Склад Ради молодих вчених

Плакош Андріяна Іванівна, голова Ради

email: plakoshai@imath.kiev.ua

Сатур Оксана Романівна, заступник голови Ради

email: orlassat@gmail.com

Локазюк Олександра Вікторівна, секретар Ради

email: sasha.lokazuik@gmail.com

Ратушняк Софія Петрівна

email: ratush404@gmail.com

Солдатов Віталій Олександрович

email: soldatovvo@ukr.net

Фещенко Іван Сергійович

email: ivanmath007@gmail.com

Лагодзінський Олександр Євгенійович

email: lagodzinskyi@gmail.com

Рада молодих вчених

Веб-сторінка Ради
Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки

http://www.kdpu-nt.gov.ua/

 

Наукова молодь НАН України

http://www1.nas.gov.ua/nm/Pages/default.aspx

 

ПОЛОЖЕННЯ про премію Президента України для молодих вчених

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/779/2000

 

ПОЛОЖЕННЯ про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/775-16

 

ПОЛОЖЕННЯ про стипендії Президента України для молодих учених

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/582-94-%D0%BF

 

Державний фонд фундаментальних досліджень

http://www.dffd.gov.ua/index.php?lang=ua

Усі права захищені © 2007 Інститут Математики