Склад Ради молодих вчених

Рябов Георгій Валентинович, голова Ради

email: ryabov.george@imath.kiev.ua

Плакош Андріяна Іванівна, заступник голови Ради

email: plakoshai@imath.kiev.ua

Кліщук Богдан Анатолійович (секретар Ради)

email: bklishchuk1988@imath.kiev.ua

Атласюк Олена Миколаївна

email: atlasiuk@imath.kiev.ua

Пожарська Катерина Віталіївна

email: kate.shvai@imath.kiev.ua

Райновський Ігор Андрійович

email: raynovskyy@imath.kiev.ua

Фещенко Богдан Григорович

email: fb@imath.kiev.ua

Рада молодих вчених

Веб-сторінка Ради
Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки

http://www.kdpu-nt.gov.ua/

 

Наукова молодь НАН України

http://www1.nas.gov.ua/nm/Pages/default.aspx

 

ПОЛОЖЕННЯ про премію Президента України для молодих вчених

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/779/2000

 

ПОЛОЖЕННЯ про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/775-16

 

ПОЛОЖЕННЯ про стипендії Президента України для молодих учених

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/582-94-%D0%BF

 

Державний фонд фундаментальних досліджень

http://www.dffd.gov.ua/index.php?lang=ua

Copyright © 2007 Institute of Mathematics