українська
mail home

Seminars and Lectures


 
-------------------------------

Archive


 

Семінар "Теорія груп" (Archiv)

Organiser: д. ф.-м. наук М.С.Черніков
Location: Інститут математики НАН України, 213, 15.30
Date Seminar
05, September 2007
15:30 Wednesday
Артінові кільця з надрозв’язною приєднаною групою
канд. ф.-м. н. Р.Ю.Євстаф'єв
25, April 2007
15:30 Wednesday
Групи, в яких "небагато" неінваріантних підгруп
д. ф.-м. н. Черніков М.С.
18, April 2007
15:30 Wednesday
Групи із умовами шарової $\pi$-min і $\pi$-max
ас. Хмельницький М.О. (НПУ імені М.П.Драгоманова)
11, April 2007
15:30 Wednesday
Приклади груп з умовою шарової $\pi$-min i $\pi$-max. II
ас. Хмельницький М.О.
05, April 2007
15:30 Thursday
Приклади груп із слабкими умовами $\pi$-мінімальності і $\pi$-максимальності
ас. М.О.Хмельницький (НПУ імені М.П.Драгоманова)
28, March 2007
15:30 Wednesday
Наддоповнювані та С-сепаруючі підгрупи групи. 2
м.н.с. О.О.Требенко
Current seminars
Copyright © 2007 Institute of Mathematics