Правила оформлення тез

  • Збірку тез буде опубліковано до початку роботи конференції.
  • Дозволяється подати не більше двох тез одного автора (другі – у співавторстві) однією з офіційних мов конференції.
  • Оригінал-макет збірки готується за допомогою видавничої системи LaTeX.
  • Шаблон тез із інструкцією з підготовки tex-файлу можна завантажити тут.
  • Обсяг тез — 1 сторінка. Вихідний tex-файл тез необхідно надіслати до 30 квітня 2013 року за адресою оргкомітету: ode@imath.kiev.ua.

Зразок оформлення тез (tex-файл)

\documentclass[12pt]{article}
\setlength{\voffset}{-25mm}
\setlength{\hoffset}{-20mm}
\setlength{\textwidth}{170mm}
\setlength{\textheight}{240mm}
\usepackage{amsmath,amssymb,euscript,amsthm,amsfonts}
\usepackage[cp1251]{inputenc}
\usepackage[english,russian,ukrainian]{babel}
\begin{document}

\begin{center}
\textbf{\Large \sc Назва доповіді}\\
\textbf{А.~Б.~Іванов${}^1$, М.~Сміт${}^2$}\\
${}^1$Київський університет, Київ, Україна\\
${}^2$Університет, Лондон, Великобританія\\
\textit{ivanov@domain1.com, smith@domain2.com} %e-mail
\end{center}
\vspace{-3mm}

Шановні автори, цей тех-файл є шаблоном для підготовки тез
доповіді, представленої на Міжнародну конференцію “Боголюбовські
читання~– 2013. Диференціальні рівняння, теорія функцій та їх
застосування” з нагоди 75-річчя з дня народження академіка НАН України А.~М.~Самойленка
(23-30 червня 2013, Севастополь, Україна). Обсяг тез~—
1 сторінка даного формату.

Для отримання правильного результату необхідно замінити текст
даного файлу на текст тез. Файл повинен бути перейменований. Назва
файлу утворюється з прізвищ перших двох співавторів, набраних
латиницею і з’єднаних дефісом. Так, для даного прикладу правильне
ім’я файлу таке: \texttt{ivanov-smith.tex}.

Текст тез не повинен містити автоматичної нумерації та
автоматичних посилань на формули, теореми, наукові роботи тощо. Не
можна використовувати саморобні макроси та самовільно
перепозначати оператори. Не можна вставляти малюнки.

$$
x’=Ax. \eqno{(1)}
$$

Посилання на формулу (1). Посилання на джерело [2].\\
\textbf{Теорема.} \textit{Твердження теореми.}

Подяка за фінансову підтримку подається в кінці основного тексту,
перед списком літератури.

\vspace{-3mm}
{\small
\begin{enumerate}
\setlength{\itemsep}{-1.5mm}
\item Автор. Назва статті. Назва журналу, рік, том, сторінки.
\item Автор. Назва книги.~– Місто: Видавництво, рік.
\item Автор. Назва тез. Назва збірки тез, місце проведення, рік, сторінки.
\end{enumerate}
}
\end{document}