Кошманенко Володимир Дмитрович

Кошманенко Володимир ДмитровичОсвіта  Базова освіта:
  • Дніпропетровський державний університет, фізик-теоретик (1966)

  • аспірантура Київського педагогічного інституту, математичний аналіз (1970)
  Вчений ступінь і звання:
  • доктор фізико-математичних наук (1985);
  • кандидат фізико-математичних наук (1970);
  • старший науковий співробітник (1975)
  • професор (1992)

  Професійний досвід:

  • Молодший науковий співробітник Інституту математики НАНУ
  • (1970-1986);
  • провідний науковий співробітник Інституту математики НАНУ (з 1986);
  Професійна активність:

  • Член Вченої ради Інституту математики НАНУ

  • Член редколегії журналу "Methods of Functional Analysis and Topology".
  Публікації: 5 монографій, понад 140 наукових статей.
  Мови: українська, польська, англійська, російська.

  Контакти: (моб. 098 998 38 06)

  Напрямки досліджень

   Теорія динамічних систем конфлікту. Моделювання складних динамічних систем з відштовхувальною та притягальною взаємодією. Методи оснащених гільбертових просторів
   в теорії сингулярних збурень самоспряжених операторів. Спектральні аспекти в теорії самоспряжених розширень симетричних операторів. Сингулярні квадратичні форми. Теорія розсіювання в термінах білінійних функціоналів. Аксіоматична квантова теорія поля.

   Досвід роботи

    З 1970 року по теперішній час працює в Інституті математики НАН України на посадах молодшого, старшого, та провідного наукового співробітника.
    Понад 40 років читає курси лекцій в Київському університеті імені Тараса Шевченка, Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, Національному університеті «Києво-Могилянська академія».
    Усі права захищені © 2007 Інститут Математики