
 127. Мітрохін С. І.
  (Московський державний університет імені М. В. Ломоносова, Москва, Росія)
  Спектральна теорія диференціальних операторів зі знакозмінною ваговою функцією (рос.)
 128. Мітрякова Т. М.
  (Нижегородський державний університет імені М. І. Лобачевського, Нижній Новгород, Росія)
  Про існування енергетичної функції для структурно стійких дифеоморфізмів поверхонь (рос.)
 129. Могильова В. В.
  (Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, Київ, Україна)
  Конвергенція в системах різницевих рівнянь (співдоповідач — Данілов В. Я.)
 130. Молибога В. М.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Одновимірні оператори Шредінгера з сингулярними матричними потенціалами (англ.)
 131. Морозов Ю. В.
  (Інститут проблем управління імені В. О. Трапезнікова РАН, Москва, Росія)
  Приклад некласичної біфуркації в системі з розривною правою частиною Філіповського типу (рос.)
 132. Музиченко О. І.
  (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Кіровоград, Україна)
  Критерій Михайлова для лінійного диференціального рівняння із сталими комплексними коефіцієнтами (співдоповідачі — Філєр З. Ю., Чуйкова А. С.)
 133. Мурач О. О.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Про параболічні задачі у просторах узагальненої гладкості (співдоповідач — Лось В. М.)
 134. Мурзінов І. Є.
  (Санкт-Петербурзький державний університет, Санкт-Петербург, Росія)
  Про існування спільної функції Ляпунова для сім’ї нелінійних механічних систем із декількома ступенями свободи (рос.)
 135. Мухамбетова А. А.
  (Актюбінській державний педагогічний інститут, Актобе, Казахстан)
  Періодичні за багатовимірним часом розв’язки лінійних гамільтонових систем D-рівнянь та їхня стійкість (рос., співдоповідач — Сартабанов Ж. А.)
 136. Негримовська А. Я.
  (Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, Сімферополь, Україна)
  Періодичні розв’язки у параболічній задачі з перетворенням зсуву просторової змінної (рос.)
 137. Нестеренко О. Б.
  (Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, Україна)
  Про одну задачу для інтегро-диференціального рівняння
 138. Нестеров П. М.
  (Ярославський державний університет імені П. Г. Демидова, Ярославль, Росія)
  Асимптотичне інтегрування одного класу систем функціонально-диференціальних рівнянь та метод усереднення (рос.)
 139. Нефьодов М. М.
  (Московський державний університет імені М. В. Ломоносова, Москва, Росія)
  Асимптотичний принцип порівняння та теорія збурень (рос.)
 140. Нижник І. Л.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Обмежені розв’язки рівняння четвертого порядку з бістійкою нелінійністю (співдоповідач — Самойленко А. М.)
 141. Нижник Л. П.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Диференціальні рівняння на графах (рос.)
 142. Нікітін А. Г.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Суперінтегровні та суперсиметричні системи рівнянь Шродінгера
 143. Обшта А. Ф.
  (Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, Україна)
  Багатопараметричне ітеративне агрегування для рівнянь з нелінійними операторами (співдоповідачі — Копач М. І., Шувар Б. А.)
 144. Олійник О. В.
  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, Україна)
  Про власні вектори одного класу систем рівнянь типу Лакса (рос.)
 145. Омельченко О. Є.
  (Інститут імені К. Веєрштраса, Берлін, Німеччина)
  Синхронізаційні явища в великих системах зв’язаних осциляторів (англ.)
 146. Осипова О. В.
  (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна)
  Декомпозиція лінійних сингулярно збурених багатотемпових систем (співдоповідач — Черевко І. М.)
 147. Оспанов К. Н.
  (Євразійський національний університет імені Л. М. Гумільова, Астана, Казахстан)
  Про гладкість розв’язку виродженого диференціального рівняння другого порядку (рос.)
 148. Оспанов М. Н.
  (Євразійський національний університет імені Л. М. Гумільова, Астана, Казахстан)
  Про одну властивість розв’язку сингулярного рівняння в частинних похідних третього порядку (рос.)
 149. Панасенко Є. В.
  (Запорізький національний університет, Запоріжжя, Україна)
  Крайові задачі з необмеженим оператором в лінійній частині
 150. Парасюк І. О.
  (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна)
  Квазіперіодичні за Безіковичем розв’язки лагранжевих систем на ріманових многовидах (співдоповідач — Рустамова А. В.)
 151. Пафик С. П.
  (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ, Україна)
  Про асимптотику загального розв’язку вироджених лiнiйних сингулярно збурених систем диференцiальних рiвнянь вищих порядкiв у випадку кратного спектра граничної в’язки матриць
 152. Пахолок Б. Б.
  (Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, Україна)
  Про структуру фундаментальної матриці лінійного диференціального рівняння
 153. Пелюх Г. П.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Про структуру множини неперервних розв’язків систем нелінійних різницевих рівнянь (рос.)
 154. Перестюк М. О.
  (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна)
  Коливання в нелінійних імпульсних системах (співдоповідач — Перестюк Ю. М.)
  Про збереження інваріантного тора багаточастотних систем (співдоповідач — Фекета П. В.)
 155. Перестюк Ю. М.
  (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна)
  Коливання в нелінійних імпульсних системах (співдоповідач — Перестюк М. О.)
  Про розривні коливання в двовимірних імпульсних системах (співдоповідач — Мамса К. Ю.)
 156. Пержан А.
  (Державний університет Молдови, Кишинів, Молдова)
  Деякі оцінки збіжності для абстрактної сингулярно збуреної задачі Коші другого порядку (англ., співдоповідач — Русу Г.)
 157. Петришин Р. І.
  (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна)
  Коректна розв’язність нелокальної багатоточкової за часом задачі для одного класу еволюційних рівнянь із псевдобесселевими операторами (співдоповідачі — Мартинюк О. В., Городецький В. В.)
 158. Письменний М. О.
  (Воронезький державний університет, Вороніж, Росія)
  Періодичні розв’язки нелінійних систем диференціальних рівнянь з двома малими параметрами (рос.)
 159. Плишевська С. П.
  (Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, Сімферополь, Україна)
  Динаміка стаціонарних структур у канонічній параболічній задачі (рос.)
 160. Покутний О. О.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Представлення розв’язків крайових задач для рівняння Шредінгера в гільбертовому просторі
  Обмежені розв’язки диференціальних рівнянь з необмеженим оператором у просторі Фреше (рос., співдоповідач — Бойчук О. А.)
 161. Починка О. В.
  (Нижегородський державний університет ім. М. І. Лобачевського, Нижній Новгород, Росія)
  Про прості ізотопічні класи полярних каскадів (рос.)
 162. Прикарпатський А. К.
  (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Дрогобич, Україна)
  Скінченновимірні представлення диференціювань у функціональних кільцях та їх застосування (англ.)
 163. Прохоренко М. В.
  (Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, Україна)
  Асимптотична поведінка моментів імпульсів при регулюванні температури однорідного кільця
 164. Роговченко Ю. В.
  (Університет Агдеру, Крістіансанд, Норвегія)
 165. Розов М. Х.
  (Московський державний університет імені М. В. Ломоносова, Москва, Росія)
  Феномен буферності: сценарії накопичення атракторів у динамічних системах (рос., співдоповідач — Колесов А. Ю.)
 166. Ронто М. Й.
  (Університет Мішкольца, Мішкольц, Угорщина)
  Чисельно-аналітичний метод для періодичних розв’язків із діленням відрізка навпіл (англ., співдоповідачі — Ронто А. М., Щобак Н. М.)
 167. Русу Г.
  (Державний університет Молдови, Кишинів, Молдова)
  Деякі оцінки збіжності для абстрактної сингулярно збуреної задачі Коші другого порядку (англ., співдоповідач — Пержан А.)
 168. Садирбаєв Ф. Ж.
  (Латвійський університет, Рига, Латвія)
  Про число розв’язків у крайових задачах для звичайних диференціальних рівнянь (англ.)
 169. Самойленко А. М.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Періодичні структури феноменологічного рівняння спінового горіння (рос., співдоповідач — Бєлан Є. П.)
  Обмежені розв’язки рівняння четвертого порядку з бістійкою нелінійністю (співдоповідач — Нижник І. Л.)
 170. Самойленко В. Г.
  (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна)
  Сингулярно збурені диференціальні рівняння з імпульсною дією
 171. Самойленко О. О.
  (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна)
  Достатні умови існування оптимального керування для деяких класів систем диференціальних рівнянь
 172. Самойленко Ю. І.
  (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна)
  Асимптотичні розв’язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега — де Фріза зі змінними коефіцієнтами
 173. Самусенко П. Ф.
  (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ, Україна)
  Асимптотичне інтегрування вироджених сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь
 174. Сартабанов Ж. А.
  (Актюбінській державний педагогічний інститут, Актобе, Казахстан)
  Періодичні за багатовимірним часом розв’язки лінійних гамільтонових систем D-рівнянь та їхня стійкість (рос., співдоповідач — Мухамбетова А. А.)
 175. Сахаров О. М.
  (Нижегородська державна сільськогосподарська академія, Нижній Новгород, Росія)
  Трівіалізація інваріантних векторних підрозшарувань лінійних систем (рос.)
 176. Сидоренко Ю. М.
  (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна)
  Нове двонаправлене ​​узагальнення (2+1)-вимірних матричних k-обумовлених KP- та mKP-ієрархій (англ., співдоповідач — Чвартацький О. І.)
 177. Слюсарчук В. Ю.
  (Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне, Україна)
  Нелінійні майже періодичні диференціальні та різницеві рівняння
 178. Солтанов К. Н.
  (Університет Хаджеттепе, Анкара, Туреччина)
  Глобальне існування та поведінка протягом тривалого часу розв’язків нелінійного рівняння типу Шредінгера (англ.)
 179. Сопронюк Т. М.
  (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна)
  Про початкову задачу для системи з нефіксованими моментами імпульсної дії
 180. Старкова О. В.
  (Донбаський державний педагогічний університет, Слов’янськ, Україна)
  Автономні нетерові крайові задачі в частинному критичному випадку (співдоповідач — Чуйко А. С.)
 181. Старун І. І.
  (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Ніжин, Україна)
  Асимптотика та стійкість розв’язків лінійних систем різницевих рівнянь (співдоповідач — Старун Н. І.)
 182. Старун Н. І.
  (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Ніжин, Україна)
  Асимптотика та стійкість розв’язків лінійних систем різницевих рівнянь (співдоповідач — Старун І. І.)
 183. Степаненко Н. В.
  (Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, Київ, Україна)
  Збурення фазових змінних лінійних розширень динамічних систем
 184. Страп Н. І.
  (Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, Україна)
  Нелокальна крайова задача для диференціальних рівнянь з операторними коефіцієнтами у багатовимірній комплексній області (співдоповідач — Ільків В. С.)
 185. Страх О. П.
  (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна)
  Лінійні нетерові крайові задачі для динамічних систем з імпульсним впливом на часовій шкалі
 186. Тарасенко О. В.
  (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Ніжин, Україна)
  Асимптотика розв’язку задачі оптимального керування для виродженої сингулярно збуреної системи
 187. Тасмамбетов Ж. Н.
  (Актюбінський державний університет імені К. Жубанова, Актобе, Казахстан)
  Побудова розв’язків однієї виродженої спеціальної системи, пов’язаної з ортогональними многочленами двох змінних (рос.)
 188. Теплінський Ю. В.
  (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна)
  Про побудову інваріантних торів зліченних систем еволюційних рівнянь
 189. Ткаченко В. І.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Робастність експоненційних дихотомій крайових задач для загальних гіперболічних систем першого порядку (англ.)
 190. Ткачук А. М.
  (Національний університет харчових технологій, Київ, Україна)
  Існування оптимального керування для системи різницевих рівнянь
 191. Тлеубергенов М. І.
  (Інститут математики та математичного моделювання МОН РК, Алмати, Казахстан)
  Про побудову множини керувань у стохастичній оберненій задачі (рос.)
 192. Уварова І. О.
  (Інститут математики імені С. Л. Соболєва Сибірського відділення РАН, Новосибірськ, Росія)
  Про зв’язки між розв’язками одного класу систем нелінійних диференціальних рівнянь та рівнянь із запізнюючим аргументом (рос.)
 193. Фекета П. В.
  (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна)
  Про збереження інваріантного тора багаточастотних систем (співдоповідач — Перестюк М. О.)
 194. Ферук В. А.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Проекційно-ітеративний метод для диференціальних рівнянь з обмеженнями
 195. Філєр З. Ю.
  (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Кіровоград, Україна)
  Критерій Михайлова для лінійного диференціального рівняння із сталими комплексними коефіцієнтами (співдоповідачі — Музиченко О. І., Чуйкова А. С.)
 196. Хазова Ю. О.
  (Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, Сімферополь, Україна)
  Структури в параболічній задачі на колі з відбиттям просторової змінної (рос.)
 197. Хасанов А. Х.
  (Актюбінський державний університет імені К. Жубанова, Актобе, Казахстан)
  Розв’язання основних крайових задач для узагальненого осесиметричного рівняння Гельмгольца (рос.)
 198. Циганкова А. В.
  (Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, Сімферополь, Україна)
  Достатність посиленої умови Лежандра в екстремальних варіаційних задачах у просторах Соболєва (рос.)
 199. Чвартацький О. І.
  (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна)
  Нове двонаправлене ​​узагальнення (2+1)-вимірних матричних k-обумовлених KP- та mKP-ієрархій (англ., співдоповідач — Сидоренко Ю. М.)
 200. Черевко І. М.
  (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна)
  Декомпозиція лінійних сингулярно збурених багатотемпових систем (співдоповідач — Осипова О. В.)
 201. Чернецька Ю. О.
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Одеса, Україна)
  Про властивості розв’язків систем звичайних диференціальних рівнянь, не розв’язних відносно похідних (рос., співдоповідач — Самкова Г. Є.)
 202. Чуйко А. С.
  (Донбаський державний педагогічний університет, Слов’янськ, Україна)
  Автономні нетерові крайові задачі в частинному критичному випадку (співдоповідач — Старкова О. В.)
 203. Чуйко О. В.
  (Донбаський державний педагогічний університет, Слов’янськ, Україна)
  Про регуляризацію періодичної крайової задачі з виродженою імпульсною дією (рос., співдоповідач — Чуйко С. М.)
 204. Чуйко С. М.
  (Донбаський державний педагогічний університет, Слов’янськ, Україна)
  Про регуляризацію періодичної крайової задачі з виродженою імпульсною дією (рос., співдоповідач — Чуйко О. В.)
  Прискорення збіжності ітерацій для автономної нетерової крайової задачі за методом Ньютона (рос., співдоповідач — Любима О. Є.)
 205. Чуйкова А. С.
  (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Кіровоград, Україна)
  Критерій Михайлова для лінійного диференціального рівняння із сталими комплексними коефіцієнтами (співдоповідачі — Музиченко О. І., Філєр З. Ю.)
 206. Шакотько Т. І.
  (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна)
  Дослідження стійкості положень рівноваги однієї нелінійної моделі Вольтерри з запізненням (рос.)
 207. Шарай Н. В.
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Одеса, Україна)
  Асимптотична поведінка розв’язків диференціального рівняння третього порядку (співдоповідач — Шинкаренко В. М.)
 208. Шинкаренко В. М.
  (Одеський національний економічний університет, Одеса, Україна)
  Асимптотична поведінка розв’язків диференціального рівняння третього порядку (співдоповідач — Шарай Н. В.)
 209. Шишкіна Е. Л.
  (Воронезький державний університет, Вороніж, Росія)
  Розв’язок B-гіперболічного рівняння (англ.)
 210. Шкуріна М. О.
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Одеса, Україна)
  Асимптотичні представлення розв’язків нелінійних систем диференціальних рівнянь, близьких до циклічних (рос.)
 211. Шувар Б. А.
  (Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, Україна)
  Багатопараметричне ітеративне агрегування для рівнянь з нелінійними операторами (співдоповідачі — Копач М. І., Обшта А. Ф.)
 212. Щоголев С. А.
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Одеса, Україна)
  Про зведення нелінійної диференціальної системи до одного спеціального вигляду
 213. Юлдашев Т. К.
  (Сибірський державний аерокосмічний університет імені академіка М. Ф. Решетнева, Красноярськ, Росія)
  Неперервна залежність за малим параметром розв’язку мішаної задачі для одного нелінійного рівняння з частинними похідними (рос.)
 214. Яковець В. П.
  (Університет менеджменту освіти НАПН України, Київ, Україна)
  Асимптотичне розв’язання початкової і крайових задач для сингулярно збурених диференціально-алгебраїчних систем
 215. Янчук С. В.
  (Гумбольдтський університет Берліна, Берлін, Німеччина)
  Біфуркації в диференціальних рівняннях із великим запізненням (англ.)
 216. Яременко М. І.
  (Міжнародний математичний центр імені Ю. О. Митропольського, Київ, Україна)
  Побудова напівгрупи нелінійних операторів стиску в просторах Лебега

Теорія функцій

   • Голова — Романюк А. С.
   • Секретар — Янченко С. Я., sergiy.yan@rambler.ru
 1. Avci Yu.
  (Університет Бахчешехир, Стамбул, Туреччина)
  Однолистні функції на одиничному крузі, який фіксує три задані точки (англ.)
 2. Gün C. D.
  (Університет м. Мерсіна, Мерсін, Туреччина)
  Про поведінку алгебраїчних многочленів на всій комплексній площині (англ., співдоповідач — Абдуллаєв Ф. Г.)
 3. Özçağ E.
  (Університет Хаджеттепе, Анкара, Туреччина)
  Застосування нейтрикс-числення до розподілів та спеціальних функцій (англ.)
 4. Özkartepe N. P.
  (Університет м. Мерсіна, Мерсін, Туреччина)
  Про поведінку алгебраїчних многочленів у необмежених областях з кусково-гладкою границею без точок загострення (англ., співдоповідач — Абдуллаєв Ф. Г.)
 5. Zajac J.
  (Вища державна професійна школа в Холмі, Холм, Польща)
  Квазігомографії в теорії простору Тейхмюллера (англ.)
 6. Абдуллаєв Ф. Г.
  (Університет м. Мерсіна, Мерсін, Туреччина)
  Про поведінку алгебраїчних многочленів на всій комплексній площині (англ., співдоповідач — Gün C. D.)
  Про поведінку алгебраїчних многочленів у необмежених областях з кусково-гладкою границею без точок загострення (англ., співдоповідач — Özkartepe N. P.)
 7. Агошкова Т. А.
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, Україна)
  Теореми Джексона у випадку наближення алгебраїчними многочленами в метричних просторах Lψ (рос.)
 8. Акішев Г. А.
  (Карагандинський державний університет імені Є. О. Букетова, Караганда, Казахстан)
  Оцінки тригонометричних поперечників класу Нікольського — Бєсова у просторі Лоренца (рос.)
 9. Бабенко В. В.
  (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровськ, Україна)
  Оптимізація наближеного інтегрування багатозначних функцій (рос.)
 10. Бабенко В. Ф.
  (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровськ, Україна)
  Операторний підхід до екстремальних задач теорії наближень
  Про найкраще відновлення функцій деяких класів (рос., співдоповідач — Коваленко О. В.)
  Нерівності типу Колмогорова для дробових похідних Маршо і Адамара та їх застосування (англ., співдоповідачі — Чурілова М. С., Парфінович Н. В., Скороходов Д. С.)
 11. Бандалієв Р. А.
  (Інститут математики та механіки Національної академія наук Азербайджану, Баку, Азербайджан)
  Про двовагові критерії для багатовимірного оператора типу Харді в р-опуклих банахових функціональних просторах та деякі застосування (англ.)
 12. Баран О. Є.
  (Інститут прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України, Львів, Україна)
  Деякі кругові області збіжності гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду
 13. Башкарьов П. Г.
  (Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна)
  Про одну задачу теорії аналітичних функцій зі скінченною групою зсувів (рос., співдоповідач — Лисенко З. М.)
 14. Безкрила С. І.
  (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ, Україна)
  Про треті модулі неперервності (рос., співдоповідачі — Нестеренко О. Н., Чайковський А. В.)
 15. Боденчук В. В.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Оцінки колмогоровських поперечників класів аналітичних функцій в метриках просторів C та L (співдоповідач — Сердюк А. С.)
 16. Боднар Д. І.
  (Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль, Україна)
  Оцінки швидкості збіжності 1-періодичних гіллястого ланцюгового дробу спеціального вигляду (співдоповідачі — Бубняк М. М., Ковальчук О. Я.)
 17. Боженко О. А.
  (Сумський державний університет, Суми, Україна)
  Інтерполяційні задачі у класах цілих функцій нульового порядку (англ., співдоповідач — Малютін К. Г.)
 18. Бойцун Л. Г.
  (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровськ, Україна)
  Сумовність інтегралів за методом Вороного (рос., співдоповідач — Рибнікова Т. І.)
 19. Бондаренко А. В.
  (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна)
  Сферичні дизайни
 20. Брязкало Т. А.
  (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна)
  Про інтерполяцію α-фрактальною функцією (співдоповідач — Назаренко М. О.)
 21. Бубняк М. М.
  (Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль, Україна)
  Оцінки швидкості збіжності 1-періодичних гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду (співдоповідачі — Боднар Д. І., Ковальчук О. Я.)
 22. Буслаєв В. І.
  (Математичний інститут ім. В. А. Стеклова РАН, Москва, Росія)
  Про m-точковий аналог теореми Шталя (рос.)
 23. Вакарчук С. Б.
  (Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, Дніпропетровськ, Україна)
  Деякі екстремальні задачі теорії наближення функцій на всій дійсній осі (англ.)
  Про найкраще наближення в середньому алгебраїчними поліномами з вагою (рос., співдоповідач — Швачко Г. В.)
 24. Войтович В. А.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Наближення класів періодичних функцій інтерполяційними аналогами сум Валле Пуссена
 25. Волков Ю. С.
  (Інститут математики імені С. Л. Соболєва Сибірського відділення РАН, Новосибірськ, Росія)
  Інтерполяційні сплайни парного ступеня за Суботіним та за Марсденом (рос.)
 26. Волкова М. Г.
  (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Одеса, Україна)
  Безумовні базиси з експонент та пов’язані з ними базиси зі значень косинусів (рос.)
 27. Гаджибеков М. К.
  (Національна авіаційна академія Азербайджану, Баку, Азербайджан)
  Обмеженість на просторах Лоренца потенціалів Рісса на комутативній гіпергрупі (англ.)
 28. Гаєвський М. В.
  (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Кіровоград, Україна)
  Про нерівність Лебега на класах ψ-диференційовних функцій (співдоповідач — Задерей П. В.)
 29. Гнатюк В. О.
  (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна)
  Умови екстремальності елемента для задачі найкращої у розумінні сім’ї опуклих функцій рівномірної апроксимації компактнозначного відображення множиною однозначних відображень (співдоповідач — Гудима У. В.)
 30. Голуб А. П.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Побудова апроксимант Паде за допомогою методу узагальнених моментних зображень для деяких рядів Аппеля та Гумберта (співдоповідач — Чернецька Л. О.)
 31. Грабова У. З.
  (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, Україна)
  Рівномірні наближення класів згорток періодичних функцій сумами Зигмунда
 32. Грецький О. С.
  (Національний інститут стратегічних досліджень, Київ, Україна)
  До питання iснування нерухомої точки відображення векторного простору нескінченного виміру
 33. Гудима У. В.
  (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна)
  Умови екстремальності елемента для задачі найкращої у розумінні сім’ї опуклих функцій рівномірної апроксимації компактнозначного відображення множиною однозначних відображень (співдоповідач — Гнатюк В. О.)
 34. Гунько М. С.
  (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровськ, Україна)
  Про оптимальне поновлення n-лінійних функціоналів за лінійною інформацією (рос., співдоповідач — Руденко О. О.)
 35. Дерев’янко Н. В.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Ортопроекційні поперечники класів періодичних функцій багатьох змінних
 36. Джаббаров І. Ш.
  (Гянджинський державний університет, Гянджа, Азербайджан)
  Про майже періодичні функції Безіковича (рос.)
 37. Дмитришин Р. І.
  (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна)
  Приєднаний ГЛД з двома нерівнозначними змінними для ФПСР
 38. Дубосарський Г. О.
  (Інститут математики та механіки Уральського відділення РАН, Єкатеринбург, Росія)
  Гармонійні сплески у багатозв’язній області з круговими границями (рос.)
 39. Загорулько Ю. С.
  (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровськ, Україна)
  Умови єдиності елемента найкращого несиметричного L1-наближення для вектор-функцій з обмеженнями на коефіцієнти (рос., співдоповідачі — Ткаченко М. Є., Трактинська В. М.)
 40. Задерей Н. М.
  (Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, Київ, Україна)
  Нерівності Лебега для функцій багатьох змінних
  Наближення прямокутними сумами Фур’є на класах ψ-диференційовних функцій багатьох змінних (рос., співдоповідачі — Бодра В. І., Іващук О. В.)
 41. Задерей П. В.
  (Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, Україна)
  Оцінка інтеграла від модуля функції на одиничному колі
  Про нерівність Лебега на класах ψ-диференційовних функцій (співдоповідач — Гаєвський М. В.)
 42. Зелінський Ю. Б.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Теореми про нерухомі точки для многозначних відображень (англ.)
 43. Замрій І. В.
  (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ, Україна)
  Локальні властивості одного класу функцій з C[0,1] (співдоповідач — Працьовитий М. В.)
 44. Карвацький Д. М.
  (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ, Україна)
  Зображення дійсних чисел за допомогою нескінченно малих знакододатних узагальнених послідовностей Фібоначчі
 45. Карлова О. О.
  (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна)
  Характеризація k-неперервних відображень (співдоповідач — Собчук О. В.)
 46. Карупу О. В.
  (Національний авіаційний університет, Київ, Україна)
  Про узагальнення теореми типу Келлога для інтегральних модулів гладкості похідних вищих порядків
 47. Кенжебаєв К. К.
  (Актюбінський державний університет імені К. Жубанова, Актобе, Казахстан)
  Інтегральні представлення для гіпергеометричної функції $F_{8}^{(4)}$ (рос., співдоповідач — Новицька Г. М.)
 48. Коваленко О. В.
  (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровськ, Україна)
  Про найкраще відновлення функцій деяких класів (рос., співдоповідач — Бабенко В. Ф.)
 49. Ковальчук О. Я.
  (Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль, Україна)
  Оцінки швидкості збіжності 1-періодичних гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду (співдоповідачі — Боднар Д. І., Бубняк М. М.)
 50. Колесов А. Ю.
  (Ярославський державний університет імені П. Г. Демидова, Ярославль, Росія)
  Феномен буферності: сценарії накопичення атракторів у динамічних системах (рос., співдоповідач — Розов М. Х.)
 51. Коломойцев Ю. С.
  (Інститут прикладної математики і механіки НАН України, Донецьк, Україна)
  Про клас функцій, які можуть бути представлені у вигляді інтеграла Фур’є (рос.)
 52. Конограй А. Ф.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Колмогоровські поперечники класів періодичних функцій багатьох змінних із заданою мажорантою мішаних модулів неперервності
 53. Кореновський А. О.
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Одеса, Україна)
  Середні коливання логарифмічної функції (рос., співдоповідачі — Діденко В. Д., Tuah N. J.)
 54. Коробов В. І.
  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, Україна)
  (Щецинський університет, Щецин, Польща)
  Min-проблема моментів у задачах лінійної швидкодії (рос., співдоповідач — Скляр Г. М.)
 55. Кофанов В. О.
  (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровськ, Україна)
  Нерівності для неперіодичних сплайнів на дійсній осі та їх похідних (рос.)
 56. Кузнецова О. І.
  (Інститут прикладної математики і механіки НАН України, Донецьк, Україна)
  Про сферичні часткові суми Фур’є (рос., співдоповідач — Подкоритов А. Н.)
 57. Кучмінська Х. Й.
  (Інститут прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України, Львів, Україна)
  Граничні версії теореми Ворпіцького для двовимірних неперервних дробів (англ.)
 58. Ласурія Р. А.
  (Абхазький державний університет, Сухумі, Грузія)
  Наближення функцій на сфері лінійними методами (рос.)
 59. Лисенко З. М.
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Одеса, Україна)
  Інтегральні оператори з ядром Бергмана (рос.)
  Про одну задачу теорії аналітичних функцій зі скінченною групою зсувів (рос., співдоповідач — Башкарьов П. Г.)
 60. Малютін К. Г.
  (Сумський державний університет, Суми, Україна)
  Інтерполяційні задачі у класах цілих функцій нульового порядку (англ., співдоповідач — Боженко О. А.)
 61. Марковський О. М.
  (Кубанський державний університет, Краснодар, Росія)
  Узагальнення теореми Фекете про ємність обмеженої замкненої множини (рос.)
 62. Маслюченко В. К.
  (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна)
  Про наближення нарізно неперервних функцій
 63. Матвіюк Л. В.
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Одеса, Україна)
  Про одну оцінку рівновимірних переставлень функцій з узагальнених просторів Лоренца (рос.)
 64. Меремеля І. Ю.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Оцінка змішаної похідної голоморфної функції в полікрузі (співдоповідач — Савчук М. В.)
 65. Миронюк В. В.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Наближення функцій багатьох змінних з класів $B^{\Omega}_{p,\theta}(\mathbb{R}^d)$ цілими функціями експоненціального типу
 66. Михайлець В. А.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Інтерполяційні гільбертові простори між просторами Соболєва (англ., співдоповідач — Мурач О. О.)
 67. Михайлюк В. В.
  (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна)
  Конаміокові підпростори добутків лінійно впорядкованих просторів
 68. Моторна О. В.
  (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна)
  Про збіжність у середньому рядів Фур’є — Якобі (рос., співдоповідач — Моторний В. П.)
 69. Моторний В. П.
  (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровськ, Україна)
  Про збіжність у середньому рядів Фур’є — Якобі (рос., співдоповідач — Моторна О. В.)
 70. Мурач О. О.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Інтерполяційні гільбертові простори між просторами Соболєва (англ., співдоповідач — Михайлець В. А.)
 71. Мусієнко А. П.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Наближення класів періодичних функцій сумами Валле Пуссена
 72. Назаренко М. О.
  (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна)
  Про інтерполяцію α-фрактальною функцією (співдоповідач — Брязкало Т. А.)
 73. Нестеренко О. Н.
  (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна)
  Про треті модулі неперервності (рос., співдоповідачі — Безкрила С. І., Чайковський А. В.)
 74. Новицька Г. М.
  (Актюбінський державний університет імені К. Жубанова, Актобе, Казахстан)
  Інтегральні представлення для гіпергеометричної функції $F_{8}^{(4)}$ (рос., співдоповідач — Кенжебаєв К. К.)
 75. Новіков О. О.
  (Донбаський державний педагогічний університет, Слов’янськ, Україна)
  Наближення періодичних функцій повторними сумами Валле Пуссена (співдоповідачі — Ровенська О. Г., Шаповалов М. С.)
 76. Овсій Є. Ю.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Рівномірне наближення періодичних функцій тригонометричними сумами спеціального вигляду (рос.)
 77. Олефір О. І.
  (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Одеса, Україна)
  Про один клас базисів у деяких просторах аналітичних у одиничному крузі функцій (рос.)
 78. Пагіря М. М.
  (Мукачівський державний університет, Мукачево, Україна)
  Інтерполяція функції ланцюговими дробами
 79. Парфінович Н. В.
  (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровськ, Україна)
  Нерівності типу Колмогорова для дробових похідних функцій багатьох змінних
  Нерівності типу Колмогорова для дробових похідних Маршо і Адамара та їх застосування (англ., співдоповідачі — Бабенко В. Ф., Чурілова М. С., Скороходов Д. С.)
 80. Пачуліа Н. Л.
  (Абхазький державний університет, Сухумі, Грузія)
  Оцінки φ-сильних середніх Валле Пуссена кратних числових рядів (рос.)
 81. Пелешенко Б. І.
  (Дніпропетровський державний аграрний університет, Дніпропетровськ, Україна)
  Про необхідні умови інтерполяції квазілінійних операторів слабкого типу у просторах Лоренца (рос.)
  Про збіжність інтегралів Фур’є та простори Ліпшиця, що визначаються за допомогою різниць дробового порядку (рос., співдоповідач — Семиренко Т. М.)
 82. Піддубний О. М.
  (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, Україна)
  Оцінки росту похідних функцій, аналітичних в одиничному крузі
 83. Пічугов С. О.
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, Україна)
  Точні оцінки рівномірної апроксимації періодичних функцій ламаними (рос.)
 84. Полулях Є. О.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Одна примітка щодо множин рівня псевдо-гармонічних функцій на площині
 85. Працьовитий М. В.
  (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ, Україна)
  Локальні властивості одного класу функцій з C[0,1] (співдоповідач — Замрій І. В.)
 86. Прибєгін С. Г.
  (Одеський національний морський університет, Одеса, Україна)
  Метод підсумовування Рісса інтегралів Фур’є для функцій з (рос.)
 87. Примак А. В.
  (Манітобський університет, Вінніпег, Канада)
  Дискретні d-вимірні модулі гладкості (англ., співдоповідач — Ditzian Z.)
 88. Радзієвська О. І.
  (Національний університет харчових технологій, Київ, Україна)
  Співвідношення між K-функціоналами та модулями гладкості (рос.)
 89. Рибнікова Т. І.
  (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровськ, Україна)
  Сумовність інтегралів за методом Вороного (рос., співдоповідач — Бойцун Л. Г.)
 90. Ровенська О. Г.
  (Донбаська державна машинобудівна академія, Краматорськ, Україна)
  Наближення періодичних функцій повторними сумами Валле Пуссена (співдоповідачі — Новіков О. О., Шаповалов М. С.)
 91. Романюк А. С.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Поперечники і найкраще наближення класів періодичних функцій багатьох змінних
 92. Романюк В. С.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Апроксимативні властивості кратного базису Хаара
 93. Руденко О. О.
  (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровськ, Україна)
  Про оптимальне поновлення n-лінійних функціоналів за лінійною інформацією (рос., співдоповідач — Гунько М. С.)
 94. Савела С. В.
  (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровськ, Україна)
  Точні нерівності типу Джексона в гільбертовому просторі
 95. Савченко І. О.
  (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ, Україна)
  Фрактальні властивості множин неповних сум числових рядів з однією умовою однорідності
 96. Савчук В. В.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Екстремальні задачі теорії наближення голоморфних функцій
 97. Савчук М. В.
  (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Київ, Україна)
  Оцінка змішаної похідної голоморфної функції в полікрузі (співдоповідач — Меремеля І. Ю.)
 98. Сагіндиков Б. Ж.
  (Казахський національний технічний університет імені К. І. Сатпаєва, Алмати, Казахстан)
  Аналітичні функції узагальненої комплексної змінної та деякі застосування (рос.)
 99. Семиренко Т. М.
  (Дніпропетровський державний аграрний університет, Дніпропетровськ, Україна)
  Про збіжність інтегралів Фур’є та простори Ліпшиця, що визначаються за допомогою різниць дробового порядку (рос., співдоповідач — Пелешенко Б. І.)
 100. Сердюк А. С.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Найкращі наближення класів згорток тригонометричними поліномами
  Порядкові оцінки найкращих наближень і наближень сумами Фур’є класів нескінченно диференційовних функцій (співдоповідач — Степанюк Т. А.)
  Оцінки колмогоровських поперечників класів аналітичних функцій в метриках просторів C та L (співдоповідач — Боденчук В. В.)
 101. Сєдунова В. В.
  (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровськ, Україна)
  Найкращі односторонні наближення класу диференційовних функцій поліномами у просторі L1 (рос.)
 102. Сировацький В. М.
  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, Україна)
  Функціональні моделі комутативних систем операторів у просторах Л. де Бранжа (рос.)
 103. Сировацький О. М.
  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, Україна)
  Про збурення лінійних самоспряжених операторів (рос.)
 104. Скляр Г. М.
  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, Україна)
  (Щецинський університет, Щецин, Польща)
  Min-проблема моментів у задачах лінійної швидкодії (рос., співдоповідач — Коробов В. І.)
 105. Собчук О. В.
  (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна)
  Характеризація k-неперервних відображень (співдоповідач — Карлова О. О.)
 106. Соколенко І. В.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Наближення класів аналітичних періодичних функцій, що задаються за допомогою модулів неперервності, одним лінійним методом
 107. Старовойтов О. П.
  (Гомельський державний університет імені Франциска Скорини, Гомель, Білорусь)
  Про асимптотику інтегралів Ерміта й апроксимацій Ерміта — Паде для системи функцій Міттаг — Лефлера (рос.)
 108. Стасюк С. А.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Наближення періодичних функцій багатьох змінних з класів узагальненої мішаної гладкості
 109. Степанюк Т. А.
  (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, Україна)
  Порядкові оцінки найкращих наближень і наближень сумами Фур’є класів нескінченно диференційовних функцій (співдоповідач — Сердюк А. С.)
 110. Стрєлков М. О.
  (Ярославський державний університет імені П. Г. Демидова, Ярославль, Росія)
  Про деякі властивості сплайнів та сплесків (рос.)
 111. Тіман М. П.
  (Дніпропетровський державний аграрний університет, Дніпропетровськ, Україна)
  Найкращі наближення та інтегральні перетворення типу згортки у просторах Банаха (рос., співдоповідач — Шаврова О. Б.)
 112. Ткаченко М. Є.
  (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровськ, Україна)
  Умови єдиності елемента найкращого несиметричного L1-наближення для вектор-функцій з обмеженнями на коефіцієнти (рос., співдоповідач — Загорулько Ю. С., Трактинська В. М.)
 113. Федуник-Яремчук О. В.
  (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, Україна)
  Апроксимативні характеристики класів періодичних функцій багатьох змінних із заданою мажорантою мішаних модулів неперервності
 114. Чайченко С. О.
  (Донбаський державний педагогічний університет, Слов’янськ, Україна)
  Теореми вкладення для множин LψLp(·)
 115. Чернецька Л. О.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Побудова апроксимант Паде за допомогою методу узагальнених моментних зображень для деяких рядів Аппеля та Гумберта (співдоповідач — Голуб А. П.)
 116. Чурілова М. С.
  (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровськ, Україна)
  Нерівності типу Колмогорова для дробових похідних Маршо і Адамара та їх застосування (англ., співдоповідачі — Бабенко В. Ф., Парфінович Н. В., Скороходов Д. С.)
 117. Шаврова О. Б.
  (Дніпропетровський державний аграрний університет, Дніпропетровськ, Україна)
  Найкращі наближення та інтегральні перетворення типу згортки у просторах Банаха (рос., співдоповідач — Тіман М. П.)
 118. Шанін Р. В.
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Одеса, Україна)
  Перестановки функцій, що задовольняють зворотні нерівності Гельдера та Йєнсена (рос.)
 119. Шаповалов М. С.
  (Донбаський державний педагогічний університет, Слов’янськ, Україна)
  Наближення періодичних функцій повторними сумами Валле Пуссена (співдоповідачі — Новіков О. О., Ровенська О. Г.)
 120. Швачко Г. В.
  (Дніпропетровський державний аграрний університет, Дніпропетровськ, Україна)
  Про найкраще наближення в середньому алгебраїчними поліномами з вагою (рос., співдоповідач — Вакарчук С. Б.)
 121. Шевчук І. О.
  (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна)
  Про комонотонне та коопукле наближення
 122. Шидліч А. Л.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Апроксимативні характеристики деяких класів функцій багатьох змінних
 123. Щитов О. М.
  (Академія митної служби України, Дніпропетровськ, Україна)
  Оцінки похибок наближень функцій з класів поліномами та частинними сумами за системами Хаара і Фабера — Шаудера
 124. Янченко С. Я.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Апроксимативні характеристики класів функцій типу Нікольського — Бєсова

Математичні проблеми механіки

  • Голови — Луковський І. О.
  • Секретар — Тимоха О. М., atimokha@gmail.com
 1. Азізов Т. Я.
  (Воронезький державний університет, Вороніж, Росія)
  Спектральні індефінітні задачі гідромеханіки (рос., співдоповідач — Копачевський М. Д.)
 2. Астахова Т. М.
  (Інститут прикладної математики і механіки НАН України, Донецьк, Україна)
  Локальний розв’язок задачі керування для неголономних систем з неоднорідними крайовими умовами (рос., співдоповідач — Зуєв О. Л.)
 3. Барняк М. Я.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Побудова розв’язків крайових задач для рівняння Лапласа в областях обертання з ребристою межею
 4. Богданович Л. В.
  (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, Україна)
  Робастна стабілізація механічних систем (співдоповідач — Мазко О. Г.)
 5. Боголюбов М. М. (мол.)
  (Математичний інститут ім. В. А. Стеклова РАН, Москва, Росія)
  Кінетичні рівняння для моделей полярона у статистичній механіці (англ.)
 6. Волкова О. С.
  (Інститут прикладної математики і механіки НАН України, Донецьк, Україна)
  Про рух гіростата в одному узагальненні випадку Стеклова (рос.)
 7. Гажева І. А.
  (Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, Сімферополь, Україна)
  Про власні коливання системи тонких шарів ідеальної рідини, що обертається (рос.)
 8. Газієв Е. Л.
  (Кримський інженерно-педагогічний університет, Сімферополь, Україна)
  Малі рухи та власні коливання системи “ідеальна рідина — баротропний газ” в умовах, близьких до невагомості (рос.)
 9. Грушковська В. В.
  (Інститут прикладної математики і механіки НАН України, Донецьк, Україна)
  Поведінка розв’язків нелінійної системи у критичних випадках за наявності тричастотного резонансу (рос., співдоповідач — Зуєв О. Л.)
 10. Гундіна М. А.
  (Білоруський національний технічний університет, Мінськ, Білорусь)
  Області активного навантаження та розвантаження на етапі виникнення тріщини в умовах плаского напруженого стану в математичній теорії пластичності (рос., співдоповідач — Ніфагін В. О.)
 11. Зуєв О. Л.
  (Інститут прикладної математики і механіки НАН України, Донецьк, Україна)
  Ідентифікація параметрів пружної балки із розподіленими та зосередженими актуаторами (англ.)
  Поведінка розв’язків нелінійної системи у критичних випадках за наявності тричастотного резонансу (рос., співдоповідач — Грушковська В. В.)
  Локальний розв’язок задачі керування для неголономних систем з неоднорідними крайовими умовами (рос., співдоповідач — Астахова Т. М.)
 12. Ключинська Л. В.
  (Севастопольский институт банковского дела, Севастополь, Україна)
  Про температурні поля та умови конденсації газів туманностей у планетарному вихорі (рос., співдоповідач — Перехрест В. І.)
 13. Коломійчук О. П.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Умови формування майже консервативної динамічної системи за допомогою зворотного зв’язку (співдоповідачі — Новицький В. В., Святовець І. Ф.)
 14. Копачевський М. Д.
  (Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, Сімферополь, Україна)
  Спектральні індефінітні задачі гідромеханіки (рос., співдоповідач — Азізов Т. Я.)
  Про знаходження рівноважних форм та їх стійкість для капілярної рідини з незв’язною вільною поверхнею (рос., співдоповідач — Сітшаєва З. З.)
  Деякі класи інтегродиференціальних рівнянь Вольтерри другого порядку, не розв’язаних відносно старшої похідної (рос., співдоповідач — Сьомкіна К. В.)
 15. Кубенко В. Д.
  (Інститут механіки імені С. П. Тимошенка НАН України, Київ, Україна)
  Нестаціонарні процеси в пружних елементах конструкцій: точні аналітичні і чисельно-аналітичні розв’язки
 16. Луковський І. О.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Розвиток нелінійних модальних методів у задачах динаміки тіл із порожнинами, що несуть рідину (рос.)
  Нелінійна модальна система третього порядку малості, що описує вимушені коливання рідини в конічних баках (рос., співдоповідач — Солодун О. В.)
 17. Мазко О. Г.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Робастна стабілізація механічних систем (співдоповідач — Богданович Л. В.)
 18. Ніфагін В. О.
  (Білоруський державний університет, Мінськ, Білорусь)
  Області активного навантаження та розвантаження на етапі виникнення тріщини в умовах плаского напруженого стану в математичній теорії пластичності (рос., співдоповідач — Гундіна М. А.)
 19. Новицький В. В.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Умови формування майже консервативної динамічної системи за допомогою зворотного зв’язку (співдоповідачі — Коломійчук О. П., Святовець І. Ф.)
 20. Овчинников Д. В.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Асимптотична нелінійна модальна модель нелінійних коливань вільної поверхні рідини в циліндричному резервуарі (англ.)
 21. Перехрест В. І.
  (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровськ, Україна)
  Про температурні поля та умови конденсації газів туманностей у планетарному вихорі (рос., співдоповідач — Ключинська Л. В.)
 22. Сандраков Г. В.
  (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна)
  Математичне осереднення задач гідродинаміки (англ.)
 23. Сітшаєва З. З.
  (Кримський інженерно-педагогічний університет, Сімферополь, Україна)
  Про знаходження рівноважних форм та їх стійкість для капілярної рідини з незв’язною вільною поверхнею (рос., співдоповідач — Копачевський М. Д.)
 24. Солодун О. В.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Нелінійна модальна система третього порядку малості, що описує вимушені коливання рідини в конічних баках (рос., співдоповідач — Луковський І. О.)
 25. Сосницький С. П.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Про обмеженість симетричних рухів у задачі трьох тіл
 26. Сьомкіна К. В.
  (Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, Сімферополь, Україна)
  Деякі класи інтегродиференціальних рівнянь Вольтерри другого порядку, не розв’язаних відносно старшої похідної (рос., співдоповідач — Копачевський М. Д.)
 27. Тимоха О. М.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Класифікація резонансних коливань для сферичного бака (англ.)
 28. Троценко Ю. В.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Варіаційний метод розрахунку вільних коливань тонких пружних оболонок обертання
 29. Чернова М. О.
  (Національний медичний університет імені Олександра Богомольця, Київ, Україна)
  Моделювання акустично зважених розв’язків (англ.)
 30. Чуєшов І. Д.
  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, Україна)
  Якісна поведінка класу диференціальних рівнянь із частинними похідними, що виникають у взаємодії пружної структури з газом/рідиною (англ.)
 31. Шамолін М. В.
  (Інститут механіки Московського державного університету імені М. В. Ломоносова, Москва, Росія)
  Огляд випадків інтегровності рівнянь руху чотиривимірного твердого тіла в неконсервативному полі (рос.)

Математичне моделювання економічних, фінансових та страхових процесів

     • Голова — Станжицький О. М.
     • Секретар — Браточкіна А., abratochkina@gmail.com
 1. Çuvalcıoğlu G.
  (Університет м. Мерсіна, Мерсін, Туреччина)
  Теорія контрольованих множин (англ.)
  Нові інтуїціоністські нечіткі модальні оператори: “унітипні” оператори (англ., співдоповідачі — Yılmaz S., Levent Obuz T.)
 2. Fałda B.
  (Вища державна професійна школа в Холмі, Холм, Польща)
  Математичний підхід до ресурсів та проблеми потоків ресурсів у економіці (англ.)
 3. Jafsia E.
  (Університет Яунде I, Яунде, Камерун)
 4. Levent Obuz T.
  (Вища школа Ататюрка, Мерсін, Туреччина)
  Нові інтуїціоністські нечіткі модальні оператори: “унітипні” оператори (англ., співдоповідачі — Çuvalcıoğlu G., Yılmaz S.)
 5. Yılmaz S.
  (Університет м. Мерсіна, Мерсін, Туреччина)
  Нові інтуїціоністські нечіткі модальні оператори: “унітипні” оператори (англ., співдоповідачі — Çuvalcıoğlu G., Levent Obuz T.)
 6. Азізбеков Е. І.
  (Бакинський державний університет, Баку, Азербайджан)
  Представлення розв’язку одного стаціонарного рівняння теплопровідності з постійним запізненням (рос.)
 7. Бурлакова Д. О.
  (Нижегородський державний університет ім. М. І. Лобачевського, Нижній Новгород, Росія)
  Модель економічної динаміки з дискретним часом (рос., співдоповідач — Круглов Є. В.)
 8. Буцан Є. Г.
  (Укрексімбанк, Київ, Україна)
  Розрахунок імовірності дефолту контрагентів банку
 9. Дахер К. А.
  (Українська академія банківської справи Національного банку України, Суми, Україна)
  Інформаційний аспект моделювання еколого-економічних систем
 10. Дрозденко В. О.
  (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ, Україна)
  Характеризаційні теореми для принципу еквівалентної корисності страховика
 11. Каратаєва Т. В.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Багатокомпонентні конфліктні динамічні системи з граничними циклами (англ., співдоповідач — Кошманенко В. Д.)
 12. Касьянова В. А.
  (Одеський державний аграрний університет, Одеса, Україна)
  Скорінгова модель імовірності повернення кредиту фізичною особою
 13. Кожевніков О. С.
  (Московський авіаційний інститут, Москва, Росія)
  Про математичні моделі динаміки цін акцій з гіперерлангівськими стрибками (рос., співдоповідач — Рибаков К. О.)
 14. Кошманенко В. Д.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Багатокомпонентні конфліктні динамічні системи з граничними циклами (англ., співдоповідач — Каратаєва Т. В.)
 15. Кравець О. В.
  (Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь, Україна)
  Оптимізація виробничих процесів сільськогосподарських підприємств
 16. Круглов Є. В.
  (Нижегородський державний університет ім. М. І. Лобачевського, Нижній Новгород, Росія)
  Модель економічної динаміки з дискретним часом (рос., співдоповідач — Бурлакова Д. О.)
 17. Лебедєв В. В.
  (Державний університет управління, Москва, Росія)
  Нелінійні динамічні макроекономічні моделі кейнсіанського типу (рос., співдоповідач — Лебедєв К. В.)
  Моделювання динаміки попиту-пропозиції (англ., співдоповідачі — Осипенко Г. С., Steiner P.)
 18. Лебедєв К. В.
  (Центр досліджень та статистики науки МОН РФ, Москва, Росія)
  Нелінійні динамічні макроекономічні моделі кейнсіанського типу (рос., співдоповідач — Лебедєв В. В.)
 19. Малютін О. К.
  (Сумський національний аграрний університет, Суми, Україна)
  Модель зростаючого інвестування типу моделі Дж. фон Неймана (рос., співдоповідач — Малютіна Т. І.)
 20. Малютіна Т. І.
  (Українська академія банківської справи Національного банку України, Суми, Україна)
  Модель зростаючого інвестування типу моделі Дж. фон Неймана(рос., співдоповідач — Малютін О. К.)
 21. Осипенко Г. С.
  (Севастопольский институт банковского дела, Севастополь, Україна)
  Біфуркації в динаміці попиту та виробництва (рос.)
  Моделювання динаміки попиту-пропозиції (англ., співдоповідачі — Steiner P., Лебедєв В. В.)
 22. Песчанський О. І.
  (Севастопольский институт банковского дела, Севастополь, Україна)
  Напівмарковська модель однолінійної системи обслуговування зі втратами, абсолютним пріоритетом та вхідним рекурентним потоком вимог (рос.)
 23. Самойлов В. М.
  (Об’єднаний інститут ядерних досліджень, Дубна, Росія)
  Інтервальні еволюційні індекси соціально-економічних показників Російської Федерації (рос., співдоповідачі — Тюпікова Т. В., Фурасов В. Д.)
 24. Тюпікова Т. В.
  (Об’єднаний інститут ядерних досліджень, Дубна, Росія)
  Інтервальні еволюційні індекси соціально-економічних показників Російської Федерації (рос., співдоповідачі — Самойлов В. М., Фурасов В. Д.)
 25. Унгуряну В. А.
  (Державний університет Молдови, Кишинів, Молдова)
  Визначення та розв’язання задач керування Парето — Неша — Штакельберга (англ.)
 26. Філєр З. Ю.
  (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Кіровоград, Україна)
  Вплив сонячної активності на захворюваність (співдоповідач — Чуйков А. С.)
 27. Фурасов В. Д.
  (Державний університет управління, Москва, Росія)
  Інтервальні еволюційні індекси соціально-економічних показників Російської Федерації (рос., співдоповідачі — Самойлов В. М., Тюпікова Т. В.)
 28. Хусаінов Д. Я.
  (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна)
  Дослідження стійкості положень рівноваги однієї нелінійної моделі Вольтерри з запізненням (рос.)
 29. Чуйков А. С.
  (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Кіровоград, Україна)
  Вплив сонячної активності на захворюваність (співдоповідач — Філєр З. Ю.)

Стохастичні диференціальні рівняння

     • Голови — Дороговцев А. А., Буцан Г. П.
     • Секретар — Руденко О. В., arooden@gmail.com
 1. Boudref M. A.
  (Університет Беджая, Беджая, Алжир)
  Cтохастичний варіант теореми Массера (англ.)
 2. Аверіна Т. О.
  (Інститут обчислювальної математики та математичної геофізики Сибірського відділення РАН, Новосибірськ, Росія)
  Статистичне моделювання систем із випадковою структурою, заданою стохастичними диференціальними рівняннями (рос.)
 3. Браточкіна А. О.
  (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна)
  Стійкість стохастичних систем на часових шкалах (англ.)
 4. Буцан Г. П.
  (Міжнародний математичний центр імені Ю. О. Митропольського НАН України, Київ, Україна)
  Мультиплікативний підхід до розв’язання еволюційних та стохастичних еволюційних диференціальних рівнянь (англ.)
 5. Васіліна Г. К.
  (Інститут математики та математичного моделювання МОН РК, Алмати, Казахстан)
  Про дослідження стохастичної стійкості інтегрального многовиду методом функцій Ляпунова (рос., співдоповідач — Тлеубергенов М. І.)
 6. Вовчанський М. Б.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Шум та циркуляції в броунівських стохастичних потоках (англ., співдоповідач — Дороговцев А. А.)
 7. Глиняна К. В.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Асимптотика порушення впорядкованості у схемі апроксимації з дискретним часом потоку Арратья (англ.)
 8. Дороговцев А. А.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Шум та циркуляції в броунівських стохастичних потоках (англ., співдоповідач — Вовчанський М. Б.)
  Локальні часи самоперетину для процесів, отриманих за допомогою компактних збурень вінерівського (англ., співдоповідач — Ізюмцева О. Л.)
 9. Ізюмцева О. Л.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Локальні часи самоперетину для процесів, отриманих за допомогою компактних збурень вінерівського (англ., співдоповідач — Дороговцев А. А.)
 10. Клесов О. І.
  (Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, Київ, Україна)
  Необмежені розв’язки стохастичних диференціальних рівнянь (англ., співдоповідач — Тимошенко О А.)
 11. Кузнецов В. О.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Інтеграли Концевича для стохастичних потоків (рос.)
 12. Кушніренко С. В.
  (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна)
  Асимптотична поведінка функціоналів інтегрального типу від нестійких розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь (співдоповідач — Кулініч Г. Л.)
 13. Погоруй А. О.
  (Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир, Україна)
  Система взаємодіючих телеграфних частинок (англ.)
 14. Руденко О. В.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Перенормування локального часу для площі Леві приростів броунівського руху (англ.)
 15. Рябов Г. В.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Ортогональні розклади та перетворення гауссовських мір (рос.)
 16. Сливка-Тилищак Г. І.
  (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна)
  Оцінки для розподілу супремуму розв’язку рівняння теплопровідності на прямій з випадковою правою частиною
 17. Станжицький О. М.
  (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна)
  Дослідження стохастичних диференціальних рівнянь шляхом їх зведення до звичайних диференціальних рівнянь (англ.)
 18. Тлеубергенов М. І.
  (Інститут математики та математичного моделювання МОН РК, Алмати, Казахстан)
  Про дослідження стохастичної стійкості інтегрального многовиду методом функцій Ляпунова (рос., співдоповідач — Васіліна Г. К.)
 19. Чернега П. П.
  (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)
  Адитивні функціонали, пов’язані з потоком Арратья

Коментарі не дозволені.