українська
mail home

Seminars and Lectures


 
-------------------------------

Archive


 

Семінар з фрактального аналізу

Organiser: Микола Працьовитий
Location: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9/Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3, 456/208, 15:30
Date Seminar
21, June 2018
15:30 Thursday
Unexpected distribution phenomenon resulting from Cantor series expansions / Несподівані результати про розподіл цифр розкладу дійсних чисел у ряд Кантора
William Mance (Adam Mickiewicz University in Pozna?, Poland)

Резюме:
We explore in depth the number theoretic and statistical properties of certain sets of numbers arising from their Cantor series expansions. As a direct consequence of our main theorem we deduce numerous new results as well as strengthen known ones.
Ми детально досліджуємо теоретико-числові й статистичні властивості певних множин чисел, що виникають з їхніх розкладів у ряди Кантора. Як прямий наслідок нашої головної теореми ми виводимо численні нові результати, а також посилюємо відомі.
Past seminars
Copyright © 2007 Institute of Mathematics